Door Scholieren.com te bezoeken geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Ben je onder de 16? Zorg dan dat je toestemming van je ouders hebt om onze site te bezoeken. Lees meer over je privacy (voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018). Akkoord Instellingen aanpassen
Onderzoeksbureau Markteffect doet een landelijk onderzoek naar studiekeuze. Alle Nederlandse scholieren kunnen meedoen. Als je 'm invult, verdien je gegarandeerd 2 euro. Klik hier!

Kerstmis

Nederlands

Werkstuk

Kerstmis

4.9 / 10
3e klas vwo
  • karinS
  • Nederlands
  • 1413 woorden
  • 9924 keer
    124 deze maand
  • 16 januari 2004
Kerstmis

'Midden de duisternis van ballingschap en onderdrukking, kwam de aankondiging van de geboorte van een koningskind als een schitterend licht.' Kerstmis, de feestdag waarop traditioneel de geboorte van Jezus wordt herdacht, is het feest van stralende hoop, die iedere generatie mensen nodig heeft, in elke tijd of cultuur, een feestdag met een geschiedenis …

Kerstmis is in oorsprong absoluut geen Christelijk feest. De eerste 200 jaren hielden de Christenen zich zelfs niet bezig met zaken als “het kindje Jezus” of het vieren van zijn geboortedag, daar de prille kerk zich vooral diende te concentreren op de uitwerking van een eigen geloofsbasis. Ze diende een bepalende identiteit uit te bouwen te midden van de Romeinse samenleving. Wie zijn Christenen? In wat geloven ze? En waarom?

Maar net omdat deze kerk ontstond in een “vreemde” cultuur, diende men eveneens aandacht te hebben voor de eigen riten en gebruiken van de heidense volkeren, zoals het vieren van verjaardagen, wat niet gebruikelijk was bij Joden of Christenen, maar wel bij Romeinen. En wanneer zij zich bekeerden tot het Christendom, bleek al gauw dat dit gebruik gewoon werd “overgenomen”.


Dat bracht in 221 Julius Africanus (160 – 240), een vooraanstaand Romeins legerofficier die zich bekeerd had, op het idee om ook de geboortedag van Jezus zelf te vieren, als een eerbetoon aan de “jarige”. En omdat op 25 december de Romeinse God Mitras gevierd werd, de onoverwinnelijke zonnegod (cf. de winterzonnewende), vond Julius het goed om op diezelfde datum als “tegenpool” de Christelijke god te herdenken.

Daarmee was echter Kerstmis nog niet ingesteld als een feestdag, zoals wij het vandaag kennen. Verschillende bisschoppen hadden het immers moeilijk met het gegeven dat een “heidense” feestdag “zomaar” werd overgenomen. Daarbij kwam eveneens het praktische probleem dat niet iedereen eenzelfde kalender hanteerde. De Joodse en Romeinse kalenders liepen vb. helemaal niet parallel, zodat door sommigen Kerstmis, door allerlei rekenfouten, zelfs gevierd werd op 20 april! Het duurde dan ook eeuwen (letterlijk en figuurlijk) tot men, vooral onder druk van de Christelijke keizer Constatijn, die een eenheid in zijn rijk nastreefde, tot een zekere eensgezindheid kwam. En in 354 besloot paus Liberius dat de geboorte van Jezus voortaan op 25 december zou gevierd worden met een speciale kerst mis (Christelijke viering).

De oosters Orthodoxe Kerk, die het primaatschap van de bisschop van Rome ondertussen verworpen hadden, negeerden dit besluit volledig en vieren tot op heden de “verschijning van Christus aan de wereld” (Epifanie) op 6 december, een feestdag die in de Rooms-katholieke kerk een heel andere betekenis heeft gekregen door de herdenking van de bisschop van Myra: St. Nicolas!

En zo blijkt dat de viering van Kerstmis niet toevallig is. Echter, de geschiedenis van deze dag is doorheen de tijd meer en meer op de achtergrond verloren gegaan, ten voordele van de viering in zijn inhoudelijke betekenis: een feestdag van licht in de duisternis!
(bron: http://www.pretparken.be/NL/Info/Winter/2002/Kerstmis.asp)

Kerstmis
Kerstmis is afgeleid van “Christus-mis”. Op het kerstfeest wordt de geboorte van Jezus herdacht. Het is het feest van de komst van het goede in de wereld.
Het is het feest van de vrede. De datum van kerstmis valt altijd op 25 december. Deze datum is in Rome circa het jaar 330 als datum gekozen, waarschijnlijk in verband met het zonnewendefeest van 'sol invictus' (de onoverwinnelijke zon) met de bedoeling dit heidens feest om te zetten in een christelijke feestdag.
Met kerstmis worden kerstbomen versierd en onder de kerstboom wordt een kerstkribje gezet met beelden. Het Kerstfeest wordt voorafgegaan door de advent. Advent is de periode van vier weken vóór Kerstmis.
De zondag van de eerste adventweek is het begin van het kerkelijk jaar. Het kerkelijk jaar is de kerkelijke indeling van het jaar volgens elkaar opvolgende feest- en gedenkdagen. Het jaar is in twee helften verdeeld: de tijd van advent tot en met Pinksteren (met de kerst- en paaskring) en de feestloze tijd. Het jaar opent met de eerste adventszondag.
(bron: http://www.kindengeloof.nl/feesten.html#feesten)

