De reformatie

Beoordeling 6.2
Foto van een scholier
  • Opdracht door een scholier
  • 3e klas havo/vwo | 1175 woorden
  • 9 februari 2010
  • 18 keer beoordeeld
Cijfer 6.2
18 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Inhoud:
Inleiding
De reformatie
De wetenschappelijke revolutie
De Nederlandse opstand
Bronnen

Inleiding:
In deze opdracht moet je een samenvatting maken over ontdekkers en hervormers. De opdracht bestaat uit 3 deel onderwerpen: De reformatie, wetenschappelijke revolutie en de Nederlandse opstand.

De reformatie:
Maarten Luther:
Maarten Luther of beter bekend als Luther kwam uit Duitsland en was een van de belangrijkste reformators. Luther was een Augustijner monnik. Augustijner monnik is een monnik in een Augustijns klooster leeft. Een Augustijns klooster is een klooster waar 2 families die zich naar de kloosterregels van Augustinius gedragen. Toen hij eenmaal zijn sacrament van priesterwijding had ontwikkelde hij zich snel en werd moraaltheologie aan de Universiteit van Witteberg. Uiteindelijk werd hij de leidende persoon van de reformatie van Duitsland. Er was een belangrijke reden dat Luther zoon grote invloed op de reformatie kon hebben, dat kwam door de uitvinding van de druk pers. Hierdoor was het de mogelijk heid om dingen sneller te verspreiden. Ook vond Luther de handel in aflaten belachelijk. Je kon niet in de hemel komen door aflaten te betalen aan de kerk, maar alleen door het geloof. De Bijbel was ook een belangrijk onderdeel van Luthers reformatie. Hij vond dat de Bijbel door iedereen gelezen moest kunnen worden. De priesters vertelden vaak maar wat omdat ze niet konden lezen wat er nou echt in de Bijbel stond. Luther vertaalde de Bijbel zodat iedereen de Bijbel zelf kon lezen.

Johannes Calvijn:
Johannes Calvijn of beter bekend als Calvijn kwam uit Zwitserland. Calvijn was een theoloog, of terwijl een godgeleerde. Calvijn groeide op in een redelijk rijk gezin, hij kreeg huisonderwijs samen met nog een paar adellijke jongens. Later begon hij zijn studie in Orléans, hij vervolgde zin studie in Bourges. In 1532 schreef hij zijn eerste humanistische boek. Humanistisch is als je niet leeft naar een god of iets goddelijks. Hij schreef dit boek als commentaar op 'De Clementia' van Lucius Seneca. Het boek van Calvijn had meer een humanistische dan een Bijbelse inhoud. Na het verschijnen van zijn boek was Calvijn duidelijk aanwezig bij de reformatie. Dat bleek vooral toen hij aanwezig was bij de rede van Nicolaas Cop, zijn vriend. In deze rede was duidelijk te merken dat Cop en Calvijn duidelijk bezig waren met de reformatie. In de rede werd niks verteld over waar ze in de informatie vandaan hadden, maar het had veel weg van het werk wat Luther en Erasmus al hadden gedaan en geschreven. Uiteindelijk moesten Cop en Calvijn vluchten uit Parijs.

Desiderius Erasmus:
Desiderius Erasmus, beter bekend als Erasmus werd geboren op 27 oktober in Rotterdam. Het jaartal waar in hij is geboren is onbekend. Tussen 1473 en 1478 was Erasmus leerling van een parochieschool. Een parochieschool is een school voor kinderen vanaf 10 jaar die niet het klooster in wilden. Daarna leerde hij verder in Deventer.
Vanaf 1483 was Alexander Hegius recto van de school in Deventer waar Erasmus op zat. Hierdoor zag en hoorde Erasmus Rudolf Agricola. Rudolf Agricola heeft Erasmus zijn hele leven als groot voorbeeld gezien. Rond 1485 stopte Erasmus met school zonder zijn opleiding af te maken.
Het belangrijkste aan de reformatie wat Erasmus heeft gedaan is zijn boek “Lof der Zotheid” Erasmus schreef dit boek in het Latijns, hij lied dit boek in 1511 publiceren in Parijs. De officiële naam van het boek is “Moriae encomium, sive Stultitiae laus”. In dit boek schreef Erasmus al zijn ideeën op over het Christendom. In het boek laat hij de allegorische 'zotheid' allerlei dingen zeggen over het geloof en de kerk die hij zelf van de kerk niet mocht zeggen. Allegorische betekend; de aard van.

