Vrijwilligerswerk

Beoordeling 7
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • Klas onbekend | 2014 woorden
  • 31 mei 2004
  • 208 keer beoordeeld
Cijfer 7
208 keer beoordeeld

Doet hier iemand in de klas aan vrijwilligerswerk? Inleiding Heel veel mensen hebben tegenwoordig een baantje. Misschien om wat geld bij te verdienen. Maar het kan ook zijn dat de mensen het gewoon leuk vinden om dat te doen. Ze vinden het leuk om andere mensen te helpen, te vermaken, te verzorgen en ga zo maar door. Dat heet vrijwilligers werk. Onbetaald Overal in de maatschappij doen mensen vrijwilligerswerk. Er zijn mensen die zich inzetten voor een goed doel, zoals de mensen van Amnesty International, WNF en de Hartstichting, maar ook helpen op school als overblijfmoeder is een vorm van vrijwilligers werk. Vrijwilligers werk is dus een baantje waarbij je niet voor het geld werkt…maar gewoon omdat je het belangrijk of leuk vindt!
Leerzaam Nog een reden om vrijwilligers werk te doen is dat je er veel van leert. Je leert bijvoorbeeld heel veel van dieren als je bij het WNF werkt. Of veel van kinderen als je in een Crèche werkt, veel van computers als je gratis mensen met computers helpt (zoals oudere mensen die nog nooit met een computer hebben gewerkt en dat graag zouden willen doen). Alles wat je doet in vrijwilligerswerk, kan dus ook leerzaam zijn! Jammer genoeg wordt het de laatste jaren steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden. Vrijwilligerswerk kost heel veel tijd. Veel mensen hebben ook geen zin om een groot deel van hun vrije tijd op te geven waar ze zelf gewoon helemaal niets aan hebben. Misschien als ze er maar een hele kleine beloning bij doen, of meer reclame maken voor hun zaak / organisatie (enzovoorts), dan zouden misschien meer mensen interesse kunnen hebben in het werk…maar ook zou het dan eigenlijk geen vrijwilligers werk meer zijn. Via deze weg gaan we jullie dan toch iets meer vertellen over vrijwilligers en misschien krijgen jullie dan wel zin om zelf aan vrijwilligerswerk te doen. Vlaams beleid t.a.v. vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk is en blijft uitermate belangrijk in de sectoren van Welzijn en Gezondheid. Vrijwilligers in organisaties en instellingen zoals slachtofferhulp, Kind en Gezin, rusthuizen, buurthuizen en ziekenhuizen, nemen een unieke plaats in in de welzijns- en gezondheidssector en zijn bijgevolg een meerwaarde voor een zorgzaam Vlaanderen. Voor de ondersteuning van zowel onafhankelijk als ingebouwd vrijwilligerswerk worden er sinds 2001 subsidies toegekend aan het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk, alsook aan de provinciale steunpunten vrijwilligerswerk en het Punt in Brussel. In het kader van zorg is de groei van de 50-plussers een troef. Maar daar later meer over. Inhoud 1. Wat is vrijwilligerswerk? Vrijwilligerswerk gaat om: - Een activiteit - Met onverplicht karakter - Ten behoede van anderen of van de samenleving - Die onbezoldigd is - In min of meer georganiseerd verband wordt verricht - Door een natuurlijke persoon
Wanneer word ik als vrijwilliger beschouwd? Als vrijwilliger span je je belangeloos in voor de samenleving. Je hebt rechten, je hebt verantwoordelijkheden en soms loop je ook risico's. Vrijwilliger of niet, de grens is vaak subtiel en de lijn moeilijk te trekken. Maar het maakt een groot verschil. Je wordt als vrijwilliger beschouwd als je het werk onbezoldigd doet. Je mag alleen vergoed worden voor werkelijk gemaakte kosten (bv. verplaatsingen), binnen bepaalde grenzen. Maar de scheidingslijn is soms moeilijk te trekken: Enkele voorbeelden je bent geen vrijwilliger als volleybalspeler in een club, maar wel als je wekelijks de jeugdploeg gaat begeleiden of penningmeester wordt in het bestuur van de club. je bent geen vrijwilliger als je je broer helpt bij de renovatie van zijn huis, maar wel als je regelmatig gaat helpen bij het opknappen van de lokalen van de jeugdvereniging. je bent geen vrijwilliger als je regelmatig een lifter meeneemt maar wel als je wekelijks chauffeur voor de voetbalploeg bent. 2. Wie mag vrijwilligerswerk doen? je mag niet werkloos zijn door eigen fout of beslissing je moet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en werk blijven zoeken je mag geen loon of voordelen in natura ontvangen je moet toelating vragen bij de RVA
3. Ben ik als vrijwilliger vrij of zijn er beperkingen? Net zoals in het gewone arbeidsrecht zijn er beperkingen: je mag niet werken als je jonger bent dan 15 (tenzij tijdens culturele, artistieke, opvoedkundige of wetenschappelijke activiteiten). je mag niet ‘s nachts werken, tenzij dat in de betaalde job ook mag. 4. Mag ik mijn kosten aanrekenen? Ja, je mag je onkosten aanrekenen tot een bepaald plafond. Kost en inwoning of zakgeld kan niet voor een vrijwilliger. Cadeautjes kunnen alleen als ze niet te groot zijn of te regelmatig uitgedeeld worden. 5. Ben ik verzekerd als vrijwilliger? Je familiale verzekeringspolis zal in heel wat gevallen bijdragen, tenzij in je polis vrijwilligerswerk expliciet is uitgesloten. Je kan altijd met de organisatie waarvoor je je inzet afspreken dat ze een verzekering afsluit voor ongevallen, schade aan bezittingen of schade aan derden. In je contract kan je met de vereniging afspreken dat, in geval van schade aan derden, de vereniging de verantwoordelijkheid op zich neemt en niet jijzelf als vrijwilliger. Dit pleit je uiteraard niet vrij bij zware fouten of onzorgvuldigheden. 2001: Internationaal Jaar van de Vrijwilligers

