Boven is het stil door Gerbrand Bakker

Beoordeling 9
Foto van een scholier
Boekcover Boven is het stil
Shadow
  • Boekverslag door een scholier
  • 5e klas vwo | 1734 woorden
  • 19 maart 2021
  • 12 keer beoordeeld
Cijfer 9
12 keer beoordeeld

Eerste uitgave
2006
Pagina's
264
Geschikt voor
bovenbouw havo/vwo
Punten
3 uit 5
Oorspronkelijke taal
Nederlands
Literaire thema's
Verfilmd als
Prijzen
Academica Literatuurprijs (2006 Winnaar) , Libris Literatuur Prijs (2007 Genomineerd)

Boekcover Boven is het stil
Shadow

Boven is het stil, is een loflied op de schoonheid van de natuur, een boek over weilanden, water, vogels, ijs in sloten en meertjes, koeien, schapen, twee aardige ezels, en één bonte kraai. Maar in de uitgestrektheid van deze natuur kan men snel in zijn eenzaamheid verdrinken. Daarom is het verhaal van Helmer, boer tegen wil en dank, ook het verhaal van …

Boven is het stil, is een loflied op de schoonheid van de natuur, een boek over weilanden, water, vogels, ijs in sloten en meertjes, koeien, schapen, twee aardige ezels, en é…

Boven is het stil, is een loflied op de schoonheid van de natuur, een boek over weilanden, water, vogels, ijs in sloten en meertjes, koeien, schapen, twee aardige ezels, en één bonte kraai. Maar in de uitgestrektheid van deze natuur kan men snel in zijn eenzaamheid verdrinken. Daarom is het verhaal van Helmer, boer tegen wil en dank, ook het verhaal van een knagende hunkering naar het onbekende.

Helmer doet zijn vader naar boven; het is tijd om schoon schip te maken. Hij haalt de woonkamer en de voormalige ouderlijke slaapkamer leeg, schildert de boel en koopt nieuwe spullen.

Ooit had hij een tweelingbroer, Henk, de lieveling van zijn vader, degene die de boerderij zou overnemen. Maar van de ene op de andere dag werd Helmer zijn opvolger.

Boven is het stil door Gerbrand Bakker
Shadow
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Gerbrand Bakker - Boven is het stil

Amsterdam 2006

264 bladzijden

graad 4 

De belangrijkste abstracte motieven die wij in het boek terugzagen, zijn eenzaamheid, teleurstelling en verlangen. Voor ons werd het gevoel van eenzaamheid versterkt doordat we het lazen in het midden van de quarantaine. We raden niemand aan om hetzelfde te doen.

De eenzaamheid komt steeds terug in het boek in de stille avonden, waar Helmer niet in slaap kan vallen.

 ‘Nu, na wat ik zag op de weg en het voeren van vader, lig ik in mijn bed met mijn ogen stijf dichtgeknepen. Slapen, denk ik, slapen.’ (pagina 27)

Ook krijgt hij flashbacks over tijden waarin er wel nog leven in het huis zat. Dit geeft een sterk contrast met de situatie waar hij nu in zit. Dit versterkt het gevoel van leegte.

'Ik voelde dat ik vergeten zou worden, vader en moeder waren de ouders, Riet de bijna-vrouw, en ik was slechts de broer.' (pagina 59)

Het begin van zijn leven had hij een sterke band met zijn tweelingbroer Henk. Helmer was nooit goed in banden leggen met andere mensen, omdat Henk dit altijd voor hem deed. Toen Henk er niet meer was veranderde dit niet, waardoor Helmer geen vrienden heeft. Dus had Helmer op latere leeftijd toen ook zijn laatste familielid overleed, niemand meer om mee te praten.

De teleurstelling is terug te vinden in de manier waarop hij altijd de tweede keuze van zijn vader was, maar ook in het feit dat Helmer tot de dood van zijn vader niet zijn eigen leven heeft kunnen leven. Hij heeft het gevoel alsof hij de helft van zijn leven zomaar verspilt heeft. Hierin is ook Helmers verlangen naar een ander leven dat hij had willen hebben terug te zien.

‘‘Wie zie je, als je naar me kijkt,’ vraag ik. ‘Henk,’ zegt ze. ‘Ik ben Helmer.’ ‘Dat weet ik. Maar ik zie Henk.’’ (pagina 88)

Leidmotieven waren voor ons lastiger te vinden. Wij zagen dat Denemarken steeds terugkwam, als symbool voor het abstracte motief van verlangen. Helmer koopt zelfs een oude landkaart van Denemarken met het geld dat hij krijgt voor het verkopen van drie schapen. Hij verlangt naar iets nieuws en wil, net zoals enkele boeren uit zijn omgeving hebben gedaan, naar Denemarken emigreren.  Wat hem in de weg staat, is zijn vader die nog leeft en zijn hulp nodig heeft.

