Cookies..
Door Scholieren.com te bezoeken ga je akkoord met het gebruik van cookies. Klik hier voor meer info.

Jodenhaat in de Tweede Wereldoorlog

Geschiedenis

Werkstuk

Sfinx

Tweede Wereldoorlog

A D V E R T E N T I E
Inspiratie nodig voor je werkstuk?
Op NPO Focus vind je verdiepende inhoud en achtergrond bij heel veel onderwerpen. Hoe? Door vragen en antwoorden met tekst, foto’s en video. Denk aan vragen als: Wat is bio-industrie? Hoe gevaarlijk is Noord-Korea? Waarom worden we verliefd? NPO Focus | Weet meer
4.8 / 10
3e klas vwo
  • yoep01
  • Nederlands
  • 2028 woorden
  • 9326 keer
    15 deze maand
  • 13 december 2005
Vraag 1

a) In welk jaar werd Nederland door de Duitsers bezet?
Duitsland viel Nederland binnen op 10 mei 1940, Hitler had een ultimatum gezet om Nederland te veroveren op 14 mei 1940, anders zou hij Rotterdam bombarderen, Wilhelmina gaf zich over op 14 mei, maar zeeland vocht door. Hierdoor bombardeerde Hitler Middelburg. En op 15 mei 1940 was Nederland daadwerkelijk bezet door Duitsland. Twee dagen voor de bezetting, 13 mei was koningin Wilhelmina al uitgeweken naar Engeland. De inlijving heeft precies één week geduurd.

b) Op welke manier gingen de Duitsers in eerste instantie met de Nederlanders om?
In eerste instantie ging Duitsland ‘fluweel’ met Nederland om. Ze behandelde Nederland als broedervolk. Ze lieten het politieke stelsel intact, maar er kwam wel een door De Quay, Linthorst, Homan en Einthoven een nieuwe sterk nationalistische getinte partij, bij buiten de al bestaande Nederlandse politiek om, de Nederlandse Unie.

c) Op welke manieren reageerden de Nederlanders op de komst van de Duitsers?
Veel mensen waren teleurgesteld door de snelle nederlaag en verontwaardigt over de 'vlucht' van de regering. En Nederland na een tijdje begon het zich toch te verzetten, omdat ze het niet met de nationaal-socialistische ideeën eens waren.

Vraag 2

a) Wie kreeg van Hitler de leiding over Nederland?
Nadat hij terugkwam uit de oorlog werd hij advocaat in Wenen. Hij ging bij de Deutsche Volksbund en de Stiermarkse Heimatschutz. In 1937 werd hij door de Oostenrijkse premier Kurt von Schuschnigg benoemd tot staatsraad. Een jaar later werd Arthur Seyss Inquart benoemd tot minister van Binnenlandse Zaken en Openbare Veiligheid. Toen von Schuschnigg aftrad, werd Seyss Inquart rijksstadhouder van het nieuwe Duitse gewest. Daarna Hitler gaf de leiding aan de verrader van Oostenrijk, rijkscommissaris Seyss Inquart.

b) Welke 'politieke' partij mocht in Nederland blijven bestaan?
De N.S.B.(Nationaal-Socialistische Beweging) dit was een partij die dezelfde ideeën had als Duitsland. De ‘leider’ van de N.S.B. was Anton Mussert.

c) Had deze partij veel steun bij de Nederlanders? Leg je antwoord uit.
Deze partij had weinig steun, want de Nederlanders dachten eerst van, ‘we kijken het even aan’, maar later werd ze duidelijk dat ze dezelfde ideeën hadden als Duitsland, nationaal-socialistische.
d) Noem enkele maatregelen die de Duitsers namen om de Nederlanders onder controle te krijgen.
Seyss Inquart hefte de ‘fluwelen behandeling’ op en Nederland werd gelijkgeschakeld. Ook de Nederlandse politiek werd onder handen genomen, De Staten-Generaal, de Provinciale Staten en de gemeenteraden, die in praktijk toch al niks meer te zeggen had werd ook opgeheven, en de politiek moest hetzelfde worden als die van het Derde Rijk, het ‘Derde Rijk Systeem’.

