Cookies..
Door Scholieren.com te bezoeken ga je akkoord met het gebruik van cookies. Klik hier voor meer info.
Wordt het niet hoog tijd om je crush te benaderen? Geef je op voor onze liefdesshow!

Columbus

Geschiedenis

Werkstuk

5.1 / 10
  • Anoniem
  • Nederlands
  • 3452 woorden
  • 16204 keer
    76 deze maand
  • 11 februari 2006
Inhoudsopgave

1 Inleiding
2 Deelvragen
3 Wat wist men over de aarde in Columbus zijn tijd
4. Het idee van Columbus
5 Wie geloofde in de reis van Columbus
6 De voor bereiding
7 De schepen waarmee Columbus voer
8 De reizen naar Amerika
8.1 De eerste reis van Columbus
8.2 De 2de reis
8.3 De 3de tocht
9 Amerigo Vespucci
10 Eigen mening
11 Literatuurlijst

Inleiding

we werken samen omdat we lang elkaar zitten en omdat we bij verzorging ook al samen een werkstuk hadden gemaakt
we hebben het onder werp Columbus gekozen omdat het ons leuk leek om meer te weten te komen over deze ontdekking`s reiziger en omdat het ons gemakkelijk leek om er informatie over te vinden.
We hebben problemen gehad met boeken zoeken zoals de gehele klas dit hebben tegen onze docente gezegd deze heeft dat op gelost met het volgende we hoefde nog maar 2 boeken te zoeken en ze heeft tijdschriften uit geleend we hebben ook problemen ge had met de deel vragen en ook met dat we teveel tekst hadden dat hebben we als volgend opgelost bij de deel vragen hebben we later na gekeken welke deel vragen we konden stelen. Bij te veel tekst hebben we ingekort.

Deelvragen

1 hoe verliepen de reizen naar de nieuwe wereld?
2 hoe heten de schepen van Columbus en hoe zegen ze er uit?
3 waarom zochten ze een zee route naar Indië?
4 heeft hij later nog reizen naar Amerika gemaakt?
5 waarom heet het wereld deel Amerika en niet Colombia?
6 hoe is Columbus aan zijn spullen gekomen?
7 hoe bereide hij zij reis voor
8 hoe zag zijn gezin er uit
9 aan welke mensen heeft hij hulp gevraagd hoe verliep dit?
10 wie steunden zijn ideeën?
11 wie zij dat de aarde rond was en waarom?
12 wie zij dat de aarde plat was en waarom?
13 wat geloofde Columbus over de aarde en waarom?
14 waarom wilde de Portugese koning niet het plan aannemen?
15 wat aten ze zoal op het schip?

Wat men wist over de aarde in Columbus´zijn tijd
Columbus werd halverwege de 15de eeuw geboren, in de Middeleeuwen. Middeleeuwse geleerden wisten maar weinig van geografie. De 14e-eeuwse schrijver Nicole d'Oresme besefte dat de Aarde 'zo rond was als een bal' maar zelfs hij geloofde dat 'de Aarde het centrum van het heelal' was. Sinds de tijd van de Griekse geograaf Ptoleaeus, die in de 2e eeuw na Christus leefde, was er niet veel veranderd in de ideeën over geografie.
Marco Polo en andere Europeanen hadden reizen naar Azië en Afrika gemaakt, maar in hun boeken liepen feiten en fantasie vaak door elkaar. Mensen geloofden dat delen van de Oceaan (Atlantische Oceaan) zo heet waren dat het water kookte en dat het getij zo sterk was dat schepen die erheen zeilden nooit zouden terugkeren. Er waren verhalen over priester Jan een Christelijke koning ergens in Afrika, die zeer rijk was en onoverwinnelijke legers bezat. De kerk vond dat als er al tegenvoeters bestonden (mensen die aan de andere kant van de aarde leefden) zij schepsels van de duivel moesten zijn. Anders zouden ze wel van de Aarde afvallen.
Schrijvers beschreven menselijke wezens met olifanten-oren of met hun gezicht op hun borst. Andere zouden een enorme voet hebben die ze als een paraplu boven hun hoofd hielden als het regende. Gewone mensen konden niet nagaan of deze verhalen waar waren, ze geloofde het gewoon.
In 1492 wist niemand in Europa van het bestaan van het Amerikaanse continent.
Geleerden dachten dat in het Westen tussen Europa en China een enorme oceaan lag met daarin misschien de grote eilanden Brazilië, Antillen en Japan.
Toch noemde nog maar 70 jaar later een Italiaanse de eeuw na 1450 - de Renaissance, wat wedergeboorte betekent. Hij vond dat er na eeuwen stilstand weer vooruitgang was.
'We zijn rond de Wereld gevaren, hebben Amerika ontdekt, het kompas uitgevonden en de boekdrukkust, die kennis verspreidt, we hebben oude manuscripten gered en we studeren weer'.

