Vietnam (samenvatting hoofdstuk 1 + lijsten)

Beoordeling 5
Foto van Hilda
 • Samenvatting door Hilda
 • 5e klas vwo | 2556 woorden
 • 18 november 2012
 • 10 keer beoordeeld
Cijfer 5
10 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode

ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

Hoofdstuk 1: koude oorlog en dekolonisatie in Azië en in Vietnam in het bijzonder.

1.1

Na de 2e wereldoorlog kwam er een mondiale machtsstrijd tussen de Verenigde Staten en de Sovjet unie.

 • De verenigde staten was kapitalistisch
 • De SU had een communistische partijdictatuur.

De factoren die hierbij een rol speelden:

 • De SU had de Oost-Europese landen in de oorlog bevrijd, de VS de West-Europese.
 • Na de inval van Duitsland in de SU wou Stalin een “buffer” creëren aan de westgrens van zijn land. De Oost-Europese satellietstaten (ondergeschikte staten) zorgden hiervoor en werden communistisch
 • De West-Europese landen werden kapitalistisch
 • De bevrijdde gebieden bleven behoren tot de invloedsferen van de 2 grootmachten
 • Minder contact mogelijk door het ‘ijzeren gordijn’

Deze machtsstrijd monde uit tot de koude oorlog. Mede door het toenemend wederzijds wantrouwen (de VS dacht dat Rusland op de wereldmacht uit was en de SU begreep het idee van democratie niet) en het toenemend aantal conflicten (blokkade van Berlijn, overname Tsjecho-Slowakije). Door deze ontwikkelingen nam de wapenwedloop toe. Vooral de ontwikkeling van kenwapens was zeer populair. De mutual assured destructin (mogelijkheid elkaar te vernietigen) was bereikt.

In Europa werd tijdens deze periode de vrede bewaard door:

 • De wederzijdse afschrikking: bang om zelf vernietigd te worden.
 • Stalins opvolger (Chroesjtsjov) begon met een politiek van vreedzame co-existentie.

1.2

Zowel de VS en de SU hadden een negatief beeld van elkaar. Ook wel een vijandbeeld. Met dit vijandsbeeld verklaarden ze hun – af en toe – agressieve optreden in andere landen

Volgens de VS was de SU uit op de wereldmacht. Dit leidde tot een contaimentpolitiek. Dit werd als eerst toegepast in Europa met het Marshallplan en bij de oorlog in Griekenland. Maar als snel trad de VS ook in de rest van de wereld zo op doordat:

 • De communistische bewegingen in veel landen een grote rol hadden in de dekolonisatie in Azië
 • In China namen de communisten de macht over.

Het vijandsbeeld was voor de VS vooral bedreigend omdat ze de SU en China als een groot rood front zagen in het oosten. Na de breuk met de SU kwam China in een internationaal isolement terecht. Oorzaken v/d breuk:

 • De SU trad steeds minder hard op tegen de VS, terwijl China de VS nog steeds als grootste vijand.
 • China wilde de leidende rol van de SU overnemen
 • In China waren de boeren de belangrijkste drijfveer voor het communisme, in Rusland waren dat de arbeiders.

Door dit beeld van de VS zag de SU dit als bevestiging voor westers imperialisme. Ze zagen dit als excuus om macht te krijgen over de gedekoloniseerde gebieden (vooral in Azië)

1.3

Dit wil je ook lezen:

In de kolonies groeide in de jaren ’20 en ’30 het verzet tegen de overheersing. Dit werd aangesterkt door de bevrijding (en bezetting) van sommige kolonies in de 2e wereldoorlog. Deze gebeurtenissen zorgden voor meer nationalisme. Hierdoor is het dat relatief veel kolonies na de 2e wereldoorlog onafhankelijk zijn geworden.

