Door Scholieren.com te bezoeken geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Ben je onder de 16? Zorg dan dat je toestemming van je ouders hebt om onze site te bezoeken. Lees meer over je privacy (voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018). Akkoord Instellingen aanpassen

Roken

Verzorging

Werkstuk

Roken

7.4 / 10
2e klas vwo
1. Inleiding
2. De geschiedenis van tabak
3. Hoe wordt tabak gemaakt?
4. Welke stoffen zitten er in tabak?
5. De wetgeving
6. De gevolgen van roken
7. Wat gebeurt er precies in je lichaam?
8. Meeroken
9. De rokende jeugd
10. Reclame en tips om te stoppen
11. De ergste smoezen over roken
12. Bronvermelding

1. Inleiding

Dit werkstuk gaat over 'roken'. Ik heb dit onderwerp gekozen, omdat ik er al veel vanaf wist en omdat ik het ook interessant vond. Dit werkstuk gaat vooral over de jongeren en roken. Maar zo als de geschiedenis van tabak, reclame, meeroken, enz. gaat ook volwassenen aan. Op school zag ik met de open dag ook een aantal werkstukken over roken liggen. Ik was er toen best al ver mee, en ik zag allerlei dezelfde plaatjes. Toch heb ik die plaatjes erin gelaten, omdat ze heel duidelijk zijn en een goede uitleg bij het verhaal geven.

2. De geschiedenis van tabak

Op de voorkant van dit werkstuk is een indiaan aan het roken. Oorspronkelijk kwamen de sigaretten van de indianen. Toen de tabak in Europa nog lang niet bekend was, gebruikte de indianen het al. Als medicijnen of als vuurtje te stoken bijvoorbeeld. In 1492 ontdekte Columbus Amerika. Hij heeft toen de tabaksplant naar Europa genomen. De Spanjaarden dachten ook dat het een krachtig geneesmiddel was en gingen het ruiken en snuiven. Andere landen gingen ook op ontdekkingstocht in Amerika, en namen ook de tabaksplant mee. Langzamerhand maakte heel Europa kennis met de tabaksplant. Een Fransman, Jean Nicot, bracht omstreeks 1560 de tabaksplant naar Frankrijk. Naar hem is de tabaksplant later Nicotiana genoemd. Ook de naam nicotine komt daarvandaan.


3. Hoe wordt tabak gemaakt?

Het binnenste van een sigaar, sigaret of shag komt van de tabakplant. Op dit plaatje is dat goed te zien. Om de bladeren van een plant te gebruiken, worden ze eerst geknipt en gesneden. In de fabriek wordt de tabak in het papier gerold. Behalve bij shag, daar moet je de tabak zelf in papier rollen. De tabak zelf wordt in landen gemaakt waar ze tabak verbouwen (bijvoorbeeld China, India, Turkije, Japan en Indonesië) maar daarna wordt het naar een fabriek gebracht, waar het papier eromheen wordt gewikkeld. De meeste tabak wordt in de VS verbouwd. Nederland staat op de vijfde plaats op de wereldlijst. Hier het schema met de landen hoeveel sigaretten ze in een jaar in een fabriek maken.

Land x miljoen sigaretten

Verenigde Staten 646.000
Russische Federatie 190.000
Duitsland 180.000
Engeland 155.000
Nederland 116.000
Polen 97.500
Spanje 76.500
Oekraïne 67.000

4. Welke stoffen zitten er in tabak?

In tabak zitten heel veel stoffen die slecht zijn voor je lichaam. Er zijn drie belangrijkste stoffen; nicotine, teer en koolmonoxide. Hier een kleine uitleg over de drie stoffen.

Nicotine

Dit is waarschijnlijk de eerste stof waar je bij roken aan denkt. Nicotine is een stof die voor de verslaving zorgt en de kick aan roken geeft. Als je niet genoeg nicotine in je lichaam hebt, vraagt je lichaam om meer en pak je weer een sigaret. Omdat je nog een sigaret neemt, krijg je nog meer nicotine in je lichaam. Het hart moet daardoor extra pompen om het bloed door al die nauwe buisjes te krijgen.

