Alles over Tristan door Tommy Wieringa

Zeker Weten Goed
Foto van Cees
Boekcover Alles over Tristan
Shadow
Zeker Weten Goed

Eerste uitgave
2003
Pagina's
159
Geschikt voor
bovenbouw havo/vwo
Punten
2 uit 5
Oorspronkelijke taal
Nederlands
Literaire thema's

Boekcover Alles over Tristan
Shadow
Alles over Tristan door Tommy Wieringa
Shadow
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Feitelijke gegevens

  • 2e druk, 2002
  • 160 pagina's
  • Uitgeverij: Bezige Bij

Flaptekst

Bijna twintig jaar na de dood van de jonge, visionaire dichter Viktor Tristan is er ondanks zijn voortdurende populariteit nog altijd geen biografie over hem. Jakob Keller, universitair docent en bewonderaar van Tristan, neemt de taak op zich het weinige wat over de dichter bekend is aaneen te smeden tot een waardig monument. In de havenstad Mercedal zoekt hij contact met Tristans vroegere vrienden, die hun dagen slijten op het terras van café Colonial. Maar bijna niemand blijkt openhartig te willen praten over wat zich destijds heeft afgespeeld.
De briljante dichter blijft de biograaf ontglippen; hoe meer Jakob Keller ontdekt over diens leven, hoe vaster hij zelf ingesponnen raakt in Tristans web van oude leugens en geheimen. En wanneer Keller uiteindelijk zijn moeizame zoektocht voltooit, zal ook zijn eigen leven nooit meer hetzelfde zijn. 
Alles over Tristan is een meeslepende vertelling over de menselijke zucht naar mythes en de behoefte die te ontrafelen.

Eerste zin

Stadslicht scheen op de witte muren van het HeiligHartziekenhuis op de heuvel.

Samenvatting

In het eerste hoofdstuk wordt de naamgeving van Viktor Anselm Tristan verklaard. Hij wordt naar zijn grootvader genoemd. Een sterke naam, vindt de gynaecoloog. Twee jaar later wordt zijn zusje Inés geboren (doopnaam Lucia). Viktor is de eerste jaren een voorbeeldige leerling op het gymnasium, maar krijgt daarna nogal wat kuren: hij gaat zich flink afzetten tegen de docenten. Jakob Keller, een 31-jarige literatuurwetenschapper, heeft de opdracht gekregen zeventien jaar na de dood van Viktor Tristan een biografie te schrijven. Daarnaast moet er een wetenschappelijke editie van zijn dichtwerk en een standbeeld op het Zes Oktoberplein komen. 

Keller reist af naar de havenplaats Mercedal, waar Tristan geboren is. Hij laat eerst een horoscoop trekken van de geboortedatum 2 januari 19.. 04.52 uur te Mercedal. Hieruit blijkt dat Tristan voorbestemd is voortgedreven te worden: een soort wandelende jood. Hij zou op latere leeftijd de sociale positie van het gezin in gevaar brengen (vooruitwijzing!). En hij zal voortdurend pogen zich te verenigen met het vrouwelijke: het verloren paradijs. Even komt er een kleine flashback in het verhaal, wanneer Keller het bezoek aan de weduwe van zijn leermeester professor Reyer (ook al een Tristankenner) beschrijft. Ze was woedend geworden over de geringe erkenning van zijn werk op de universiteit en vertelt dat ze alle informatie over Tristan verbrand heeft.

