ADVERTENTIE
Raad jij de studie?

Waarschijnlijk heb je al wat studies op het oog. Maar heb je echt alle studies overwogen? Grote kans dat je wat toffe opleidingen over het hoofd ziet. In deze video gaan Lauren, Lin & Marit raden welke studie wij zoeken! Misschien is dit ook wel wat voor jou?


Meer info

Onze hoofdvraag is: wat is het verschil tussen bijbaantjes en vakantie werk?Onze deelvragenWat is een bijbaan en wat is vakantiewerk?Het grootste verschil tussen een bijbaan en vakantiewerk is dat een bijbaan altijd plaatsvindt, en vakantiewerk vind alleen in de school- vakanties plaats. Met een bijbaantje bedoelen ze alle bijbaantjes die je na schooltijd of in het weekend verricht. Met vakantiewerk bedoelen ze dat je werk verricht in de schoolvakanties het is dus maar tijdelijk werk. Maar vakantiewerk kan ook eventueel je bijbaan worden. Vakantiewerk word meestal alleen verricht door jongeren en veel jongeren hebben vakantiewerk om wat extra geld bij te verdienen. Veel jongeren die geld verdienen werken ook voor hun zelfstandigheid. Ze hoeven niet meer telkens bij hun ouders aan te kloppen als ze geld nodig hebben maar ze kunnen over hun eigen geld beschikken.Wat voor werk wordt er verricht bij bijbaantjes of vakantiewerk?V

akantiewerkDe tien meest populaire vakantiebanen zijn:- Kassamedewerkster / vakkenvuller

- Verkoper in een kledingzaak

- Telemarketing

- Magazijnmedewerker

- Barmedewerker / bedienen in een restaurant,hotel

- Krantenbezorger

- Telefonist/ receptionist

- Bloembollenpeller

- Campingmedewerker in het buitenland

- Propper / promotiemedewerkerBijbanenDe meest populaire bijbanen zijn:- krantenbezorger

- vakkenvuller

- cafetariamedewerker

- caissière

- magazijnmedewerker

- receptioniste of telefonisteVragen aan het uitzendbureau tempo team.Wij hebben toen we informatie gingen verzamelen bij het uitzendbureau ook wat vragen gesteld aan mevrouw koopstra.We hebben haar de volgende vragen gesteld:

Wat voor werk wordt er vooral gedaan door jongeren?

Vooral vakkenvullers en kranten bezorgen is erg in trek bij jongeren, de werkgevers hebben meestal veel jongeren aan het werk omdat die lekker goedkoop zijn en ook wel graag willen werken om zo hun eigen geld te verdien en.Wat is het minimum leeftijd?

Je mag vanaf je 15 echt werken zoals er in de voorschriften staat. Maar er wordt ook al wel op een jongere leeftijd werk verricht vanaf je 13e mag je onder toezicht en met ouderen die goed gespecialiseerd zijn in het werk werken.Wat is het minimumloon?

Het minimum loon licht aan de leeftijd van de jongeren. Het minimum loon is wek in een tabel weer te geven. Het minimum loon geldt voor werkenden vanaf 15jaar en ouder. Het begint bij € 2,22 voor uitzendkrachten dit is altijd iets hoger dan het wettelijke minimum loon (het scheelt maar een paar cent maar toch!).Heeft u misschien folders en plaatjes voor ons die wij kunnen gebruiken voor ons verslag?

Ja, zeker heb ik folders voor jullie alleen plaatjes zijn er over dit onderwerp niet zo goed te vinden wij hebben alleen schriftelijke informatie voor jullie en misschien dat ik nog 1 foldertje voor jullie heb.Werden er vroeger ook al vakantiewerk of bijbaantjes gedaan?

Ja, er is niets veranderd want vroeger werd er ook al wel bijbaantjes en vakantiewerk gedaan, alleen vroeger was er meer werk op het land en vroeger verdiende de jeugd wat minder er waren nog niet heel strenge eisen zoals minimum lonen en dergelijke.Wat zijn de voor en nadelen van bijbaantjes of vakantiewerk?VoordelenDe voordelen van vakantiewerk en bijbanen zijn:- Het handig is als je geld hebt, want dan kun je uitgaan en dat is vaak al redelijk duur.

- Het is een goede voorbereiding voor later, want je moet bijvoorbeeld op vaste tijden aanwezig zijn en verantwoordelijkheidsgevoel en je leert met geld om te gaan.

- Ook is het een voordeel voor de maatschappij want er is bijvoorbeeld minder criminaliteit.

- Het is goed voor de economie want als je veel geld hebt ga je dit ook weer uitgeven.

- Ook is het een groot voordeel voor je ouders zodat die minder zakgeld hoeven te geven.NadelenVeel nadelen van vakantiewerk of een bijbaan zijn er niet. Als je een vakantiebaan hebt dan werk je in de vakantie het enige nadeel wat je daarbij hebt is dat je minder vrije tijd overhoudt in je vakantie. Je moet echter wel goed kunnen plannen want als je dat niet kunt krijg je problemen met je schoolresultaten. Je kunt problemen met je schoolresultaten en je werkgever voorkomen door een contract af te sluiten waarin je enkele regels opstelt waar jij en je werkgever zich aan moeten houden.Wat zijn de verplichte werktijden en regels bij een bijbaantje en bij het verrichten van vakantiewerk?RegelsSinds 1874 is er in Nederland een verbod op kinderarbeid. Volgens deze in de wet vastgestelde regeling mogen kinderen tot en met 15 jaar geen vakantiewerk of naschoolse arbeid verrichten. De jongeren van 16 en 17 jaar mogen dat alleen onder bepaalde omstandigheden. In het arbeidstijdenbesluit van 1 januari 1996 zijn er enkele uitzonderingen onder bepaalde omstandigheden. Voor iedere leeftijdscategorie gelden er bepaalde regels waar de werkgever en de werknemer zich aan moeten houden. Ze horen als de werknemer niet zwart werkt dit vast te leggen in een contract. Hierin staan de regels en wetten waaraan de werknemer en de werkgever zich beiden moeten houden.De werktijden en regels per leeftijdscategorieHet is niet altijd toegestaan om te gaan werken en geld te verdienen. Je mag pas echt werken als je 13 jaar of ouder bent. Werkende jongeren worden beschermd door speciale regels zo dat werkgevers de jongeren niet uit kunnen buiten. Kinderen vanaf 13 t/m 15 jaar mogen onder strenge regels en voorwaarden wel weken. Pas als je 16 bent mag je echt werken en staan er ook wat meer taken voor je open. Je mag veel meer soorten werk verrichten dan een 13,14 of 15 jarige. Maar ook voor jongeren tussen de 16 en de 18 zijn er dingen die niet verricht mogen worden.

