The Queen of the Tearling door Erika Johansen

Zeker Weten Goed
Foto van Anouk
Boekcover The Queen of the Tearling
Shadow
  • Boekverslag door Anouk
  • Zeker Weten Goed
  • 27 april 2015
Zeker Weten Goed

Eerste uitgave
2014
Pagina's
434
Geschikt voor
vmbo/havo
Punten
2 uit 5
Oorspronkelijke taal
Engels
Literaire thema's

Boekcover The Queen of the Tearling
Shadow
The Queen of the Tearling door Erika Johansen
Shadow
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Feitelijke gegevens

  • 1e druk, 2014
  • 434 pagina's
  • Uitgeverij: Harper

Flaptekst

Young Kelsea Raleigh was raised in hiding after the death of her mother, Queen Elyssa, far from the intriques of the royal Keep and in the care of two devoted servants who pledged their lives to protect her. Growing up in a cottage deep in the woods, Kelsea knows little of her kingdom’s haunted past… or that its fate will soon rest in her hands.

Long ago, Kelsea’s forefathers sailed away from a decaying world to establish a new land free of modern technology. Three hundred years later, this feudal society has divided in intro three fearful nations who pay duties to a fourth: the powerful Mortmesne, ruled by the cunning Red Queen. Now, on Kelsea’s nineteenth birthday, the tattered remnants of the Queen’s Guard – loyal soldiers who protect the throne – have appeared to escort the princess on a perilous journey to the capital to ascend to her rightful place as the new Queen of the Tearling.

Though born of royal blood and in possession of the Tear sapphire, a jewel ofimmense power and magic, Kelsie has never felt more uncertain of her ability to tule. But the shocking evil she discovers in the heart of her realm will precipitate an act of immense daring, throwing the entire kingdom into turmoil – and unleashing the Red Queen’s vengeance. A cabal of enemies with an array of deadly weapons, from crimson-caped assassins to the darkest blood magic, plots to destroy her. But Kelsea is growing in strength and stealth, her steely resolve earning her loyal allies, including the Queen’s Guard, led by the enigmatic Lazarus, and the intriguing outlaw known simply as “the Fetch”.

Kelsea’s quest to save her kingdom and meet her destiny has only just begun. Riddled with mysteries, betrayals, and treacherous battles, Kelsea’s journey is a trial by fire that will either forge a legend… or destroy her.

Eerste zin

Kelsea Glynn sat very still, watching the troop approach her homestead.

Samenvatting

Het verhaal begint met dat Kelsea wordt opgehaald door de Queen’s Guard bij Carlin en Barty, de mensen die haar hebben opgevoed. Ze is net 19 jaar geworden en dient de troon te betreden om koningin te worden, net als haar moeder vroeger. Onderweg naar de Tearling krijgt Kelsea het idee dat ze niet wordt gewaardeerd. Daarnaast worden ze tot twee keer toe aangevallen. Eenmaal door Caden, dit zijn huurmoordenaars, en daarna door de Fetch en zijn mannen. De Fetch redt Kelsea en Mace van de Caden, maar neemt hen daarna gevangen. Kelsea is vrij in hun kamp terwijl Mace vastgebonden wordt. Vanwege de woorden en daden die Kelsea verricht in gevangenschap, besluit de Fetch haar te ongedeerd te laten gaan. Ze is tevens een van de weinigen die weet wie de Fetch is en ontwikkelt daarbij een crush op hem. Nadat ze worden vrijgelaten en de Fetch één van Kelsea’s juwelen in bewaring houdt als een soort van borg, vervolgen ze hun weg zonder problemen.