Teer

De teer bestaat uit een mengsel vaste stoffen. Doordat de teer in je longen vast blijft zitten, zorgt het ervoor dat je luchtwegen niet meer schoongemaakt kunnen worden. Daardoor ga je hoesten om van de benauwdheid af te komen. Al dat zware gehoest is natuurlijk niet goed voor de longblaasjes. Er blijven er daardoor veel minder over. Hoe minder longblaasjes je hebt, hoe moeilijker het wordt om zuurstof op te nemen. Tenslotte krijg je te weinig zuurstof en krijg je het van de minste inspanning al benauwd. Dit heet longemfyseem. Ook veroorzaakt het bruine aanslag op handen, nagels en tanden van de roker.

Koolmonoxide

Deze stof ontstaat bij de verbranding van tabak. Koolmonoxide maakt je bloedvaten ruw. Daaraan blijven vettige stoffen uit het bloed vastplakken. De bloedvaten worden nauwer en het bloed stroomt er minder goed doorheen. Daardoor moet je hart te hard werken om het bloed rond te laten stromen. Je kans stikken als je er teveel van binnenkrijgt. Het is een kleur- en reukloosgas.

Er zitten nog meer stoffen in een sigaret. Voorbeelden daarvan zijn: aceton (gelijk aan nagellakremover), polonium (radioactief afval) en ammoniak (afwasmiddel).

5. De tabakswet

De tabakswet is de wet, waarin staat hoe je met tabak om moet gaan, en waar je het wel en niet mag gebruiken. Hier een stukje uit de tabakswet met de inleiding:

Let op: dit is de tekst van nu geldende wet, waarin ondermeer de aanpassing van de zogenoemde "eenderde regeling" is opgenomen.

Wet van 10 maart 1988 (Stb. 1988, 342) houdende maatregelen ter beperking van het tabaksgebruik, in het bijzonder ter bescherming van de niet-roker, zoals deze wet laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 6 november 1997 (Stb. 1997, 510).

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in het belang van de volksgezondheid regelen te stellen ter beperking van het gebruik van tabak en meer in het bijzonder ertoe strekkende hinder voor hen die geen tabak gebruiken tegen te gaan;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a. tabaksprodukten: produkten die voor roken, snuiven, zuigen of pruimen bestemd zijn en die, al is het slechts ten dele, uit tabak bestaan;

b. Onze Minister: Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.


§ 3. Reclame

Artikel 4

1. Radio- en televisieprogramma's mogen geen reclameboodschappen voor tabaksprodukten bevatten.

2. Het eerste lid is niet van toepassing op andere dan binnenlandse omroep, als bedoeld in de Mediawet.

6. De gevolgen van roken

Rokers hebben meestal last van koude handen en voeten, vanwege de nicotine. Het hart moet namelijk extra hart pompen. Ook heb je kans om een hartstilstand (of infarct) te krijgen, omdat een deel van je lichaam geen energie meer krijgt. Het kan ook ergens anders gebeuren. In je benen of je hersenen bijvoorbeeld. In de tabaksrook zitten minstens 40 kankerverwekkende stoffen. Longkanker is de bekendste vorm van kanker, maar ook keelkanker ontstaat vaak door roken.

7. Wat gebeurt er precies in je lichaam?

Als je rookt, komt die rook in je longen terecht. In die rook zitten giftige stoffen en teer. Het slijm en de trilharen werken daardoor niet meer goed. De viezigheid in de neus, kan daardoor niet worden opgeruimd, waardoor het in de longen terechtkomt (met een rode lijn aangegeven). Als je longen verstopt zijn, kun je niet meer goed ademhalen en kun je ziektes krijgen. In hoofdstuk 5 staat beschreven welke stof wat in het lichaam doet. Sporters roken niet, omdat hun lichaam sneller uit geput raakt, en ze krijgen een steeds slechtere conditie.