Het idee van Columbus
Columbus de ontdekker van Amerika had een grote rol gespeeld in het ontstaan van deze nieuwe tijd. Columbus had een idee. Hij dacht dat de aarde rond was en wilde dat bewijzen door naar het westen te zeilen en zo Japan en Indië te bereiken. Spanje, Portugal en Italië verzorgden in die tijd de handel met Indië. Uit Indië haalden ze specerijen (peper, kaneel en kruidnagelen). Deze specerijen werden doorverkocht aan andere West-Europese landen. Om de specerijen te halen, maakte men gebruik van de weg die de Italiaanse ontdekkingsreiger Marco polo had ontdekt. Deze weg ging voor een deel over land en voor een deel over zee. Vooral de weg over land leverde nogal eens problemen. De route liep namelijk dwars door het gebied van de Turken en de Perzen. Vooral de Turken hadden een grote hekel aan de handelslui uit het westen. Dat waren immers christenen. En zij, de Turken, waren mohammedanen. Meermalen overvielen zij de handelsreizigers. Men moest veel goud betalen om te worden doorgelaten. Dat maakte de specerijen extra duur.. Om deze reden besloot men een andere weg te zoeken om specerijen hier te krijgen. En men vond er één. De nieuwe weg liep helemaal over zee naar Indië. Geleerden zeiden dus dat de aarde plat was en als je naar het westen zou varen zou je van de aarde vallen. Zeevaarders waren het daar niet mee eens. Zij zeiden dat de aarde rond was. Het was hun namelijk opgevallen dat je van een naderend schip altijd eerst de mast ziet en dan pas de romp.
Columbus wist dat hij terug zou kunnen varen met de westenwinden zoals hij die had beleefd op ten minste één reis naar Engeland en waarschijnlijk ook nog één naar IJsland. De door hem gekozen terugreis wijst er duidelijk op dat hij precies wist op welke breedte hij die westenwinden zou moeten zoeken. Als de bemanning van de Atlantische circulatie wisten, dan was de kans groot geweest dat ze voortijdig zouden zijn teruggekeerd.