 ‘Hij gaat weg, hij durft naar Denemarken te gaan.’ (pagina 34) 

Daarna is ons opgevallen dat veel dingen in het boek in paren komen. Voorbeelden hiervan zijn de twee ezels, de buurjongens, jonge Henk en oude Henk, Henk en Helmer, de twee vrouwen die zich opdringen en de twee jongens met het kano. Dit versterkt het gevoel van eenzaamheid, omdat het laat zien dat Helmer zonder Henk niet compleet is.

Ook is er veel sprake van de dood. De dood komt namelijk over het hele boek steeds terug. Bijvoorbeeld de uiteindelijke dood van Helmers vader die het hele boek door dreigt en het verdrinken van Henk. Maar ook aan het bijna-verdrinken van Helmer en de dood van zijn moeder en de oude Melkrijder wordt aandacht besteedt.

Online zagen we dat voor het klassieke motief, het Kaïn en Abel-motief werd genoemd. Dit is terug te zien in het feit dat er twee broers zijn en de vader een lievelingszoon en een tweede keuze heeft. Wij zijn het hier maar gedeeltelijk mee eens, omdat de vader duidelijk een lieveling heeft, maar de twee broers.

Dit wil je ook lezen:

Het laatste motief van dit boek is Liefde. Dit is te vinden tussen de twee broers, tussen de vader en zijn zoons en tussen Jaap en Helmer. De tweelingbroers hadden een hele sterke band. Helmer beschreef het af en toe alsof ze één lichaam deelden.

‘Terwijl hij zat te zuchten, kropen wij op de achterbank nog dichter naar elkaar toe, tot we als een Siamese tweeling van de zijkant van onze voeten tot aan onze schouders aan elkaar vastzaten. Mocht vader het grote avontuur aandurven, de auto starten en de bandensporenloze sneeuwvlakte tegemoet rijden, wij zouden het als één man over ons heen laten komen, zonder angst, in alle stilte’ (pagina 115)

De relatie tussen vader en zoons is meestal grimmig, maar tussen de regels lees je, dat de vader toch ook liefde voor de ‘verworpeling’ heeft. Ook Helmer is niet altijd zo verbittert als hij af en toe laat blijken.

‘‘En jij bent klaar daar in Amsterdam.’ Ik werd vaders jongen.’ (pagina 60)

‘Henk was vaders jongen, ik was niet moeders jongen.’ (pagina 78)

Door het verhaal heen wordt er af en toe geduid op mogelijke homoseksuele gevoelens van Helmer. Deze zien we in het eind van het verhaal tot leven komen in zijn relatie met Jaap.

Deze motieven zijn terug te zien in het thema ‘het vastzitten van de protagonist in het leven van zijn overleden tweelingbroer en het verlangen naar een eigen leven’. De eenzaamheid komt terug, doordat deze veel minder had bestaan wanneer Helmer zelf beschikking over zijn leven had gehad.

De teleurstelling wordt veroorzaakt door dit thema. Helmer had zijn leven anders gewild en is teleurgesteld dat hij zoveel van zijn leven heeft verspilt. Misschien is hij ook teleurgesteld in zichzelf, omdat hij niet eerder zijn voet heeft neergezet.

Wanneer Helmer eindelijk voor zijn eigen leven kiest en hij bevrijdt is uit het leven dat hij wegwenste, gaat hij naar Denemarken. Hij had dit veel eerder willen doen.

De paren zijn lastiger terug te zien in ons thema, maar het gaat wel over de relatie van Helmer met zijn tweelingbroer. Een mooi contrast is dat de dood Helmer in deze situatie brengt, maar het hem uiteindelijk ook bevrijdt.

Het Abel-en-Cain-motief is terug te zien in ons thema, omdat het in ons thema en in het bijbelverhaal over twee broers gaat. De vergelijking gaat voor ons niet verder dan dat.

Het boekverslag gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

Het Abel-en-Cain-motief is terug te zien in ons thema, omdat het in ons thema en in het bijbelverhaal over twee broers gaat. De vergelijking gaat voor ons niet verder dan dat.

Het thema dat wij hebben uitgekozen zegt weinig over liefde of haat in het boek, omdat het redelijk objectief is. Het gaat weinig over de emoties van mensen, maar vooral over het feitelijke, namelijk Helmer die het leven van Henk leeft. Er komen pas gevoelens bij, wanneer je je in gaat beelden hoe je je zou voelen in dezelfde situatie. De meeste mensen zouden er waarschijnlijk negatief instaan.