De kolonies in zuidoost Azië raakten in de ban van de koude oorlog toen de SU probeerde in te grijpen. Dit deden ze zodat deze kolonies banden zouden krijgen met de SU en uiteindelijk communistisch zouden worden. Amerika greep hierna weer in om dit proces te voorkomen. Een oorzaak van deze steun van de VS is ook dat de VS eerder de anticommunisten beweging in China steunde, toen dit mislukte ging heel hun focus uit naar de andere landen in zuidoost Azië.

De verspreiding van het communisme werd door de VS gezien als een olievlek. President Eissenhouwer omschreef dit voor het eerst in de Dominotheorie. Middelen om het communisme in te dammen waren:

 • Het geven van economische hulp (Marshallplan na de 2e wereldoorlog in Europa)
 • Politieke steun/marionettenregering.
 • Militaire steun of militaire interventie

1.4

In de 2e helft van de 19e eeuw koloniseerde Frankrijk Vietnam, Laos en Cambodja. De gevolgen voor Vietnam waren vooral positief:

 • Er kwamen redelijk wat verbeteringen in de infrastructuur
 • In het zuiden bouwden de fransen dijken, wat de vruchtbaarheid van de grond ten goede kwam
 • Ook bescheiden verbetering in het onderwijs en in de gezondheidszorg
 • Er ontstond een kleine Vietnamese elite
 • Bij de nieuwe vruchtbare landbouwgrond ontstond een groter verschil tussen de grootgrondbezitters en de armere boeren. (het zuiden van Vietnam)

In het noorden van Vietnam was minder vruchtbare grond, en was het leven moeilijker. Hier ontstond ook het meest verzet tijdens de kolonialen tijd van de Fransen.

1.5

In 1919 bij de vrede van Versailles diende Ho Chi Min een onafhankelijkheidsverklaring in, deze werd teleurstellend afgewezen en hierna verbleef hij van 1917-1924 in Europa. Van 1924-1945 verbleef hij in China waar hij zich verdiepte in het communisme. In 1930 wist hij 3 Vietnamese communistische partijen samen te brengen in één partij: de Indochinese Communistische Partij. Er was in de jaren ’20 al meerdere pogingen gedaan tot verzet in Vietnam, geen van deze pogingen lukte en werden hard neergeslagen door de Fransen. Omdat deze opstanden niet lukten kregen de communisten in Vietnam de leiding over het verzet.

Na de nederlaag van Frankrijk tegen Duitsland nam in Indochina het Japanse leger de leiding over. In maart 1945 werd het Franse leger definitief aan de kant gezet. Ho Chi Minh was in 1941 naar Vietnam gekomen en had daar de Vietminh (afkorting van Revolutionaire Bond voor de Onafhankelijkheid van Vietnam) gesticht. Hiermee ging hij (samen met de geallieerden) de strijd aan tegen de japanners

Na de capitulatie van Japan ontstond er een machtsvacuüm (de chinezen en Britten waren nog niet ter plaatse) hier maakt Ho Chi Minh gebruik van en riep de Democratische Republiek Vietnam (DRV) uit. Deze stond alleen niet sterk omdat: ze alleen in het noorden steun hadden v/h volk, de DRV internationaal niet erkend werd, de Fransen hun macht terug wilden en Ho Chi Minh de steun van Amerika verwachtte.

De fransen probeerden na de 2e wereldoorlog hun macht te herstellen:

 • In het zuiden riepen ze een Vietnamese staat uit. (o.l.v. Bao Dai, Marionette)
 • In het noorden van 1946-1954 guerrillastrijd. (verloren bij Dien Bien Phoe, met 50000-16000)

Omdat de VS de DRV niet erkende zocht Ho Chi Minh steun bij de communisten (de SU en China). Hiervan kreeg hij militaire steun. Amerika steunde Ho Chi Minh niet omdat ze Frankrijk dachten nodig te hebben in de koude oorlog.

