Verzorgingshuis

Beoordeling 6.4
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 3e klas vmbo | 4976 woorden
  • 11 juni 2004
  • 357 keer beoordeeld
Cijfer 6.4
357 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Voorwoord
Ik zit in de 3e klas van vmbo kaderberoepsgerichte leerweg.
In het 3e jaar van het vmbo moeten we een werkstuk maken voor het vak gezondheidskunde voor de praktische opdracht voor het eindexamen.
Het lijkt mij wel interessant om er een werkstuk van te maken, omdat je dan beter weet wat nu precies een Verzorgingshuis is.

Wat is een Verzorgingshuis?
Een Verzorgingshuis is een instelling voor mensen die niet meer volledig zelfstandig kunnen wonen. Het Verzorgingshuis biedt verzorging, niet-complexe verpleging of begeleiding, in verband met lichamelijke, psychogeriatrische of psychosociale problemen door ouderdom, al dan niet gepaard gaande met verblijf gedurende het etmaal of een deel ervan.
Een Verzorgingshuis verleent u huisvesting, verzorging en begeleiding, wanneer dit in uw huidige woonsituatie niet meer mogelijk is. De reden hiervoor kan zijn dat u zichzelf onvoldoende kunt helpen en/ of omdat de hulp van familie/ naasten of van instanties niet meer toereikend is. De zorg- en dienstverlening is erop gericht u zoveel mogelijk zelfredzaam te laten zijn, eventueel met behulp van een hulpmiddel. Dit kan via dagverzorging, tijdelijke opname of via een permanent verblijf in het Verzorgingshuis.
Verzorgingshuizen zijn bestemd voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Vroeger werden deze instellingen bejaardenhuizen genoemd. In een Verzorgingshuis krijgt u warme maaltijden en wordt uw kamer schoongehouden. Zo nodig krijgt u hulp bij algemene dagelijkse verrichtingen zoals aan- en uitkleden en wassen.
De meeste huizen geven de mogelijkheid de maaltijd op uw eigen kamer of gezamenlijk met anderen te gebruiken. U kunt dagelijks koffie of thee drinken in de conversatiezaal. Verder worden er regelmatig verschillende activiteiten georganiseerd.
Om in aanmerking te komen voor een Verzorgingshuis moet u een indicatie hebben. Voor informatie en aanvragen kunt u terecht bij het Centraal Meldpunt Zorgverlening. Als u een indicatie hebt, kunt u nog niet direct terecht. In de regio zijn (lange) wachtlijsten voor verzorgingshuizen.
U moet aan het Verzorgingshuis een bijdrage betalen die afhankelijk is van uw inkomen. Daarbij wordt geen rekening gehouden met eventueel spaargeld. Mensen met een laag inkomen (bijvoorbeeld alleen AOW) moeten minimaal € 170 (incl. vakantiegeld) overhouden.
Voor gehuwden of samenwonenden is dit bedrag € 300. De berekening van de eigen bijdrage is ingewikkeld. Deze berekening geschiedt door de verzekering

Welke bewoners wonen er?

In een Verzorgingshuis kunnen mensen voor langere tijd, vaak tot hun dood, wonen. De ouderen die naar een Verzorgingshuis gaan, zijn ouder dan 65 jaar en zijn niet meer in staat zelfstandig te wonen.

Hulpmiddelen?
Nachtmedvervangen:
 Zorg dat er een wasmand is om de vuile was in te doen.
 Vraag aan de cliënt welk nachthemd ze aan wil.
 Leg het nachthemd dicht in de buurt.
 Denk aan de hygiëne en was eerst je handen met zeep.
 Vraag aan de cliënt of ze haar handen omhoog wil houden.
 Trek het nachthemd over het hoofd van de cliënt.
 Pak het schone nachthemd.
 Steek eerste de armen in de mouwen.
 Laat de cliënt de armen weer omhoog doen.
 Trek het nachthemd over het hoofd.
 Vraag of het nachthemd goed zit.
Thee zetten.
Zet alle spullen klaar voor het theezetten:
 waterkoker of fluitketel
 theepot
 theezakje
 theekopje
 lepeltje
 suiker
 dienblad
 eventueel een koekje

1. met een waterkoker

Water koken kan op twee manieren 1. Met een waterkoker
Vul de waterkoker en zet het apparaat aan

2. met een fluitketel

Vul de fluitketel met water en zet hem op het gas of elektrisch fornuis.

Pak een theepot en doe er een builtje in.
Giet het kokende water in de theepot en laat de thee 4 minuten trekken.

Pak een dienblad en zet daarop klaar:
een kopje
een lepeltje
suiker
eventueel een koekje

Schenk een kopje thee in.

Breng de thee naar de cliënt.

In een rolstoel helpen.

Vraag of ze suiker in de thee wil en zet het kopje voor haar neer.

Zorg dat de rolstoel op de rem staat.

