D-day

Beoordeling 6.1
Foto van een scholier
  • Scriptie door een scholier
  • 3e klas vwo | 2111 woorden
  • 16 november 2001
  • 240 keer beoordeeld
Cijfer 6.1
240 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

Inleiding Mijn scriptie gaat dus over D-day. Mijn hoofdvraag is: Is D-day noodzakelijk geweest voor het beëindigen van de Tweede wereldoorlog? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, maak ik gebruik van de volgende deelvragen: · Wat was D-day · Wat was het doel van D-day? · Hoe was Europa er aan toe vóór D-day? · Wat gebeurde er in Europa ná D-day? Deze deelvragen zijn van belang omdat ze stuk voor stuk bijdragen aan het beantwoorden van mijn hoofdvraag. In 1933 kwam in Duitsland Adolf Hitler aan de macht. De welvaart in Duitsland was op dat moment zeer laag, als gevolg van de beperkende ontwikkelingsmogelijkheden, die het land werden toegestaan ten gevolge van z’n agressie in de Eerste Wereldoorlog. De overwinnaars van de Eerste wereldoorlog hadden besloten dat Duitsland een flinke boete moest betalen aan hen. Dit betekende een tiental jaren weinig welvaart voor de Duitse bevolking. Adolf Hitler speelde goed in op de onlustgevoelens onder de bevolking en beloofde de mensen weer welvaart. Dat hij zoveel stemmen kreeg was het gevolg van een uitbereiding van de bewapeningsindustrie, dat weer zorgde voor meer werkgelegenheid en zijn massale oproep voor de militaire dienst. Ook aan de middenstanders en industriëlen beloofde hij welvaart en zij steunden hem dan ook met miljoenen marken. Hitler gaf de Joden de schuld van de lage welvaart in Duitsland en vermoorde ze op de meest gruwelijke wijzen. Hij liet ze met honderden tegelijk wegvoeren naar concentratiekampen, waar ze te zijner tijd vergast werden. Naast het uitroeien van de Joden wou Hitler ook heel Europa tot één groot Duits rijk maken. Hij bezette eerst Oostenrijk, maar later ook Polen, Denemarken, Noorwegen, Nederland, België, Frankrijk, een deel van Rusland, Joegoslavië en Griekenland. Er waren ook landen zoals Zweden en Zwitserland die neutraal bleven. Italië daarentegen, onder leiding van Benito Mussolini was het eens met de ideeën van Hitler en ondersteunde de expansiepolitiek in Zuid-Europa in woord en daad. Ook Spanje, onder leiding van generaal Franco, sympathiseerde met de ideeën van Nazi Duitsland, maar wist altijd buiten de oorlogshandelingen te blijven. Natuurlijk waren er een heleboel mensen die zich verzetten tegen de Duitsers, maar Duitsland bleef in de eerste jaren van de oorlog overheersen. De eerste grote nederlaag van Hitler werd geleden aan het oostfront bij de slag om Stalingrad. De westelijke Geallieerden bevochten Hitler in Noord-Afrika en in Italië. Het wachten was op de grote invasie aan het westfront……………… Wat was D-day? D-day staat voor Decision-day, letterlijk vertaald is dat beslissingsdag. Er zijn ook mensen die beweren dat het staat voor Debarkation-day en dat betekent debarkerings dag. (2) D-day was een codenaam voor een invasie van de geallieerden op de kust van Normandië dat bezet was door de Duitsers. In de tweede wereldoorlog hadden de Duitsers onder leiding van Hitler grote delen van Europa bezet, waaronder Frankrijk. Groot-Brittannië daarentegen was niet bezet. Dat kwam onder andere doordat de Engelsen militair zeer sterk waren op zee, in tegenstelling tot de Duitsers. Eind 1943 gingen Roosevelt, Churchill en Stalin met elkaar rond de tafel zitten in Teheran om de actuele oorlogssituatie te bespreken. Stalin had het gevoel dat hij Hitler alleen moest bestrijden en had daar genoeg van. De andere 2 moesten hem dus tevreden stellen door de invasie in Frankrijk vast te leggen. Begin 1944 begon een werkgroep onder leiding van Eisenhower, met de voorbereidingen voor de invasie komende zomer in Frankrijk. Ze hadden van tevoren geen datum vastgesteld, omdat ze afhankelijk waren van de weersomstandigheden en de troepenbewegingen van de Duitsers. Verscheidene keren was het al gebeurd, dat ze hun troepen hadden verteld dat het “vandaag” zou gaan gebeuren en dat ze op het laatste moment besloten dat het weer niet doorging. De plaats van landing was zorgvuldig bepaald. Men koos uiteindelijk voor Normandië, omdat de natuurlijke omstandigheden een complexe, moeilijke landingsoperatie hier het beste mogelijk maakten. Op 6 juni 1944 was het eindelijk zover. De gigantische geallieerde troepenmacht die zich in 5 plaatsen in Zuid-Engeland had geconcentreerd, scheepte zich in en lande in de vroege ochtend op de stranden van Normandië, bijgenaamd Utah, Omaha, Juno, Gold en Sword beach. Op 6 juni 1944 om 7 uur ’s morgens kon een vloot van meer dan 4000 aanvalsboten en 130.000 man, 13.000 vliegtuigen en 3.500 zweefvliegtuigen beginnen aan wat later de grootste overzeese invasie in de geschiedenis zou worden. Na twee dagen van actie, hadden de Britse en Amerikaanse troepen, die op verschillende de stranden strijd leverden, eindelijk verbinding tussen de twee troepen gecreëerd en de Duitsers verdreven.
