Poltergeisten

Beoordeling 8
Foto van een scholier
  • Scriptie door een scholier
  • 4e klas havo | 2193 woorden
  • 25 februari 2000
  • 38 keer beoordeeld
Cijfer 8
38 keer beoordeeld

INLEIDING

Mijn scriptie gaat over poltergeisten.
De doelstelling van mijn scriptie is te beschrijven wat een poltergeist is en wat hij doet. Ook wil ik mensen informeren en waarschuwen want vaak weten mensen niet wat een poltergeist is en wat voor gevaren met hem samen gaan. In deze scriptie geef ik informatie over dit parapsychologisch verschijnsel. (parapsychologie is de leer van de verschijnselen die buiten de gewone psychologie vallen).

De reden dat ik dit onderwerp gekozen heb, is, op de eerste plaats, ik me erg interesseer voor poltergeisten en alles in die richting.


Mijn scriptie is opgebouwd uit verhalen van personen die in contact zijn geweest met poltergeisten, deze verhalen zijn natuurlijk echt gebeurd. Ook zal ik beschrijven hoe je met een poltergeist in contact komt en wat de consequenties zijn. Ik beschik ook over een gedeelte eigen ervaring dat ik zal vertellen in deze scriptie. Ik hoop dat u mijn scriptie met belangstelling zult lezen.

4 WAT DOET EEN POLTERGEIST

Als het goed fout is gegaan met het glaasjedraaien, en je inderdaad bezeten bent van een poltergeist kan er vanalles gebeuren. Je kunt de aanwezigheid van iemand voelen die je niet kunt zien; een entiteit. Ook hoor je vaak stemmen of vreemde geluiden, soms wel spookgeluiden. Als het echt mis is kunnen er voorwerpen door de lucht vliegen of vallen er voorwerpen op de grond. Vaak is het dat als degene die bezeten is in de huiskamer zit zand gestrooid wordt. Ook dit is typisch het werk van een poltergeist. Je kunt soms ook voelen dat er iemand aan je haar trekt of van de trap duwt. In een ernstig geval gaat het van kwaad naar erger. Ze verschijnen; je kunt ze echt zien, anderen zullen dit natuurlijk niet zien. Ze kunnen je ook dingen inpraten dat je zelf slecht bent en dat het ’t beste is dat je jezelf vermoord. Dit kan natuurlijk niet van de ene op de andere nacht gebeuren, maar het gaat geleidelijk en als de geest het je maar lang genoeg influistert ga je hetzelf geloven. Deze geest is jaloers op jouw, omdat jij leeft en hij niet meer.

Als je al lange tijd bezeten bent van een poltergeist wordt jezelf ook gek. Je gaat ze zelf zelfs een handje helpen, zoals de in 1984 veertienjarige Tina Resch. Op een foto die wereldwijd verspreid is, zit Tina verschrikt in een stoel terwijl een telefoonhoorn voor haar langs vliegt. De fotograaf vertelde later dat hij zijn blik opzettelijk had afgewend toen hij de opname maakte. Hij had namelijk gemerkt dat het fenomeen zich alleen voordeed wanneer het zich ombespied waande.
Een paar dagen later werd Tina dus betrapt. De camera ploeg had onbewust een camera nog laten lopen en terwijl de ploeg de spullen aan het inpakken was, pakte Tina het snoer van een schemerlamp en gaf daar een stevige ruk aan terwijl ze tegelijkertijd gillend achteruit deinsde. Maar er zijn wel bewijzen dat er wel sprake was van een poltergeist. Bijvoorbeeld dat een parapsycholoog met Tina in een slaapkamer stonden te praten en er plots een schilderij, dat aan de muur hing, eraf viel.

