Hoofdstuk 2: Een beter leven

Beoordeling 8.1
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 5e klas havo | 1117 woorden
  • 1 maart 2015
  • 36 keer beoordeeld
Cijfer 8.1
36 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Begrippen

× Push-/afstotingsfactoren à Reden die mensen verdrijft uit een bepaald gebied.
× Pull-/aantrekkingsfactoren à Reden die mensen aantrekt om zich te vestigen in een gebied.
× Kettingmigratie à Vorm van volgmigratie die op gang wordt gebracht doordat eerdere migranten (gekleurde) informatie sturen naar de achterblijvers
× Informele sector à Het deel van de economie dat wordt gekenmerkt door geringe kapitaalvorming en een laag opleidingsniveau en dat zich onttrekt aan officiële registratie en controle.                    
× Cirkelmigratie
à Iemand migreert niet definitief, maar keert zo nu en dan terug naar huis.
× Geldzendingen à Geld dat arbeidsmigranten overmaken naar het land van herkomst.
× Migratie à Permanente verandering van woonplaats.

Vragen

Hoofdvraag:
Wat zijn op de diverse ruimtelijke schaalniveaus de oorzaken en de gevolgen van de verschillende migratiebewegingen van de Mexicanen?

Deelvragen:
1. Waarom trekken veel Mexicanen naar de maquiladoragebieden?
2. Welke gevolgen heeft de migratie van arbeiders naar de maquiladoragebieden voor de herkomstgebieden?
3. Welke fasen kenmerken de arbeidsmigratie tussen Mexico en de V.S.?
4. Wat zijn voor elke periode de push- en pullfactoren?
5. Welke voor- en nadelen kent de vestiging van de Mexicanen in de V.S.
6. Heeft de toetreding tot de NAFTA geleid tot een afname van de (il)legale migratie van Mexicanen naar de V.S.?

Antwoorden deelvragen:

1.Door de pullfactoren werk/werving of door de pushfactoren armoede, werkloosheid, slechte oogsten/lage lonen. Eventueel ook om te gebruiken als springplank naar de V.S. om daar een bestaan op te bouwen.

2.Door de migratie is er een verlies aan arbeidskrachten, waardoor vrouwen en ouderen het (zware) werk op het land moeten doen; iets waartoe ze eigenlijk niet in staat zijn. De achterblijvers krijgen minder te zeggen over hun inkomsten, want een steeds groter deel daarvan wordt opgestuurd vanuit de V.S. Hierdoor raken ze steeds afhankelijker..
Het ontvangen geld wordt meestal niet in de lokale economie geïnvesteerd.
Terugkeerders gaan als het ware ‘rentenieren’ en spelen geen actieve rol meer in de dorpseconomie. Ze kunnen de door hen opgedane kennis nergens toepassen en nemen bovendien invloeden van de Westerse cultuur mee naar huis. Dit leidt tot het afnemen van de invloed van de kerk, de familieband zwakker wordt en het ouderlijk gezag.

3.Fase I: In 1848 kregen veel Mexicanen (onvrijwillig) het Amerikaanse staatsburgerschap opgedrongen, doordat zij in delen van Mexico leefden die door de V.S. werden ingelijfd.

Fase II: Rond 1880 kwamen de eerste Mexicaanse migranten naar de V.S. Daar had men veel goedkope arbeiders nodig voor het aanleggen van spoorwegen. Mexicanen waren niet alleen “handig” omdat ze goedkoper waren, daarnaast konden ze in tegenstelling tot Chinezen, makkelijk naar huis worden gestuurd als het werk erop zat.  Na het aanleggen van de spoorwegen trokken veel Mexicanen naar het westen en waren werkzaam in de mijnbouw (koper), tuinbouw of het plukken van katoen.

Fase III: Gedurende WO I (1914-1918) namen Mexicanen de arbeidsplaatsen in van de Amerikaanse soldaten om samen met de vrouwen de economie draaiende te houden.

Fase IV: Tussen beide wereldoorlogen in (1919-1939) liep de migratie flink terug. De V.S. leed onder de wereldcrisis van de jaren dertig en Amerikaanse boeren kampten met problemen als stofstormen, ten gevolge van het toepassen van verkeerde landbouwmethoden in combinatie met de langdurige droogte.

Fase V: Tijdens WO II werd er weer een beroep gedaan op de Mexicaanse arbeidskrachten. De overheid startte het braceroprogramma waardoor Amerikaanse koppelbazen officieel Mexicaanse arbeidskrachten verhuren aan grote Amerikaanse landbouwbedrijven. Een minimumloon en het vervoer werden verzekerd. De contracten die ze moesten ondertekenen waren in het Engels, een taal die veel Mexicanen niet machtig waren.