Wat was het doel van D-day? Reeds in 1943 werd er een team van Britten en Amerikanen samengesteld die een mogelijke invasie op het vaste land van Europa moest voorbereiden. Als hoofd van dit team werd luitenant-generaal Frederick Morgan benoemd. Hij kreeg de titel Chief of Staff to the Supreme Allied Commander, afgekort ook wel COSSAC genoemd. In april 1943 kreeg hij een opdracht van de chefs van staven van de Amerikaanse en Britse legers. Die opdracht luidde dat er zo vroeg mogelijk in 1944 een invasie op grote schaal, op het vaste land moest plaatsvinden. In augustus van dat zelfde jaar kwam het team onder leiding van Morgan met een plan, dat zij op een conferentie in Quebec voorlegden aan de gezamenlijke Britse en Amerikaanse chefs van staven. Deze stuurden het plan daarna door naar Churchill en Roosevelt, die het plan uiteindelijk goedkeurden. Het was Morgan zelf die voorstelde om juist in Normandie binnen te vallen. Normandië was volgens hem het gebied waar de Duitsers een invasie het minst verwachtten. Verder was het ook een voordeel dat de stranden gunstig van de westenwind waren afgeschermd en dat de gesteldheid van de stranden voldoende was om landingsbanen aan te leggen. Bovendien meende COSSAC dat het achtergebied ongeschikt zou zijn voor Duitse gepantserde tegenaanvallen. Een van de allerbelangrijkste factoren was echter de actieradius van de vliegtuigen van de eigen luchtmacht. Dit betekende dat de invasie ergens tussen Vlissingen en Cherbourg zou moeten plaatsvinden, maar omdat er ook voldoende havens nodig waren werd de keuze nog meer beperkt. Het plan zou alleen goed kunnen slagen als er meer materiaal door de Geallieerden kon worden aangevoerd dan de Duitsers. Na zorgvuldige afweging bleven er tenslotte nog maar twee plaatsen over, die in aanmerking kwamen: de kust langs het Nauw van Calais en de Normandische kust. Men koos uiteindelijk voor Normandië omdat de kust hier lang zo sterk niet werd verdedigd door de Duitsers als het Nauw van Calais. Ook lag de grote haven Cherbourg in de buurt en bovendien liep het minder in de gaten, wanneer men met een grote vloot naar Normandië voer dan naar de kust van Calais. Na dit alles te hebben uitgezocht, stelde men het hoofdschema op, dat de codenaam Overlord kreeg. Men werkte de plannen in omgekeerde volgorde uit, men begon dus bij het einddoel, om uiteindelijk bij het begin van de campagne uit te komen. Het was hun doel om snel een groot bruggenhoofd te vestigen op het vast land, van waaruit de Geallieerde legers West-Europa zouden kunnen bevrijden. Hoe was Europa er aan toe vóór D-day? Op 2 februari 1943 kreeg Hitler z’n eerste tegenslag te verduren. De Duitse legeraanvoerder van Stalingrad Von Paulus gaf zich over aan de Russen. Hij had Hitler eerder die week bericht, dat de situatie hopeloos was geworden, maar Hitler wou dat hij door vocht. Op 6 juli datzelfde jaar stonden de Russen en de Duitsers weer tegenover elkaar op de vlakte van Koersk. Ditmaal waren het de Russen, die de aanval inzetten. Ondanks het feit dat de Duitsers heel veel tanks en kanonnen hadden ingezet, waren de Russen toch sterker en wonnen zij het twee dagen durende gevecht. Nadat de westelijke Geallieerden Noord-Afrika hadden veroverd, waren ze in juli 1943 op Sicilië geland. Deze landingen waren ook een belangrijke oefening voor de invasie die nog in de planning zat. Op 3 september stak het Britse leger de straat van Messina over naar het Italiaanse vaste land. Zes dagen later begonnen de Geallieerden met landingen bij Salerno. Binnen enkele uren gaf de Italiaanse regering zich over aan de Geallieerden. De Duitse strijdkrachten in Italie vochten echter door en daarom konden de Geallieerden maar moeizaam noordwaarts optrekken. Pas op 4 juni 1944 werd Rome bevrijd. Vanuit Engeland voerden de Britten en Amerikanen vele bombardementen uit op Duitse steden. Hierbij werd geprobeerd om de Duitse oorlogsindustrie zoveel mogelijk te vernietigen, zodat er geen vervangend oorlogsmateriaal meer naar de fronten toegezonden kon worden. Eind 1943 besloten de Geallieerden om een derde front te gaan organiseren. Het betekende een invasie op het vaste land van Europa, vanuit Engeland. Later werd in Teheran de exacte datum vastgesteld. Wat gebeurde er in Europa ná D-day? Nadat