Vraag 3

a) Op welke manier kwamen de Nederlanders in contact met de Jodenhaat?
Door de bezetting van de Duitsers. Die deden allerlei dingen om de Joden te mishandelen (niet altijd met geweld). Joden werden naar concentratiekampen gestuurd, gedeporteerd. Hier werden ze uitgeput, verhongerd en liepen ze ziektes op. Het leed begon al bij het vervoer (de trein) naar een kamp. Er zaten wel 100 Joden in 1 coupé. Daarna werden de mannen van de rest gescheiden, de sterkste moesten werken. Ieder ander werd vergast in een gaskamer met Zyklon B.

b) Welke maatregelen namen de Duitsers tegen de Joden in ons land? Leg dit stap voor stap uit.
Het begon al gelijk op 15 mei 1940, toen werd er door de Duitsers gezegd dat joden geen lid meer van de Luchtbeschermingsdienst mocht zijn. Vanaf 28 augustus 1940 moesten alle joden uit de openbare dienst worden ontslagen.
Daarna zei Seyss Inquart op 10 februari 1941 dat alle mensen met ook maar een beetje joods bloed in zich, zich moesten aanmelden. Dat hield in dat als mensen met joodse voorouders in Nederlandse bezette gebieden zich moesten aanmelden, en dan het Bewijs van Aanmelding kreeg. Dit bewijs is een Davidster(Jodenster). De jodenster was niet gratis maar kostte 1gulden per bewijs. Ook in het paspoort van een jood stond een ‘J’ aangegeven. Je zou denken dat de joden zich schaamden voor hun identiteit, maar integendeel waren er juist veel joden trots op hun ster.
De joden werden langzamerhand steeds meer buitengesloten, gediscrimineerd. Er waren op straat ook wel eens relletjes, maar de eerste razzia werd gehouden op 22 en 23 februari.Seyss Inquart probeerde het Nederlandse volk te manipuleren. Bijna alle belangrijke posten in Nederland werden door de N.S.B. bezet, en ze werden verdronken in de propaganda. Door het systeem van Hitler (aangeven wie de joden zijn) kon hij ze makkelijk op een hoop gooien en ze deporteren.

c) Waarom was het in Nederland voor de Duitsers makkelijk om de Joden als aparte groep aan te wijzen?
Er heerste in Nederland een crisis en dat kon Hitler mooi op de joden afschuiven, want zij hadden een afwijkend geloof. En bovendien wist hij van iedereen in Nederland wie er jood was, want toen Nederland was bezet door Duitsland, moest iedereen in Nederland opschrijven wie z’n voorouders waren.

d) Wat was de reactie van de Nederlanders op de eerste Duitse maatregelen tegen de Joden.
De Nederlanders zagen de jodenhaat onder hun neus gebeuren. En dit zette ze aan tot actie. Het begon met proteststakingen in o.a. Amsterdam, de Zaanstreek, Hilversum en Utrecht, maar deze hadden nog niet zoveel te betekenen. Seyss Inquart zag dit en deed er wat aan. Hij schakelde Nederland gelijk met Hitlers derde rijk. Maar dit pakte niet zo uit als hij wilde. In plaats van discipline en volgzaamheid ging het Nederlandse volk protesteren, in het bijzonder de communisten. Deze hadden toch al een slechte naam opgebouwd en waren illegaal. Er kwamen illegale tijdschriften die het opnamen voor de joden zoals: Vrij Nederland, Het Parool, Trouw, Christofoor en de Waarheid. En er werden verzetsgroepen opgezet en Nederland hoorde via de radio-Oranje rechtstreeks uit Londen de vertrouwde stem van koningin Wilhelmina. Maar alsnog werden er erg veel joden vermoord. Daarna ging het als maar slechter, het kreeg te horen dat Nederlands-Indië was veroverd door Japan, en de Engelsen kwamen te laat, waren niet op de hoogte, waardoor het allemaal fout liep.