Het Internationaal Jaar van de Vrijwilligers liep van 5 december 2000 tot 4 december 2001. De Vlaamse regering onderschreef de vier doelstellingen van het Internationaal Jaar van de Vrijwilligers: In de eerste plaats streeft men ernaar dat vrijwilligerswerk meer erkenning krijgt. Bovendien wil men ertoe bijdragen dat financiële, materiële en institutionele voorwaarden van die aard zijn dat vrijwilligers in optimale omstandigheden hun taak kunnen vervullen. Verder streeft men ernaar vrijwilligerswerk te bevorderen en meer mensen ertoe aan te zetten een deel van hun vrije tijd vrijwillig ten dienste te stellen. Ten slotte ijvert men ervoor contacten tussen de verschillende vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties te bevorderen. Concreet wil men het uitwisselen van informatie bevorderen waardoor het mogelijk wordt dat de verschillende groepen uit elkaars ervaringen leren en op die manier efficiënter kunnen functioneren. DIA 8
5 december 2003... 5 december 2003, Internationale Dag van de Vrijwilliger. Een ideale gelegenheid voor Vlaams minister Adelheid Byttebier om de ontelbare vrijwilligers te bedanken die elke dag klaar staan voor hun medemens, alsook om een kersverse sensibiliseringscampagne rond vrijwilligerswerk te lanceren. Deze campagne moet 50-plussers aanzetten om zich nog meer te engageren in het vrijwilligerswerk. Deze specifieke groep biedt immers een meerwaarde op dit vlak door hun kennis en ervaring. Deze groep van mensen beschikt over een enorm potentieel op het vlak van levenservaring, volwassenheid en zijn dus perfecte partners in het uitbouwen van concrete oplossingen voor nieuwe zorgvragen. Om aan de behoefte aan zorg te voldoen, wordt nu reeds in grote mate beroep gedaan op heel wat 50-plussers die vrijwilliger zijn. In de toekomst vormen zij een groep van mensen die de kansen en tijd krijgen om zorgtaken als vrijwilliger op zich te nemen. 'In het zonnetje‘ Vrijwilligersprijs 2004
De Vrijwilligersprijs 2004 is een uitgelezen moment om onze waardering te tonen voor alle vrijwilligers. Dankzij hun inzet kan éénieder in onze samenleving immers genieten van welzijn, zorg en vrije tijd. 28 februari 2004 à 7 maart 2004
Week van de vrijwilliger
zondag 29 februari 2004 = een dag te veel
Een dag cadeau bij het begin van de Week van de Vrijwilliger. Een schrikkeldag tegen de verzuring! Op 2maart vond er een studiedag over Erkenning Verworven Competenties plaats onder het motto vrijwilligerswerk, een vak apart, georganiseerd door het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw
Wij gaan 2soorten van vrijwilligers werk nader bekijken en dat is: Palliatieve zorgen en vrijwilliger in een vreemd land

