Bovenbouwers gezocht!

Ben je bezig met je studiekeuze en doe je havo of vwo? Doe mee aan dit onderzoek over een Nederlandse universiteit. Vul de vragenlijst in en maak kans op één van de Bol.com bonnen!

Doe mee!

The Queen (2006)

Beoordeling 5.5
Foto van een scholier
  • Filmverslag door een scholier
  • 4e klas havo | 1417 woorden
  • 15 maart 2015
  • 2 keer beoordeeld
Cijfer 5.5
2 keer beoordeeld

I           Informatie

  1. Noteer de zakelijke gegevens: titel, naam van regisseur en enkele hoofdrolspelers. Dit kun je overnemen van de informatie die gegeven is over de film (bij het maken van de keuze voor de film). Geef ook het genre van de film aan.

De film heet ‘The Queen’, het is geregisseerd door Stephen Frears. In deze film spelen o.a. Helen Mirren, Micheal Sheen en James Cromwell. De film valt in het genre drama.

  1. Zoek een recensie of artikel over deze film en citeer daar enkele zinnen uit, met name over de waardering.

“De filmmakers kozen er voor om van Diana alleen archiefmateriaal te laten zien, dat diverse keren mooi wordt vervlochten met later gefilmde scènes. De spanning van Diana’s gracieuze lichtheid binnen die stijve, conservatieve monarchie is contant voelbaar op de achtergrond. (…)The Queenis een fictioneel, maar goed gedocumenteerd verslag van de spastischekoninklijke reactie op Diana’s dood. Spannend en leerzaam, met een mooie rol van Helen Mirren.” (waardering: 4 sterren)

II          Vorm

  1. Op welke locaties speelt het verhaal zich vooral af? Noem er drie.

Het jachtveld, het huis van Tony Blair, het paleis.

  1. Hoe zijn de hoofdpersonen gekleed? Is de kleding typerend voor de tijd waarin het verhaal speelt? Geef een voorbeeld.

Ze hebben deftige kleren aan, de kleding is niet per sé typerend voor de tijd, maar meer voor het koningshuis. Daar dragen ze namelijk zulke dingen.

5a        In hoeverre bepalen locaties en kleding de sfeer van de film?
De kleding zorgt ervoor dat je kan zien dat ze status hebben, de locaties ook want daar is heel veel versiering en er hangen en staan overal dure spullen.

5b        Spelen kleuren een belangrijke rol in de film? Is er op zeker moment sprake van symbolisch kleurgebruik?
Veel goud, ook dat heeft weer met koningshuis en koningin enzo te maken.

             Komen er in de film zwart-wit beelden voor? Waarom gebruikt de regisseur zwart-wit beelden?
Er komen geen zwart-wit beelden in de film voor.

6          Heeft de muziek een opvallende rol in de film? Of diende deze als achtergrond? Geef een voorbeeld van een moment waarop de muziek belangrijk is.
Als er iets treurigs is, verandert de muziek een beetje maar het was meer achtergrond. Dat treurige is een voorbeeld van een moment waarop de muziek belangrijk is.

7          Is er sprake van speciale geluidseffecten? Zo ja, noem er enkele.
Ik heb geen bijzondere effecten gehoord, dus ik denk ook niet dat er sprake van was, in ieder geval viel het dan totaal niet op.

8          Op welke manier wordt het verhaal verteld?
Het verhaal wordt in (tamelijk) chronologische volgorde verteld.

9          Noem twee scènes die je het best zijn bijgebleven.
De scène waarin koningin Elizabeth kennis maakt met Tony Blair en de scène waar ze al die kaartjes en bloemen laten zien en dat de koningin dan moet huilen.

9b        Geef een voorbeeld van bijzondere cameravoering. Denk aan close-ups, beweging van de camera. Zie pag. 32 van Palet.
Als koningin Elizabeth langs alle bloemen loopt, wordt een paar keer ingezoomd op de berichtjes die mensen voor prinses Diana hebben achtergelaten.

9c        Geef een voorbeeld van bijzonder camerastandpunt. Zie pag. 33 van Palet.
Vogel op het eind van de film, zodat je de mooie fontein ook kan zien.

