Broeikas effect

Beoordeling 7.4
Foto van een scholier
  • Opdracht door een scholier
  • Klas onbekend | 973 woorden
  • 14 november 2007
  • 43 keer beoordeeld
  • Cijfer 7.4
  • 43 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
1)Wat word er bedoeld met broeikaseffect?
Het broeikaseffect is het globale effect dat ontstaat ten gevolge van de aanwezigheid van gassen in de atmosfeer. Deze gassen zorgen ervoor dat de temperatuur van het aardoppervlak hoger ligt dan op grond van de combinatie van warmte-instraling van de zon en de interne aardwarmte verwacht kan worden. Zonder het broeikaseffect (en dus alleen verwarming van het aardoppervlak door zonlicht en aardwarmte) zou de temperatuur op aarde volgens bepaalde theoretische modellen gemiddeld -18°C zijn, thans is zij 15°C. Het effect is genoemd naar de broeikas waar een glazen of plastic overkapping de uitstraling van warmte tegenhoudt en zo de temperatuur in de broeikas laat oplopen.
2)Hoe wordt het broeikaseffect versterkt?
De energievoorziening
De voornaamste oorzaak voor het ontstaan van het versterkte broeikaseffect is de steeds stijgende behoefte aan energie. De geïndustrialiseerde landen zijn verantwoordelijk voor meer dan driekwart van het energieverbruik. 90% van deze energie wordt geleverd door fossiele brandstoffen. Elektriciteitscentrales, industriële productieprocessen en verwarming van huizen en gebouwen zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor de steeds toenemende uitstoot van broeikasgassen.

Het verkeer
De uitlaatgassen van de auto’ s zijn de volgende: koolmonoxide, kooldioxide, zwaveldioxide en stikstofoxide. Op het moment dat de zon gaat schijnen vormt een mengeling van de genoemde schadelijke stoffen uit stikstofoxide en koolwaterstoffen ozon.
Door deze reactie stijgt de hoeveelheid ozon aan de grond waardoor de temperatuur met enige graden zal stijgen in de onderste luchtlagen.
De ontbossing
Bosbranden veroorzaken in tropische regenwouden de uitstoot van miljoenen tonnen CO2. Hele bossen veranderen in kale vlakten die vatbaar zijn voor erosie. Dit gebeurt terwijl bomen in tropische regenwouden de grootste gebruikers zijn van CO2. Ze nemen CO2 op en zetten dat om in zuurstof. Op het moment dat de ontbossing zich door zal zetten, zal de aarde in de toekomst te kampen krijgen met het volgende probleem: de CO2 zal niet meer uit de atmosfeer worden verwijderd doordat de bomen verdwenen zijn.
Het energieverbruik op aarde
Het verbruik van fossiele brandstoffen speelt bij het broeikaseffect een belangrijke rol. Wanneer men het over de gehele wereld bekijkt ziet men dat ongeveer 75% van de klimaatsverandering erdoor veroorzaakt wordt. Belangrijkste element is de uitstoot van CO2. Dit element is de veroorzaker van 50% van het broeikaseffect.

3)welke gevolgen kan dat hebben?
De zeespiegel stijgt
Een warmere aarde leidt onherroepelijk tot een stijging van de zeespiegel. Uit metingen over de hele wereld blijkt dat de zeespiegel in de 20e eeuw 10 tot 20 cm is gestegen.
Twee processen zijn hierbij van belang geweest: het smelten van landijs en het uitzetten van zeewater door verwarming. Met landijs bedoelen we bijvoorbeeld gletsjers in gebergtes over de hele wereld en ijskappen, waarvan het Zuidpoolgebied en Groenland de belangrijkste voorbeelden zijn.
Meer neerslag
Vooral de afgelopen 10 jaar is het natter geworden. De laatste jaren hebben we te maken met hevige neerslag en overstromingen. De hoeveelheid neerslag neemt toe, vooral in de vorm van zware buien.
De toename van de neerslag hangt samen met het warmer wordende klimaat. De uitzonderlijke regenval van de laatste jaren, zou dus een voorproefje kunnen zijn van wat we steeds vaker zullen meemaken.
Het wintersportklimaat verandert
Het laatste paar jaar is het vaker voorgekomen dat er veel sneeuw in korte tijd viel, maar toch blijkt uit klimaatgegevens dat de gemiddelde hoeveelheid sneeuw op het noordelijk halfrond eind jaren tachtig, begin jaren negentig is verminderd, vooral in het voorjaar.
De dooi begon eerder en meren ontdooiden vroeger in het jaar.
De opwarming wordt ook bevestigd door de gletsjers: sinds het midden van de vorige eeuw zijn de gletsjers op veel plaatsen in de wereld aan het terugtrekken.
4)Zijn die gevolgen nu al merkbaar?
In de periode 20ste 21ste eeuw is de zeespiegel met maar liefst 10 tot 20 cm gestegen, dit komt door het smelten van de poolkappen en het uitzetten van het zeewater.
De laatste 10 jaar is het ook steeds natter geworden, denk maar aan de overstromingen in China, ook dit hangt samen met de klimaatsveranderingen want weercriteria voorspellen de rampen die we nu kennen slechts een voorproefje zijn van wat ons te wachten staat.
Ook het wintersportklimaat is drastisch veranderd, dit komt door de vroegere dooi periode d.w.z. het ijs op de meren en de sneeuw beginnen eerder te smelten.
Ook de gletsjers zijn in volume aan het afnemen.

5)Kun je oplossingen bedenken voor het probleem?
Er is één uitgangspunt voor alle handelingen: Minder energie gebruiken.
Als je global warming wil tegen gaan kun je ook altijd gebruik maken van groene energie, deze; komt van hernieuwbare energie- bronnen.
Je kunt ook zonnepanelen laten installeren, dit is een dure investering maar deze heb je na een periode van 20 jaar geheel terugverdiend.
Na 20 jaar zal het telschijfje in de plaats van vooruit achteruit draaien dus zal je een drastisch verschil zijn op je energie factuur(in de positieve zin).
Nu volgt de warmtepomp: hiermee pomp je letterlijk de warmte uit de aarde dit is een veel goedkopere oplossing dan zonnepanelen, de investering van een warmtepomp bedraagt
€ 1 500, dit is heel goedkope investering als je weet dat de installatie van zonnepanelen soms het 10-dubbele Kosten.
Sommige auto’s rijden al op biodiesel, de uitstoot van de wagens blijft het zelfde mààr het productieproces bij gewone diesel levert heel veel co2 op, bij biodiesel is dit slechts de helft.
Dit waren de voornaamste oplossingen voor global warming.
6)Toekomst?
De toekomst ziet er niet rooskleurig uit, het klimaat van België zal tegen 2099 waarschijnlijk 4 tot 6 graden Celsius opwarmen.
De winterneerslag zal tegen 2099 stijgen de zomerneerslag zal sterk afnemen.
We zullen ook veel meer orkanen meemaken en ook veel heviger.
En natuurlijk zullen de poolkappen ook smelten en dus zal de zeespiegel stijgen, over een paar eeuwen zal Hasselt een kuststad zijn.
Ook gletsjers zullen smelten.
De winter zullen tussen de 3 tot 23 % natter zijn in de zomer zal het gemiddeld 50% droger zijn.
Dit zijn de voornaamste punten.

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.