The Foundation
The foundation is een vzw met als doel hulp te verstrekken aan iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks in aanraking komt met het HIV-virus of met aids. Een belangrijke doelstelling van de foundation is het verspreiden van informatie over de ziekte. The foundation tracht verder de discriminatie en stigmatisering van mensen met het HIV-virus of met aids en hun omgeving te bestrijden. - Het buddysysteem
Het buddysysteem is een netwerk van vrijwilligers over heel Vlaanderen en het Brusselse Hoofdstedelijke gewest. De buddy’s bieden emotionele en praktische hulp aan mensen met aids. Het professionele team van The Foundation selecteert de vrijwilligers, leidt ze op en ondersteund ze in hun taak. Waarom werken met vrijwilligers? Buddy’s ondersteunen mensen met aids op praktisch, sociaal en emotioneel vlak. Naast het menselijke aspect hiervan betekent dit ook een grote financiële besparing voor de gemeenschap. Buddy’s bieden geen professionele hulp maar vormen een noodzakelijke aanvulling op het professionele netwerk. De professionele hulpverlening is te beperkt om een complete aanpak van de aids-problematiek te verzekeren. Deze vorm van hulpverlening is geen liefdadigheid noch een behandeling. Het is een recht op steun en solidariteit. De Taken van de vrijwilliger. Er zijn 4 grote redenen te onderscheiden waarom iemand buddy’s wil. 1. mensen die vrezen hun zelfstandigheid te verliezen. Zij vragen buddy’s om hun zelfstandigheid zo lang mogelijk te bewaren. 2. mensen die in een psychosociale isolatie terechtgekomen zijn, die door de verslechterde gezondheidstoestand helemaal uitzichtloos wordt. 3. mensen die goed omringd zijn, maar die de eigen omgeving niet willen belasten met gevoelens en angsten die het hebben van aids bij hen oproept. 4. mensen die terug in de maatschappij geïntegreerd moeten worden, die terug sociaal vaardig moeten worden. De vraag is vaak dubbel: de directe aanleiding voor hulpverlening is meestal van praktische aard, maar achterliggend is er de behoefte aan iemand die kan luisteren en idee vertrouwd is met de aids-problematiek. De relatie buddy – cliënt situeert zich ergens tussen vriendelijke hulpverlener en een hulpverlenende vriend. - Praktische ondersteuning : helpen met huishouden, boodschappen, … - Emotionele ondersteuning : een luisterend oor hebben, tijd vrij maken, aandacht hebben,… - Sociale ondersteuning : uitstapjes, cinema, theater, dag aan zee … - Signaleren van problemen : als de cliënt uitvalsverschijnselen krijgt, moet hij naar de dokter voor dat het probleem erger wordt - Stimuleren van zelfstandigheid : de cliënt mag niet afhankelijk worden van de buddy - Afscheid nemen: het onvermijdelijke sterfte geval van de cliënt is voor de buddy een angstige zaak om geconfronteerd te worden met de machteloosheid. Tip voor leerkrachten Je wil als leerkracht studenten van + 16 aanmoedigen eens te proeven van het vrijwilligerswerk? Je wil graag een dagje vrijwilligerswerk in klassikaal