Over de vos Reinaert door Onbekend

Beoordeling 6.8
Foto van een scholier
  • Boekverslag door een scholier
  • 4e klas vwo | 837 woorden
  • 21 augustus 2006
  • 34 keer beoordeeld
  • Cijfer 6.8
  • 34 keer beoordeeld

Boek
Vertaald als
Van den vos Reynaerde
Auteur
Genre
Taal
Nederlands
Vak
Eerste uitgave
1300
Pagina's
320
Geschikt voor
bovenbouw vwo
Punten
3 uit 5
Oorspronkelijke taal
Nederlands
Literaire thema's

Boekcover Over de vos Reinaert
Shadow

Het Middelnederlandse Reinaert-verhaal werd naar alle waarschijnlijkheid rond 1180 geschreven. Uit deze tijd is echter geen handschrift bewaard gebleven; de oudste overgeleverde tekstgedeelten zijn te vinden in enkele handschriftfragmenten ui de 13e eeuw. De volledige versie van het verhaal is aan ons overgeleverd in twee handschriften van rond 1400.

Dierenverhalen…

Het Middelnederlandse Reinaert-verhaal werd naar alle waarschijnlijkheid rond 1180 geschreven. Uit deze tijd is echter geen handschrift bewaard gebleven; de oudste overgeleverde te…

Het Middelnederlandse Reinaert-verhaal werd naar alle waarschijnlijkheid rond 1180 geschreven. Uit deze tijd is echter geen handschrift bewaard gebleven; de oudste overgeleverde tekstgedeelten zijn te vinden in enkele handschriftfragmenten ui de 13e eeuw. De volledige versie van het verhaal is aan ons overgeleverd in twee handschriften van rond 1400.

Dierenverhalen en sprookjes met dieren in de hoofdrol waren al vroeg in de Middeleeuwen erg geliefd. De oudste op schrift gestelde dierenverhalen zijn in het Latijn geschreven, maar uit de twaalfde eeuw zijn ook een aantal Franse dierendichten bekend die later werden verzameld in de Roman de Renart. De inhoudt van deze Franse verhalen, Li Plaid, is in grote lijnen gelijk aan de eerste helft van onze Reinaert. Het tweede deel wijkt echter af van het Franse voorbeeld. De Middelnederlandse voortzetting heeft een - psychologisch beschouwd - sterkere voortzetting.

Over de vos Reinaert door  Onbekend
Shadow
ADVERTENTIE
Help nu jouw favoriete goede doel door jouw mening te geven!

Hoe? Heel simpel. Geef je op voor het panel van Young Impact en geef jouw mening over diverse onderwerpen zoals gelijke kansen, diversiteit of het klimaat. Voor iedere ingevulde vragenlijst (+/- 1 per maand) ontvang je een bedrag dat je direct mag doneren aan een goed doel naar keuze. Goed doen was nog nooit zo easy!

Meld je aan!
Titelbeschrijving
Reinaert de vos, samengesteld door Hubert Slings, Amsterdam, 1999 (Tekst in context)

Genre
In de eerste plaats is het een satire, maar het wordt ook wel eens een dierenepos genoemd.

Onderwerp
Reinaert de vos wordt veroordeeld om al zijn misdaden. Maar ook deze veroordeling weet hij door zijn sluwe listen weer te ontlopen.

Thematiek
Het feodale stelsel, de standenmaatschappij, uit de middeleeuwen deugt niet.
De schrijver drijft de spot met de drie standen; de adel, de geestelijkheid en de burgerij. Ook drijft de schrijver de spot met de persoonlijke tekortkomingen.


Perspectief
In dit verhaal is sprake van een auctoriale verteller. Af en toe spreekt de schrijver de lezer aan, ook geeft hij regelmatig commentaar op gebeurtenissen. De schrijver wijst soms ook vooruit.

Tijd en structuur
Het verhaal wordt in chronologische volgorde verteld. In het verhaal zijn een aantal flashbacks en een aantal flash-forwards.
In het verhaal is ook sprake van enkele tijdsvertragingen en tijdsversnellingen. De tijdsversnellingen maken niet erg grote sprongen. Maar dat kan ook niet, want de vertelde tijd is slechts 3 dagen.

Beoordeling
Het onderwerp en het thema
Het onderwerp is makkelijk en dus ook duidelijk. Het onderwerp gaat voornamelijk over de standenmaatschappij in de middeleeuwen en dat ligt dus buiten mijn belevingswereld.
Het thema heeft mij zeker aan het denken gezet. Ik vind dat een standenmaatschappij niet goed is, want ieder mens is gelijk. Ook is mij duidelijk geworden dat de mensen altijd hetzelfde blijven, met hun slechte eigenschappen. Nog niet eerder had ik over dit onderwerp nagedacht.