1.6

Na het verlies van Frankrijk bij Dien Bien Phoe kwamen er de akkoorden van Geneve. Alleen moeilijk om een akkoord te sluiten omdat:

 • Noord Vietnam het noorden en zuiden wou verenigen
 • De VS wou voorkomen dat Zuid-Vietnam ook communistisch werd

De bepalingen werden als volgt:

 • Vietnam werd tijdelijk verdeeld in 2 stukken (17e breedtegraad)
 • De Vietminh moest gebieden in het zuiden opgeven
 • Het noorden werd een communistische staat
 • Het zuiden werd (door Amerika gesteund) een autoritair regime.

Er trokken bijna een miljoen noord-Vietnamezen naar het zuiden. En maar 15000 naar het noorden. De gevolgen waren het ongunstig voor de Vietminh deze gingen er toch mee akkoord omdat ze verwachtte de aankomende verkiezingen te winnen. Maar de VS en Zuid-Vietnam ging hier niet mee akkoord en gaven als reden dat er geen vrije verkiezingen konden zijn in een communistische staat.

Noord-Vietnam drong niet op vrije verkiezingen aan omdat:

 • De SU niet bereid was ter wille van Vietnam de zaken met de VS op scherp te stellen
 • China had geen haast om Vietnam weer te herenigen, het was bang dat Vietnam ook Laos en Cambodja. Dit gebeurde ook in 1979. (het was wel maar een tijdelijke verovering)

Begrip

Omschrijving

Hoofdstuk 1

 

Kapitalistisch

Vorm van produceren in Westerse landen, die niet in handen is van de staat en streeft naar zo veel mogelijk winst

Koude Oorlog

periode van 1945-1990 met veel spanningen tussen de VS en de SU (vooral oorlog met woorden)

Wapenwedloop

de opvoering van wapenbezit door grote mogendheden. Vond plaats in de koude oorlog

Vreedzame co-existentie

in vrede naast elkaar bestaan

Vijandbeeld

Het beeld dat je van je tegenstander hebt, wordt meestal gekarakteriseerd

Communistische wereldrevolutie

Het onderwerpen van het kapitalisme in de hele wereld, met als doel de wereldmacht

containment' - politiek

indammingspolitiek

imperialisme

het proces waarbij landen andere landen/delen van landen willen beheersen

nationalisme

politiek streven naar eigen land, of meer macht voor eigen land

dominotheorie

het idee achter de containment politiek: communisme breidde zich als een olievlek uit/

marionetten regering

een schijnregering die niet zelf beslissingen neemt, maar luistert naar een externe instantie/land

Vietminh

Vietnamese communisten/nationalisten samengebracht in het verzet tegen het Franse koloniale bewind

Geneefse akkoorden

akkoorden n.a.v. de wapenstilstand tussen het Franse koloniale bewind en de Vietminh

   

Hoofdstuk 2

 

Ho Chi Minh route

route die Noord en Zuid Vietnam via de buurlanden Laos en Cambodja bereikte. Werd gebruikt voor militaire doeleinden

versterkte dorpen

een dorp achter muren en prikkeldraad die voor bescherming zorgen

Vietcong

ondergrondse communistische beweging tijdens de Vietnam oorlog (tegen de Amerikanen)

beperkte oorlog

Militair geweld staat voor afbaking van een bepaald terrein, niet veel onnodige slachtoffers

operatie 'Rolling Thunder'

Codenaam voor militaire actie om Noord-Vietnam te bombarderen

guerrilla-oorlog

Oorlog waarin verzet komt tegen een overheerser, niet grote veldslagen maar kleine korte aanvallen

agent Orange

codenaam voor het ontbladeringsmiddel dat door de Amerikanen werd ingezet in de Vietnamoorlog

napalm-brandbommen

Een brandbom: veel door de Amerikanen gebruikt om Vietnam te bombarderen.

