Wieke

59 blogs
Wieke is derdejaarsstudent PPE aan de VU. Vanaf dit collegejaar is zij hoofdredacteur bij Studenten.com en zorgt ze ervoor dat jij stukken leest op de site die je wilt doorvertellen op een feestje. Wieke woont op kamers in Amsterdam en is elke zaterdag op het voetbalveld te vinden. Ze is graag creatief bezig en is altijd in voor een goed gesprek.