De gebeurtenissen
Het verhaal heeft een heldere verhaallijn en de gebeurtenissen komen logisch uit elkaar voort. Doordat de schrijver vaak op een sarcastische manier schrijft zijn de meeste gebeurtenissen humoristisch. Er zijn bijna geen gebeurtenissen die geloofwaardig zijn. Dit is natuurlijk ook logisch, omdat het hele verhaal niet geloofwaardig is. Er zijn dieren die menselijke eigenschappen hebben.
De onaangename gebeurtenissen waarin Reinaert mensen vermoordt of met zijn sluwe listen bedriegt roepen bij mij kwade gevoelens op.
Aan de ene kant vind ik het einde bevredigend, omdat alle dieren over hun slechte eigenschappen na gaat denken. Aan de andere kant vind ik het einde niet bevredigend, omdat Reinaert straf verdient en deze toch weer weet te ontlopen.
Het boek bleef mij van het begin tot het eind boeien, omdat je telkens weer benieuwd bent naar de volgende streek die Reinaert gaat verrichten.

De opbouw
Er zit direct vaart in het verhaal, want de opening is een opening-in-de-handeling. Er is één duidelijke hoofdlijn zonder losstaande stukken.
De stukken zijn niet moeilijk met elkaar in verband te brengen en de opbouw is niet ingewikkeld.
Er zitten een aantal flashbacks in het verhaal, die duidelijk maken hoe slim Reinaert is en hoe lang hij de dieren al bedriegt. Door de flash-forwards weet je van tevoren al dat Bruun niet aan de listen van Reinaert ontkomt.

De personages
De personen in het boek zijn erg herkenbaar, doordat ze allemaal een slechte, menselijke eigenschap hebben. Ik kon niet echt meeleven met een personage, omdat alle personages heel oppervlakkig beschreven worden. Over Reinaert kom je het meeste te weten.
De meeste personages in het boek gedragen zich niet zoals het hoort. Koning Nobel is als het erop aan komt egoïstisch, Belijn de ram is vreselijk roemlustig en Tibeert de kater is erg gulzig.
De gebeurtenissen waarin Reinaert moordt, steelt of bedriegt vind ik onbegrijpelijk en onaanvaardbaar.
Doordat Reinaert alle dieren op hun persoonlijke tekortkomingen wijst had ik de neiging om hem sympathiek te vinden. Maar Reinaert is juist de persoon in het boek die onsympathiek is. Hij is immer degene die liegt, bedriegt, steelt en vermoordt. Ik vind verder niemand anders uit het boek sympathiek.

Het taalgebruik
In dit boek is sprake van de oorspronkelijke tekst, in het Middelnederlands, en van de vertaling uit de context, in hedendaags Nederlands. Beiden heb ik gelezen. Zonder de vertaling zou het erg moeilijk te begrijpen zijn. Het Middelnederlands was erg moeilijk door de vreemde woorden en de grammatica. De vertaling uit de context was juist erg makkelijk. Wel waren er soms rare zinnen, doordat men probeerde de volgorde van de Middelnederlandse zin intact te houden.
Mij is opgevallen dat het oorspronkelijke verhaal in dichtvorm is geschreven.

In het boek komt regelmatig beeldspraak voor. Deze beeldspraak leverde geen problemen op, doordat er vaak extra uitleg bij wordt gegeven. Ook zijn er symbolische verwijzingen, zoals het getal veertig.

De levensbeschouwing
Het boek speelt zich af in een gelovige wereld. Gods naam wordt regelmatig gebruikt en de meeste dieren hebben een katholieke achtergrond. Soms vind ik dat de schrijver met het bespotten van de geestelijkheid te ver gaat.
Het boek bevat een aantal ideeën die ik verwerpelijk vind, zoals moordt, stelen, liegen en bedriegen.

Gesprekspunten
1. De schrijver wekt sympathie op voor Reinaert, om te laten zien dat slechte mensen ook goede eigenschappen hebben.
2. Dit verhaal is niet een epos, omdat Reinaert een slecht personage is en dus geen held.
3. De schrijver wil door de spot te bedrijven met de drie standen laten zien dat ieder mens gelijk is.

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

Andere verslagen van "Over de vos Reinaert door Onbekend"