In Mercedal moet Keller werk doen in de universiteitsbibliotheek: hij ziet er een zeer aantrekkelijke bibliothecaresse, maar durft haar niet aan te spreken omdat hij nogal verlegen is. Ze geeft hem op een dag een briefje van professor Wertheim, die hem een student aanbeveelt die hem kan helpen bij het onderzoek naar Tristan. Deze student heet Eduard  Cairo en is 21 jaar. Hij kent een nog overgebleven familielid, Alessio Tristan, een oude nicht die vaak in een café zit. Edgar brengt hem in contact met hem en met een notaris Nathan Fortes en met een andere dichter. Staand naast de pisbak zoekt Jakob contact met Alessio, die eerst nogal wantrouwig reageert. Hij is wel gek op taartjes en zo raken ze toch aan de praat. Hij vond Tristan eigenlijk maar een huftertje en geeft een voorbeeld van een situatie waarbij Tristan zichzelf in gevaar brengt, wanneer hij op het randje van een hoge rots gaat staan en bijna naar beneden dreigt te storten. Altijd was hij op zoek naar uitersten. Ook vertelt hij van de zeer goede band die Tristan en zijn zusje Inés hebben. Hij heeft echter geen medelijden met Tristan, want hij had geen hart.

Niet lang daarna heeft Keller in café De Colonial weer een gesprek met Alessio, maar nu zijn Fortes en de dichter Faktor er ook bij. De laatste is zeer cynisch over de kwaliteiten van de gedichten van Tristan. Eigenlijk zijn er maar twee mooie bundels met gedichten en de rest is knoeiwerk. Er zijn alleen steeds mystificaties in het leven rondom de jonge dichter geweest, waardoor hij zoveel aandacht heeft gekregen.

In de botanische tuin van de universiteit zit Keller enkele dagen later te studeren als de knappe bibliothecaresse opduikt. Ze heet Mariam en ze spreken met elkaar over zijn zoektocht. Aan het einde van het gesprek nodigt hij haar uit voor een etentje. Hij doet dat in de mensa van de universiteit en laat haar ook nog de helft van het eten betalen. Eduard Cairo lacht hem de volgende dag daarom hartelijk uit: wat een man van de wereld. Je moet haar in de watten leggen, is zijn advies. De jongen is er bovendien achter gekomen dat Inés Tristan in een klooster zeventien jaar geleden is overleden. 

Keller ontmoet notaris Fortes die hem veel zou kunnen vertellen over de familie van Tristan, maar deze weigert wat te onthullen. Hij laat alleen los dat Inés een sprankelende vrouw was. Ze gaf licht (haar doopnaam was bovendien Lucia, wat licht betekent). Die woorden wekken de belangstelling van Keller en hij gaat na een lange busreis naar het klooster waar Inés heeft gezeten. Hij krijgt nog niet voldoende informatie omdat de abdis afwezig is. De kloosterzuster die hem helpt, zal vragen of de abdis naar haar terugkomst contact wil opnemen. Ze is er niet zeker van of Inés inderdaad daar gezeten heeft, omdat nonnen bij intrede een andere naam krijgen.

In Mercedal onthult Eduard hem dat Mariam de dochter van notaris Fortes is. Opnieuw spreken Mariam en Jakob af. Ze eten nu bij haar thuis: het eten is Italiaans: pasta, tiramisu en de likeur sambuca toe. Hij blijft bij haar slapen en ineens is de vonk overgeslagen. Hij is heel erg verliefd. Hij vraagt zich wel af waarom ze haar vorige relatie heeft verbroken en ze onthult hem dat ze onvruchtbaar is. Het is even een schok, maar de verliefdheid is er niet minder om. Wanneer hij naar zijn pension terugkeert, heeft de post een brief bezorgd. De abdis schrijft dat Inés als zuster Hildegard inderdaad in het klooster is geweest. Toen ze binnenkwam, was ze zwanger van een kind. Dat levert een nieuwe schok op voor Keller. 