8. Meeroken

Als je een groepje vrienden hebt die ook roken, heb jij ook grote kans om kanker te krijgen. Je ademt dezelfde vieze rokerslucht in, die zij roken. Jij krijgt ook die stoffen in je lichaam, en hebt net zoveel kans op gevaarlijke ziektes als zij. Er wordt de laatste tijd heel veel reclame gemaakt om niet te roken bij baby's, omdat ze dan een korter leven hebben.

9. De rokende jeugd

Wat rookt de jeugd tegenwoordig? Shag of sigaretten? Hier een tabel over de jeugd van 10 tot en met 19 jaar. Veel jongeren zijn begonnen met roken omdat hun 'vrienden' dat ook deden, hun ouders roken ook of ze willen voor vol aan gezien worden. Vaak kunnen ze niet meer stoppen omdat ze langzamerhand verslaafd zijn geworden. Wat ze meestal niet inzien is dat:

- je van roken gele vingers en vieze tanden krijgt
- je door te roken je adem naar rook gaat stinken
- van rook je kleren gaan stinken
- roken slecht is voor je stem
- door roken je conditie achteruit gaat
- roken heel slecht is voor je gezondheid

Dat zijn ook redenen waarom jongeren na verloop van tijd stoppen met roken. Maar daar is de allerbelangrijkste reden GELD voor. Roken kost heel veel geld, en hoe meer je rookt hoe meer geld het kost.

10. Reclame en tips om te stoppen

Nog niet zo lang geleden stond deze kop in de krant:

Er stond in dat als er nog reclame werd gemaakt voor rookwaar (sigaretten, sigaren, enz.) dat de firma die de reclame maakt maximaal een miljoen gulden boete moet betalen. Er wordt (werd) heel veel reclame voor rookwaar gemaakt. Niet alleen voor rookwaar, ook om bijvoorbeeld te stoppen met roken. En er is ook heel veel voorlichting voor jongeren. Zo heeft Stivoro (stichting volksgezondheid en roken) een speciale folder uitgebracht om te stoppen. Hieronder volgt een stukje uit die folder.

Tijdens en na het stoppen

- ontspan jezelf
- zoek afleiding, door bijvoorbeeld een vriend of vriendin te bellen
- beloon je standvastigheid met een cadeau
- drink veel water
- eet veel fruit
- pas op met koffie en alcohol
- kijk uit voor moeilijke situaties
- kijk niet al te ver vooruit

Er worden ook reclame gemaakt (zoals al eerder vernoemd) om te stoppen. De slagzin; roken, dood en doodzonde. Hiernaast een van de vele voorbeelden die er gemaakt zijn.

11. De ergste smoezen over roken

Roken is mijn enige slechte gewoonte. Ik sport veel en leef gezond.

Of je nu elke dag 10 kilometer hardloopt, twee keer per week naar balletles gaat of iedere maand tennist. Roken is altijd ongezond. Het fabeltje dat sporters er minder last van hebben als ze roken klopt niet.

Als je heel lang rookt, dan heeft stoppen geen zin meer.

Stoppen met roken heeft altijd zin! Wanneer je stopt, stopt de vervuiling direct. Je longen nemen geen schadelijke stoffen meer op. Je lichaam begint meteen met het herstellen van de beschadigingen. Of je nu een paar sigaretjes hebt gerookt of 20 jaar lang een pakje per dag.

Van stoppen met roken word ik altijd zo ontzettend chagrijnig.

Chagrijnigheid is gelukkig niet blijvend. Stel je eens voor, ongeveer dertig jaar geleden rookten er bijna tweemaal zo veel mensen als nu. Al die ex-rokers zijn toch niet in chagrijnen veranderd.

Ik inhaleer nauwelijks en ik rook niet veel.

In 'lichte' sigaretten of shag zit meestal wel iets minder teer en nicotine. Maar lichte tabak is weer gesausd, bijvoorbeeld met extra smaakstoffen. Dat geeft weer andere schadelijke rommel. Lichte rokers gaan in het algemeen meer roken om hun dagelijkse portie nicotine binnen te krijgen. Of ze inhaleren gewoon dieper en vaker. Eigenlijk zijn de 'lichte' sigaretten alleen maar goed voor de tabaksindustrie. Die verdienen er goud mee.

