Over zo'n 2 maanden zijn er Tweede Kamerverkiezingen. Ben jij hier mee bezig of juist helemaal niet? Laat het ons weten en doe mee aan ons onderzoek (circa 5 min + kans op Bol.com tegoed!)

Meedoen

Zuid-Afrika

Beoordeling 5.9
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 5e klas havo | 1593 woorden
  • 10 maart 2002
  • 242 keer beoordeeld
Cijfer 5.9
242 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Waarom kwamen de eerste blanke kolonisten naar Zuid-Afrika en hoe stonden ze tegenover de andere bevolkingsgroepen?

Toen de VOC in 1652 naar Nederlands-Indie voer, waren er een paar Nederlanders die in Zuid-Afrika op Kaap de Goede Hoop landden om daar een steunpunt voor de VOC op te zetten. Dit werd gebruikt om de schepen te bevoorraden met nieuw voedsel en om de zeelui uit te laten rusten en te laten herstellen van scheurbuik. In 1700 woonden er al 500 mensen op deze post die de naam Kaapkolonie had gekregen. Ze keken erg neer op de andere bevolkingsgroepen die al van oorsprong in de Kaapkolonie woonden. Er woonden bijvoorbeeld de Khoikhoi en de San en ze werden verdreven door de kolonisten, omdat ze zogezegd dom, dwaas en barbaars zouden zijn. In de 19e eeuw woonden er al 16.000 mensen in de Kaapkolonie. De inwoners waren mensen van de VOC, slaven uit Afrika en contractarbeiders uit Indië. Er woonden niet alleen blanke mensen in Kaapstad, maar ook in het binnenland. Deze blanken waren boeren met een eigen taal en leefwijze en ze waren trots op zichzelf en daarom noemden ze zich Boeren of Afrikaners. Nadat de Kaap in Britse handen was gevallen, kwam uit dat de blanke regering het oorspronkelijke volk heel erg onderdrukt had en de rechten van deze volkeren geschonden had. De Afrikaners vluchtten het verre binnenland in. Deze vlucht werd de grote trek genoemd. Ze streken er neer en daar waren de Zoeloes op tegen omdat zij er al woonden. Er kwam ruzie en de leider van de Afrikaners werd vermoord door de Zoeloeleider. Er kwam ook een oorlog tegen de Engelsen en de Boeren verloren deze oorlog. Toch werden ze door dit verlies zich veel meer bewust van hun Afrikaanse nationaliteit en ze gingen hun cultuur verheerlijken, dit kwam tot een hoogtepunt toen ze de grote Trek over gingen doen en een Voortrekkers monument bouwden in Pretoria.

Diamanten, goud en Engelsen Welke ontwikkeling heeft Zuid-Afrika onder de Engelsen doorgemaakt en welke gevolgen had de Britse aanwezigheid voor de andere bevolkingsgroepen in Zuid-Afrika?

In het begin van de 19e eeuw vertrokken veel Britten naar Zuid-Afrika om zich daar te vestigen. Het gebied was namelijk Brits geworden er vele oorlogen in Europa waren waardoor de Nederlanders de Kaapkolonie niet meer konden behouden. De Britten maakten de Kolonie moderner en brachten ook de Verlichtingsideeën naar de Kaapkolonie. De Boeren vonden deze maar niks, omdat ze er zelfs slechter van werden ze konden niet begrijpen dat zwarten gelijk waren aan henzelf. Toen er in het midden van de 19e eeuw goud gevonden werd kwam er een zwerm van blanke immigranten naar Zuid-Afrika en de blanke bevolking verdubbelde zich in 10 jaar tijd. De Engelsen wilden geen Boerenrepublieken en na de goudgekte wilden ze al helemaal geen zelfstandige staten zoals Transvaal meer. De Britten begonnen een nieuwe oorlog om in het bezit te komen van de goud- en diamantmijnen. De Engelsen wonnen de oorlog omdat ze overmacht hadden. Op het begin van de 18e eeuw tekenden de Boeren een verdrag waarin ze erkenden dat de Engelse koning soeverein was en kregen ze een zelfstandige status binnen het rijk. Er waren verschillende manieren van stemmen. In Oranje-Vrijstaat en Transvaal was het racistisch en in de Kaapkolonie was het niet raciaal. Er werden politieke partijen opgericht en het waren of Engelse of nationalistische Afrikaner-partijen. Zowel de zwarten als de blanken verging het niet goed onder de Unie van Zuid-Afrika, zowel economisch als psychisch. Vooral de zwarten voelden zich minderwaardig, want ze stonden in ieder opzicht onder aan de maatschappelijke ladder. Langzamerhand kregen de Afrikaners weer meer invloed, de macht van de Engelsen lief politiek gezien achteruit en de Engelse bevolking was in de grote minderheid.