 

In de Tearling aangekomen worden, zijn ze bezig om 150 slaven naar Mortmesne te vervoeren volgens een loterij die iedere maand wordt gehouden. Dit is een overeenkomst tussen Kelsea’s moeder en de Red Queen geweest. Kelsea steekt hier met de hulp van Mace een stokje voor: alle mensen gaan terug naar hun gezin en de kooien worden in brand gestoken. Kelsea neemt bovendien een dienstvrouw (Andalie) aan die werd misbruikt door haar man. Haar kinderen gaan ook mee naar het kasteel. Zij heeft het zicht en is een prima dienaar. De eerste officiële gebeurtenis die plaatsvindt in het kasteel, is de kroning van Kelsea waarbij een roof op haar leven wordt gedaan. Kelsea’s oom Thomas wordt van de troon geschopt en verbannen. Kelsea moet hierna eerst op krachten komen, hoewel zij wel verschillende mensen van adel ter woord staat. Wanneer er nog een poging tot moord op Kelsea wordt gedaan terwijl zij in bad zit, worden er extra beveiligingsmaatregelen genomen. Ze krijgt namelijk een persoonlijke bodyguard, namelijk Pen. Ook eist Kelsea zelfverdedigingslessen en een eigen harnas in vrouwelijke vorm.

In de maand die daarop volgt, leert Kelsea meer van het leven in de Tearling en de manier waarop haar moeder regeerde. Hoewel zij in het begin steeds op het advies van Mace moet steunen, komen haar eigen idealen steeds meer naar voren. Zo heeft zij geen belofte gedaan aan de kerk tijdens de kroning, maar ze laat priester Tyler als opdracht vanuit de Heilige Vader wel voor haar werken als hij haar maar niet lastig valt. Daarbij vult ze de lege bibliotheek in haar kasteel aan, omdat zij boeken van grote waarde vindt.

Terwijl Kelsea zich ontwikkelt tot echte koningin, wordt voor de Red Queen duidelijk dat de zending met slaven niet zal arriveren. Thorne, een gevreesd man onder het leger, neemt hier echter maatregelen voor met de hulp van een Gate Guard Javel, twee Caden en verschillende andere mannen. In de nacht dat deze zending onderweg is naar Mortmesne, krijgt Kelsea een visioen hierover. Ze wordt wakker met een schok en maakt zich meteen klaar om op weg te gaan, aangezien zij wil voorkomen dat er weer slaven worden vervoerd naar Mortmesne. Echter, haar persoonlijke bodyguard Pen en Mace geloven haar niet. Andalie steunt haar wel. Vanaf dit moment leunt Kelsea niet meer op het advies van de Queen’s Guard, maar neemt verantwoordelijkheid voor haar eigen acties. De dagen die erop volgen, gaan ze te paard achter de zending aan. Wanneer zij er eindelijk zijn, komen ze eerst de Fetch tegen die haar het juweel van de borg teruggeeft: hij vindt dat ze dit wel heeft verdiend. Er wordt een plan opgesteld om Thorne en zijn mannen te stoppen, maar Kelsea wijkt hier meteen vanaf wanneer ze de vrouwen hoort schreeuwen omdat de kooien in de brand zijn gezet. Kelsea wenst uit alle macht dat zij hen kan helpen en op dat moment treden de sieraden, die eerder al hebben gebrand wanneer zij boos was, in werking. Daarna is ze anderhalf dag bewusteloos, maar de zending is gestopt. Helaas ontkomt Thorne wel.

Wanneer zij weer in het paleis zijn gearriveerd, doet Mace een poging om ontslag te nemen omdat hij Kelsea voor zijn gevoel niet genoeg kan beschermen. Kelsea staat dit echter niet toe, want ze heeft hem nodig en bedreigt hem dan ook terwijl ze dit niet wil. Mace vertelt haar dan dat haar adoptieouders Barty en Carlin dood zijn. Het boek eindigt met een scène op het balkon. Kelsea wordt uit de bibliotheek weggeroepen omdat het hoofd van haar oom Thomas op een spies hangt. Zij verdenkt dat Fetch daar de oorzaak van is. Er zijn veel mensen omheen gedrongen die wachten op een speech van de koningin. Kelsea heeft niet veel te melden, behalve dat zij haar naam veranderd ter ere van haar dode adoptieouders: Kelsea volgt namelijk meer in hun voetsporen dan in die van haar moeder.