9d        Geef een voorbeeld van opvallende montage van beelden. Zie pag. 34 van Palet.
Als ze een stukje laten zien van Diana die nog leeft terwijl ze eigenlijk al niet meer leeft.

III         Inhoud

11        Geef in enkele regels een samenvatting van de film. Beperk je tot een regel of vijf, zes.
            (Voormalig) Prinses Diana overlijdt door een ongeluk.  Tony Blair is net eerste minister geworden. Koningin Elizabeth is van plan om de begrafenis besloten te doen en zich niet aan het volk te vertonen, maar het volk vindt dat het koningshuis hierdoor te weinig emotie toont.
Ze worden boos en keren zich tegen de koningin. Tony Blair adviseert Elizabeth om de vlag halfstok te hangen, om naar de bloemen te gaan kijken en om wat tegen de mensen te zeggen. Uiteindelijk doet ze dat toch wel.

12        Om welk conflict gaat het in de film? Noem het voornaamste conflict en nog één of twee (neven)conflicten.
            Het voornaamste conflict: hoe het koningshuis moet reageren op de dood van Diana.
            Nevenconflict 1: of de vlag halfstok gehangen moet worden.
            Nevenconflict 2: of ze naar het volk toe zouden moeten gaan.

13        Wie zijn de belangrijkste personages? Geef een korte karakterbeschrijving van drie of vier personages. Hoe komt hun karakter tot uiting?
De koningin, de eerste minister en de overleden prinses. De koningin komt een beetje koel over, alhoewel ze soms een beetje moet huilen. Ze komt ook zo over doordat ze de hele tijd elk advies afwijst.
De eerste minister is iemand die verandering wil zien, maar tegelijkertijd ook onderdanig wil zijn aan de koningin en haar niet goed durft tegen te spreken. Dat komt op het begin al naar voren, hij is ontzettend zenuwachtig als hij naar de koningin moet.
Prinses Diana komt op de fragmenten over als een rustig persoon met tegelijkertijd wilde dromen en acties.

14        Beschrijf de onderlinge relaties tussen de personages die je bij de vorige vraag genoemd hebt. Geef ook kort aan hoe deze relaties zich ontwikkelen.
De eerste minister heeft niet echt een relatie met de koningin en de prinses heeft hij nooit gesproken.
De koningin heeft/had een hekel aan Diana.

15        Zijn de personages ‘gewone’ mensen of hebben ze vooral een symbolische betekenis? Zijn het personificaties van één of ander standpunt?
Het zijn gewone mensen.

16        Met welke persoon heb je het meest meegeleefd? Waardoor komt dat?
Met de koningin, doordat ze het meest in beeld is waardoor je van haar gevoelens meer ziet dan gevoelens van anderen.

IV        Functie

17        Wat is het doel van de film?
Een boodschap overbrengen, dat de koningin ook heus wel meeleefde maar dat dat niet zo goed zichtbaar was voor het volk.

18        Op welke manier heeft de regisseur de aandacht van het publiek vast weten te houden?
Door nieuwsberichten tussendoor te monteren.

V         Jouw reactie

19        Wat verwachtte je voordat je deze film ging zien? Op welke punten is aan je verwachting voldaan en op welke punten niet?
Ik verwachtte dat het een hele saaie film zou worden, en dat het een soort van documentaire was over de koningin. Het was uiteindelijk toch wel minder saai dan gedacht, het had wel iets weg van een docu, maar het was wel iets leuker.

20        Wat heeft de meeste indruk op je gemaakt? Vind je het een goede film qua inhoud? En wat vind je van de vormgeving van de film (o.a. de manier waarop alles in beeld is gebracht)?
Dat er zoveel bloemen en kaarten waren voor prinses Diana, dat er zoveel medeleven voor haar was. Ik vind de inhoud wel goed, maar sommige dingen waren toch best vaag en als ik het verhaal op internet niet had gelezen, zou ik niet goed weten waar de film nou precies over ging. De vormgeving is goed gedaan.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.