Hoofdstuk 1, 2 en 3

Beoordeling 5.6
Foto van een scholier
  • Antwoorden door een scholier
  • 4e klas vwo | 1060 woorden
  • 31 maart 2004
  • 113 keer beoordeeld
Cijfer 5.6
113 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
"Hij was echt die meester die iedereen voor de klas wil hebben"

Pabo-student Melle wil graag leraar worden. Wij spreken hem over zijn rolmodel en hoe het is om stage te lopen. Wil je meer weten over hoe het is om voor de klas te staan en hoe je zelf leraar kunt worden? Check onze pagina over ‘leraar worden’! 

Naar de pagina

Hoofdstuk 1

le désespoir de wanhoop
gratuitement gratis
congelés diepvries
livreur bezorger
gains winsten
piste cyclable fietspad
rue piétonne voetgangersstraat
viser richten
jour de l'éguitation paardrijden
la guideé de gids
journalier dagelijks
exigences de eisen
un coq een haan
en tant que als
lance-toi waag 't erop

voornaam le prénom
achternaam le nom de famille
geboortedatum la date de naissance
geboorteplaats le lieu de naissance
woonplaats le domicile
telefoonnummer le numero de téléphone
de mobiele telefoon le portable

a servi heeft gediend
servir dienen
avait besoin nodig had
a été embauché is in dienst genomen
a essayé heeft geprobeerd
essayer proberen
étais en colère was woedend
me plaindre de me te beklagen over
unira één zal maken
jeter gooien
réfléchit denk (je) na
réfléchir nadenken
ai rêvé heb gedroomd
rêver dromen

également eveneens
ailleurs elders
annoncer aankondigen
beaucoup de monde veel mensen
se dérouler verlopen
un ouvrier een arbeider
allumer aansteken
les environs de omgeving
a coûté la vie à heeft het leven gekost aan
un pompier een brandweerman
ignore weet niet
location verhuur
piéces de rechange onderdelen
dépannage pech verhelpen
pannage pech
votre concessionnaire uw autodealer
épisode aflevering
dès vanaf
gardien keeper
les attaques de aanvallen

tot vanavond à ce soir
tot maandag à lundi
tot zo à tout de suite
prettige dag verder bonne journée
tot de volgende week à la semaine prochaine
prettig weekend bon week-end
tot ziens au revoir
prettige avond bonne soirée
welterusten bonne nuit
tot de volgende keer à la prochaine
tot morgen à demain
tot straks à plus tard
tot ziens à bientôt

Je te présente ma soeur Sophie.
Je vous présente mon assistente Isabelle.

Enchantée de faire votre connaissance.

Pardon, qu'est-ce que un...?

Répétez, s'il vous plait.
Je n'ai pas bien compris.

Beter zo? C'est mieux comme ça?
timide verlegen
boucle d'oreille oorbellen
collier ketting
une montre een horloge
jolie / laide knap / lelijk
les cheveux court kort haar
elle a l'air gentil ze ziet er aardig uit
jupe rok
robe jurk
bonnet muts
gants handschoenen
casquette pet
baskets sportschoenen
chaussures schoenen
il mesure 1m75 hij is 1m75 lang
Il pèse 67 kilos hij weegt 67 kilo's

Hoofdstuk 2

plaire bevallen / behagen
régner heersen
consideré beschouwen
se consoler elkaar troosten
attirer lokken
obligier à verplicht tot
vivre leven

plutôt nogal
tellement zoveel
voilent gewelddadig / heftig
pareil gelijk
davantage evenmin
d'ailleurs bovendien

selon volgens
animer bezielen
régner heersen
impatient ongeduldig
avis mening
le volant het stuur
guérir genezen
la foule de massa
représenter vertegenwoordigen
la valeur de waarde
sociable gemakkelijk in de omgang
le sommet de top
l'époque de tijd
la mise au point de afstelling
la détresse de wanhoop
la réussite het succes
les gens de mensen
vécu geleefd
mobylette brommer
RER snelle metro

sans détour zonder omwegen
engagé maatschappelijk bewust
mentir liegen
tendre zachtaardig
détenir in handen hebben
se sont tapés dessus hebben elkaar in elkaar geslagen
s'etonner zich verbazen
appliquer toepassen
repères houvast
un point d'interrogation vraagteken
puissant invloedrijk
à la portée binnen het bereik van
vers tegen
lorsgu toen
contradictoire tegenstrijdig
se confier z'n hart uitstorten bij iemand
un privilège een voorrecht

permis de conduire rijbewijs
grossit wordt groter / neemt toe
grossir toenemen
s'en moquent ermee spotten
aborder aansnijden
la face het aanzien
le pouvoir de macht
le profit de winst

Pourquoi pleures-tu? Waarom huil je?
A quoi penses-tu? Waar denk je aan?
Quelle est la gare la plus proche? Welk station is het dichtstbij?
Comment es-tu venu? Hoe ben jij gekomen?
Quand sont-ils partis? Wanneer zijn zij vertrokken?
Combien de kilomètres y a-t-il jusqu'à A'dam? Hoeveel km's zijn er naar A'dam?
A quelle heure arrive le train? Hoelaat komt de trein aan?
Qui t'a indique le chemin? Wie heeft jou de weg gewezen?
Où se trouve le bureau de police? Waar is het politiebureau?
Que vas-tu faire ce soir? Wat ga je vanavond doen?
Qu'est-ce qui est important dans la vie? Wat is belangrijk in het leven?
Lequel de ces compact disques choisis-tu? Welk van die CD's kies jij?