Hoofdstuk 3

My lai

“zuiveringsactie” van het Amerikaanse leger op een dorpje in Vietnam

Hoofdstuk 4

Protest generatie

Generatie van na de 2e wereldoorlog. Deze hadden geen oorlog meegemaakt en kwamen tegen de Vietnamoorlog in opstand

Pentagon

Ministerie van defensie (VS)

Pentagon papers

Serie verhalen (gepubliceerd in the New York times) die geheimen over de Vietnamoorlog onder de aandacht brachten

Vietnamsyndroom

Syndroom dat veel oud Vietnam soldaten hadden toen ze weer terugkeerden naar het thuisfront. Ze werden namelijk niet ontvangen als helden, maar als oorlogsmisdadigers

Wie?

Wat?

Stalin

Leider van de Sovjet-Unie4

Chroestjov

opvolger Stalin (leider SU) begon met: vreedzame co-existentie

Mao Zedong

Leider communistisch China

Zuid Vietnam

Bao Dai

Leider Franse staat in Vietnam (marionettenregering -

Ngo Dihn Diem

minister president zuid-Vietnam (marionettenregering VS)

Noord Vietnam

Ho Chi Minh

oprichter Vietminh/vietcong leider tegen verzet VS in Vietnam

Vo Nguyen giap

minister van defensie van noord-Vietnam + generaal + leider Vietminh

Amerika

President Truman

Leider VS, begon met containment politiek

President Eissenhouwer

Leider VS, formuleerde dominotheorie

John F. Kennedy

President VS (vermoord)

Lyndon B. Johnson

Opvolger Kennedy (president VS), zette operatie Rolling Thunder in beweging

Richard Nixon

opvolger Johnson (had zich niet herkiesbaar gesteld) peace with honour, kerstbombardementen

John Forest Duller

minister buitenlandse zaken o.l.v. Eissenhouwer

Martin Luther King

Dominee die strijde voor gelijke rechten (voor zwarten), werd vermoord

Walter Cronknite

Bekende nieuwslezer die openlijke kritiek uitte op de Vietnamoorlog

Joan Boez

Protestzanger

Bob Dylan

Protestzanger

J. William Fullbright

democratische senator die protest bood tegen de Vietnamoorlog

   

My Lai

 

John Kerry

Vietnam-veteraan die een bekentenis gaf over de oorlogsmisdaden rond My Lai

Herbert Carter

Soldaat die weigerde op de burgers in My Lai te schieten

Ernest medina

Kapitein die de "zuiveringsactie" bij My Lai leidde

Ron Ridenhour

Soldaat die in een brief vertelde over de gebeurtenissen bij My Lai

Huhg Thompson Jr.

Helikopterpiloot bij my lai die Vietnamese burgers beschermde door zijn helikopter tussen de soldaten en de burgers in te zetten

Jaartal

Gebeurtenis

tweede helft 19e eeuw

Vietnam, Laos en Cambodja gekoloniseerd door Frankrijk

1910

aanleg spoorlijn Hanoi-China (werd in de jaren '60 heel belangrijk voor vervoer wapens)

1917-1924

Ho Chi Minh verblijft in Europa

1919

Teleurstellende vredesconferentie voor de Vietnamezen

jaren '20 + '30

Groeiende nationalistische gevoelens in Koloniën

1924-1945

Ho Chi Minh verblijft in China en verspreid daar onder Vietnamezen het Communisme

1927

Populaire nationalistische Vietnamese partij opgericht

1930

één communistische Vietnamese partij

1930

Opstand van nationalistische partij mislukte > ho chi Minh meer macht

jun-40

Franse nederlaag tegen Duitsland

1941

Inval Duitsland in de SU

1941

oprichting Vietminh

1945-1954

geleidelijke invoering communisme Vietnam

mrt-45

Japanners ontwapenen Fransen in Vietnam

Augusts 1945

Machtsvacuüm na verlies Jappen in bezette koloniën

aug-45

Japan capituleerde > Machtsvacuüm > DRV uitgeroepen

sep-45

DRV (democratische republiek Vietnam) uitgeroepen

1945

eerste kernbom VS

1946-1954

opstand Vietnamezen tegen Frans bewind

1946

in het zuiden van Vietnam het Franse koloniale bewind hersteld

1947

Marshallplan

1947

Steun van VS voor niet-communisten in Griekenland

1948-1949

Blokkade van Berlijn

1948

Communistische machtsovername Tsjechië-Slowakije

1949

Eerste Kernwapens SU

1949

Communisten nemen macht over in China

1949

Ho, Chi Minh krijgt steun van SU en China

1949

Communisten aan de macht in China o.l.v. Mao zedong

Jaren '50 + '60

de VS gebruikte haar invloed in Zuidoost Azië om belangen te behartigen.