Het boek speelt zich grotendeels af op de boerderij van Helmer. Boerderijen worden vaak in verbinding gebracht met drukte, door de vele dieren die allemaal verzorgd worden en de mensen die dit werk doen. In het boek is het tegenovergestelde van toepassing; Helmer verzorgt de boerderij helemaal alleen. Het verduidelijkt dat hij heel afgezonderd leeft en dit eigenlijk anders zou willen.

Zoals boven beschreven staat verzorgt Helmer alleen de boerderij. Dit was eigenlijk helemaal niet zijn droom, maar die van zijn tweelingbroer Henk. Dit duidt weer naar het thema, omdat Helmers Henk zijn leven leeft in plaats van zijn eigen leven.

‘Hoe langer Henk dood is, hoe meer ik op hem ga lijken, simpelweg omdat er geen vergelijk meer is.’ (pagina 83)

Wij hebben weinig boeken gelezen die zich op het platteland afspelen, dus dit was verfrissend. De ruimte en de leefomgeving zijn zo goed beschreven, dat we vermoedden dat Gerbrand Bakker zelf op het platteland woont. Op de website van de bibliotheek lezen we: ’Als mens en als schrijver is Gerbrand Bakker geworteld in het platteland van Noord-Holland. En dat laat zich zien in zijn leven, maar vooral in zijn werk.’ [1] Hier zijn wij het mee eens.

“Het kwakkeldooit. Heel soms komt de temperatuur even boven het vriespunt, het is mistig en zo nu en dan regent het, terwijl het ’t grootste gedeelte van de dag vriest. Toch ligt er een laag water op het ijs en worden de witgele wel-ijsranden langs de slootkanten steeds breder. De mist is vreemd, bij mist verwacht je warme lucht.” Bladzijde 68

Aan het eind van het boek verhuist hij samen met zijn geliefde Jaap, de knecht van vroeger, naar Denemarken. Hij is eindelijk vrij.

‘En in het grootse slot, waarin een verruiling van het landschap samengaat met de herontdekking van intimiteit.’ [2]

Het thema van ons boek is het vastzitten van de protagonist in het leven van zijn overleden tweelingbroer en het verlangen naar een eigen leven.

De titel ‘Boven is het stil’ verwijst naar de kamer waar Helmer’s vader zich stil moet houden.

“Niet alleen boven is het stil, het is overal stil, de regen tikt zacht op de vensterbank, de weg is nat en leeg. Ik ben alleen, heb niemand om tegenaan te kruipen.” (pagina 8)

Vooral duidt dit op het moment dat Riet op bezoek was en hij hem vroeg stil te zijn, en tot Helmer’s verbazing hij dit ook deed.

‘‘Als ik jou was, zou ik me stilhouden,’ dreigde ik.’ (pagina 82) 

Waarschijnlijker toont de titel het moment van Helmer’s vaders dood. Dit moment in het boek vormt een bruggetje naar de eerste zin ‘Ik heb vader naar boven gedaan’. De eerste zin is het eerste moment van een nieuwe fase in het leven van Helmer. Het doodgaan van zijn vader is het eind van deze fase. Het wordt allebei erg droog beschreven, terwijl je zou verwachten dat Helmer meer emotie zou tonen omdat het om zijn vader gaat.

Wanneer je deze titelverklaring leest, is het niet zo snel te koppelen aan ons thema. Wel zie je in de titel ‘Boven is het stil’ heel goed het motief eenzaamheid terug. Als je erg op zoek gaat, kan je altijd wel een verklaring vinden. Het is boven stil, omdat hij zijn zieke vader daar heeft geplaatst. De reden dat hij vader naar boven heeft gedaan, is dat hij eindelijk zijn eigen pad gaat banen. Hij begint met zich los te maken uit het leven van zijn overleden tweelingbroer. Wanneer zijn vader dood is, is het écht stil en heeft hij de ruimte om alles los te laten.

[1] Gerbrand Bakker. (z.d.). Geraadpleegd op 21 juni 2020, van https://15-18.jeugdbibliotheek.nl/lezen/informatie-over-schrijvers/gerbrand-bakker.html

[2]Verduin, L. (2020, 4 maart). De 21 beste romans van de eeuw. Geraadpleegd op 21 juni 2020, van https://www.groene.nl/artikel/de-21-beste-romans-van-de-eeuw-8b00fafb-9a83-4700-a541-4092dd02ad49

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

Andere verslagen van "Boven is het stil door Gerbrand Bakker"