Twee personages die allebei voor totaal andere beproevingen en problemen worden gesteld, maar toch meer overeenkomen dan je zou denken. Hierbij heb ik het over Katniss Everdeen uit het boek De Hongerspelen, geschreven door Suzanne Collins en over Thomas uit het boek De Schroeiproeven, geschreven door James Dashner. Deze boeken komen beide uit het sciencefiction / dystopie genre. In de komende alinea’s  zal ik een aantal verschillen en overeenkomsten beschrijven, bekeken vanuit het milieu, het karakter en de ontwikkeling van de personages.

Allereerst het milieu van de personages. Het meest opvallende verschil is misschien wel het doel van de opdracht die zij in hun verhaal moeten volbrengen. Wanneer wij kijken naar het verhaal van Katniss, moet zij onvrijwillig deelnemen aan een wedstrijd waarin mensen, jong en oud, elkaar vermoorden totdat één persoon overblijft. De proef van Thomas luidt als volgt: hij moet samen met zijn mede Laarders – genoemd naar de plek waar zij een vorige proef moesten volbrengen – het meest verbrande deel van de aarde oversteken, om zo een geneesmiddel te kunnen krijgen voor de ziekte waarmee zij opzettelijk besmet mee zijn geraakt. Beide personages moeten dus ergens onvrijwillig aan meedoen. Maar het verschil hierin zit in het hogere doel dat er achter deze beproevingen zit. Voor het verhaal van Katniss geldt dat haar volk door middel van deze wedstrijd zich zodanig door de regering bedreigd voelt, dat zij niet tegen het systeem in opstand zullen komen; een politieke reden met vooral slechte bedoelingen dus. Maar het verhaal van Thomas zit heel anders in elkaar. In dit boek is er namelijk een dodelijke epidemie uitgebroken. Thomas en zijn medeslachtoffers moeten een serie van proeven doorstaan om zo hun reactie hierop te kunnen testen. Met deze patronen hoopt een organisatie genaamd WICKED uiteindelijk een geneesmiddel te vinden. Dit heeft dus een hoger doel voor de wereldwijde gezondheid. WICKED wordt dus als goed veronderstelt, maar de personages in dit boek denken hier natuurlijk heel anders over.

Een volgend verschil is te vinden wanneer wij kijken naar de informatie bekend wat betreft het verleden van deze personages. Aangezien WICKED Thomas zijn geheugen heeft gewist is het aan het begin van het boek (hierover volgt nog nadere uitleg) maar weinig informatie bekend over zijn verleden. Wel is bekend dat zijn naam Thomas is, hij een belangrijk persoon is in de proeven van WICKED en dat hij een meisje waarmee hij in de groep zit genaamd Teresa, al in zijn vroegere leven kende. Dit alles staat tegenover de gedetailleerde beschrijving van het verleden van Katniss. Zo is o.a. bekend dat zij al haar hele leven, samen met haar moeder en zusje Primrose, in de armste provincie genaamd District 12 woont. Verder het gegeven dat haar vader is omgekomen bij een mijnongeluk toen zij 11 jaar was, zij een goede band met hem had, en dat zij al heel haar leven bevriend is met een jongen genaamd Gale Hawthorne.

Dan nu een overeenkomst wat betreft het milieu. De band met hun ouders is bij Katniss en Thomas slecht. Na het overlijden van haar vader, sloot de moeder van Katniss zich volledig af van Katniss en haar zusje, waardoor Katniss alle zorg op zich kreeg. Dit heeft zij haar moeder tot nu toe nog steeds niet vergeven en speelt dus ook een rol in de band die zij met haar moeder heeft. Thomas kan zijn ouders niet eens meer herinneren. Van een band is dus nauwelijks sprake. 

Ten tweede zullen we het karakter van Katniss en Thomas eens onder de loep nemen. Thomas en Katniss hebben alle twee een karakter dat elkaar op veel vlakken raakt, maar ook weer verschil toont. Een van deze verschillen is de mate van aanhankelijkheid. Thomas heeft vanaf het moment dat hij begon met zijn nieuwe leven vol proeven alleen maar in groepsverband geleefd. Deze mensen zijn nu de enigen die hij nog kent en hier waarborgen zij elkaars veiligheid en gezondheid.  Katniss heeft door de armoede in haar district en door haar goede jaagkunsten de zorg voor haar gezin op zich gekregen. Doordat zij dus al vanaf jonge leeftijd te maken kreeg met deze armoede en zorg is zij dus een stuk onafhankelijker van anderen.