de Geallieerden waren geland in Normandië ondergingen de Duitsers de ene nederlaag na de andere. Ze verloren binnen een paar weken het schiereiland Cotetin, Bretagne en een groot deel van het Noordoosten van Frankrijk. Duitsland verloor hierbij in totaal 500.000 manschappen aan gewonden, doden en krijgsgevangenen. Op 15 augustus van dit zelfde jaar gingen de Geallieerden ook in Zuid-Frankrijk aan land. Een maand later waren de Normandische landingstroepen al opgetrokken tot in Bourgogne. De Binnenlandse strijdkrachten in Frankrijk voorzagen de Geallieerden van inlichtingen en hielpen zoveel zij konden. Dat werd hen door de Duitsers natuurlijk niet in dank afgenomen en die reageerden dan ook fel door wraak te nemen op de bevolking. Op 10 juni 1944 vermoordde het Duitse leger op gruwelijke wijze de gehele bevolking van het dorpje Oradour-sur-Glane. Ondanks de gewelddaden van de Duitsers was de Geallieerde opmars niet te stoppen. Op 19 augustus kwam de Parijse bevolking in opstand en geholpen door de Vrije Franse Strijdkrachten slaagden zij erin de Duitsers te verdrijven. Op 25 augustus was Parijs helemaal bevrijd. De opmars naar Duitsland is tijdelijk gestagneerd in de winter van 1944 in de Ardennen. Hierdoor liep de opmars richting Duitsland vertraging op en pas in het voorjaar van 1945 kon een hernieuwd offensief van de Amerikanen/Engelsen vanuit het westen en de Russen vanuit het oosten, de Duitsers definitief op de knieën krijgen. Dit resulteerde in een onvoorwaardelijk capitulatie van het Duitse rijk op 8 mei 1945. De nederlaag van de Duitsers zorgde ook voor een versnelde capitulatie van het Japanse rijk op 15 augustus, waardoor de Tweede Wereldoorlog tot een einde kwam. Conclusie Hieronder vindt u het antwoord op mijn hoofdvraag. Toen de Geallieerden op 6 juni 1944 Normandië binnenvielen, was het hun doel om snel een groot bruggenhoofd te vestigen op het vaste land, van waaruit de Geallieerde legers West-Europa zouden kunnen bevrijden. D-day werd een succes, want binnen 2 dagen hadden de Duitsers zich voor het overgrote deel teruggetrokken. Vóór D-day waren de Duitsers al in het oosten en in het zuiden van Europa in het nauw gedreven en toen de Geallieerden ook in het westen een groot front creëerden kregen de Duitsers problemen met het behouden van de door hen bezette gebieden. Het Duitse leger kreeg problemen, doordat er geen verse troepen meer kwamen en ook het materiaal kon niet altijd meer vervangen worden, doordat de bombardementen steeds meer schade aan brachten aan de oorlogsindustrie. De Geallieerden trokken langzaam, vanuit 3 fronten in Europa, richting Berlijn. Uiteindelijk werd in 1945 de Tweede wereldoorlog beëindigd. D-day was dus uiteindelijk wel degelijk noodzakelijk voor het vlotte beëindigen van de Tweede Wereldoorlog. De oorlog was uiteindelijk anders ook wel beëindigd, maar dan had de bevrijding langer op zich laten wachten en waren er veel meer slachtoffers gevallen. Nederlandse samenvatting
In deze scriptie was het mijn doel om de vraag: was D-day noodzakelijk voor het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, te beantwoorden. Door het beantwoorden van de deelvragen kwam ik uiteindelijk tot de conclusie dat D-day wel degelijk noodzakelijk was voor het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog. Door het beantwoorden van de derde en vierde deelvraag raakte ik er ook van overtuigd dat de oorlog ook wel was beëindigd zonder D-day, maar dan had de bevrijding veel langer op zich laten wachten, met als gevolg dat veel meer menselijk leed zou zijn geweest en dat het meer mensenlevens zou hebben gekost. A short English summary

The purpose of this essay was giving an answer on the question: Was D-day really necessarily for ending World War 2 ? By answering the partial questions. I finally found out that D-day was indeed necessarily for ending World War 2. I think that the war also would be ended without D-day, but then it would have taken more time and it would have cost more lives. Bronvermelding Ik heb mijn informatie gehaald uit de volgende boeken, sites’ en folders: Boeken: Titel: Auteur: “De landing in Normandië” Derek Blizard
De Tweede Wereldoorlog ter zee” H.Hazelhof Roelfzema “W.O. ll” Michel Pierre
Sites’: http://ontwikkel.thinkquest.nl/~ll091/ http://www.hzeeland.nl/~jverha/d-day~1.htm
Overig: Een Frans foldertje van de Amerikaanse militaire begraafplaats bij Colleville-sur-Mer.

REACTIES

I.

I.

ik heb er veel aan want ik heb info nodig voor mijn werkstuk

11 jaar geleden

I.

I.

egt een goed werkstuk (of wat het dan ook is)

11 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.