Hij gaat voor een tweede afspraak naar Fortes en legt de informatie over Inés voor. Fortes wil er liever het zwijgen toe doen, maar als hij zich verspreekt en zegt dat het kind een meisje was, zet Keller hem klem. Overigens duurt dat maar even, want Fortes is ook slim. Hij biedt aan de waarheid te vertellen op voorwaarde dat Keller die informatie niet gebruikt. Een moeilijk dilemma voor een biograaf: iets weten en het niet mogen publiceren. Ook zijn leermeester Reyer was zo ver in het onderzoek gekomen en Keller begrijpt dat Fortes aan Reyer dezelfde voorwaarde heft gesteld. Dan hoort hij tot zijn grote verbazing dat Inés en Viktor samen een kind hadden gekregen en dat er dus sprake is van een incestrelatie. Volgende schok. Fortes vraagt daarna of zijn liefde voor Mariam echt is en vraagt hem ook die liefde op te geven. Waarom? vraagt Keller. Dan hoort hij dat Mariam de dochter is uit de verboden relatie tussen Inés en Tristan en dat Fortes en zijn vrouw Mariam als hun kind hebben erkend. Inés wilde de verboden relatie beëindigen en begreep dat dit alleen kon wanneer ze uit de buurt van Tristan was, daarom was ze het klooster ingegaan.

Wat kan Keller met de informatie doen? Hij vertelt bij terugkomst aan Cairo van het kind, maar ook dat het overleden is. Keller maakt de reis naar het eiland Lago, waar Tristan ruim zeventien jaar geleden een raadselachtige dood is gestorven. Hij duikt in registers van kranten en ziet o.a. een overlijdensbericht van Tristan. Via via komt hij terecht bij een oude werknemer van Tristan die geweldige verhalen vertelt over de manier waarop ze de plantage met koffiebonen hadden gerund. Maar Tristan zocht altijd het gevaar op en na een aardbeving en aardverschuiving was er nooit meer iets van hem vernomen. De oude Isaiah Montute had ooit op de berg waar Tristan het leven heeft gelaten een houten herdenkingskruis geplaatst. Tristan was altijd goed voor hem geweest. Op een van zijn laatste dagen op het eiland Lago maakt Jakob de moeilijke tocht naar boven op de berg en ziet inderdaad het houten kruis. Op dat moment weet Keller bijna zeker dat hij de wereld alles zal vertellen over Tristan, maar wel op een wijze waarop Mariam veilig zal zijn. 

Maar bij terugkomst blijkt dat diezelfde Mariam spoorloos verdwenen is. Ze is gewoon van de aardbodem verdwenen. De oorzaak daarvan ligt in een krantenartikel dat Cairo heeft gepubliceerd. Het lijkt er natuurlijk op dat Keller zijn mond voorbij gepraat heeft, maar dat is toch niet zo, want Keller zet Cairo flink onder druk en deze vertelt dat hij de informatie heeft losgepeuterd uit Alessio en hij suggereert dat dit in ruil voor seks is geweest: Alessio was immers homofiel en kon de verleiding door de mooie Eduard niet weerstaan. Keller noemt Eduard een rat. Eduard zegt dat hij hem in feite geholpen heeft, want door zijn belofte aan Fortes kon hij die informatie over Mariam niet gebruiken: een wetenschapper die voor privé-doeleinden informatie verzwijgt deugt niet. Nu zou hij het krantenartikel wel kunnen gebruiken voor zijn biografie.

Er rest Keller nog één een ding te vertellen: hij gaat opnieuw naar het klooster waar Inés gestorven is. Hij is er niet meer zo welkom als de eerste keer vanwege de publicatie in de krant. Hij krijgt toch het graf te zien van Inés: ook op een berg en ook alleen maar een eenvoudig houten kruis. Daarmee waren Viktor en Inés toch aan elkaar verbonden, zij het over duizenden kilometers afstand. Keller wil tot rust komen in het klooster en vraagt om enkele dagen onderdak. Als hij van de zang van de kloosterzusters geniet, merkt hij op hoe fraai de verzen zijn die ze zingen. Het zijn net gedichten: prachtig van stijl, woordkeus en beeldspraak. Dan vertelt de abdis dat Inés/Hildegard na een tijdje in het klooster te hebben gezeten had gevraagd in grote afzondering verder te willen leven en dat die isolatie werd goedgemaakt door het maken van mooie verzen. Keller heeft ineens alles door: de twee eerste bundels die Viktor zo beroemd hebben gemaakt, zijn helemaal niet van zijn hand. Die zijn door Inés geschreven. Stijlonderzoek zou dat kunnen bewijzen. Hij kon weer helemaal van vooraf aan beginnen: zijn hele onderzoek was waardeloos geweest. Hij krijgt het besef dat iedereen in het Circus Tristan een bepaalde rol had gespeeld: allen kregen een verdrietig einde. Mariam en hij als laatsten: zij was er, hij was er, maar ze kregen elkaar niet. Hij neemt zich voor geen biografie te schrijven en te zwijgen over zijn laatste inzicht. De wereld mocht haar mythe houden. Keller heeft genoeg gezien.