 Ga voor de cliënt staan met de benen iets uit elkaar.
 Stop jouw rechterknie tussen de benen van de cliënt.
 Zorg voor een rechte rug en gebogen knieën.
 Laat de cliënt haar handen op jouw schouders leggen.
 Doe jouw armen onder de oksels van de cliënt.
 Til de cliënt met een draaiende beweging omhoog.

Schuif met je knie de cliënt naar links en laat hem zachtjes in de gewone stoel zakken.

Bed naar stoel

Zet de stoel haaks op het bed.

 Zet het bed op de goede hoogte.
 Vraag aan mevrouw Van Klaveren of ze zelf rechtop kan gaan zitten met behulp van de papegaai

Ga voor mevrouw staan en help haar de benen uit bed te zwaaien.

Nu zit ze rechtop in bed met de benen op de grond.

Plaats je voet tussen de benen van de cliënt.

 Laat mevrouw Van klaveren haar handen op jouw schouders leggen.
 Pak mevrouw Van Klaveren onder haar oksels en help haar van zitten tot staan in een scheppende beweging.

 Draai mevrouw Van Klaveren totdat ze voor de stoel staat.
 Laat haar langzaam in de stoel zakken.

Stoel naar bed

De stoel staat weer haaks op het bed.

 Zorg dat het bed niet te hoog staat.
 Laat mevrouw Van Klaveren haar armen op je schouders leggen.
 Houd je rug recht en je knieën gebogen.

Pak mevrouw onder haar oksels en trek haar zachtjes omhoog.

Draai haar naar het bed toe.

Laat haar zachtjes in bed zakken.

Help om haar benen naar binnen te zwaaien.

Vraag aan mevrouw Van Klaveren of ze zelf met de papegaai kan gaan liggen.

Recht op de stoel:

Zet haar voeten goed naast elkaar.

Zet je eigen voeten dwars voor de voeten van de cliënt.

 Steek je armen onder haar oksels naar de voorkant.
 Pak haar onderarmen vast.

 Zeg dat je haar nu voorzichtig naar achteren gaat trekken.
 Houd je rug recht en trek haar nu rustig naar achteren.

Vraag of ze nu wel goed zit.

Algemene informatie over verzorgingshuizen

Bewoners van een Verzorgingshuis hebben verzorging nodig die zoveel mogelijk aansluit op wat zij zelf willen. Verhuizen naar een Verzorgingshuis is een grote stap. Omschakelen van de eigen vertrouwde omgeving naar een onbekende woonsituatie kan veel onzekerheden met zich meebrengen. Zo zal het appartement in het Verzorgingshuis naar alle waarschijnlijkheid een stuk kleiner zijn dan uw huidige woonruimte. Maar het Verzorgingshuis kan ook een aantal goede dingen bieden: u bent verzekerd van de nodige zorg, u kunt gemakkelijker contact leggen met leeftijdgenoten, het geeft een gevoel van geborgenheid en er is de mogelijkheid tot deelname aan allerlei activiteiten. Als u daadwerkelijk gaat verhuizen, kunt u in de gemeente van uw keuze een Verzorgingshuis zoeken dat zo veel mogelijk aansluit bij uw eigen gewoonten en leefstijl.

Hier treft u algemene informatie aan over wat een Verzorgingshuis is, welke zorg u daar kunt verwachten en wanneer en hoe u voor een plaats in een Verzorgingshuis in aanmerking komt. Tevens is er een lijst opgenomen met aandachtspunten waarop u kunt letten als u naar een Verzorgingshuis gaat.

Voor de leesbaarheid is op deze internetsite de mannelijke persoonsvorm gebruikt. Daar waar 'hij' staat, kunt u ook 'zij' lezen. Overal waar in de tekst gesproken wordt over 'de bewoner' wordt bedoeld: de persoon die in het Verzorgingshuis woont. Soms kunnen bewoners niet meer voor zichzelf beslissen. Dan behartigt een vertegenwoordiger de belangen van de bewoner. Waar gesproken wordt over 'de bewoner' kan dus gelezen worden 'de bewoner of zijn vertegenwoordiger'. Overal waar in de tekst gesproken wordt over 'familie' bedoelen we ook de partner, mantelzorger, vrienden en andere naasten.

Typisch Verzorgingshuis

Midden in het leven
In een Verzorgingshuis wonen ouderen die kampen met lichamelijke en/of geestelijke klachten en daardoor vaak niet meer zelfstandig kunnen wonen. Naast de lichamelijke zorg besteed je aandacht aan de geestelijke en begeleidende zorg. Als verzorgende ben jij het eerste aanspreekpunt als het gaat om de gezondheid en het welzijn van de cliënten.