Ik rook, dat is mijn risico, daar heeft niemand wat mee te maken!

Roken is wel een heel groot risico, want één op de twee rokers gaat er aan dood. En familie en vrienden die achterblijven als een roker overlijdt, die kunnen er toch ook niets aan doen.

Als het echt zo slecht was, dan zou het roken wel verboden zijn.

Wanneer je dingen gaat verbieden willen sommige mensen ze juist extra graag. Verbieden van tabak is daarom geen oplossing. Kijk maar naar drugs. Deze zijn in Nederland verboden, maar worden toch illegaal verhandeld. Hierdoor ontstaat veel criminaliteit. Dan kun je beter de reclame en de verkoop van tabak beperken.

12. Bronvermelding

Ik heb op Internet gebruik gemaakt van deze sites:

www.stivoro.nl
www.hartstichting.nl
www.ggd.nl
www.gezondheidsplein.nl

Deze informatie heb ik ook gebruikt:

boek over verslaving van de politie
folders van de huisarts
een boek van de voorlichting van Justitie
Tijdschrift: ROKEN, waarom zou je?
Informatiepakket van de GGD in Bussum
Informatiepakket van Stivoro

Let op

De verslagen op Scholieren.com zijn gemaakt door middelbare scholieren en bedoeld als naslagwerk. Gebruik je hoofd en plagieer niet: je leraar weet ook dat Scholieren.com bestaat.

Heb je een aanvulling op dit verslag? Laat hem hier achter.