Wie geloofde in de reis van Columbus
Columbus was niet de enige die geloofde dat zo’n reis mogelijk was. Columbus hoorde via een brief van de Florentijnse geleerde Paolo Toscanelli dat hij ook in die reis “geloofde”. Paolo Toscanelli had zelfs een kaart meegestuurd. Rond 1480 had Columbus rechtstreeks met deze man gesproken. Toscanelli zei: “Ik respecteer uw nobele en grootste verlangens om te gaan van het Oosten naar het Westen…want een dergelijke reis is niet alleen mogelijk maar zeker en onbetwistbaar en zal u grote roem brengen”. Jarenlang al was Portugal een “verbeteraar”, want elke ontdekkingsreis bleef dicht bij de vaste wal. Columbus wou geen verbeteraar zijn, maar hij wou de grondlegger van iets nieuws zijn. Hij wou afwenden van de kust door van het ene land naar het andere land te zeilen.De voorbereiding Na de dood van de vrouw van Columbus was Columbus met zijn zoontje weer in Lissabon gaan wonen waar zijn broer Bartolomeo hem actief hielp met de voorbereidingen aan de zaak die hij aan de koning wilde voorleggen. In 1484 was Columbus klaar om financiële steun te vragen. Het bleek dat precies het verkeerde tijdstip was om het te vragen. Want Koning Johan (van Portugal) beschouwde zichzelf als geestelijke erfgenaam van zijn oom Prins Hendrik de Zeevaarder. Daarom spoorde hij zijn karvelen aan om steeds verder langs de kust van Afrika te varen in de richting van de lang gezochte verbinding met Calicut (dicht bij de punt van India). In 1484 had Diego Cao de monding van de rivier de Kongo ontdekt en gemeld dat dit de weg naar Indië was. Waarom zouden de Portugezen dan nu nog moeilijk om Indië te bereiken via een route naar het westen nu het succes binnen handbereik lag?
De koning hoorde toch het plan van Columbus aan, omdat hij wel nieuwsgierig was naar wat Columbus beloofde. “We zullen niet alleen eilanden ontdekken, maar we zullen landen vinden dat rijk aan goud, parels en edelstenen zijn.”De koning verwees het plan naar een commissie van geleerde wiskundigen en zeevaartkundigen die hij had samengesteld om het dringende probleem op te lossen. De koning en de geleerden besloten door enkele kleine redenen Columbus niet te steunen.Columbus was verontwaardigt maar ook bang. De koning had laten zien dat hij niet te vertrouwen was. Wat moest hij nou? Engeland was voor de hand liggends, omdat hij daar connecties had. Helaas was Engeland helemaal in beslag genomen door het tumult van de Rozenoorlog. De volgende was nu Catsilië, waar de pilotes die in de havensteden van Andulasië woonden ervaring opgedaan aan de Afrikaanse kust. Eind 1484 heeft Columbus al zijn armzalige bezittingen bij elkaar geraapt en is samen met zijn zoontje Diego naar Zuid-Spanje gegaan.
Columbus regelde dat hij zijn voorstel mocht laten horen aan de koning en koningin van Spanje (Ferdinand en Isabella). De eerste ontmoeting tussen hen was heel erg vaag verlopen. Alleen het resultaat is bekend. De koningin had geen middelen om zo’n fantastisch project te bemiddelen. Ze hadden wel erg veel belangstelling. De koningin gaf opdracht aan haar “rechterhand” Hernando de Talavera om een commissie van geleerden op het gebied van geografie en kosmografie in te stellen om Columbus’ voorstellen te bestuderen en hiervan verslag uit te brengen. Het bleek dat de commissie tegen het plan was. 2 theologische geleerden waren fel tegen dit plan, want volgens een bijbelverhaal was de aarde plat en het was. Als Columbus die reis zou maken ging hij bewijzen dat de bijbel geen gelijk had en dat was natuurlijk niet “netjes”. jaren later zei De Talavera eerlijk dat hij en zijn collega’s niet vertrouwden dat Columbus zijn plan waar kon maken. Columbus trouwde met de jonge Beatriz Enriques de Harana. Columbus bleef ondanks het feit dat de commissie hem niet kon steunen in Cordoba wonen en begon een handel in zeekaarten en boeken. Columbus kreeg nog een zoon die Hernando heette. Columbus veranderde zijn naam in het Castiliaanse Christóbal Colón.
Columbus ging Johan 2 (Portugese koning) opnieuw vragen om zijn steun. Johan 2 ook dit maal weigerde de koning van Portugal. In 1488 was door een storm een ontdekkingreiger van een kustvoertuig uit Spanje helemaal naar het zuiden gedwongen en toen zij de kust weer bereikten kwamen ze erachter dat ze om zuidelijke punt van Afrika gevaard waren. De weg naar Indië lag dus open! De broer van Columbus (Bartolomeo) zou naar Engeland om daar het plan eens voor te leggen. Columbus zelf ging naar Castilië terug en hoopte nu wel de volledige aandacht van Isabella te krijgen. Helaas had Isabella nog steeds geen tijd door de oorlog met de Moren. Zij moest haar geld uitgeven aan kannonen enz.. Columbus verdiende weinig door zijn handel in boeken. Toch bleef hij volhouden. Zijn broer was in Engeland aangekomen, maar zijn verzoek werd ook al snel afgewezen. Columbus kon eindelijk weer met koningin Isabella spreken. Columbus schetste een verbijsterend plan waarin in feite de onmetelijke oceaan, de eilanden en landen die hij zou ontdekken een soort vorstendom zouden vormen dat hij en zijn erfgenamen eeuwig zouden beheren. Hoewel de risico’s voor de troon gering waren, was hij zo brutaal om voor te stellen dat hij tot admiraal van Castilië en als onderdirecteur en gouverneur van alle landen die hij ontdekte bevorderd zou worden. Hij verlangde ook een tiende deel van al het goud en andere schatten, een achtste van de winst uit handelsondernemingen en het alleenrecht om te bemiddelen in geschillen over handelskwesties. Dat een straatarme vreemdeling in zou in één klap tot één van de rijkste mensen van de wereld behoren. Het hof vond dat hij niet helmaal spoorde en Isabella stuurde hem vastberaden weg. Plotseling hoorde Columbus op 17 april 1942 toen hij op zijn muildier in Cordoba liep de hoefslagen van een boodschapper van de koningin in een heel snel tempo achterna kwam en hem een brief gaf waarin stond dat zijn plan aangenomen was.