Dit verslag gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

Personages

Jakob Keller

31-jarige literatuurwetenschapper die de opdracht heeft gekregen zeventien jaar na de dood van Viktor Tristan een biografie te schrijven. Hij gaat op onderzoek uit en raakt zo verstrikt in een web van mensen die allemaal iets met de geschiedenis te maken hebben. Uiteindelijk besluit hij geen biografie meer te schrijven, maar te zwijgen over al zijn ontdekkingen.

Viktor Anselm Tristan

Een dichter die vroeger een voorbeeldige leerling op het gymnasium was, maar later 'kuren krijgt'. Hij speelt zelf geen rol in het boek, maar is het onderwerp van de zoektocht van Keller.

Inés (Lucia)

Het twee jaar jongere zusje van Tristan. Ook zij speelt slechts een passieve, maar wel belangrijke rol, wanneer blijkt dat ze een incestueuze relatie met Tristan had, voor ze het klooster in ging. In het laatste deel van het boek blijkt dat zij de echte auteur van de gedichten is.

Eduard Cairo

Een 21-jarige student die ook op zoek is naar de waarheid achter de geschiedenis van Tristan. Hij helpt Keller.

Alessio Tristan

Een overgebleven familielied van Viktor Tristan, en niet zo'n hoge dunk van hem op heeft.

Mariam

De knappe bibliothecaresse op wie Keller valt. Ze blijkt de dochter te zijn van de 'onmogelijke liefde' tussen Tristan en Inés, en verdwijnt plotseling uit Kellers leven.

Nathan Fortes

Een notaris die informatie heeft over Tristan, die Keller alleen mag weten als hij er niet over schrijft. Een dilemma voor de auteur, natuurlijk. Hij en zijn vrouw hebben Mariam geadopteerd als dochter.

Quotes

"Ik was opgewonden als een schatgraver die met zijn spade op iets hards stoot. Eindelijk. Ik was nog nooit zo dicht bij Viktor Tristan geweest." Bladzijde 41
"Eerst had hij geprobeerd hoe diep hij kon komen. Boven zijn hoofd spiegelde het wateroppervlak. Terwijl hij zonk, liet hij zuurstof uit zijn longen ontsnappen. De luchtbelletjes uit zijn mond lichtten zilverig op in het schijnsel van de maan op het water." Bladzijde 26
"De terracotta dakpannen waren van het soort waarvan men zegt dat ze zijn vormgegeven rond een vrouwendij." Bladzijde 79

Thematiek

Geheim/ familiegeheim

Naarmate Jakob vordert in zijn zoektocht naar het leven van de dichter Viktor Tristan, komt hij steeds meer geheimen te weten over de mysterieuze dichter. De geheimen worden steeds ingewikkelder. De dichter blijkt een incestrelatie te hebben gehad en hij blijkt zelfs niet zelf zijn bundels te hebben geschreven. Uiteindelijk leiden al de geheimen van Tristan ertoe dat Jakob Keller besluit zijn biografie niet meer te schrijven.

Motieven

Incest

Viktor Tristan blijkt een relatie te hebben gehad met zijn zus Inès.

Queestemotief

Voor zijn biografie is Jakob Keller op zoek naar alle informatie over Tristan. Het is een echte queeste: hij bezoekt verschillende plekken en verschillende die hem allemaal een beetje extra informatie geven. Het queeste-effect wordt versterkt door de Keltische elementen die er in het boek zitten: de naam Tristan (van de Keltische legende Tristan en Isolde), die ook een verboden liefde had. In Keltische legendes was er vaak ook sprake van een queeste.