Fase VI: Na WO II waren er minder werknemers nodig voor de oorlogsindustrie, waardoor de vraag naar Mexicaanse arbeiders minder werd. In 1964 eindigde dan ook het braceroprogramma. (Tijdens het braceroprogramma waren er aanzienlijk minder illegale migranten)

Fase VII: De afgelopen tientallen jaren is een enorme zowel legale als illegale stroom Mexicanen migranten naar de V.S.  vertrokken.

4.De migratie is zoveel gestegen door de push- en pullfactoren:
Pushfactoren
~ De schommelingen van de Mexicaanse economie.
~ Het land was nog verder weggezakt door de wereldcrisis in 2005.
~ De Mexicaanse overheid heeft de subsidies op landbouwproducten teruggedraaid.
~ 40 tot 50% van de Mexicanen is arm.
~ De bevolking van Mexico is in de twintigste eeuw explosief gegroeid.

Pullfactoren
~ Er wonen vaak al dorps- of streekgenoten die ze al kennen en waarbij ze terechtkunnen (kettingmigratie)
~ hogere lonen in de V.S.

5.Voordelen
~ Het vuile werk waarvoor de Amerikanen hun neus ophalen wordt door de Mexicanen gedaan tegen een relatief gezien laag loon.

~ Doordat de geldzendingen steeds hoger worden, wordt de inkomensongelijkheid in Mexico steeds minder.
~ Soms gebeurt het dat Mexicanen uit een bepaalde streek of dorp, gezamenlijk geld naar hun geboortestreek te sturen, waar onder andere kerken en scholen mee worden gebouwd of de infrastructuur mee wordt verbeterd. De overheid stimuleert dit en start ook programma’s dat migranten ertoe moet overhalen om geld in projecten te stoppen.

Nadelen

~ Doordat Mexicanen betere informatie hebben over de beschikbaarheid van bepaalde baantjes, nemen de etnische spanningen toe.

6.Nee, integendeel zelfs. Uit onderzoeken komt naar voren dat de oprichting van NAFTA een averechts effect heeft  op de Mexicaanse arbeidsmigratie. Het lijkt er zelfs op dat er een toename van de emigratie op gaat treden.
Door de vrijhandel worden veel Mexicaanse boeren weggeconcurreerd. Daarnaast moest de Mexicaanse overheid de subsidies voor de boeren stopzetten om aan de regels van NAFTA te voldoen. Gelet op hoeveelheden en kwaliteit voert de V.S. de boventoon.
Men verwacht een ‘Great Migration’, oftewel: er wordt verwacht dat de bevolking op het Mexicaanse platteland de komende jaren met één miljoen mensen per jaar zal gaan afnemen. Het grootste deel zal proberen legaal of illegaal de grens, één van de best bewaakte ter wereld, te passeren.

Leeroverzicht:

De samenvatting gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

6.Nee, integendeel zelfs. Uit onderzoeken komt naar voren dat de oprichting van NAFTA een averechts effect heeft  op de Mexicaanse arbeidsmigratie. Het lijkt er zelfs op dat er een toename van de emigratie op gaat treden.
Door de vrijhandel worden veel Mexicaanse boeren weggeconcurreerd. Daarnaast moest de Mexicaanse overheid de subsidies voor de boeren stopzetten om aan de regels van NAFTA te voldoen. Gelet op hoeveelheden en kwaliteit voert de V.S. de boventoon.
Men verwacht een ‘Great Migration’, oftewel: er wordt verwacht dat de bevolking op het Mexicaanse platteland de komende jaren met één miljoen mensen per jaar zal gaan afnemen. Het grootste deel zal proberen legaal of illegaal de grens, één van de best bewaakte ter wereld, te passeren.

Leeroverzicht:

√ Beantwoorden van de hoofd- en deelvragen

√ Uitleggen waarom de vestiging van maquiladoras in het Mexicaanse grensgebied heeft geleid tot migratie

√ Kennen van de gevolgen voor de gebieden van waaruit mensen migreren naar de maquiladoras

√ Kennen van de historische fasen van de arbeidsmigratie van Mexico naar de V.S.

 √ Uitleggen dat verschillen in loonkosten grote invloed hebben op de migraties tussen en binnen landen

√ Kennen van de voor- en nadelen van de migratie van Mexicanen naar de V.S.

√ Beschrijven van de positie die Mexicanen innemen in de Amerikaanse samenleving

√ Beschrijven wat de invloed van de NAFTA op de arbeidsmigratie van Mexicanen naar de V.S. is

√ Uitleggen waarom de grens tussen Mexico en de V.S. zwaar wordt bewaakt.

REACTIES

K.

K.

Waar is het antwoord van de hoofdvraag? ;)

5 jaar geleden

M.

M.

Maar 3 deelvragen zijn hetzelfde als in het boek. De deelvragen die er wel in staan heb je goed gemaakt. Helaas mis ik de hoofdvraag maar je hebt me al een hoop werk bespaard, thanks!

5 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.