Welke schrijvers & genres vind jij leuk? 📖️ Wij zijn benieuwd. Geef je mening en maak kans op één van de Bol.com cadeaubonnen. 🎁️

Naar de vragenlijst!


A verwachting en eerste reactieIk heb dit boek gekozen, omdat ik nog een boek van voor 1850 moest lezen. De vorige keer had ik namelijk een boek van na 1850 gelezen, en dus moest ik het opnieuw doen. Ook heb ik het gekozen, omdat een klasgenoot dit boek had gelezen en ze zij dat het heel makkelijk was. Ik had ook al een keer een fragment uit metropool gelezen. Ik wist al waar het verhaal over ging, dus ik mijn verwachtingen zijn uitgekomen.B beknopte samenvatting en analyseKarel de Grote slaapt in zijn kasteel in Ingelheim aan de Rijn. Opeens komt er een engel aan zijn bed die hem beveelt uit stelen te gaan. Tot twee keer toe weigert hij maar de derde keer doet hij wat de engel hem zegt. God had gezorgd dat iedereen in het kasteel sliep, dus Karel kon gemakkelijk ontsnappen. Onderweg denkt hij aan Elegast, een leenman die hij vanwege diefstal heeft verbannen. Hij krijgt daar spijt van en hoopte dat Elegast die nacht zijn begeleider zou kunnen zijn. Onderweg ontmoet Karel in het bos een ridder die helemaal gekleed is in het zwart. Hij eist van Karel dat hij zegt wie hij is en wat hij hier kwam doen. De koning weigert hem dit te vertellen, hierna volgt een gevecht. De zwarte ridder verliest. Karel vraagt aan hem wie hij is. De zwarte ridder zegt dat hij Elegast heet en steelt van de rijken, maar niet van de armen. De koning zegt dat hij ook een dief is en Adelbrecht heet. Hij stelt voor de schat van koning Karel te stelen. Elegast weigert dit, omdat hij ondanks zijn verbanning trouw blijft aan zijn leenheer. Ze besluiten om in het kasteel van Eggeric van Eggermonde, de zwager van Karel te gaan stelen. Omdat Elegast niet zo veel vertrouwen heeft in de inbrekers kwaliteiten van ‘ Adelbrecht’, besluit hij alleen naar binnen te gaan. Als hij al veel heeft gestolen, wil hij ook nog het zadel van Eggeric stelen, want dat was heel kostbaar. In de slaapkamer hoort hij Eggeric aan zijn vrouw vertellen dat hij de volgende ochtend Karel gaat vermoorden. Zij is het er niet mee eens. Eggeric slaat haar dan recht in haar gezicht, zodat ze gaat bloeden. Elegast vangt het bloed op in zijn handschoen, als bewijs voor Karel. Hij vertelt aan Adelbrecht dat Eggeric Karel wil vermoorden. Adelbrecht belooft dit meteen tegen de koning te zeggen. De volgende dag zijn alle mensen in het kasteel voorbereid op de inval van Eggeric. Eggeric wordt gevangen genomen, maar hij ontkent alles. Dan laat de koning Elegast komen die de handschoen laat zien. Een gevecht tussen Elegast en Eggeric zou beslissen wie de waarheid sprak. Karel bad tot God, en toen versloeg Elegast Eggeric. De verbanning van Elegast werd opgegeven en hij mag trouwen met Eggerics vrouw.
MotievenGeloof in God: Karel doet wat de engel hem zegt. Ook bid hij meerdere malen tot God.

Ridderlijkheid: Karel dood Elegast niet. Elegast steelt alleen van de rijken.

Bijgeloof: karel denkt dat de zwarte ridder de duivel is.PersonagesKoning Karel de grote: hij is een groot vorst, hij is machtig en rijk. Hij kan goed vechten, hij is ridderlijk en streng gelovig. Hij heeft vroeger Elegast verbannen.

Elegast: hij is een voormalig leenman van Karel, maar hij is verbannen vanwege diefstal. Hij is trouw aan zijn leenheer, een uitstekende vechter, ridderlijk, dapper en gelovig. Hij steelt van de rijken, en niet van de armen.