Schrijversleven

Jakob gaat op zoek naar het leven van de gestorven dichter Viktor Tristan.

Motto

Ik heb hem overal gezocht, de dichter
Ik geloof dat ik hem gevonden heb.

Het is een heel toepasselijk motto voor de roman, omdat Jakob Keller alle informatie over de dichter Viktor Tristan te weten wil komen en hij aan het einde van de roman achter de waarheid lijkt te zijn gekomen. Hij heeft de dichter gezocht en gelooft dat hij hem gevonden heeft, al is de waarheid een andere dan hij aan het begin van zijn zoektocht had gedacht.

Trivia

In 2002 ontving Wieringa de Halewijnprijs voor Alles over Tristan. De roman stond op de longlist van de AKO Literatuurprijs.

Titelverklaring

Jacob Keller wil als biograaf van de dichter Viktor Tristan alle informatie over zijn leven en zijn werk achterhalen om daarmee het levenswerk van zijn docent Reyer af te maken. Op blz. 75 wordt de titel twee keer letterlijk genoemd als Keller in zijn gesprek met notaris Fortis aangeeft wat hij zoekt en de notaris zijn antwoord letterlijk aanhaalt. Keller komt door zijn speurzin inderdaad achter de naakte waarheid.

Structuur & perspectief

Verhaalopbouw 
De roman wordt verteld in 32 ongetitelde en ongenummerde hoofdstukken. De hoofdstukken zijn allemaal kort. Het verhaal wordt eigenlijk chronologisch verteld met af en toe wat tijdverdichting en een enkele kleine flashbacks (bezoek van Keller aan de weduwe van zijn leermeester Reyer). De verteltijd is kort. Door de mooie, ruime bladspiegel kan de roman in 2 uur worden gelezen.

Decor

Hoewel Jakob Keller een literatuurwetenschapper is en als biograaf vooral ook op feiten is aangewezen, valt in deze roman niet goed te bepalen in welk jaar en op welke plaats de roman zich afspeelt. Het zou eenvoudig geweest zijn Viktor aan het begin van de roman, wanneer beschreven wordt hoe zijn naamgeving tot stand is gekomen, een geboortedatum en plaats mee te geven. Maar nee, ongeveer twintig jaar na zijn raadselachtige dood gaat Keller in de woonplaats van Tristan op zoek naar diens verleden. Genoemd worden de havenplaats Mercedal en het eiland Lago waar hij gestorven is. Zoektermen die op Google geen resultaat opleveren. Lago is wel ver verwijderd van Mercedal, want aan het einde van de roman vertelt Keller dat de lichamen van broer en zus beiden op een berg begraven zijn, maar wel duizenden kilometers van elkaar liggen. De bootreis naar Lago duurt dan ook ongeveer een week. 
Wieringa beschrijft op deze wijze als het ware een wereld die wel veel lijkt op de onze, maar niet met plaats en tijd te situeren is, waardoor er iets van een mythe blijft hangen om het leven van de ook al niet echt bestaande dichter Viktor Tristan.
In de naamgeving in de roman zitten Keltische elementen. De naam Tristan (vgl. de sage van Tristan en Isolde: het liefdespaar dat elkaar niet kon krijgen) heeft een Keltische achtergrond. Ook hier is sprake van een verboden liefde: Tristan met zijn zus Inés. Haar doopnaam was Lucia. Op blz. 78 geeft notaris Fortes aan dat ze een sprankelende vrouw was. Ze was licht, beweert hij. Lucia betekent licht. Mercedal lijkt heel erg op Perceval, ook een naam uit de mythen en de sagen. Mariam is bovendien de legendarische vrouw van Koning Herodus uit de Bijbel. Jakob is ook een Bijbelse naam en Isaiah is een verbastering van Jesaja, de profeet uit het Oude Testament.
Wieringa heeft met zijn namen iets mythisch willen meegeven aan zijn personages.