De zwarte samenleving Hoe verliep de confrontatie tussen de oorspronkelijke bevolking en de blanken en welke gevolgen had dit treffen voor Zuid-Afrika?

Ook voor 1652 woonden er natuurlijk al mensen in Zuid-Afrika. In het Zuiden van Afrika woonden er de Khoikhoi en de San en toen de blanken hun gebied binnenkwamen begonnen de problemen. De Khoikhoi werden uitgeroeid en er waren ook nog maar erg weinig San over. De Boeren hebben in het binnenland confrontaties gehad met de volkeren genaamd Xhosa en Zoeloe. Deze groepen probeerden zich te verzetten maar dit lukte niet. Toen de blanken het land van de zwarten innamen, kwam het familieleven van de zwarten in gevaar en ook begonnen de inmiddels gearriveerde zendelingen de zwarten te bekeren en ze hadden geen respect voor de culturen van de zwarten. De regering had een Land Act gemaakt waarin stond dat de zwarten maar heel weinig land kregen en de beste grond kregen de blanken. Dit had dus als gevolg dat de zwarten weg moesten van de grond waar ze generaties lang gewoond hadden. Velen trokken er naar de steden als gevolg van de diamant- en goudvondsten. De regering vond dit aan de ene kant goed want het waren goedkope arbeidskrachten maar aan de andere kant werden de steden zo overspoeld met zwart proletariaat. Er werden vergunningen uitgegeven zodat alleen de arbeiders in de stad verbleven en het gezin maar heel tijdelijk bij hen mocht wonen. Toen in 1948 een nationalistische blanke partij won bij de verkiezingen werd het nog erger. Er kwam een segregatiepolitiek die Apartheid werd genoemd. De zwarten werden minimaal opgeleid en ze mochten de stad alleen in met een pasje. Toen gingen de zwarten zich verzetten. Er was al een African National Congress opgericht de tegen de zwarte onderdrukking streed. Ze waren niet alleen tegen de wet van de segregatiepolitiek, ook de kleine dingen die het leven van een zwarte moeilijk maakte. Er kwam een demonstratie. Er was een man genaamd Nelson Mandela en hij was een belangrijke man voor het verzet. Toen kwam hij in de gevangenis maar in 1990 kwam hij vrij. Er kwam steeds meer verzet en de Zuid-Afrikaanse regering kon steeds minder goed de orde handhaven.

Een team, een land Welke ontwikkelingen hebben geleid tot de afschaffing van de Apartheid en welke problemen moet Zuid-Afrika nog overwinnen om een thuisland voor iedereen te zijn?

Het werkstuk gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

Een team, een land Welke ontwikkelingen hebben geleid tot de afschaffing van de Apartheid en welke problemen moet Zuid-Afrika nog overwinnen om een thuisland voor iedereen te zijn?

In de 60er jaren kwam er veel kritiek op de Segregatiepolitiek dat Zuid-Afrika voerde. De Zuid-Afrikaanse regering wilde hier niets van weten maar de andere landen legden sancties op en een sportboycot was een ander gevolg. De regering beloofde hervormingen maar deze kwamen niet uit. Er was ook een economische crisis op dat moment en het volk had er genoeg van. Er kwamen opstanden en rellen. In 1990 beloofde president De Klerk serieuze verbeteringen en een week later werd Nelson Mandela vrijgelaten. Er kwamen verkiezingen en het ANC won. Mandela werd de nieuwe president. De Apartheid behoorde tot de verleden tijd. Toch was er nog veel ongelijkheid. De blanken woonden in villa’s en de zwarten woonden veelal in krottenwijken. Er zijn nog een aantal mensen die de Apartheid terugwillen maar dezen worden direct gearresteerd. Er is dus weer hoop voor Zuid-Afrika.