De schepen waarmee Columbus voer
Alle drie de schepen waarover Columbus het bevel voerde, waren afkomstig van het kleine havenstadje Palos de la Frontera. Ooit waren er door dit stadje, misschien ook door inwoners dingen gedaan die niet op prijs werden gesteld door Kroon. De Kroon had tot straf gegeven om 2 karvelen (snel zeilschip uit Spanje en Portugal [rond 1500]) te leveren over een periode van 12 maanden. Hierboven kwamen nog de kosten van de uitrusting van de schepen. Ook moest de bemanning betaald worden. 4 mannen hebben zich aangemeld als misdadiger die zich vrijwillig schepeling meldde.Zoals alle havensteden kon Palos veel goede bemanningsleden leveren. Veel waren afkomstig van het schip van Juan de la Cosa, La Gallega. Columbus heeft dit schip overgenomen en heeft het grootste deel van de bemanning behouden en dit schip werd omgedoopt tot de “Santa Maria” dit schip was verkozen tot vlaggenschip (1 schip van de bevelhebber van een vloot 2 grootste schip van een rederij).
De “Pinta” en de “Santa Clara” kwamen uit Palos. De Santa Clara is beter bekend onder haar troetelnaampje Nina (vrouwelijke vorm van de voornaam van haar schipper/eigenaar Nino. 8 jaar nadat de schepen vertrokken waren zijn de schepen verdwenen of zelfs vergeten. De Santa Maria was een dwarsovertuigende driemaster, een zogenaamde “nao”, duidelijk een dertien-in-een-dozijn vrachtschip: traag, log en niet bepaald geschikt voor ontdekkingsreizen. Ze had een bemanning van ongeveer 40 koppen. Alle schepen hadden een “batel” een kleine zeilboot met afneembare mast en roer en allemaal hadden ze ook pompen.
De Santa Maria was ongeveer 202 ton en een lengte van 23,5 meter en een breedte van 7,92 meter en een diepgang van 2,10meter. In 1492liep de Santa Maria vast vlak boven Haïti.
De Pinta was naar grootte de tweede van het drietal schepen. Ook zij was een dwarsgetuigd driemastkarveel met een lengte van 21 meter, een breedte van 70 meter en een diepgang van 2,20 meter. 26 bemanningsleden waren op dit schip. Dit schip heeft nog meer ontdekkingstochten gemaakt en is in juli 1500 omgekomen in een zware storm
De Nina was ongeveer even groot als de Pinta. het laadvermogen was 58-60 ton, 20,40 meter lang en 6,40 breed en 2 meter diep. De Nina had ipv 3 wel 4 masten. De Nina was het lievelingschip van Columbus, misschien wel omdat ze zich zo geweldig gedroeg tijdens de zware Atlantische stormen die hem bij zijn terugreis overvielen.