Eggeric van Eggermonde: hij is de zwager van Karel. Hij is niet trouw aan de koning, want hij wil hem doden. Hij is dus uit op macht, ontrouw, en hij is onrespectvol tegenover zijn vrouw.
PerspectiefHet verhaal is in wordt verteld door een alwetende verteller. De schrijver vertelt je het verhaal. Het verhaal begint ook met Mag ik u tellen.RuimteHet verhaal speelt zich af in het kasteel van Karel, in het bos, en in Eggerics kasteel. Het bos heeft in de Middeleeuwen een onheilspellende functie, en dat is ook zo in dit verhaal. Zo wordt er spanning gecreëerdStijlDe vertaling is in eenvoudig Nederlands geschreven. Het originele verhaal is in het Middeleeuws Nederlands geschreven. Het originele verhaal is op rijm geschreven, omdat de mensen het dan beter konden onthouden.ThemaHet thema is trouw. Elegast blijft trouw aan Karel, ondanks dat hij hem heeft verbannen, Elegast wordt hiervoor beloond. Eggeric bleef zijn koning niet trouw en wordt hiervoor gestraft. Trouw aan god is ook belangrijk in het verhaal, want Karel wil eigenlijk niet gaan stelen, maar hij doet het toch, omdat het van god moet.TijdHet boek is rond 1230 geschreven, en speelt zich af tijdens het leven van Karel (742-814). Het verhaal is chronologisch geschreven. De vertelde tijd is een nacht en een dag. De verteltijd is 34 bladzijden.TitelverklaringDe titel verwijst naar de twee hoofdpersonen: Karel en Elegast.C verwerkingsopdracht

F literatuurgeschiedenis 31A god speelt ook een belangrijke rol in dit verhaal, want Karel is trouw aan god, en hij bid ook meerdere malen tot hem.

B het verhaal hoort eigenlijk tot twee standen; De adel, want het gaat over koning Karel, en Eggeric is ook heel erg rijk. De andere stand is de onderlaag, want Elegast is een dief, die niet veel geld heeft.

C het werk is anoniem verschenen, want ik weet niet wie de schrijver is.

D het is een Karelroman De kenmerken die je in dit verhaal terugvind zijn:

- het verhaal is op rijm, en het gaat over Karel de grote

- De verhouding tussen de leenheer (Karel) en zijn leenmannen ( Elegast en Eggeric) staat centraal.

- Belangrijke deugden zijn moed, want Karel gaat uit stelen en trouw, want Karel is trouw aan God en Elegast is trouw aan Karel

- Vrouwen spelen nauwelijks een rol, want er komt in het verhaal maar 1 vrouw voor, waar niet veel over geschreven wordt.D eindoordeel en evaluatieGebeurtenissen

De gebeurtenissen kwamen niet erg geloofwaardig op me over, want ik geloof niet in god. Dat er een engel kwam om Karel te vertellen dat hij moest gaan stelen, vond ik al helemaal ongeloofwaardig. De rest van het verhaal, wat niet over god ging vond ik wel geloofwaardig.Personages

De personages leer je niet echt kennen. Want je hun karakters worden niet duidelijk beschreven. Ik vond Eggeric erg onsympathiek, omdat hij Karel wil vermoorden. Karel en Elegast vind ik wel sympathiek, want Karel helpt Elegast, en Elegast blijft trouw aan Karel.

Ik vind dat de personages begrijpelijk op de gebeurtenissen reageren, want dit past bij hun karakter en hun positie in de gemeenschap. De personages reageerden wel erg voorspelbaar op de gebeurtenissen. Ik hou meer van onvoorspelbare personages.Opbouw

Het verhaal was erg makkelijk te lezen, en dat kwam door het makkelijke taalgebruik, maar ook door de gebeurtenissen, die erg voorspelbaar waren. Ik vind het wel prettig als aan het einde van het verhaal alles opgelost is, maar een open einde vind ik soms ook wel mooi.Taalgebruik

Het taalgebruik was erg makkelijk, doordat het vertaald is. Het taalgebruik was wel beeldend genoeg, want ik kon me de gebeurtenissen goed voorstellen. Er waren best veel dialogen, maar dat vind ik juist wel leuk.Het werken aan dit leesverslag vond ik erg makkelijk, want het is een heel kort verhaal, met weinig diepgang, en dit keer kon ik de motieven er ook makkelijk uithalen. De verwerkingsopdracht vond ik ook niet moeilijk, want ik wist al veel over literatuur Ik ben het boek niet meer gaan waarderen na het lezen ervan.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

H.

H.

Ja ik vond het wel redelijk goed maar ook mweeer nisdt zo heel goed ha ha h ah aha h a

19 jaar geleden

D.

D.

thanks voor je uitreksel(K@E)!!!!

xxx
Dennis

19 jaar geleden

L.

L.

De eerste zin van de "beknopte samenvatting" klopt niet. Die moet luiden:
"Karel de Grote slaapt in zijn kasteel te Tengelem(Tongeren). Al het (Saksische) gebied bij de Rijn is zijn eigendom."
De fout wordt veroorzaakt door het schaars gebruik van interpunctie in Middelnederlandse handschriften.

10 jaar geleden

J.

J.

Ge moet eens kijken naar meatspin echt geflipt

4 jaar geleden