Conclusie:
Maarten Luther heeft zijn stellingen op de kerk geschreven. Het makkelijke was dat door het ontstaan van de boekdrukkunst alle ideeën van Luther snel verspreid konden worden. Johannes Calvijn staat vooral bekend door zijn kritiek op het boek van Lucius Seneca. Na dat hij de kritiek had geleverd schreef hij zelf ook nog een boek. Het leek alsof hij de humanistische kant op ging, maar dat bleek uit eindelijk niet zo toen hij samen met Cop hun rede vertelden. Desiderius Erasmus heeft verder niet heel veel gedaan aan het hervormen, maar hij heeft wel een boek geschreven waar hij duidelijk in lied merken wat hij van de kerk vond en van het Christendom.

De wetenschappelijke revolutie:
Rond 1600 begon de wetenschappelijke revolutie. In de Renaissance werden vooral de bronnen die al gebruikt werden in de oudheid onderzocht. Naarmate het humanisme steeds verder de Renaissance betrad werden de klassieke bronnen veel serieuzer en veel kritischer bekeken. Alle klassieke ideeën werden dus eigenlijk vervangen door de modernere wetenschap. Er waren ook een aantal verschillen met de Griekse wetenschap, het grootste verschil was toch wel dat de wetenschappers een stuk meer experimenteerden. Ook gingen de wetenschappers samen werken en werden ze gesteund door de overheid. In de wetenschappelijke revolutie vond er veel verandering plaats in inzichten in de natuurkunde, wiskunde, sterrenkunde, scheikunde en biologie. Een belangrijke ontwikkeling in de uitvindingen was de drukpers. Het kopiëren van boeken ging nu een stuk sneller en een stuk gemakkelijker. De mensen hoefden niet meer zelf de boeken over te schrijven. Het verspreiden van bijvoorbeeld Bijbels en andere theorieën ging nu ook stuk gemakkelijker en sneller. Door de wetenschappelijke revolutie veranderde er veel. Zo hebben de west Europeanen een aantal eeuwen de wereld kunnen overheersen. Dit hadden ze niet gekund als er bijvoorbeeld geen kanonnen, spoorwegen en stoomboten waren uit gevonden. Ook gingen de mensen ander na denken over hoe ze met elkaar om gingen. Een eeuw in de wetenschappelijke revolutie word dan ook wel de 'Eeuw van de redelijkheid' genoemd.

De Nederlandse opstand:
De opstand begon eigenlijk door de ontevredenheid van het volk. De grootste oorzaak van de ontevredenheid was door het geloof. Er was maar 1 geloof wat je mocht hebben. Rond het jaar 400 hadden de Romeinen dat bepaald. Zins de Romeinen dat hadden ingevoerd was het Katholieke het enige geloof dat je mocht hebben. In die tijd kwamen er al mensen in opstand die wilden het geloof hervormen. De bekendste hervormers zijn Luther en Calvijn. Ze werden de protestanten genoemd omdat ze protesteerden, het geloof ging daarom dan ook de Protestanten heten. De Spanjaarden gingen anders om met deze mensen. Je werd bijvoorbeeld gestraft als je een hervormde bijbel bezat. Er werden zelfs mensen vermoord. In 1566 liep dat uit in een beelden storm. Mensen drongen de kerk binnen en maakten alles kapot wat ze maar kapot konden krijgen. Ze haalden beelden uit de nissen en sloegen deze kapot. Ze deden dit niet zomaar. De Katholieke kerk had veel geld en bezat heel veel kostbare kunstwerken. Ook was vonden de mensen dat er veel mis was met het geloof en dat dat veranderd moest worden.

Bronnen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Maarten_Luther
http://nl.wikipedia.org/wiki/Johannes_calvijn
http://www.scholieren.com/werkstukken/10898
http://nl.wikipedia.org/wiki/Desiderius_Erasmus#Humanist
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lof_der_Zotheid
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wetenschappelijke_revolutie
http://www.scholieren.com/werkstukken/1183
http://www.scholieren.com/werkstukken/30753
http://nl.wikipedia.org/wiki/Augustijnen_(kloosterorde)
educatieve omroep/RVU
Sprekend verleden 2e fase VWO

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.