Een huiselijke sfeer scheppen.
Cliënten hebben in het Verzorgingshuis hun eigen appartement waar zij kunnen leven en wonen. Als helpende, verzorgende of verpleegkundige houd je natuurlijk rekening met hun persoonlijke levenssfeer. Het Verzorgingshuis is voor die mensen hun thuis en daarom wil je een vertrouwde huiselijke sfeer scheppen. Overigens werk je niet alleen met mensen die in het Verzorgingshuis wónen, maar ook met ouderen die 's morgens komen en 's avonds weer naar huis gaan. Ook komt
het voor dat ouderen een tijdje komen logeren in een Verzorgingshuis. Bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname of als de partner van een zorgbehoevende oudere even op adem wil komen.
Het Verzorgingshuis van nu
De aard van de zorgbehoefte is de laatste jaren sterk veranderd. Er wordt zorg geboden aan de 'traditionele' Verzorgingshuisbewoner, maar ook aan ouderen die zelfstandig thuis wonen en ouderen die een indicatie hebben voor een plaats in een verpleeghuis. Een aanzienlijk deel van de bewoners is niet alleen lichamelijk hulpbehoevend, maar heeft ook psychosociale of psychogeriatrische problemen. Dit vraagt behalve om praktische zorg ook steeds vaker om begeleiding en inzet van voorbereidende methoden zoals scholing.

Steeds veelzijdiger
Het werken in de ouderenzorg wordt steeds breder en afwisselender. Helpenden krijgen steeds meer verzorgende taken en verzorgenden krijgen de mogelijkheid om verpleegtechnische handelingen uit te voeren. Een andere trend is dat je meer verantwoordelijkheid krijgt. Medewerkers bepalen in samenspraak met de bewoner welke ondersteuning gewenst is. Dit wordt zorg-op-maat genoemd. Deze werkwijze vraagt een grote mate van deskundigheid omdat naast verplegen en verzorgen ook observeren, signaleren, rapporteren en overleggen tot het takenpakket horen.

Wasverzorging in een verzorginshuis

In veel gevallen wordt het persoongebonden wasgoed binnen gezondheidsinstellingen als verzorgingshuizen gereinigd en verzorgd door de familie van de bewoners. Beddegoed en huishoudlinnen wordt meestal wel door de instellingen verzorgd, in veel gevallen door huishoudelijke of linnendienst. Het is mogelijk dat een externe wasserij het wasgoed verzorgt. Al of niet in cobinatie hiermee bestaat de mogelijkheid van linnenverhuur.Dit houdt in dat een gespecialiseerd bedrijf al het gewenste linnengoed, eventueel ook kleding, beschikbaar stelt. Het bedrijf zorgt voor reiniging en de nodige reparaties.
De linnendienst van een instelling kan de volgende werkzaamheden uitvoeren:

· Verzamelen van de vuile was:
Dit gebeurt dagelijks. Zorg er voor dat het wasgoed droog is, tel de stukken en schrijf de juiste gegevens op het wasboekje.

· Transporteren ven het vuile was:
De was wordt naar een opslagruimte getransporteerd.Vandaar gaat het naar de eigen wasserij (intern) of een wasserij buiten de instelling (extern).

· Sorteren, wassen, mangelen, drogen, opvouwen, strijken, persen en sorteren:
Deze werkzaamheden vinden plaats in de wasserij.

· Repareren van schone was:
In de naaikamer repareren en merken naaister de diverse texielprodukten.

· Bundelen en opslaan van de schone was:
Deze werkzaamheden gebeuren gescheiden van de opslag van het vuile goed. De wasserij transporteert opslag van het vuile goed. De wasserij transporteert containers met schoon wasgoed naar de verschillende afdelingen binnen de instelling.

· Distributie van het schone wasgoed:
Op de afdeling of unit ontvangen de bewoners hun schone was. Al of niet met hulp worden eigen kleding en linnengoed in de kast te leggen.
Seniorenwoningen zijn meestal kleine, gelijkvloerse huurwoningen met in de regel twee kamers, een keuken, een toilet en een badkamer. Seniorenwoningen hebben de naam erg klein te zijn, maar de nieuwbouw van de afgelopen jaren is ruimer van opzet.

De zorgverleners in het Verzorgingshuis

In het Verzorgingshuis kunt u terecht voor huisvesting, verzorging en niet-complexe verpleging. Hiermee wordt bedoeld dat aanspraak gemaakt kan worden op relatief eenvoudige zorg. Bewoners worden geholpen met de dingen die ze zelf niet meer kunnen, zoals het wassen, aankleden, eten, naar het toilet gaan en naar bed gaan. De zorgbehoefte komt dan met name voort uit een afnemend vermogen tot zelfstandig functioneren, gecombineerd met lichte gezondheidsproblemen.
Mogelijkheden voor opname/ tijdelijk verblijf in een Verzorgingshuis Permanent verblijf in een

Verzorgingshuis
Wanneer u blijvend verzorgd moet worden, kunt u permanent verhuizen naar een Verzorgingshuis. Het Verzorgingshuis wordt uw 'thuis' en u krijgt dagelijks de zorg die u nodig heeft. De kern van het geïntegreerde aanbod van zorg is het overnemen van de regie wanneer dit nodig is. Om in aanmerking te komen voor een Verzorgingshuis heeft u een indicatie van het Regionaal Indicatie Orgaan (RIO) nodig.

