Genre: Het is een ridder- en avonturenverhaal

Don Quichotte is de hoofdpersoon. Andere belangrijke personen zijn:Sancho Panza, de schildknaap van Don Quichotte.

Donna Dulcinea van Toboso, de jonkvrouw waar Don Quichotte voor strijdt.Sanson Carrasco, een geleerde uit het dorp die probeert Don Quichotte thuis te brengen.

Ook de huishoudster en Don Quichotte’s nicht spelen nog een kleine rol.

Don Quichotte is eigenlijk een eenvoudig landedelman en heet Alonso Quisana. Hij leeft in een oud kasteel in het Spaanse lanschap Mancha. Hij leeft daar samen met zijn nicht en huishoudster.Don Quichotte is een lange magere man die gek is op ridderverhalen, ridderromans geheten.Het speelt zich af in Spanje, o.a. in het landschap Mancha, in Toboso, en in Barcelona.Het speelt zich af in de middeleeuwen.

Het verhaal duurt best wel lang, ik denk minstens een jaar.Samenvatting:Alonso Quisana is dol op ridderromans en besluit zelf ook op avontuur uit te gaan. Omdat Alonso Quisana een eenvoudige naam was veranderde hij zijn naam in Don Quichotte de La Mancha. Hij haalde een oud, mager paard uit de stal en noemde het Rosinant. Nu had hij alleen nog een adellijke jonkvrouw nodig. Hij kende een aardig meisje dat in Toboso woonde, ze heette Aldonzo Lorenzo. Hij veranderde haar naam in Donna Dulcinea van Toboso en ging op pad. In totaal maakte hij drie tochten. In de laatste twee tochten ging Sancho Panza mee. Een boer uit het dorp die meeging als schildknaap omdat Don Quichotte hem een eiland beloofde als hij meeging. In de drie tochten beleefden ze veel avonturen; Don Quichotte vocht tegen monniken die hij aanzag voor boze tovenaars, hij vocht met windmolens die hij voor betoverde reuzen hield( daarbij verloor hij een stuk van zijn oor), en daagde leeuwen uit. Don Quichotte bevrijdde een stel galeiboeven die hem meteen overvielen toen ze vrij waren en zo beleefde hij nog meer. Zijn huishoudster en nicht waren bezorgd over hem en bedachtten een valstrik om hem weer naar huis te lokken. Hun plan werkte en Don Quichotte was weer veilig thuis.Don Quichotte kon al die ridder verhalen maar niet vergeten en daarom riepen ze de hulp in van Sanson Carrasco, een jonge geleerde uit het dorp. Ze bedachtten een plan. Ze zouden Don Quichotte weer op pad laten gaan, en dan zou Sanson Carrasco verkleed als ridder Don Quichotte uitdagen voor een gevecht. Als Don Quichotte de uitdaging aannam zou Sanson hem verslaan en dwingen naar huis te gaan. Een echte ridder zou direct gehoorzamen, dus Don Quichotte zou zich ook aan de belofte houden. Zo gezegd zo gedaan. Maar het plan mislukte want Don Quichotte was sterker dan Sanson verwacht had en Sanson verloor het duel.Zijn familie gaf echter niet op en Sanson daagde hem een paar dagen nog een keer uit onder de schuilnaam ’Ridder van de witte maan’. Hij won en teneergeslagen ging Don Quichotte op weg naar huis. Thuis werd hij ernstig ziek en na een paar dagen kreeg hij zijn verstand terug. Hij besefte dat die ridderromans zijn hoofd op hol hadden gebracht, maar hij voelde dat het allemaal te laat was. Hij liet een testament maken en even later stierf hij.

Op zijn grafsteen kwam het volgende te staan; Hier rust de dapperste van alle dapperen: Don Quichotte de La Mancha. In zijn sterven bleef hij overwinnaar, door de dwaasheid op de vlucht te jagen en zijn verstand de overwinning te bezorgen.In de middeleeuwen werden er in Europa veel boeken gelezen over ridders die erop uittrokken om ongelukkigen, armen en verdrukten te helpen, meisjes en vrouwen te beschermen en veel avonturen te beleven. Deze boeken heetten ridderromans en stonden vol met allerlei dwaze verhalen waarvan niks te leren viel. Het was alleen geschikt om de hoofden van de mensen op hol te brengen.

Karel V had het lezen van ridderromans al verboden maar zonder resultaat. Toen bedacht Miguel de Cervantes, een Spaans edelman, om het dwaaste van alle dwaze ridderverhalen te schrijven. Zijn doel daarbij was om afschuw te wekken tegen de ridderromans. En dat is hem gelukt, want na de verschijning van Don Quichotte is er geen enkele ridderroman meer verschenen. Don Quichotte verscheen in 1605 en wordt nu nog steeds gelezen.Waarom is dit boek al zo oud en wordt het toch nog steeds

gelezen?