De reizen naar Amerika

De eerste reis van Columbus
Op 22 mei 1492 is Columbus in het bezit van een koninklijk besluit waarbij de gemeente Palos wordt opgedragen hem drie karvelen ter beschikking te stelen. Van die drie schepen de Niña de Pinta en de Santa Maria is deze laatste het meest bekend. Het is een huurschip uit Santona, betrekkelijk zwaar en met te veel diep gang voor de ondiepe wateren van de Antillen het gaat de eerst tocht verloren. De bemanningsleden werden zorgvuldig uit gekozen. Allen leden van de bemanning biechten en communiceren de dag voor vertrek. Vrijdag 3 augustus 1492 verlaten ze de haven van Palos. Na 6 dagen komt Gran Canaria in zicht en op 9 september is geen spoor van land te bekennen. Aan boort worden gebeden voor gelezen die voor komen uit de ongeruste ziel van de zeevaarders die na een goed doorgekomen nacht blij zijn, weer zonlicht en zee te zien. Naast het op zeggen van gebeden moeten jonge matrozen ook de maaltijden berijden, waar bij wijn of water gedronken wordt. Meestal eet men beschuit, gezouten vlees of vis, kaas bonen of linzen die met olijfolie en knoflook worden toe bereid. Op reis bepaald Columbus de plaats met een eenvoudig kwadrant, een houten cirkelsegment van 90gaden de richting word met een kompas aan gegeven en de afstand word geschat met een zandloper die een bepaalde tijd aan geeft columbus tekent dat op een officiële kaart korter en op zijn eigen kaart met de juiste gegevens twee dagen voor de ontdekking is de reis bijna zonder resultaat ondanks de overtrekkende vogels heeft men nog geen land gezien Columbus besluit als ze binnen 3 dagen geen land hebben gezien terug te keren naar Spanje. Om twee uur s`morgens ziet een matroos van de Pinta aan de westelijken horizon de lichte streep van een zand strand “tierra, tierra” roept hij. Zes mijl voor hun ligt Amerika. Aan de west kust, in de bocht van Fernandez, gaat Columbus met twee anderen kapiteins op 12 oktober aan land. Ze knielen neer en kussen wenend de grond. Columbus staat als eerste op en geeft het eiland de naam San Salvador ter eren van de heiland die hem beschermt heeft op 14 oktober verlaat Columbus dit eiland om op zoek te gaan naar Kipangeo. Hij denkt immers dat hij het eerste eiland van het Aziatische Indië heeft gevonden. Columbus trekt van eiland naar eiland en zo ontdekt hij Cuba en Haïti op 9 december. Hij besluit dit eiland Española te noemen. In zijn dasboek schrijft hij dat het zeer gemakkelijk is al deze eilanden te veroveren opdat de bewoners zeer vriendelijk zijn en dat de inboorlingen hun zien als afgezanten van de hemel, terwijl de Europeanen hen reeds als slaaf beschouwen. Op kerst dag loopt de Santa Maria vast op een rif in de omgeving van La Navidad, de eerst Spaans neder zetting in d nieuwe wereld. Op 6 januari 1493 vindt de Niña, nu admiraalschip de Pinta weer en vatten ze samen op woensdag 16 januari de terug tocht aan. De ze is oorspronkelijk kalm maar de 13de februari kraakt alles aan boort Columbus bekent in zijn Journaal dat hij denkt verloren te zijn . op 15 februari krijgt men de Azoren in zicht waar ze een tijd lang door de Portugezen worden gevangen gehouden. Op 13maart verlaat de Niña d manding van de Taag en de middag van de 15de vaart Columbus de monding van de Rio Tinto binnen. Precies 32 weken geleden heeft hij Palos verlaten

2de reis

iedereen wilde zo snel mogelijk terug. Vooral om goud en zilver te halen in september 1493 vertrok een vloot van 17 schepen meet 1500 man aan boord onder leiding van Columbus. Ze voeren naar Haïti. Van de achter gebleven kolonie - die 38 Spanjaarden – was niets meer over. Columbus besloot verder te varen en kwam terecht bij de “Antillen” . maar daar was niets te halen. Daarom keerde Columbus terug na Haïti hier trof hij zijn broer aan, die hem achter na was gereisd. Vanuit Haïti ging Columbus de kust van China zoeken. Met drie schepen trok hij eropuit in plaats van China vond hij het eiland Jamaica. In 1496 besloot Columbus terug te keren naar Europa. Zijn broer benoemde hij tot bevel hebber over de Spaanse Kolonie op Haïti.