Beantwoord nu de hoofdvraag van deze opdracht:
Op welke manier werden de Joden als aparte groep herkenbaar gemaakt? Doe dit zo volledig mogelijk en geef je eigen mening over of de Duitsers hierin goed geslaagd zijn.
Hitler had een systeem bedacht waardoor alle joden makkelijk te herkennen waren. Ten eerste was er de Neurenbergse wetten, waardoor Hitler zeker wist dat er alleen joodse en niet-joodse gezinnen waren. Ook moesten alle mensen opschrijven wie hun voorouders waren zodat ze zeker wisten of je joods bloed in je had stromen. Toen zeker was wie wel of niet joods was, kregen alle joden een davidster (jodenster), moesten alle joden in een wijk gaan leven, ze kregen een paar grote ‘J’ ’s in hun paspoort. In feite werden ze op alle mogelijke manieren herkenbaar gemaakt.

Ik vind dat de joden niet helemaal op de juiste manier hebben gemaakt. Het was wel duidelijk met die davidsterren enzovoort, maar het was niet slim om het onder de ogen van de niet-joden te doen. Die zagen dit, vonden het niet goed en gingen protesteren. Duitsland had beter een soort van berlijnse muur moeten maken, zodat ze niet wisten wat er met de joden gebeurde.
Duitsland bezet Nederland
Duitsland viel Nederland binnen op 10 mei 1940, Hitler had een ultimatum gezet om Nederland te veroveren op 14 mei 1940, anders zou hij Rotterdam bombarderen. Wilhelmina gaf zich over op 14 mei, maar zeeland vocht door. Hierdoor bombardeerde Hitler Middelburg. En op 15 mei 1940 was Nederland daadwerkelijk bezet door Duitsland. Twee dagen voor de bezetting, 13 mei, was koningin Wilhelmina al naar Engeland vertrokken. De inlijving heeft precies één week geduurd.
In eerste instantie ging Duitsland ‘fluweel’ met Nederland om. Ze behandelde Nederland als broedervolk. Ze lieten het politieke stelsel intact, maar er kwam wel een door De Quay, Linthorst, Homan en Einthoven een nieuwe, sterk nationalistische getinte partij bij, buiten de al bestaande Nederlandse politiek om, de Nederlandse Unie.
Veel mensen waren teleurgesteld door de snelle nederlaag en verontwaardigt over de 'vlucht' van de regering. En na een tijdje begon Nederland zich toch te verzetten, omdat ze het niet met de nationaal-socialistische ideeën eens waren.

Seyss Inquart als heerser van Nederland
Nadat hij terugkwam uit de oorlog werd hij advocaat in Wenen. Hij ging bij de Deutsche Volksbund en de Stiermarkse Heimatschutz. In 1937 werd hij door de Oostenrijkse premier Kurt von Schuschnigg benoemd tot staatsraad. Een jaar later werd Arthur Seyss Inquart benoemd tot minister van Binnenlandse Zaken en Openbare Veiligheid. Toen von Schuschnigg aftrad, werd Seyss Inquart rijksstadhouder van het nieuwe Duitse gewest. Daarna Hitler gaf de leiding aan de verrader van Oostenrijk, rijkscommissaris Seyss Inquart.

Politiek
De N.S.B.(Nationaal-Socialistische Beweging) dit was een partij die dezelfde ideeën had als Duitsland. De ‘leider’ van de N.S.B. was Anton Mussert.
Deze partij had weinig steun, want de Nederlanders dachten eerst van, ‘we kijken het even aan’, maar later werd ze duidelijk dat ze dezelfde ideeën hadden als Duitsland, nationaal-socialistische.
Seyss Inquart hefte de ‘fluwelen behandeling’ op en Nederland werd gelijkgeschakeld. Ook de Nederlandse politiek werd onder handen genomen, De Staten-Generaal, de Provinciale Staten en de gemeenteraden, die in praktijk toch al niks meer te zeggen had werd ook opgeheven, en de politiek moest hetzelfde worden als die van het Derde Rijk, het ‘Derde Rijk Systeem’.