Groepsverzorging
Ouderen met oriëntatie- en geheugenproblemen, die meer ondersteuning en begeleiding nodig hebben, kunnen deelnemen aan de groepsverzorging. Bij de groepsverzorging worden activiteiten aangeboden die aansluiten bij uw interesses en mogelijkheden. U kunt er als deelnemer veiligheid en gezelligheid vinden. Het helpt u langer zelfstandig in uw appartement te blijven wonen, waardoor overplaatsing naar een verpleeghuis kan worden uitgesteld of zelfs voorkomen.

Tijdelijk verblijf in een Verzorgingshuis
Naast een permanent verblijf, bieden de meeste verzorgingshuizen ook tijdelijke voorzieningen voor mensen die (nog) niet in het Verzorgingshuis wonen, maar wel een bepaalde vorm van zorg nodig hebben. Om in aanmerking te komen voor de onderstaande zorgproducten is een aparte indicatie van het Regionaal Indicatie Orgaan (RIO) nodig.

Dagbehandeling in een verpleeghuis
Als u wel enige verpleeghuiszorg nodig heeft, maar nog thuis kunt wonen, heeft het verpleeghuis de zogenaamde afdelingen 'dagbehandeling'. Dagbehandeling houdt in dat u dagelijks of enkele dagen per week thuis opgehaald wordt en aan het eind van de middag na behandeling in het verpleeghuis weer thuisgebracht wordt. Overdag worden verschillende therapieën en groeps- en/ of individuele activiteiten aangeboden. De dagbehandeling is erop gericht uw lichamelijke en/ of geestelijke conditie te handhaven of te verbeteren, waardoor u (met meer of minder hulp) thuis kunt blijven wonen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de deskundigheid die het verpleeghuis biedt.
Verder worden door dagbehandeling ook de familieleden of verzorgers in de thuissituatie ontlast.

Kortdurende Opname Verzorgingshuis (T.O.P. plaatsen)
In het Verzorgingshuis kunt u soms terecht voor een kortdurende opname, waar u voor een afgebakende periode opgevangen kunt worden wanneer u tijdelijk niet zelfstandig kunt wonen (bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname) of om een wachtlijst te overbruggen. Bij incidentele gevallen kan het Regionaal Indicatie Orgaan (RIO) besluiten de tijdelijke opname voor een langere tijd te laten gelden. Na de afgesproken periode moet u weer terug naar uw eigen woning. het Verzorgingshuis of voor een tijdelijke opname Verzorgingshuis (TOP), dagopvang en dagverzorging
Van een verhuizing naar een Verzorgingshuis is meestal sprake wanneer ouderen nog wel in staat zijn om de meeste van hun algemene dagelijkse levensverrichtingen zelf uit te voeren, maar niet meer volledig zelfstandig kunnen wonen. Een tijdelijke opname Verzorgingshuis kan aan de orde zijn na opname ziekenhuis en een herstelperiode die nodig is. Soms ook wanneer bij afwezigheid van de mantelzorg, gedurende de vakantie, het alleen thuis blijven wonen problemen oplevert. Bij dagopvang en/ of dagverzorging is thuis wonen nog wel mogelijk, maar is ondersteuning vanuit het Verzorgingshuis nodig.

U kunt zich niet zomaar aanmelden bij een Verzorgingshuis. Voor opname Verzorgingshuis, tijdelijke opname Verzorgingshuis, dagopvang en dagverzorging, is een indicatie nodig van een Regionaal Indicatie Orgaan (RIO). Zie "Adressen" (in linker menu).
In elke gemeente bevindt zich een regionaal indicatieorgaan. De indicatie die door het RIO wordt afgegeven, is in het hele land geldig. Zou u met een positieve indicatie Verzorgingshuis elders in het land willen wonen, dan is dat mogelijk.
U moet echter wel rekening houden met wachtlijsten voor opname Verzorgingshuis.

Een positieve indicatie opname Verzorgingshuis geeft automatisch als overbruggingszorg toegang tot een tijdelijke opname (TOP), dagopvang en dagverzorging. Voor deze hulpmogelijkheden is met een positieve indicatie Verzorgingshuis geen extra indicatie meer nodig.
Het plaatselijke RIO of de lokale loketten kunnen hier informatie over geven. Zie "Adressen" (in linker menu).