Personages

Kelsea Raleigh

Kelsea Raleigh is de troonopvolger van Tearling. Ze is een 19-jarig meisje dat is grootgebracht door Barty en Carlin. Ze is een normaal meisje dat een stevig bouw heeft en ze maakt niet echt indruk op mannen door haar uiterlijk. Kelsea kan zich hier druk om maken, want ze had wel mooier kunnen zijn. In het begin van het boek heeft Kelsea geen idee wat haar te wachten staat. Ze laat haar beslissingen afhangen van de mensen om haar heen. Ze heeft veel vragen, maar niemand schijnt deze te willen beantwoorden. Toch heeft Kelsea haar eigen idealen. Eerst denkt ze dat dit komt door de opvoeding van Barty en Carlin. Ze heeft het gevoel dat ze hun stemmen in haar hoofd hoort, maar later beseft ze dat ze het al die tijd zelf is geweest. Kelsea ontwikkelt zich steeds van een meisje tot een koningin die zelfstandig beslissingen maakt. Kelsea heeft zichzelf daarbij nooit in de slachtoffer rol gezet dat haar dit allemaal overkomt.

Lazarus Mace

Lazarus Maze is de leider van de Queen’s Guard. Zijn persoonlijke leven wordt niet echt onthuld. Hij staat echter bekend als iemand die goed is in gevecht. Mensen zijn bang voor hem. Daarbij wil Kelsea graag indruk op hem maken wanneer haar reis begint, want ze kijkt tegen hem op. Ook gaat ze op zijn advies af, aangezien Kelsea zelf weinig weet van de Tearling. Naar mate het boek vordert, krijgt Kelsea echter steeds meer haar eigen ideeën. Wanneer Mace haar niet gelooft als zij een visioen heeft, neemt ze het heft in eigen handen. Mace wil op het einde ontslag nemen omdat hij verschillende keren heeft gefaald om Kelsea te beschermen, maar zij laat dat niet toe. De rollen zijn daarna omgedraaid.

Fetch

Kelsea en Mace worden gevangen genomen door de Fetch wanneer zij op weg zijn van de hut naar Tearling. Niemand weet hoe hij eruit ziet of wie hij echt is omdat hij een masker draagt, maar is bekend om het stelen. Hij is dan ook de meester van het stelen. Ondanks dat Fetch een bedreiging zou moeten zijn voor Kelsea, voelt zij zich tot hem aangetrokken. Dit komt ook doordat hij zijn masker voor haar heeft afgezet. Ze schaamt zich hiervoor, zeker omdat hij open zegt haar niet mooi te vinden. Wanneer hij Kelsea en Mace laat gaan omdat zij zich heeft bewezen, houdt hij één van haar juwelen. De Fetch wordt pas weer vernoemd wanneer hij achter Thomas, de oom van Kelsea, aan gaat om hem te vermoorden als hij Tearling uit is gezet door Kelsea. Op het einde van het boek geeft hij de juwelen weer terug als Kelsea onderweg is om zending van slaven naar Mortmesne te onderscheppen, aangezien zij dit niet meer wil hebben. Hij geeft aan dat zij ze terug heeft verdiend. Wanneer Kelsea terug is in haar paleis wordt Thomas’ hoofd op een spies teruggebracht door de Fetch.

Quotes

"Kelsea didn’t want to leave them here, these two people who’s raised her and taught her everything she knew. " Bladzijde 11
"“Everybody dies eventually. I think it’s better to die clean.” " Bladzijde 87
"“I am Lazarus of the Queen’s Guard!” the Mace’s voice boomed again. “Welcome Queen Kelsea of the Tearling!” " Bladzijde 121
"But I’ve never been able to see the future, Kelsea thought, bewildered. Not once in my life. As a child, she’d often wished for the sight." Bladzijde 130
"So much now depends on one young girl, he thought grimly. God plays at hazard with us. " Bladzijde 137
"“I swear to act for this kingdom and for the people, under the law.” " Bladzijde 173
"“The Red Queen, Lady, my resources say she wants the jewels just a badly as she wants you.” " Bladzijde 244
"“I’m sure she did.” Kelsea glanced left and found Colonel Hall watching her, measuring. “But you’ll find I’m a very different queen.”" Bladzijde 345
"I would give everything if I could, she thought, and knew in that second that it was true. The two jewels exploded in blue light, and she felt current slam into her body, voltage coursing through every nerve. " Bladzijde 387

Thematiek

Coming of age

Kelsea is een meisje van 19 dat ineens over haar koninkrijk moet gaan regeren. Ze moet ineens belangrijke beslissingen maken en moet zich bewijzen tegenover haar mensen. In het begin van het boek baseert zij veel hiervan op advies van Mace, maar ook de stemmen van Carlin en Barty die zij in haar hoofd hoort. Naar mate het verhaal vordert, worden Kelsea haar eigen idealen steeds duidelijker. Ze wordt zekerder en maakt beslissingen op basis van haar eigen normen en waarden: van een meisje wordt zij een koningin.