la frontière de grens
expliquer uitleggen
des renseignements inlichtingen
définir beschrijven
cultivé ontwikkeld
attachée verbonden
régulièrement regelmatig
en bref in het kort / kortom
sur le tas in de praktijk
dans la domaine op het gebied

l'origine de oorsprong
utiliser gebruiken
la batterie slagwerk
actuellement tegenwoordig
enfermés opgesloten
l'ensemble het geheel
la particularité de bijzonderheid
des gens mensen
fonctionne werkt
(langue) -maternelle moeder- (taal)
amené gebracht
puisque omdat
l'art de kunst
la banlieue de buitenwijken
s'exprimer zich uitdrukken
la violence het geweld
la syllabe de lettergreep
fatiqué moe
l'intérêt de belangstelling
reconnaître herkennen
au bout de aan het eind van

het vliegveld l'aéroport
verdwaald perdu
kruispunt carrefour
naar rechts à droite
een straat une rue
naar links à gauche
een parkeergarage un parking
rechtdoor tout droit
snel vite
het stoplicht le feu rouge
ziekenhuis l'hôpital

un bureau de change wisselkantoor
le centre-ville stadscentrum
loin ver
la distance de afstand
combien hoeveel
un rond-point rotonde
une avenue een laan
l'office du tourism VVV / toerismebureau
en face tegenover
dichtstbijzijnde le plus proche
een apotheek une pharmacie
plattegrond un plan
het plein la place
te voet à pied
de richting la direction
de brug le port
het sportveld la stade
na après
de weg la route

wat que
wie qui
welke quel
wat quelle
wie qui
wat que
wat quels
wat que
hoeveel combien de
waarom pourquoi
wanneer quand
waar où

pourquoi waarom
quand wanneer
comment hoe
combien de hoeveel
où waar
a quoi waaraan
quelle welke
qui wie
que wat
qu'est-ce qui wat

Hoofdstuk 3

(Franse jongerentaal)
Sa teuf het feest
Béton goed
Déserté weggaan
Planquez in veiligheid brengen
La casse schade
Génial geniaal
Sono geluidsinstallatie
Potes makkers
Super geweldig

(woordjes)
Abîmer vernielen
La peine de moeite
Recouvrir bedekken
Un drap een laken
Omettre vergeten
Prévenir waarschuwen
L’incendie de brand
Des dégâts schade
Certes zeker
Tenter trachten
Une couverture een deken
Contrairement in tegenstelling tot
Démarrer starten
Se croiser elkaar ontmoeten
Évident duidelijk
Quelconque een of andere
Les sièges de stoelen
Élan bezieling
Ravissante betoverend
Désolé het spijt me
Ses coordonnées zijn adres en telefoonnummer
La trace het spoor
Séparés uit elkaar
Étais gêné was in verlegenheid gebracht
Ému ontroerd
Avoué heeft bekend
Ressentir voelen
Précipiter overhaasten
A gâché heeft kapotgemaakt

Décharge ontladen
Prétexte voorwendsel
Inconnu onbekende
Revoir weerzien
Méfiante wantrouwend
Détendue ontspannen
Le lac het meer
La douceur de vriendelijkheid
Associe verenigt
Inoubliable onvergetelijk
Initiation eerste kennismaking
Saut sprong
La descente de afdaling
Muni voorzien
Aérien door de lucht
Accès toegangswegen
Délai een termijn
L’hébergement de huisvesting
Curiosité nieuwsgierigheid
Devons à hebben te danken aan
Précédente voorafgaande
Réfléchir nadenken
Vivement was het maar
Passer bereiken
Etouffer onderdrukken
à l´aise op haar gemak
Mûres rijp
Les violes de zeilen
Délivrance opluchting
Déception teleurstelling
Pressé gehaast
Venons zijn zojuist
Prometteurs veelbelovend
L´attrait de aantrekkingskracht
Affronter trotseren
Une lassitude een moedeloosheid
la complicité de verstandhouding
Quotidien dagelijkse
Envisager tegemoet zien

(zinnen)
Het spijt me dat ik u stoor excusez-moi de vous déranger
(Antwoord hierop…) Mais non, je vous en prie
Je wenst iemand succes Bonne Courage/Change
“Proost” A la vôtre/ A ta santé
Iemand komt te laat bij de dokter Bonjour Docteur, je cous prie
en excuseert zich… de m’excuser, je suis en retard.
(reactie hierop) Ce n’est pas grave, Monsieur
Wat kan ik voor u doen? Que puis-je faire pour vous?
“Gezondheid” à vos souhaits
Iemand wenst je beterschap Meilleure santé, Monsieur
Je feliciteert iemand mes félicitations
Je wenst iemand veel plezier Amuse-toi bien
“Doe de groeten aan je zus” Dis bonjour à ta soeur
“Nog een fijne avond” Bonne Soirée
“Je verontschuldigt je” Pardon, excusez moi
“Iemand is jarig en je feliciteert haar” Bonne Anniversaire

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.