1. De kerststal. Jezus werd geboren in een grot, niet in een stal. Waar komt nu in vredesnaam die stal vandaan. Misschien hebben de kinderen dit al opgemerkt, maak ze anders eens attent op deze tegenstelling.
Misschien zijn ze in de kerk de kerststal al aan het opbouwen, dan is het leuk om er eens met de kinderen te gaan kijken. (Wel even overleggen met de bouwkommissie wanneer het uitkomt).
Dan zie je: een grijze rots achtergrond, klopt dus niks van, de rotsen in Israel zijn roodbruin, roze en geel. Daarvoor staat een stal, klopt dus ook niks van : ze zaten in een grot. Wie heeft het nu uitgevonden om zo de geboorte van Jezus af te beelden.
Dat was St.Fransiscus. Die leefde in de 14 e eeuw in Italie, daar konden heel weinig mensen lezen of schrijven.Om deze mensen het kerstverhaal te vertellen, is Sint Fransiscus toen een kerststal gaan bouwen en .....dat heeft hij gedaan op de manier die de mensen daar kenden. De Italiaanse boeren zetten hun os en ezel in een stal en niet in een grot. Ze lieten de dieren uit hooiruiven (de kribbe) eten en die hooiruiven waren van hout gemaakt. De voederbak waar Jezus in gelegen heeft was waarschijnlijk een uitgeholde platte steen.
De mensen in Italie vonden zo’n kerststal zo mooi, dat het daar een hele kultuur geworden is en vooral de kerststallen uit Napoli zijn wereldberoemd. Ook nu nog beelden mensen de geboorte van Jezus uit op een manier die bij hun eigen kultuur past. Zo snappen ze het, of het nu echt zo geweest is, dat is niet zo belangrijk. Want als je probeert op een zo mooi mogelijk manier, de geboorte van Jezus te laten zien, dan is dat heel erg goed.
2. Maak met de kinderen eens zelf een kerstgroep, met ijzerdraad en oude lapjes kom je een heel eind. Of zoek een goede kleurplaat en laat ze die kleuren. Of laat ze eens tekenen hoe ze denken dat het geweest is. Of laat ze een tekenen zoals zij een kerstgroep eruit zouden laten zien.
(Wel zelf voor een van de mogelijkheden kiezen, anders wordt het een chaotisch geheel).
3. De kerstboom.De kerstboom hoort eigenlijk helemaal niet bij Kerstmis!!!!!
De dennenboom was vroeger in onze streken de enige boom die in de winter groen bleef. Voordat de mensen hier in het noorden van Jezus hoorden, geloofden zij in andere goden (Wodan ....komt woensdag vandaan, Donar.....komt donderdag vandaan, Freya.....komt vrijdag vandaan )
Ze hadden wel in de gaten dat de dagen rond 23 december de kortste van het hele jaar waren, en dat daarna de dagen weer langer werden. Dus...de zon neemt af in kracht en neemt weer toe in kracht.
Dit vierden de mensen met het feest van "Zonnewende"= het keren van de zon. Dit feest ging gepaard met vuren en dansen rond een boom die groen was gebleven: de dennenboom.
Toen ook Noord-Europa christelijk werd, is het feest van " zonnewende " overgenomen en zijn we in die tijd ons Kerstfeest gaan vieren. De boom werd versierd met lichtjes bij de stal gezet. Daarom vind je in het evangelie ook nooit iets over een kerstboom.
Omdat het goed is tradities van anderen te respekteren is het goed om een kerstboom te hebben, want hierdoor vertel je aan iedereen: het kerstfeest is er voor alle mensen!
4. Met de groep samen een kerstboom versieren is ook leuke bezigheid. Maak dan wel de versiering zelf met de kinderen. B.v. kerstballen van gekleurd karton en daarop wat de kinderen iedereen toe wensen!!!! Of, kerstklokjes, of engeltjes, of harten of ...........vul dit zelf maar aan.
5. Kerstmis is een feest waarbij je vaak ook iets voor anderen doet. Dit zou je de kinderen kunnen leren door bv. samen een kerststukje te maken en dit naar iemand te brengen, die eenzaam of ziek is.
6. Bedenk met de kinderen een toneelstukje, waarin het kerstverhaal verteld wordt voor heel jonge kinderen. Misschien is dit dan uit te voeren op de tweede kerstdag, bij de kinderzegening.
7. In Engeland kennen ze de traditie van Christmas Carrols, een groepje zangers trekt op kerstavond langs de huizen en zingt kerstliederen. Veel van deze liederen kennen wij ook, misschien kun je er een paar met de groep instuderen en op kerstavond, buiten voor de kerk (voor de viering) gaan zingen. Dan is iedereen al in stemming voor hij in de kerk is.

Let op

De verslagen op Scholieren.com zijn gemaakt door middelbare scholieren en bedoeld als naslagwerk. Gebruik je hoofd en plagieer niet: je leraar weet ook dat Scholieren.com bestaat.

Heb je een aanvulling op dit verslag? Laat hem hier achter.

voeg reactie toe

6437

reacties

mooi werkstuk hoor ik doe hem zelf ook over kerstmis ik kon er veel uit halen nou dooog
door hay hay (reageren) op 11 januari 2005 om 19:00
mooi!
door pietje (reageren) op 21 november 2015 om 14:56

Welkom!

Goed dat je er bent. Scholieren.com is de plek waar scholieren elkaar helpen. Al onze informatie is gratis en openbaar. Met een profiel kun je méér:

snel zien welke verslagen je hebt bekeken
de verslagen die je liket terugvinden
snel uploaden en reacties achterlaten

Log in op Scholieren.com

Maak een profiel aan of log in om te stemmen.

Geef dit een cijfer

Wat doe jij om het plastic in de oceaan te verminderen?