Verder zien wij ook een verschil in koppigheid en eigenwijsheid. Katniss kent haar instincten en volgt deze dan ook graag op. Wanneer zij een plan heeft, houdt zij zich hieraan en luistert niet naar wat anderen hierover te zeggen hebben. Thomas is hier een stuk soepeler in. Hij is bereid te luisteren naar anderen en veel past zich dan ook veel makkelijker aan.

De volgende overeenkomende eigenschappen zijn wat deze personages zo sterk maken. Allereerst redden zij zich beiden beter uit levensbedreigende situaties met woorden, in plaats van met geweld. Zo staat Katniss op een bepaald moment in het boek op het punt om te worden vermoord, maar weet zij tijd te rekken door te zeggen dat haar tegenstanders haar beter op kunnen wachten (aangezien zij boven in een boom zit). Verder hebben de twee ook een heel goed doorzettingsvermogen.  Op veel momenten in de boeken ziet de situatie er voor hen al hopeloos uit, maar het verlangen om te overleven overwint. Dit is dan misschien ook de reden dat Thomas als een zeer geschikt persoon voor de proeven wordt gezien.

Ten slotte zou ik graag nog kijken naar de ontwikkeling van de personages. Een groot verschil zit het hem weer in het feit dat Thomas zijn geheugen is verloren. In de loop van het boek krijgt hij een aantal herinneringen terug in de vorm van een droom. Deze herinneringen zijn erg belangrijk voor Thomas om het hogere doel van de proeven te achterhalen. Bij Katniss is er hier natuurlijk helemaal geen sprake van. Zij weet waar zij mee bezig is en voor welke gedachte achter deze verschrikkelijke wedstrijd schuil gaat.

Ten slotte zou ik graag nog kijken naar de ontwikkeling van de personages. Een groot verschil zit het hem weer in het feit dat Thomas zijn geheugen is verloren. In de loop van het boek krijgt hij een aantal herinneringen terug in de vorm van een droom. Deze herinneringen zijn erg belangrijk voor Thomas om het hogere doel van de proeven te achterhalen. Bij Katniss is er hier natuurlijk helemaal geen sprake van. Zij weet waar zij mee bezig is en voor welke gedachte achter deze verschrikkelijke wedstrijd schuil gaat.

Verder is er een verschil in de ontwikkeling van de band met de persoon waarmee deze personages het nauwst betrokken zijn. Voor Thomas is dit Teresa en voor Katniss is dit Peeta, de jongen uit haar district die gekozen is om mee te doen aan de Hongerspelen. De band van Thomas en Teresa verslechterd naarmate het verhaal vordert, vanwege het feit dat zij ten eerste aan het begin van het verhaal van elkaar gescheiden worden en ten tweede dat Teresa hem aan het eind van het boek vreselijk verraad. Dit in tegenstelling tot de band van Peeta en Katniss, die naarmate het boek juist steeds beter wordt. Aanvankelijk moet Katniss niks van Peeta hebben. Zij is alleen maar bezig met de gedachte dat zij de Hongerspelen moet overleven omdat zij dat haar zusje beloofd heeft. Aan het begin van de Hongerspelen is het dan ook ieder voor zich en lijkt het zelfs alsof Peeta zich tegen haar heeft gekeerd. Maar wanneer Katniss Peeta gewond terugvindt en voor hem zorgt, krijgen zij toch een steeds hechtere band.

Thomas en Katniss raken allebei in deze boeken veel opstandiger tegen de mensen die hen deze verschrikkingen aandoen. In het begin van het boek voelen ze alle twee al een vurige haat tegen de regering/ WICKED, maar maken gedurende het boek zoveel mee, dat zij aan het eind echt in opstand komen. Ook raken zij allebei op dezelfde manier beïnvloed door de beproevingen die zij moeten doorstaan, namelijk mentaal. Katniss heeft na de Hongerspelen veel nachtmerries en is emotioneel beschadigd door het feit dat zij mensen vermoord heeft. Thomas is aan het einde van het boek verraden door zijn vriendin, zit in de knoop met zijn gedachten wat betreft het doel van de proeven en heeft ook nog eens schuldgevoel omtrent het vermoorden van een man.

Kortom zijn er veel overeenkomsten, maar ook verschillen tussen het verhaal en de ontwikkeling van Thomas en Katniss. Beide personages hebben zeer traumatische gebeurtenissen meegemaakt, maar hierbij is wel één ding dat je moet onthouden: WICKED is goed.

 

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.