3de tocht

na twee jaar had Columbus er weer behoefte aan op reis te gaan hij vertrok met zes schepen. Dit keer een zuidelijker route hij wou namelijk land ontdekken te zuiden van de West-Indische eilanden eerst kwam hij bij Trinidad. Later kwam hij op het vaste land van zuid Amerika. Daar beleefd hij nog een gewaagd avontuur. De schepen vergingen bijna in de sterke stroming van de rivier de Orinoco, die daar in de zee uitmond. Daarom noemde ze die uitmonding de draken mand na deze ontdekking keerde Columbus terug na Haïti daar heerste zeikte en er was muiterij een opstand onder de bemanning was uitgebroken. Columbus pakte de muiters streng aan. Zo streng aan dat er bij de Spaanse koning klachten over hem binnen kwamen de koning stuurde een scheidsrechter die Columbus gevangennam en me nam na Spanje

Amerigo Vespucci

Na columbus heeft ene Amerigo Vespucci een aantal tochten langs de Amerikaanse kust onder nomen het resultaat was erg belangrijk. Hij ontdekte dat de kust van Amerika niet leek op de Indische kust.
Omdat hij grote rivieren vond. Columbus moest zich vergist hebben. Hij vroeg Waldseemuller
Omraad die vond da hij gelijk had en daarom heet Amerika Amerika vernoemd na de slime Amerigo Vespucci

Eigen mening

We vonden het onderwerp een zeer boeiend werkstuk. Omdat we zo veel hebben geleerd wat we zelf nog nooit hadden gehoord of gezien. Ook vonden we het werk stuk zo boeiend om dat we een heel boeiend onder werp hadden gekozen namelijk Columbus. Waar veel mensen veel van af denken te weten nou niet dus want wat we in ons leven hebben gehoord over Columbus is dat hij Amerika heeft ontdekt en nog wat informatie maar niet dat hij zelf geen malle moer had aan materialen en manschapen. Kort om we vonden het een leerzaam en boeiend werkstuk over Ontdekkingsreizen

Literatuurlijst

1 http://members.chello.nl/~r.vanuhm/ontdekkingen.htm
2 clio blz4

3 redactie:J.H Bakker, titelboek: >>informatie<< Columbus
J.C.M. Hendriks uitgever de ruiter BV – Gorinchem
F.G. de Ruiter jaar uit gaven: 2de kwartaal 1978
T. de Vos gelezen blz.: blz10 en 11

4 redactie:J.H Bakker, titelboek: >>informatie<< Columbus
J.C.M. Hendriks uitgever de ruiter BV – Gorinchem
F.G. de Ruiter jaar uit gaven: 2de kwartaal 1978
T. de Vos gelezen blz.: blz. 12

Let op

De verslagen op Scholieren.com zijn gemaakt door middelbare scholieren en bedoeld als naslagwerk. Gebruik je hoofd en plagieer niet: je leraar weet ook dat Scholieren.com bestaat.

Heb je een aanvulling op dit verslag? Laat hem hier achter.

voeg reactie toe

6768

reacties

you can't type something simples...
door peanut (reageren) op 10 juni 2009 om 19:04
leuk maar jammer dat er andere woorden zijn die wij niet kennen meer in onze woorden! anders is het geen spreekbeurt of werkstuk meer en niemand bezoekt deze site dan niet meer
door nelly (reageren) op 1 februari 2013 om 10:54
hoe zag Columbus eruit
door widad (reageren) op 7 oktober 2013 om 17:24

Welkom!

Goed dat je er bent. Scholieren.com is de plek waar scholieren elkaar helpen. Al onze informatie is gratis en openbaar. Met een profiel kun je méér:

snel zien welke verslagen je hebt bekeken
de verslagen die je liket terugvinden
snel uploaden en reacties achterlaten

Log in op Scholieren.com

Maak een profiel aan of log in om te stemmen.

Geef dit een cijfer