Waarom is dit boek klassiek ?
De roman Don Quichotte vertelt een verhaal van een arme edelman die de oude heldentijd weer probeert terug te roepen door op avontuur uit te gaan, net zoals de dolende ridders uit de middeleeuwen. Miguel de Cervantes bedacht twee figuren met totaal andere karakters. De dwaze, fantasierijke Don Quichotte, en zijn simpele, nuchtere maar slimme schildknaap Sancho Panza. Het boek is ook leuk omdat het humoristisch en zeer onvoorspelbaar is. Ik denk ook dat dit boek beroemd en klassiek is geworden omdat de schrijver er een doel mee had, en dat hem dan ook is gelukt. Ik denk dat het boek niet zo beroemd was geworden als het helemaal geen effect op de mensen had gehad. Als er nadat het boek geschreven was altijd nog ridderromans gekocht en geschreven werden en de mensen altijd nog dol waren op ridderromans was het toevallig ‘een boek dat door iemand geschreven was’, en zou het nooit beroemd zijn geworden. Maar door wat het boek heeft bereikt is het wat het nu is; een wereldberoemd boek. Het ligt ook aan de tijd waarin het boek geschreven is. Als het nu zou uitkomen zou het minder beroemd worden dan toen.Er zijn veel verschillende versies van dit boek. Ik heb twee versies met elkaar vergeleken. De verschillen? -In eerste boek dat ik las ging Don Quichotte op het einde dood, en in het andere boek niet. De titel van het eerste boek was Don Quichotte en van de tweede Don Quichote. De naam wordt dus anders geschreven, en ook het paard heet in het ene boek Rosinant en in het andere Rosinante. In het eerste boek heette de ridder die hem versloeg; Ridder van de witte maan, en in het tweede boek; Ridder van de blanke maan. In het ene boek heet de geleerde Sanson, in het tweede Samson, kleine verschilllen in de namen dus. Toen Don Quichotte in het eerste boek met de windmolens vocht verloor hij een stuk van zijn oor, maar in het andere boek niet. Ook staat er in een van de boeken een hoofdstuk over een rondreizende poppenspeler genaamd Pedro, dus in dat boek staat een heel hoofdstuk waar in dat andere boek niets over wordt gezegd. In beide boeken wordt Don Quichotte aangevallen door schapenherders, maar de reden is verschillend. In het eerste loopt zijn paard Rosinante naar de schapen toe en begint ze weg te duwen, de schapenhoeders gooien dan met stenen om hem te verjagen, als Don Quichotte zijn paard komt helpen wordt hij ook bekogeld, maar hij raakt niet gewond.

In het tweede boek denkt hij dat de schapen twee enorme legers zijn, en rijdt hij er doorheen terwijl hij een paar schapen doodt. Daarop gaan de schapenhoeders hem bekogelen en een steen raakt hem in z’n gezicht waardoor er drie of vier tanden uit zijn mond werden geslagen. De hoofdgedachtes van de boeken zijn wel hetzelfde, in beide boeken gaat het over een man die een dwalende ridder wordt en erg veel fantasie heeft. Toch zie je tussen de boeken verschillen.De Spaanse schrijver, voluit Miguel de Cervantes Saavedra, werd in 1547 geboren en stierf in 1616, het jaar waarin ook de Engelse schrijver William Shakespeare overleed. Men neemt aan dat Cervantes in de beroemde zeeslag bij Lepanto tegen de Turken heeft gevochten voor de zaak van het Heilige Roomse Rijk (1517). Later viel hij in de handen van Barbarijse zeerovers en zat hij een aantal jaren vast in Algiers. De overige jaren van zijn leven probeerde hij aan de kost te komen door romans en toneelstukken te schrijven. Zijn meesterwerk Don Quichotte verscheen in 1605 in Madrid; het tweede deel verscheen in 1615, een jaar voor zijn dood.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

Y.

Y.

Je hebt een mooi bruiksaam boekverslag gemaakt waar ik veel aan heb gehad! Bedankt!!! Ik heb een aantal dingen gewijsigt maar het meeste heb ik toch van jouw overgenomen. Jammer dat je geen personen beschrijving had want dat moest ik nu zelf doen maar nog Thanx -xxx- Yllen

15 jaar geleden

T.

T.

Joo Glen, jij bent echt goed in Nederlands of niet?

9 jaar geleden