voeg reactie toe

5786

reacties

ik vindt jou werkstuk heel erg goed en het heeft me een heel eind geholpen. Je hebt alles er heel duidelijk bij geschreven. Ik moet ook een werkstuk maken maar de mijne gaat over drugs maar ik kan dingen uit jou werkstuk halen om mijn werkstuk bij te vullen. Reden waarom ik jou een email stuur is om te zegen dat jou werkstuk heel erg goed gemaakt is en heel erg duidelijk te begrijpen is. afz:anna carina
door anna carina (reageren) op 3 november 2001 om 0:01
HARTSTIKKE BEDANKT VOOR JE WERKSTUK GROETJES XXX JORG
door JORG VAN HEESBEEN (reageren) op 9 februari 2002 om 20:17
He Charlotte! Ik wou alleen ff zeggen dat ik jou werkstuk een van de beste vond, want ik zit zelf ook in 2 vwo(gym) bedankt
door Mirza Jelkic (reageren) op 22 maart 2002 om 12:06
VETCOOL
door maud (reageren) op 10 mei 2002 om 12:32
hoi charlotte ik vind je werkstuk echt súúúper gaaf,tof kick ik kan het ook suuper goed gebruiken alleen de plaatjes zou ook wel handig zijn. bedankt he xxx bertine
door bertine verhey (reageren) op 29 november 2002 om 16:12
hey jou spreekbeurt was echt goed..maar ik heb even vraagje waar heb je de plaatjes vandaan over roken enz.? groetjes tiga
door tiga (reageren) op 11 januari 2003 om 18:01
dit is een redelijk bruikbaar verslag, maar hbbie ook de voorkant nog?
door Keeshond (reageren) op 20 januari 2003 om 15:27
Ik vind het een goed werkstuk maar sommige belanrijke onderwerpen behandel je te kort. Groetjes, Ynske
door ynske (reageren) op 28 januari 2003 om 14:14
hey, ik heb jouw werkstuk gevonden op internet (roken). Ik moest een werkstuk maken over roken, en ik kon jouw werkstuk goed gebruiken. Er stond veel nuttige informatie in!!!! groetjes janet Bedankt voor het werkstuk
door janet (reageren) op 13 februari 2003 om 20:22
ik vind het een goeie werkstukje ik gebruik hem oook oke
door anouk (reageren) op 20 maart 2003 om 18:43
ik vind dat je alles goed hbt samengesteld ......ht heeft mij erg geholpen bij ht maken van mijn werkstuk bedankt... en goed gedaan groetjes...------xxxxx ayse
door ayse (reageren) op 2 november 2003 om 16:14
Hoeveel jongeren tussen de 12 en 18 jaar roken er?xxx
door mercedse (reageren) op 25 maart 2004 om 21:09
eej dankje wel voor de werkstuk ik heb een achten een half er voor gekregen jij dan het was donders goed volgens meneer tkanks(K)(K) groetjes maus
door maus (reageren) op 23 april 2004 om 11:54
Heej Wijfie Bedankt voor je dinge :P Op SCholieren.com !! Heb een 8 Vet he ! bedankt.. hehe Lekkerding..
door Bedankt (reageren) op 12 mei 2004 om 16:00
heyzz wat kan jij goed werkstukken maken over roken .. heb je alles zlef gemaakt of heeft ieman anders je ook nog gehoplpen en kun je het naar mij sturen dikke kus laura
door laura (reageren) op 16 mei 2004 om 11:24
Leuk werkstuk! Bedankt! Erg nuttig!
door Tiesjuh (reageren) op 7 juni 2004 om 14:35
Ik wou je der graag even op wijzen dat dit werkstuk, een groot onzin verhaal is wat over het algemeen wordt verpreid om te voorkomen dat jongeren gaan roken. Waar overigens niks mis mee is, maar ik wou je graag zeggen dat als je een goed werkstuk wil maken, het zeer van pas komt om het onderwerp vanaf meerdere perspectieven te bekijken. Dit werkstuk is duidelijk vanuit het perspectief van een niet roker geschreven, ik weet niet of je rookt of niet, maar dat is overduidelijk wel het perspectief. Vandaar ook deze tip, bekritiseer niets, beschouw alles.
door Kees Wanningen (reageren) op 15 juni 2010 om 17:15
Echt leuk onderwerp!;]
door Lieza. 8'D (reageren) op 9 februari 2011 om 13:10
er staat echt heel erg veel informatie in voor mijn werkstuk !!
door romee (reageren) op 15 mei 2011 om 14:54
Handig je haalt hier veel dingen uit om te gebruiken in je eigen werkstuk. Mijn leraren controleren scholieren.com dus moet ik het in eigen woorden schrijven. Maar veder handig om te gebruiken dus top!
door Lolly (reageren) op 28 januari 2012 om 16:59
hooiii heel goed alleen ik kon niet echt iets vinden over wat de wet over roken zegt. maar bedankt heel handig <3
door koeky (reageren) op 30 januari 2013 om 18:58
Goed werkstuk, alleen passief meeroken is niet even schadelijk als een sigaret zelf roken en zelfs de schade van passief roken is nooit echt bewezen men gaat er vanuit dat het gebeurt en dat is ook zeker zo maar hoeveelschade weten we eigenlijk niet precies (geen hele sigaret iniedergeval)
door jan spaak (reageren) op 22 oktober 2015 om 17:18
Ik ben het niet volstrekt eens met dit werkstuk want roken is lekker en gezond net als bier friet en sex (als jullie weten wat dat is) elegigle
door karel Boomsma (reageren) op 20 april 2016 om 15:10
@karel Boomsma: Wow het is alsof je naast me zit en hetzelfde denkt!
door kees appelboom (reageren) op 20 april 2016 om 15:15
ik heb mijn werkstuk over roken en ik hoop dat ik een hoog cijfer krijg
door rishan (reageren) op 18 januari 2018 om 16:13

Welkom!

Goed dat je er bent. Scholieren.com is de plek waar scholieren elkaar helpen. Al onze informatie is gratis en openbaar. Met een profiel kun je méér:

snel zien welke verslagen je hebt bekeken
de verslagen die je liket terugvinden
snel uploaden en reacties achterlaten

Log in op Scholieren.com

Maak een profiel aan of log in om te stemmen.

Geef dit een cijfer

Huiswerk

Stel je bent leraar en een leerling heeft zijn huiswerk niet gemaakt, wat doe je?
  • Snitchen bij ouders
  • Strafwerk schrijven, moest ik vroeger zelf ook
  • Weddenschap afsluiten om de leerling gemotiveerd te krijgen
  • Je negeert het. Eigen verantwoordelijkheid toch?