7 WAT IS EEN POLTERGEIST

Een poltergeist is eigenlijk een entiteit en een entiteit is een wezen, iets wat je niet kunt zien. Een entiteit is inderdaad een overleden persoon. Zo'n entiteit is nog steeds aardgebonden, waarom hij nooit is overgegaan is nooit duidelijk. Er zijn positieve en negatieve entiteiten, alle hechten zich graag aan een fysiek mens omdat dit nog de enige communicatie mogelijkheid is. Ze leven in een soort uitgetreden toestand, tot hun tijd gekomen is om overtegaan. Negatieve entiteiten raken meestal te gehecht aan je als je ze oproept en meestal jij in het begin ook aan hun. Op een gegeven moment gaat het je vervelen en stop je. Een positieve entiteit zal dit begrijpen, maar een negatieve entiteit niet. En daar zijn ze juist zo bang voor, dat je stopt. De negatieve entiteit zal zich aan je opdringen door middel van geluiden en/of stemmen. Dat hangt af van zijn vermogen. Soms gaat het zover dat hij je van de trap duwt. Dan heb je te maken met een poltergeist en zit je in de problemen.

Een poltergeist hoort bij de mindere geesten. Een mindere geest een half stoffelijk half magisch wezen. Deze mistige wezens kunnen overal ontstaan waar de vorm van de materie instabiel is bijvoorbeeld in rook, mist, vuur, watervallen, zeeschuim enz. Een poltergeist is slechts één voorbeeld, er zijn er meerdere zoals dansende vuurmannetjes.


Natuurlijk, als er mindere geesten zijn moeten er ook hogere geesten zijn en dat is ook zo. Hogere geesten zijn in het heden opererende wezens, wiens eigenlijke plaats het verleden is. Meestal betreft het rusteloze geesten, die door een vloek, schuldgevoel of een magische constellatie verhinderd zijn het dodenrijk te betreden. Hogere geesten laten zich niet beheersen, maar omdat ze een eigen intelligentie en een eigen wil hebben, kan een magier ze verzoeken hem een dienst te bewijzen. Meestal verlangen de geesten dan van de magier een tegendienst, die hun zielenrust een stuk dichterbij brengt. Dat kan dus het overbrengen van een boodschap zijn, of het opsporen van een bepaald voorwerp, of het bestraffen van een bepaald persoon – en ongelukkig zijn diegene die dachten dat een eenmaal gesloten afspraak met een geest gebroken kon worden.

5
Je kunt moeilijk iets zeggen wat een poltergeist altijd of precies doet. Elke poltergeist is anders. Net als mensen. Iedereen is anders en denkt anders over verschillende zaken. Tenslotte is een poltergeist een overleden mens.

6 EIGEN ERVARING

Op een maandag had ik met enkele personen uit onze klas (G, L, J en R) afgesproken geesten op te roepen d.m.v. het ouijabord. J had het al vaker gedaan en zij wist dus al ongeveer hoe het moest. L en G geloofden er niet echt in en wilden wel zien of het nou echt bestond. We hadden natuurlijk een glas nodig en vroegen aan Rob van de kantine daarom. Hij was zo aardig om ons dat te lenen.

Na de lessen gingen wij in lokaal 06 zitten. Wij trokken de gordijnen dicht en deden de lichten uit. We tekenden met potlood het ouijabord op één van de tafels. We legden onze wijsvinger op het glas. In het begin lachte iedereen een beetje en we namen het niet echt serieus. Na ongeveer een kwartier begon het glas te bewegen en J vroeg: “Geest, bent u daar?” Het glas bewoog naar JA. Het was echt heel vreemd dat het glas bewoog en iedereen stond er raar van te kijken. J vroeg: ”Bent u een goede geest?” Het glas bleef op JA staan en dus vroeg J weer: “Mogen wij u een paar vragen stellen?” Het glas bleef nog steeds op JA staan. We begonnen vragen te stellen.