Rechten en plichten van Verzorgingshuisbewoners en bezoekers van dagverzorging

Elke bewoner van het Verzorgingshuis en bezoeker van de dagverzorging heeft verschillende rechten en plichten, die in wetgeving zijn vastgelegd. In de verschillende wetten staan ondermeer voorschriften over recht op informatie, zorg van goede kwaliteit en op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.
De verschillende regels gelden zowel voor de bewoners als voor de zorgverleners

Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO)
Deze wet regelt de relatie tussen de zorgvrager en de zorgverlener. Zodra een bewoner in een Verzorgingshuis is opgenomen of de dagverzorging bezoekt, is er sprake van een mondelinge of stilzwijgende overeenkomst. Wie zorg nodig heeft, bevindt zich in een afhankelijke positie. Die afhankelijkheid kan het moeilijk maken om voor de eigen belangen op te komen. Daarom heeft de wetgever een aantal dwingende regels over de omgang tussen zorgverlener en zorgvrager opgesteld, om de zorgvrager te beschermen.

De belangrijkste rechten van de bewoner en de bezoeker van de dagverzorging zijn o.a.:
Recht op informatie: de hulpverlener moet de bewoner/ bezoeker van de dagverzorging in begrijpelijke taal informatie geven over de zorg/ behandeling.
Toestemmingsvereiste: de bewoner of bezoeker van de dagverzorging moet toestemming geven voor de zorg/ behandeling.
Recht op inzage in het zorg dossier: een bewoner of bezoeker van de dagverzorging (of de aangewezen vertegenwoordiger) mag alle gegevens die met zijn zorg te maken hebben inzien. Verder mogen uitsluitend de zorgverleners die direct bij de verzorging betrokken zijn dat.
Recht op privacy: binnen de grenzen van het Verzorgingshuis krijgt de bewoner of de bezoeker van de dagverzorging de gelegenheid zijn leven naar eigen inzicht te leven. Enige aanpassing is onvermijdelijk. Er wordt nu eenmaal samen geleefd met anderen.
Vertegenwoordiging van 'wilsonbekwamen': wanneer de bewoner of bezoeker van dagverzorging niet (meer) zelf kan beslissen, kan de rechter een curator of mentor benoemen, die de belangen behartigt. (zie verder wie beslist als de zorgvrager dat zelf niet kan?)
Klachtrecht: de bewoner of bezoeker van de dagverzorging heeft het recht een klacht in te dienen en deze behandeld te zien.

Tegenover de rechten staan ook plichten. Verwacht wordt dat de bewoner of de bezoeker van de dagverzorging o.a.:
de hulpverlener duidelijk en volledig informeert, zodat deze een goede diagnose kan stellen en een deskundige behandeling kan geven;
meewerkt aan de verzorging en de afspraken die daarover zijn gemaakt;
een goede gang van zaken in het Verzorgingshuis mede bevordert;
respect en begrip heeft voor de andere bewoners of bezoekers van de dagverzorging en medewerkers en rekening houdt met hun belangen.

Klachten

Over het Verzorgingshuis
Wanneer u niet tevreden bent over de verzorging in het Verzorgingshuis, kunt u dat in eerste instantie bespreken met degene die de klacht aangaat. Als dit niet tot een bevredigend resultaat leidt, kan de klacht besproken worden met de eerst verantwoordelijke verzorgende, de leidinggevende van de afdeling, de zorgcoördinator, het afdelingshoofd of de directie. Ook de vertrouwenspersoon of klachtenfunctionaris van het Verzorgingshuis kan helpen bij de behandeling van de klacht.
Als dit voor u niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunt u naar de klachtencommissie van het Verzorgingshuis gaan. De wet verplicht ieder Verzorgingshuis om een onafhankelijke, externe klachtencommissie te hebben.
Ieder Verzorgingshuis heeft een klachtenreglement op papier, waarin beschreven staat hoe u de klacht moet indienen en bij wie u daarvoor terecht kunt. Dit reglement is per Verzorgingshuis op te vragen.

Over het Regionaal Indicatie Orgaan (RIO)
Indien u het niet eens bent met de indicatie die het RIO (Regionaal Indicatie Orgaan) heeft gesteld, kunt u om een heroverweging vragen. Dan wordt uw situatie nogmaals beoordeeld.
Als u het hiermee opnieuw niet eens bent, kunt u schriftelijk bezwaar aantekenen. De procedure voor bezwaar en beroep verschilt soms per RIO. Momenteel zijn er ook ontwikkelingen gaande waarbij hierover een wetswijziging gemaakt wordt. Dat is op dit moment nog niet rond. Als u bezwaar wilt maken, kunt u de regeling voor bezwaar en beroep het beste aanvragen bij het RIO dat uw indicatiestelling heeft uitgevoerd. Daarin staat wat u moet doen.
Als u niet tevreden bent over de werkwijze van (medewerkers van) het RIO, dan kunt u bij het RIO uw klacht indienen. U kunt de klachtenprocedure bij het RIO aanvragen.

Over het zorgkantoor
Indien u het niet eens bent met de berekening van uw eigen bijdrage door het zorgkantoor, kunt u hiertegen bezwaar indienen. Dit moet schriftelijk binnen zes weken na ontvangst van de beschikking waartegen u bezwaar maakt. Heeft u een klacht over de handelwijze van het zorgkantoor, schrijf dan een brief aan de directie van het zorgkantoor.

Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG)
U kunt met uw klachten en vragen over de gezondheidszorg terecht bij het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG).
Het IKG is een onafhankelijk bureau (dat wil zeggen dat het niet afhankelijk is van hulpverleners en instellingen in de gezondheidszorg), dat deel uitmaakt van de Regionale Patiënten/ Consumenten Federaties. De medewerkers van het IKG kunnen u informatie geven over en ondersteuning bieden bij het formuleren van een klacht en u adviseren bij de te volgen klachtenprocedure. Bij het IKG kunt u ook terecht met vragen over de rechten van de patiënt en andere vragen over de positie van de patiënt in de Nederlandse gezondheidszorg.

De indicatiestelling
De indicatiestelling wordt uitgevoerd door het Regionaal Indicatie Orgaan (RIO). Dit is een onafhankelijk indicatieorgaan. Het RIO geeft een indicatieadvies nadat een onafhankelijk en objectief onderzoek heeft uitgewezen of u in uw situatie in aanmerking komt voor een Verzorgingshuis indicatie, tijdelijke opname Verzorgingshuis, al dan niet in combinatie met dagverzorging of dagopvang of andere vormen van hulpverlening.
Voor het onderzoek wordt meestal een huisbezoek afgelegd, waarbij vaak in overleg met u, ook familie wordt uitgenodigd. De indicatieadviseur stelt u als persoon centraal en richt zich op uw lichamelijk, geestelijk en sociaal functioneren. Ook het toekomstperspectief wordt betrokken. Tevens wordt onderzoek gedaan naar de belasting van de mantelzorg (vaak naaste familie) en de woonsituatie. Op basis van deze gegevens wordt door het RIO een indicatieadvies gegeven. Hierbij wordt gekeken naar de beste oplossing voor uw hulpvragen. Soms wordt er een ander indicatieadvies gegeven dan u heeft aangevraagd.

Voor het indienen van uw hulpvraag, kunt u zelf met het RIO contact opnemen. Vaak wordt dit ook gedaan door de familie, de huisarts, de behandelend arts in het ziekenhuis, het zorgloket of de maatschappelijk werker.
Indien u het niet eens bent met het indicatieadvies dat door het RIO is afgegeven, dan kunt u hiertegen bezwaar indienen. Meer informatie hierover vindt u bij het onderdeel Klachten.

Keuze maken

Wanneer duidelijk wordt dat verhuizing naar het Verzorgingshuis noodzakelijk is, kunt u op een rij zetten welke wensen en eisen u ten aanzien van een Verzorgingshuis heeft. Dit is voor ieder heel persoonlijk. Wij raden u aan uw wensen op papier te zetten en te bespreken met uw familie en/of uw huisarts. Ook bij het zorgloket in uw gemeente of het IKG (Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg) kunt u terecht voor extra informatie of begeleiding. Zie Adressen.
De aandachtspuntenlijst kan u helpen bij het opstellen van uw wensenlijst.
Wanneer u uw wensen duidelijk heeft, kunt u met behulp van de informatie op deze site nagaan welk Verzorgingshuis het beste aan deze wensen voldoet.
Op de databank van deze site worden de verzorgingshuizen in de provincie Gelderland afzonderlijk beschreven. Zo krijgt u een indruk van elk Verzorgingshuis en kunt u mede daardoor uw keuze bepalen.

Welke opleingen heb je nodig om in een Verzorgingshuis te werken?
Om verpleegkundige te worden, zijn er twee opleidingsmogelijkheden. Bij beide opleidingen word je breed opgeleid, zodat je niet alleen in een Verzorgingshuis, maar ook in bijvoorbeeld een verpleeghuis, ziekenhuis, thuiszorginstelling, instelling voor verstandelijk gehandicaptenzorg of in de geestelijke gezondheidszorg terecht kunt.
De twee opleidingsmogelijkheden zijn:
- HBO Verpleegkunde
- MBO Verpleegkunde
Als zorghulp help je bij alledaagse, vaak huishoudelijke taken. Je zorgt voor een nette woonomgeving en schenkt aandacht aan belangrijke eerste levensbehoeften als kleding en voeding. Je stimuleert de zorgvrager zoveel mogelijk voor zichzelf te zorgen, maar biedt de helpende hand indien dat nodig is.
Sommige mensen zijn immers voor kortere of langere tijd beperkt in de mogelijkheden om in hun persoonlijke leefsfeer voor zichzelf te zorgen. Dit kan zijn in hun eigen woonomgeving, maar ook in een vervangende leefomgeving zoals een Verzorgingshuis of verpleeghuis, een ziekenhuis of een woonvorm voor lichamelijk of verstandelijk gehandicapten.
Niveau/studieduur
Kwalificatieniveau 1, assistentopleiding.
De opleiding duurt maximaal een jaar en de totale studiebelasting bedraagt maximaal 1600 uur.