Motieven

Magie

Kelsea beschikt over twee juwelen met saffieren. Eentje daarvan heeft zij altijd omgehad en kan zij ook niet af doen. De juwelen hebben een bepaalde kracht, maar Kelsea weet niet precies hoe deze werkt. Af en toe merkt ze dat de saffieren branden en licht geven, maar de bedoeling ervan wordt nooit helemaal uitgelegd. Wanneer zij de zending met slaven wil onderscheppen en de brand in de kooien wil doven, stopt zij dit door de saffieren.

Machtsverhoudingen

Kelsea heeft lang ondergedoken gezeten omdat haar oom en de Red Queen de macht wilden grijpen in de Tearling. Dit kon alleen door haar te moorden, maar ze kon niet worden gevonden. Op het moment dat Kelsea terugkeert, worden er pogingen gedaan om haar om het leven te brengen. Deze mislukken waardoor Kelsea aan de macht komt. Hiermee kan zij haar oom uit haar koninkrijk verdrijven, maar de machtstrijd met de Red Queen komt nog niet helemaal aan de orde in dit boek.

Heden en verleden

De Tearling is een plek in de toekomst, waar nu Engeland ligt. De geschiedenis, de Crossing genoemd, wordt aangehaald in het boek. Dit is namelijk belangrijk voor Kelsea: ze houdt van boeken en wil graag meer weten over de geschiedenis om haar land te regeren. Daarnaast wordt zowel het verleden van Kelsea haar tijd bij Barty en Carlin (in flashbacks) als het heden van Kelsea waarin zij koningin is verteld.

Opdracht

For Christian and Katie

Trivia

Johansen heeft vier jaar over het boek gedaan om het te schrijven.

The Queen of the Tearling is geïnspireerd op een speech die gegeven is door de president van Engeland.

Titelverklaring

Kelsea Raleigh is een prinses die de troonopvolger is van de Tearling. Ze heeft achttien jaar ondergedoken gezeten bij haar pleegouders ter bescherming, maar wordt op haar negentiende verjaardag door de Queen’s Guard opgehaald en teruggebracht naar haar kasteel. Kelsea wordt gekroond aangezien zij nu de benodigde leeftijd heeft bereikt en regeert de Tearling omdat zij de koningin is. Daar slaat de titel dan ook op: het draait om Kelsea in het verhaal.

Structuur & perspectief

The Queen of the Tearling bestaat uit drie boeken en dertien hoofdstukken die verdeeld zijn over de verschillende boeken. De hoofdstukken zijn opgedeeld in verschillende alinea’s waarvan de eerste letter groot wordt weergegeven. Het grootste deel van het boek is geschreven vanuit het perspectief Kelsea, maar in sommige hoofdstukken komen ook andere personages aan het woord. Hierbij gaat het om de Red Queen, Javel, Thomas Raleigh, priester Tyler en Aiden Thorne. Door deze wisseling van perspectief heb je als lezer zicht op gebeurtenissen buiten het kasteel om, maar ze worden niet aangekondigd: de stukken met perspectieven van andere personages komen tussendoor. Het gehele verhaal is geschreven in de derde persoon. Gedachten en gevoelens worden wel geuit door het personage dat aan het woord is, maar niet vanuit de ik-persoon. 

Decor

Kelsea woont in Engeland, maar dan in de toekomst. William Tear wilde een utopiaans land oprichten, maar faalde hierin. Het land is opgesplitst in twee delen: de Tearling en Mortmesne. Daarnaast is een stad genaamd New London. Kelsea haar verhaal start in de hut waar zij opgroeide. Daarna gaat ze door het bos op weg naar de Tearling waar zij bijna de rest van het verhaal verblijft: alleen op het einde is zij op Mort Road om haar mensen te redden.