Op een gegeven moment vroeg J: “Hoeveel geesten bevinden zich in dit lokaal?” De geest antwoordde 6-3, er waren dus 63 geesten in het lokaal. J vroeg daarna: ”Zijn het allemaal goede geesten?” Het glas bewoog naar NEE. “Maar u bent toch wel een goede geest he?” vroeg ik. Het glas bleef op NEE staan. “Grapje he” vroeg ik. Het glas bleef nog steeds op NEE staan. Daarna vroeg J: “Mogen wij doorgaan met het spel?” Waarop het glas naar JA bewoog. Wij gingen door, stom eigenlijk, achteraf gezien.

Enige tijd later toen R vroeg: “Wat wordt mijn latere beroep?” De geest (die Gwen heette) antwoorde: P-R-O-S-T-I-T-U-E. Ik vroeg: ”Met andere woorden, R wordt een hoertje.” Het glas bewoog naar JA. Daar schrokken wij alle van. J vroeg daarna: “En wat word ik later?” De geest antwoordde: R-O-T-O-P. Daarop vroeg J: “Moeten wij stoppen met het spel?” Het glas bewoog zo snel naar JA dat wij er alle van schrokken.

10 We lieten het glas los en ik draaide het glas om. Opeens brak er een stuk van de rand van het glas af, het glas viel om, rolde van de tafel af en viel in duizend stukken op de grond. Iedereen schrok. We hebben het glas opgeruimd en het ouijabord uitgegumd. Daarna zijn we naar huis gegaan.

Het ouijabord
Het ouijabord (spreek uit wietsjabord) is een bekende dividatiemethode, wat betekent dat het een voorspellingsmethode is. Je kunt een ouijabord kopen maar ook zelf maken. Je doet het zo: Knip 38 stukjes papier met daarop de letters van het alfabet, de cijfers 0 tot en met 9 en de woorden ja en nee. Als je wilt kun je nog wat andere stukjes papier uitknippen met daarop nog wat andere trefwoorden. Leg deze in een grote cirkel. Plaats een glas onderste boven, midden in de cirkel, zorg ook voor een gladde ondergrond zodat het glas makkelijker schruift. Zorg dat je met minimaal 3 mensen bent. Ieder plaatst zijn wijsvinger op het glas. Zorg dat je je goed concentreert en je geen druk op het glas uitoefent. Schrik niet, het is de bedoeling dat het glas gaat draaien. Je kunt dan vragen stellen en het glas zal van letter naar letter gaan en zo de antwoorden vormen.
Deze methode noem je ook wel glaasjedraaien. Houd pen en papier bij de hand zodat je alles op kunt schrijven.

Het glaasjedraaien kan behoorlijk eng worden en ook gevaarlijk. Als je een rotbui hebt, of ziek bent kan het een vreemde uitwerking op de antwoorden en op jezelf hebben. Eén ding moet je nooit vergeten: Ga nooit in trance! Als je voelt dat je moe wordt en je je ogen nauwelijks nog kunt open houden moet je meteen stoppen. Anders zal, als het een slechte geest is, hij je lichaam binnen gaan. En dan zijn de gevolgen niet meer te overzien.

Leugens komen veel voor. Ook kunnen zij, integenstelling van wat veel mensen denken, niet de toekomst voorspellen. Zij weten zelden meer dat wijzelf.

Een entiteit kan zich voor verschillende personen uitgeven. Als jij bijvoorbeeld vraagt naar je overleden opa, kan een andere entiteit zich voordoen als je opa en dat tamelijk lang volhouden. Vaak komt dit omdat die persoon waarna je vraagt allang is overgegaan. Ook liegt de entiteit omdat ze niet het contact met je willen verliezen.

Ook kunnen geesten onder elkaar groepen vormen en je voor de gek houden. Ze kunnen met jou 'grappige' dingen uithalen zoals je dood voorspellen. In de meeste gevallen zal dit niet kloppen. Deze geesten noem je ook wel spotgeesten.