Er zijn zoveel verschillende plaatsen waar verzorgingshuizen zijn een van de voorbeelden is:
Het Verzorgingshuis Marishof is gelegen in Maarheeze (gemeente Cranendonck) en biedt plaats aan 54 bewoners, heeft plaats voor 1 tijdelijke opname en beheert 25 aanleunwoningen, waar aanvullende zorg verleend kan worden. Daarnaast wordt dagverzorging geboden. Binnen de instelling werken ongeveer 50 personen, waarvan de meesten in de verzorging. Daarnaast zijn er minstens 40 vrijwilligers actief.

In voorbereiding is de uitbreiding van de instelling met een verpleeghuisdependance voor 30 psychogeriatrische bewoners. Tevens is er één kamer beschikbaar die ouderen uit de gemeente de mogelijkheid biedt om tijdelijk opgenomen te worden voor een periode van 6 weken.

De bewoners in het Verzorgingshuis ontvangen verzorging en verpleging, waarbij een emancipatoire zorgvisie met een holistisch mensbeeld wordt gehanteerd. Iedere verzorgende is verantwoordelijk voor de coördinatie in de zorg van een aantal bewoners. Zij is tevens contactverzorgende voor diens familie/ relaties. Reeds een aantal jaren kunnen ook verpleeghuis geïndiceerde ouderen opgenomen worden in het Verzorgingshuis. Het verpleeghuis St. Martinus levert de multidisciplinaire ondersteuning in de bewonerszorg. Daarnaast vindt er twee maal per week dagverzorging plaats.

Ook de ouderen uit Maarheeze kunnen gebruik maken van het ruime aanbod aan activiteiten. De warme maaltijden die in het Verzorgingshuis klaargemaakt worden, worden ofwel in het Verzorgingshuis ofwel thuis bezorgd.

De Stichting Land van Horne is ontstaan uit een fusie tussen de verzorgingshuizen Marishof (Maarheeze), Mariënburght (Budel), Rust in Roy (Stramproy) en het verpleeghuis Sint Martinus (Weert). Per 1 juli 1998 is ook Verzorgingshuis St. Joseph uit Nederweert met Stichting Land van Horne gefuseerd en per 1-1-1999 het Klooster/Verzorginghuis Hieronymusbos uit Weert.

Door deze fusie kunnen de zes instellingen niet alleen in een nog groter zorgaanbod voorzien, maar ook nog beter afstemmen op iedere persoonlijke zorgvraag. Voor de stichting Land van Horne is kwaliteit van zorg dan ook het centrale uitgangspunt. In de geformuleerde zorgvisie staat het streven ouderen - met hierop aangepastezorgverlening - zo lang mogelijk zelfstandig te laten functioneren in de daartoe meest geëigende woon/zorgsituatie, zo dicht mogelijk bij het eigen sociale netwerk en leefmilieu

Vragen over de bewoners van Verzorgingshuis:

Vraag: Wat voor zorg ontvangen bewoners van VERZORGINGSHUIS?
Antwoord: Het soort hulp verschilt per bewoner. Soms gaat het om acute hulp, meestal om assistentie bij dagelijkse werkzaamheden. Wij vinden het van belang dat onze bewoners zo zelfstandig mogelijk blijven leven.
Voor mensen die intensieve zorg nodig hebben, is er de afdeling Groepsverzorging.

Vraag: Indien iemand slechts voor een korte periode hulp nodig heeft, kan hij of zij dan ook bij VERZORGINGSHUIS terecht?
Antwoord: Ja, voor maximaal zes weken.

Vraag: Hoe ziet de dagindeling van bewoners van VERZORGINGSHUIS eruit?
Antwoord: Er is geen vaste dagindeling, wij stimuleren de bewoners tot een zo zelfstandig mogelijk leefpatroon. Wel wordt er tussen de middag een warme maaltijd bezorgd en 's avonds een broodmaaltijd. Deelname aan de door ons georganiseerde activiteiten is vrij. Deze zijn echter wel aan vaste tijdstippen gebonden.

Vraag: Zijn er mogelijkheden tot recreatie en zo ja welke?
Antwoord: Er zijn talloze voorzieningen voor actieve bezigheden. Onder begeleiding van een activiteitenbegeleidster kunnen de bewoners bijvoorbeeld knutselen, schilderen, bloemschikken of koken. De Welfare bezoekt elke week ons centrum. Verder is er een klaverjasmiddag, kunnen bewoners biljarten of deelnemen aan de activiteit "Meer bewegen voor ouderen". Verder organiseren we bewonersreisjes, bingo en dia- en filmavonden.

Vraag: Kunnen de bewoners onbeperkt bezoek ontvangen?
Antwoord: In principe wel. We hanteren geen bezoekregels. Bewoners kunnen daarom altijd bezoek ontvangen.

Vraag: Worden alle maaltijden door Meander verzorgd?
Antwoord: Ja. Tussen 12.00 uur en 13.00 uur wordt een warme maaltijd geserveerd waarbij we rekening houden met eventuele diëten. Aan het einde van de middag komt er een broodbuffetwagen langs alle kamers voor de avondmaaltijd en het ontbijt.