verband organiseren? De steunpunten bieden laatstejaarsstudenten middelbaar onderwijs een project aan rond vrijwilligerswerk. Dit bestaat uit een theoretisch lessenpakket en uit een ervaringsluik. De jongeren gaan gedurende minimum een halve dag en maximum twee dagen als vrijwilliger aan de slag. Op die manier ervaren ze de relevantie van vrijwilligerswerk. En zo wordt vrijwilligerswerk onder jongeren gestimuleerd. Wereldcongres Vrijwilligerswerk Barcelona
17 tot 22 augustus 2004
Het wereldcongres 'Vrijwilligerswerk' heeft tweejaarlijks plaats. De volgende afspraak is in Spanje. Het congres loopt onder de titel 'Volunteering: Interest on People and engine for change'. Het congres gaat door van 17 tot 22 augustus 2004. Meer details omtrent het programma vind je hier. De site wordt geregeld geactualiseerd, en je kan de info bekijken in het Spaans, Frans en Engels. Nederland
Nederland telt intussen meer dan 4 miljoen vrijwilligers. Maar er zijn er nog meer nodig. Het uitgangspunt voor deze campagne was dan ook: hoe overtuigen we de mensen die vrijwilligerswerk meer iets voor anderen vinden? Door ze een nieuwe motivatie te geven: vrijwilligerswerk doe je niet alleen voor anderen. Vrijwilligerswerk doe je ook voor jezelf. Vrijwilligerswerk geeft je namelijk de mogelijkheid om -naast je dagelijkse werkzaamheden jezelf op andere gebieden te ontwikkelen. Op gebieden die je ook leuk vindt om te doen. Die je inspireren. Die passies in je losmaken. Die je voldoening geven. Maar er is ook de uitdaging van het onbekende. Het avontuur. De kans om echt het verschil uit te maken. Of misschien wel een opstap tot een nieuwe carrière. Elke motivatie is de juiste motivatie. In de campagne zien we mensen die hun tweede ik ontdekt hebben. De een is nu eenmaal sportief. Een ander meer creatief. De motivatie om vrijwilligerswerk te doen, is dus bij allen verschillend. Maar ze komt wel voort uit een zelfde passie. In elke uiting wordt verwezen naar de website
www.vrijwilligerswerk.nl Hier kun je de ‘Tweede ik-test’ doen. Door vragen in te vullen over je interesses kun je ontdekken wie je tweede ik is. Vervolgens kun je op zoek gaan naar een passende vacature. Misschien leuk om ook eens te proberen. Want iedereen heeft een tweede ik. Je hoeft hem alleen nog maar te ontdekken.

REACTIES

S.

S.

we bedanken je voor het opstellen van dit werkstuk want we kunnen het goed gebruiken voor ons verslag over vrijwilligerswerk
Xx

13 jaar geleden

L.

L.

ik vind het een geweldig onderwerp ik doe zelf mijn werkstuk er over zit nog maar in groep 7 dus het is best lastig ik ga zeker jou werkstuk gebruik

10 jaar geleden

D.

D.

hoi ik vind dit heel leuk om te lezen want ik ben zelf een vrijwilliger maar zelf ben ik pas 12 en ik doe vrijwilligerswerk met oudere samen met een vriendin en er was geen probleem met onze aanmelding we hebben nu een naam kaartje en een sleutel en ik vind het heel leuk om te doen !!!

10 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.