Jodenhaat

Het begon al gelijk op 15 mei 1940, toen werd er door de Duitsers gezegd dat joden geen lid meer van de Luchtbeschermingsdienst mocht zijn. Vanaf 28 augustus 1940 moesten alle joden uit de openbare dienst worden ontslagen.
Daarna zei Seyss Inquart op 10 februari 1941 dat alle mensen met ook maar een beetje joods bloed in zich, zich moesten aanmelden. Dat hield in dat als mensen met joodse voorouders in Nederlandse bezette gebieden zich moesten aanmelden, en dan het Bewijs van Aanmelding kreeg. Dit bewijs is een Davidster(Jodenster). De jodenster was niet gratis maar kostte 1gulden per bewijs. Ook in het paspoort van een jood stond een ‘J’ aangegeven. Je zou denken dat de joden zich schaamden voor hun identiteit, maar integendeel waren er juist veel joden trots op hun ster.
De joden werden langzamerhand steeds meer buitengesloten, gediscrimineerd. Er waren op straat ook wel eens relletjes, maar de eerste razzia werd gehouden op 22 en 23 februari.Seyss Inquart probeerde het Nederlandse volk te manipuleren. Bijna alle belangrijke posten in Nederland werden door de N.S.B. bezet, en ze werden verdronken in de propaganda. Door het systeem van Hitler (aangeven wie de joden zijn) kon hij ze makkelijk op een hoop gooien en ze deporteren. Door de bezetting van de Duitsers. Die deden allerlei dingen om de Joden te mishandelen (niet altijd met geweld). Joden werden naar concentratiekampen gestuurd, gedeporteerd. Hier werden ze uitgeput, verhongerd en liepen ze ziektes op. Het leed begon al bij het vervoer (de trein) naar een kamp. Er zaten wel 100 Joden in 1 coupé. Daarna werden de mannen van de rest gescheiden, de sterkste moesten werken. Ieder ander werd vergast in een gaskamer met Zyklon B.

Waarom de Joden
Er heerste in Nederland een crisis en dat kon Hitler mooi op de joden afschuiven, want zij hadden een afwijkend geloof. En bovendien wist hij van iedereen in Nederland wie er jood was, want toen Nederland was bezet door Duitsland, moest iedereen in Nederland opschrijven wie z’n voorouders waren.

Nederland komt op voor de Joden
De Nederlanders zagen de Jodenhaat onder hun neus gebeuren. En dit zette ze aan tot actie. Het begon met proteststakingen in o.a. Amsterdam, de Zaanstreek, Hilversum en Utrecht, maar deze hadden nog niet zoveel te betekenen. Seyss Inquart zag dit en deed er wat aan. Hij schakelde Nederland gelijk met Hitlers derde rijk. Maar dit pakte niet zo uit als hij wilde. In plaats van discipline en volgzaamheid ging het Nederlandse volk protesteren, in het bijzonder de communisten. Deze hadden toch al een slechte naam opgebouwd en waren illegaal. Er kwamen illegale tijdschriften die het opnamen voor de Joden zoals: Vrij Nederland, Het Parool, Trouw, Christofoor en de Waarheid. En er werd en verzetsgroepen opgezet en Nederland hoorde via de radio-Oranje rechtstreeks uit Londen de vertrouwde stem van koningin Wilhelmina. Maar alsnog werden er erg veel Joden vermoord. Daarna ging het als maar slechter, het kreeg te horen dat Nederlands-Indië was veroverd door Japan, en de Engelsen kwamen te laat, waren niet op de hoogte, waardoor het allemaal fout liep.

Bronvermelding:
• Gegeven sites op de site www.sfinx-online.nl
• www.jandigitaal.nl/lessen/joden%20in%20meppel/jodenster.htm
• www.thinkquest.nl/~jrb402/jodenvervolging.htm
http://www.arbeitskreis.fiberworld.nl/info-jodenvervolging-nederland-nl.html

Let op

De verslagen op Scholieren.com zijn gemaakt door middelbare scholieren en bedoeld als naslagwerk. Gebruik je hoofd en plagieer niet: je leraar weet ook dat Scholieren.com bestaat.

Heb je een aanvulling op dit verslag? Laat hem hier achter.

voeg reactie toe

4296

Welkom!

Goed dat je er bent. Scholieren.com is de plek waar scholieren elkaar helpen. Al onze informatie is gratis en openbaar. Met een profiel kun je méér:

snel zien welke verslagen je hebt bekeken
de verslagen die je liket terugvinden
snel uploaden en reacties achterlaten

Log in op Scholieren.com

Maak een profiel aan of log in om te stemmen.

Geef dit een cijfer