Het verhaal speelt zich in de toekomst af. De technieken van de hedendaagse tijd worden wel aangehaald, maar zijn niet aanwezig en/of worden niet meer gebruikt. Het verhaal gaat dus eigenlijk terug in de geschiedenis, maar dan met kennis van de geschiedenis en huidige samenleving. Er gaan enkele weken over het verhaal dat in het boek wordt verteld. Aan het einde wordt door Kelsea aangehaald dat zij nu een maand met de mensen in het kasteel optrekt. Verder is het te merken aan de reizen over verre afstanden die worden afgelegd en de ontwikkelingen in het verhaal.

Stijl

The Queen of the Tearling is in het Engels geschreven, maar ook al vertaald naar het Nederlands. De volgende tekst gaat over de Engelse versie.

 

Johansen maakt gebruik van lange zinnen waarin veel komma’s en puntkomma’s voor komen, maar niet in zulke mate dat het onbegrijpelijk wordt. Dialogen worden uitgeschreven als een gesprek, dus alles wat wordt gezegd is geplaatst tussen aanhalingstekens. Dialogen worden veel afgewisseld met beschrijvingen van gebeurtenissen en gedachten. Het boek is te lezen voor iemand die de Engelse taal redelijk beheert. Er komen wel woorden in voor die moeilijk zijn, maar door de context van de zin is het er uit te halen. In het boek komen begrippen voor die door Johansen zijn bedacht. Sommige hiervan zijn namen van bepaalde delen van het land of personen die geen uitleg behoeven. Echte begrippen worden toegelicht.

Slotzin

My responsibility, she thought, and the idea brought her no fear now, only an extraordinary sense of gratitude. My kingdom.

Beoordeling

Toen Emma Watson liet weten in de media dat zij The Queen of the Tearling geweldig vond, moest ik het boek lezen. Een fantasie verhaal dat zich in de toekomst afspeelt, klonk me goed in de oren! Na het lezen weet ik niet of ik teleurgesteld ben of ik blij ben. Het boek heeft z’n sterke en zwakke kanten. Het hoofdpersonage vind ik erg prettig: 19 jaar (eindelijk eens iets anders dan 16 jaar!), stevige bouw en geen slachtofferrol. Het is enorm prettig om Kelsea’s gedachten te lezen! En daarnaast kun je ook de gebeurtenissen van andere personages af en toe volgen, dat is best tof. De schrijfstijl van Johansen is prettig, maar ik moest enorm in het verhaal komen. Ik wilde niet meteen doorlezen. Dat duurde een tijdje. Ik ben wel benieuwd hoe Kelsea zich verder gaat ontwikkelen in het volgende boek, maar ik sta niet te springen om het tweede deel. Gemengde gevoelens dus!

Recensies

"Sadly, I found myself working very hard to keep reading this book, and by the end I was left disappointed." http://www.fantasybookrev...rling.html
"Despite the heavy responsibility that lies upon her shoulders, Kelsey is anything but your regular hero." http://upcoming4.me/news/...a-johansen

Overhoor jezelf

Hoe komt het dat er bijna geen boeken meer zijn in Tearling?
Wie hebben het zicht?
Meerdere antwoorden mogelijk
Stelling: Kelsea wil indruk maken op de Fetch en Mace.
Met welk item wordt Kelsea gekroond?
Hoeveel slaven worden er maandelijks naar Mortmesne gestuurd?
Waarom zijn boeken zo belangrijk voor Kelsea?
Meerdere antwoorden mogelijk
Stelling: Kelsea hoorde de stemmen van Barty en Carlin nooit in haar hoofd, het was haar eigen stem.
Hoe wordt de Fetch ook wel genoemd?
Je hebt nog 3 Zeker weten goed verslagen over.

Wil je onbeperkt toegang tot alle Zeker Weten Goed verslagen? Meld je dan aan bij Scholieren.com.

46.129 scholieren gingen je al voor!

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

Ook geschreven door Anouk