8
Als je het ouijabord gebruikt, zullen er vaak spellings- of gramaticale fouten inzitten. Dit is erg begrijpelijk want probeer zelf maar eens een tekst letter voor letter te spellen. Als je alleen maar onsamenhangende reeksen letters doorkrijgt, dan heb je veel storing met de geest (je kunt het vergelijken met een radio). Je kunt dan het beste stoppen.

9
BRONVERMELDING

- Fancy 1998 nr. 4
- Fancy 1998 nr.12
- www.ping.be/aura-oasis/ouija.html
- www.avonturië.nl/avonturië/geesten.html
- www.wys.nl
- www.about.com
- encyclopedie; Grote Winkler Prins
- skepter 9(1), maart 1996
- mijn eigen ervaring
11 SLOT

In deze scriptie heb ik geprobeerd informatie te geven over poltergeisen. Ik hoop dat degene die dit gelezen heeft, meer weet over een poltergeist dan voordat hij hieraan begon te lezen.

REACTIE OP HET SCRIPTIE ONDERWERP


Als het zover gekomen is, dat je bezeten bent van een poltergeist, en je diep in de put zit, dan heb ik een paar adviezen aan je: Bezoek een psychiater. Hij heeft hier veel verstand van en kan je zeker helpen. Als je dat niet wil, ga dan bidden. Het klinkt misschien wel heilig maar het werkt echt. Je hoeft niet in God te geloven om te kunnen bidden. Maar een poltergeist is wel degelijk iets van de duivel en omdat God het tegenovergestelde is moet je bidden. Ik weet zeker dat het je zal helpen.

MENING
Ik ben eigenlijk onwetend aan deze scriptie begonnen. Ik was alleen erg geïnteresseerd in het onderwerp. Ik ben begonnen te zoeken naar informatie door op het internet te gaan zoeken. Later heb ik moeilijke woorden opgezocht in een encyclopedie om een stuk tekst te begrijpen. Wat ik minder goed vind is dat ik weinig hoofdstukken heb. Er is wel veel over te zeggen maar je moet het zo algemeen mogelijk houden. Ik heb achteraf geen spijt dat ik geesten opgeroepen heb. Het heeft mijn ogen geopend ten opzichte van het goede en kwade.

Ik geloofde altijd al in geesten. Door het ouijabord geloof ik er allen maar meer in en weet heel goed dat je met zulke dingen ontzettend mee moet oppassen. Ik heb nog meerdere malen geesten op geroepen. In het begin werkt het ouijabord ontzettend verslavend en je wil het steeds weer doen. Maar nu, achteraf gezien, doe ik het nooit meer. Ik ben er ook achtergekomen dat het alleen gaat op een houten tafel. Het gaat niet op een kunststoffen tafel. Waarom weet ik ook niet. Het glaasjedraaien is geen spel. Het is spelen met vuur. Ik heb het geluk gehad dat ik er goed vanaf gekomen zijn. Vaak loopt het niet zo goed af. En daarom wil ik tegen iedereen zeggen: Pas op met glaasjedraaien, je speelt met vuur. Geesten zijn geen goede dingen. Ze zijn schepsels van de duivel.

12
Ik hoop ook dat ik voldoende gewaarschuwd heb over glaasjedraaien.

REACTIES

S.

S.

ik vond het echt heel interessant!
is het trouwens waar dat je het zelf ook geprobeerd heb?
ik heb het zelf gedaan toen ik nog een jaar of 10 was maar toen we vragen begonnen te stellen gingen de lichten uit..
we schrokken daar zo van dat we meteen zijn gestopt:)
ik heb wel soms het gevoel dat er geesten om me heen zijn weetje dan hoor ik geluiden die er niet zijn enz.
maar ja ik hoop dat je het niet erg vind:))
groetjes van
sevda

22 jaar geleden

C.

C.

Hallo
Ik wil graag ook met een ouija bord de geesten
oproepen maar ik wil graag uitleg kun jij dit voorme uitleggen?
alvast bedankt

18 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.