Stijl

De schrijfstijl van Tommy Wiering wordt geroemd door recensenten. Hij kiest zijn woorden heel zorgvuldig en maakt veel gebruik van beeldspraak. Deze beeldspraak is vaak origineel en zeer treffend. Een quote die deze beeldspraak mooi laat zien:
'Ik was opgewonden als een schatgraver die met zijn spade op iets hards stoot'.
Wieringa hanteert een prachtige schrijfstijl, maar daagt de lezer af en toe ook uit door hele moeilijke woorden te gebruiken. Wees daar dus op voorbereid!

Slotzin

De wereld mocht haar mythe houden. Ik had genoeg gezien.

Recensies

"Opvallend goed geschreven en gecomponeerd boek over een biografische zoektocht naar de fictieve, jong gestorven visionaire dichter Viktor Tristan." http://vorige.nrc.nl/kran...tse_poezie
"Alles over Tristan is serieuzer, en in mijn ogen zelfs beter dan Joe Speedboot. Ik genoot zo van de taal en symboliek in dit boek, dat het mijn passie voor de taal en literatuur, het plezier en het genot van lezen extra heeft aangewakkerd. Dat hoort een boek te doen. Dat doet Tommy Wieringa. Bravo!" http://boekenrevue.nl/201...-wieringa/

Bronnen

Website van Tommy Wieringa
http://www.tommywieringa....l/web/show

Overhoor jezelf

Wat betekent de doopnaam van Inés, Lucia?
Hoe heeft Eduard Cairo informatie losgekregen uit Alessio?
Inés ging in het klooster wonen omdat het de enige manier was om de verboden relatie met Tristan te beëindigen
Bewering I: Isaiah Montute heeft Tristan begraven
Bewering II: Op het graf van zowel Inés als Tristan staat een stenen kruis
Wat onthult Mariam aan Jakob als ze de nacht samen doorbrengen?
Wat besluit Keller aan het eind van de roman?
Wat is het belangrijkste thema?
Wat is géén motief?
Bewering I: Het verhaal wordt geheel chronologisch verteld
Bewering II: De verteltijd is erg kort
Hoeveel jaar geleden is Tristan overleden?
Je hebt nog 3 Zeker weten goed verslagen over.

Wil je onbeperkt toegang tot alle Zeker Weten Goed verslagen? Meld je dan aan bij Scholieren.com.

47.474 scholieren gingen je al voor!

Geschreven door Cees

Foto van Cees
Ik heb verreweg het grootste deel van mijn leven voor de klas gestaan. Eerst vijf jaar op een basisschool, daarna veertig jaar op diverse scholen voor voortgezet onderwijs: havo en vwo, onder- en bovenbouw. Ik vond het mijn taak om de verouderde en 'afgezaagde' literatuurlijsten voor Nederlands te vernieuwen en mijn leerlingen kennis te laten maken met nieuwe en/of jonge schrijvers. Lezen kan namelijk ook gewoon leuk zijn. Docenten kunnen je met het aanprijzen van leuke en/of spannende boeken enthousiast maken. Ik heb nu ruim 1400 verslagen gemaakt, waarvan een heleboel Zeker-Weten-Goed-verslagen. Bij Scholieren.com probeer ik daarom zo veel mogelijk boeken van nieuwe schrijvers te bespreken. Ik hoop altijd dat de 'moderne leraar Nederlands' het zijn leerlingen toestaat om de wat minder bekende schrijvers ook op de leeslijst te zetten. Uittreksels maken vond ik vroeger zelf helemaal niet leuk. Nu maak ik ze zelf voor scholieren.com. Nog een gemeend advies: wees verstandig en lees altijd wel het boek. Dan kan een boekverslag op scholieren.com een een prima geheugensteun voor je mondeling. En geloof me, docenten kunnen vanwege tijdgebrek ook niet alle boeken lezen die jaarlijks verschijnen; zij raadplegen daarom ook wel de boekverslagen die scholieren.com levert.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

Andere verslagen van "Alles over Tristan door Tommy Wieringa"

Ook geschreven door Cees