Wieke van Vlaardingen

52 blogs

Wieke is derdejaarsstudent PPE aan de VU en vanaf dit collegejaar chef redactie bij Studenten.com. Zij zorgt ervoor dat jij stukken leest op de site die je wilt doorvertellen. Wieke woont op kamers in Amsterdam.