Bronnenanalyse · Welke oorzaken lagen er ten grondslag aan de Apartheid? §1. Bron 20: “De heuvel…Zuid Afrika!” Er was een nationalisme in Zuid Afrika dat steeds sterker begon te heersen. §2. Bron 2: “De boeren…deel gehad.” De Afrikaners hadden de Verlichting niet meegemaakt en hadden dus niet door dat dit tegen de rechten van de mens was. §3. Bron 6: “De regenmakers…elkaar omgaan.” Er was onbegrip van beide kanten en dit kwam de sfeer niet ten goede.

· Welke gevolgen had de Apartheid voor Afrika? §3. Bron 7: “Hij ontmoette…niet verlaten.” Zwarten konden zomaar ontslagen worden en met de hele familie op de straat komen te staan. Bron 8: “Ik ben…gezin hebben.” Talloze gezinnen werden gescheiden omdat vader in de stad woonde en het gezin gedwongen in het ‘thuisland’ verbleef.

Bron 11: “Verbod op…jaar dwangarbeid.” Deze bron somt de belangrijkste segregatiewetten op.

Bron 12: “Onderwijs voor…te prenten.” Er was verschil in onderwijs waarbij het zwarte onderwijs als inferieur geacht werd.

§4. Bron 9: “Caroline Mattou…een mirakel.” De mensen mochten jarenlang niet stemmen.

· Welke argumenten waren er voor de noodzaak van de Apartheid?

§1. Bron 4: “Ze zijn…stinkende honden.” Bron 5: “Ofschoon…de onze.”

§2. Bron 4: “Ik beweer…werden gebracht.”

Bron 13: “We moeten…die hebben.”

§3. Bron 6: “De regenmakers…met elkaar omgaan.”

Bron 12: “Onderwijs voor…te prenten.”

Bron 13: “Er is…verboden zijn.”

§4. Bron 3: “Op dit…Afrikaanse continent.”

· Welke argumenten waren er tegen Apartheid?

§2. Bron 3: “Een man…op kiesrecht.”

§4. Bron 2. “En dit…onmogelijk maken.”

Hoofdvraag Welke ontwikkeling hebben de verschillende bevolkingsgroepen in Zuid-Afrika de afgelopen eeuwen doorgemaakt en hoe kan dit land een thuisland voor iedereen worden?

Er leefden erg veel stammen in Zuid-Afrika in de 17e eeuw, al eeuwenlang va generatie op generatie. Enkele stammen zijn de Khoikhoi, de San, de Xhosa en de Zoeloes. Toen de blanken kwamen, vooral de Nederlanders, kregen zij het heel moeilijk. De Nederlanders begonnen hun land in te nemen en als dat niet goedschiks ging, ging het kwaadschiks. Vele Nederlanders vestigden zich in het Zuid-Afrikaanse binnenland en zij noemden zichzelf Boeren. Ze ontwikkelden ook een eigen taal: het Afrikaans. Toen in het begin van de 19e eeuw de Kaap onder brits bewind kwam te staan, zorgden de Britten ervoor dat de oorspronkelijke stammen meer vrijheid en bescherming kregen. De Boeren vonden dit vreselijk en trokken het binnenland diep in. Dit werd “De Grote Trek” genoemd. Er ontstonden drie Boerenrepublieken, eentje werd al snel door de Britten veroverd maar de andere twee bleven onder de Afrikaners. De Afrikaanse nationaliteit werd wel verheerlijkt toen de Engelsen weg waren en de Boeren kregen een sterk superioriteitsgevoel. Ze gingen de Grote Trek overdoen en dit was het hoogtepunt van de verheerlijking. Er werd goud gevonden in Zuid-Afrika en dit zorgde voor een komst van vele migranten.

REACTIES

S.

S.

heeeeeeee bedankt voor al die bronvermeldingen; je maakt me het leven wel heel makkelijk!!!!

21 jaar geleden

A.

A.

mooooooooooooi, klasse stukje vakwerk
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
anders

20 jaar geleden

R.

R.

goed hoor

10 jaar geleden

B.

B.

thnx 10! op basisschool

5 jaar geleden

W.

W.

....................... dit is topie thnx man

5 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.