tot eind '50

VS lag voor op SU m.b.t. kernwapens

1950

oprichting Franse staat in Vietnam

1951

Indochinese arbeidspartij werd Vietnamese arbeiderspartij

1953-1961

Eisenhouwen president in de VS

vanaf 1954

Radicale invoering communisme Vietnam

1954

In zuid-Vietnam wordt Ngo Dinh Diem aangesteld als minister-president

1954-1975

1,1 miljoen noord-Vietnamese soldaten gesneuveld en 2 miljoen burgerslachtoffers

apr-54

Dominotheorie geformuleerd door Eissenhouwer (VS)

mei-54

nederlaag Frankrijk Dien Bien Phoe > einde bewind > Geneefse akkoorden

1955-eind 1956

campagne voor landhervorming in Vietnam: klassenstrijd tussen boeren/landheren

1956

fransen weg uit Vietnam

1958

campagne tot collectivisering van de landbouw in Vietnam

1959

communisten delen gratis grond uit in zuid-Vietnam

vanaf 1959

Infiltratie noord Vietnam naar het zuiden

1960

openlijke breuk tussen China en SU

1960

NLF opgericht

1961-1962

65.000.000 naar Vietnam van de VS

1961

eerste vijfjarenplan Vietnam (zware industrie)

1962

Ho Chi Minh route bereikbaar voor vrachtwagens

1963

Lyndon B, Johnson opvolger vermoorde Kennedy

aug-63

200.000 mensen demonstreren onder leiding van Martin Luther King tegen de ongelijkheid

1963-1973

5000 soldaten deseerden in Vietnam, 500000 (van de 7000000) onttrokken zich - soms tijdelijk - aan dienstplicht.

1-nov-63

einde bewind Diem (z.-Vietnam)

22-nov-63

Dood John F. Kennedy

na de verkiezingen 1964

Johnson kon op de steun van de meerderheid van het congres rekenen

aug-64

Tonkin Incident

eind 1964

begin grotere infiltraties zuid Vietnam

1965

180000 Amerikaans soldaten in Vietnam

7-feb-65

eerste Amerikaanse doden in Vietnam

mrt-65

begin bombardementen op noord Vietnam (door de VS)

apr-65

eerste demonstratie Washington tegen Vietnamoorlog

16-mrt-68

"zuiveringsoperatie" Amerikaanse leger in het dorp "my lai"

na 1968

drugsgebruik onder Amerikaanse soldaten neemt toe

30-jan-68

begin tet-offensief

1968

in Nederland het medische comité zuid-Vietnam actief

1968

500000 manschappen in Vietnam

nov-68

Nixon gekozen als president

nov-69

tweede mars Washington (protest Vietnamoorlog)

1969

900.000.000 naar Vietnam van VS

4-mei-70

dood 4 demonstranten op universiteit

1971

getuigenis John Kerry over My Lai

feb-72

bezoek Nixon aan China

mei-72

bezoek Nixon aan Rusland

kerst 1972

kersbombardementen noord-Vietnam

8-jun-72

my lai

27-jan-73

Parijse akkoorden getekend

apr-75

offensief noord-Vietnam tegen zuid-Vietnam

mei-75

Congres perkt de bevoegdheden van de president m.b.t. oorlogsvoering in.

1979

Vietnam verovert tijdelijk Cambodja

jaren '80

als verwerking van de nationale trauma worden veel films over Vietnam gemaakt

1982

in Washington een nationaal monument onthuld

           

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

Ook geschreven door Hilda