Vraag: Hoe ruim zijn de appartementen van VERZORGINGSHUIS?
Antwoord: Op dit moment wordt er in samenwerking met woningbouwvereniging Acantus nieuwbouw gepleegd. In de nieuwbouw heeft elk appartement een oppervlakte van 58m2` met een woonkamer, keuken, toilet, badkamer met douche en een berging.

Vraag: Wat kost het om een appartement binnen VERZORGINGSHUIS te bewonen?
Antwoord: Deze worden grotendeels betaald door de AWBZ. Bewoners betalen een inkomensafhankelijk eigen bijdrage.

Vraag: Levert VERZORGINGSHUIS extra diensten aan haar bewoners?
Antwoord: Niet alle bewoners zijn even mobiel . Daarom kunnen bewoners voor post en telefoon terecht bij de receptie, komt er regelmatig een kapper/kapster en pedicure langs en kan de was worden uitbesteed.

Vraag: Welke initiatieven onderneemt VERZORGINGSHUIS om de belangen van haar bewoners te beschermen?
Antwoord: Meander kent een vaste klachtenprocedure en klachtencommissie. Ook is een cliëntenraad met adviesbevoegdheid. De regels die wij gebruiken bij het omgaan met persoonlijke gegevens, zijn vastgelegd in een privacy-reglement.

ROC Midden Brabant

Adresgegevens
ROC Midden Brabant
Adres: Wandelboslaan 28-30
5042 PD Tilburg
Telefoon: 013 – 5940666
Homepage: www.rocmb.nl

Opleidingsaanbod

V&V leren en stage
MBO Zorghulp (BOL, niveau 1)
MBO Helpende Zorg (BOL, niveau 2)
MBO Verzorgende (BOL, niveau 3)
MBO Verpleegkunde (BOL, niveau 4)

Welzijn leren en stage
MBO Helpende Welzijn (BOL, niveau 2)
MBO Sociale dienstverlening (BOL, niveau 3)
MBO Sociaal Pedagogisch Werk (BOL, niveau 3)
MBO Sociaal Pedagogisch Werk (BOL, niveau 4)

Ligging en bereikbaarheid van het verzorgingshuis Meander:

per auto
vanaf de A58:
U verlaat de A58 bij de afslag "Tilburg-West, Goirle". Aan het eind van de afrit volgt u richting "Waalwijk, Kaatsheuvel, Tilburg". U bevindt zich nu op "Ringbaan-West" Deze volgt u gedurende enkele kilometers. Direct na het viaduct over de spoorwegen gaat u links. U bevindt zich nu in de "Wandelboslaan". U steekt de rotonde over en vindt de gebouwen van het college DGO aan uw linkerhand.

vanaf de A59:
U verlaat de A59 bij de afslag "Waalwijk, Tilburg". Volg richting Tilburg. In Tilburg volgt u richting Goirle, rechtdoor via Ringbaan-West. Bij de stoplichten net voor het spoorwegviaduct slaat u rechtsaf. U bevindt zich nu in de "Wandelboslaan". U steekt de rotonde over en vindt de gebouwen van het College DGO aan uw linkerhand.

openbaar vervoer
Vanaf het Centraal Station neemt u buslijn 42 West. Uitstappen bij halte Augustinusstraat in de Wandelboslaan, dit is voor de deur van het College DGO.

te voet
Vanaf station Tilburg West loopt u, aan de kant van het stationsgebouw, in de richting van de stad. Na ca. 400 meter gaat u linksaf de Beelaerts van Bloklandstraat in. Aan het einde van deze straat vindt u de gebouwen van het College DGO.

Nawoord
Ik vond het heel leuk om dit werkstuk te maken.
Door dit werkstuk heb ik geleerd wat er allemaal gebeurt in een verzorgingshuis. Nee, ik wil niet hier werken, omdat het me niet zo leuk lijkt.

REACTIES

J.

J.

hey ik vind het supper cool dat je werkstuken maakt en dat een op een site zet egt tof
ik heb het in mijn iegen worden gescheven en ik het en een 8,9 voor ge haalt
heet er bedankt

heel veel groeten en heel beldankjes
joyce abel

18 jaar geleden

N.

N.

ik vind het een goed werkstuk we hebben er echt iets aan gehad

10 jaar geleden

S.

S.

nice

9 jaar geleden

M.

M.

is dit genoeg voor 10 hoofdstukken en kan je er echt wel heel veel over typen

7 jaar geleden

L.

L.

Ik vind de woorden die gebruikt zijn niet passen bij een vmbo-k leerjaar 3. Veel informatie lijkt gekopieerd en geplakt uit een brochure of dergelijke en bij sommige teksten (waar gesproken wordt over 'u', de bewoner) is dat duidelijker. Zonde.

4 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.