Meestal als jongeren tussen de 13 en de 18 voor het eerst gaan willen werken gaan ze vaak naar een uitzendbureau. Om te vragen van hoe en wat?! En om hun eerste werkervaringen op te doen. Ook moeten jongeren goed opletten of ze wel het werk mogen verrichten en dat ze niet belazerd worden en daar heb je geen last van als je voor een uitzendbureau werkt. Jongeren van 13,14 of 15 jaar mogen sinds kort ook werken maar altijd met iemand die goed en hoog is opgeleid in het vak. Ze mogen niet alleen in bvb de winkel staan.Werken op zondagAls je 15 bent mag je ook op zondag werken. De ouders of verzorgers moeten daar wel toestemming voor geven en een soort contract ondertekenen. Maar als je in dat weekend de zaterdag hebt gewerkt mag je de zondag niet werken en natuurlijk ook anders om. ( dus niet twee drukke dagen in het weekend achter elkaar).12 jarigen morgen alleen vakantiewerk verrichten in het kader van een alternatieve straf, de regels hierbij zijn:

- het moet gaan om niet - industriële arbeid van lichte en opvoedkundige of aard

- Om een leerproject.

- Je mag maximaal 7 uur per dag werken

- Je mag maximaal 35 uur per week werken.

- En je mag maximaal 6 weken werken in de vakanties.Als je 13 of 14 jaar bent, mag je in ook maar in sommige gevallen werk verrichten. De regels die voor 13 en 14 jarigen zijn vastgesteld zijn:

- !3 en 14 jarigen mogen alleen maar huishoudelijke klusjes verrichten

- Ze mogen geen zelfstandige productiearbeid verrichten maar wel niet - industriële hulparbeid van lichte aard

- Je mag maximaal 7 uur per dag werken

- Je mag maximaal 35 uur per week werken

- En je mag maximaal 4 gewerkte vakantieweken per jaar werkenDe jongeren die de 15 jaar oud zijn mogen:

- maximaal 4.5 uur achter elkaar werken en dan moet de werknemer minstens een half uur pauze krijgen

- maximaal 8 uur per dag werken( alleen als je de werktijden zelf mag indelen mag je 9 uur werken)

- je moet minstens een rusttijd van 12 uur hebben tussen twee werkdagen

- op kantoren en fabrieken mag je alleen tussen 07.00 en 18.00 werken in overige sectoren 07.00 tot 19.00

- op de zaterdagen mag je alleen werken in verpleeginrichtingen, horeca, winkels, recreatiecentra en kranten bezorgen

- op zondag mag je alleen werken in verpleeginrichtingen en dat mag maximaal 17 zondagen in een jaar.Jongeren van 16 en 17 jaar die vallen niet langer onder een apart jongerenstatuut, zoals bij de arbeidswet van 1919 wel het geval was. Er zijn voor deze jongeren echter nog wel regels in de Arbeids- en rusttijdenwet vastgelegd waar de werknemers zich aan moeten houden. Deze regels zijn:

- Jongeren van 16 en 17 jaar mogen maximaal 9 uur per loondienst werken

- Ze mogen maximaal 45 uur per week werken

- Ze mogen maximaal 160 uur per maand werken

- Ze hebben recht op een rustperiode van 12 uur per dag

- Ze mogen geen nachtwerk verrichten

- Ze mogen niet overwerken

- Ze mogen geen diensten verrichten waarbij ze opgeroepen kunnen worden

- Het werk mag jongeren niet verhinderen om naar school te gaan

- Schooltijd telt net zo hard mee als arbeidstijd en moet op elkaar verrekend worden.Werknemers van 18 jaar hebben minder regels dan de andere jongeren onder de 18 jaar. Maar toch zijn er ook voor jongeren van 18 jaar ook regels vastgelegd in de Arbo-wetten. Zij mogen echter niet:

- Jongeren van 18 jaar mogen niet met stoffen werken die kankerverwekkend of giftig zijn

- De 18 jarigen mogen ook niet werken met stoffen die zich in het lichaam ophopen of slecht zijn voor de gezondheid als er lang mee gewerkt word.

- Ze mogen niet werken in afgesloten ruimtes

- Ze mogen niet werken met laser en radar installaties

- Ze mogen niet werken op plekken waar het geluid harder is dan 90 decibel

- Ze mogen niet werken met apparatuur die zo trilt dat het gevaar oplevert voor de gezondheid.De regels die hierboven zijn opgesomd met betrekking tot de arbeids- en rusttijden gelden zowel voor vakantiewerk als voor bijbaantjes, het enige verschil is dat er bij bijbaantjes ook schooltijd meegerekend word als arbeidstijd daar moet dus bij een bijbaantje na schooltijd rekening mee worden gehouden.Wat voor veiligheid moet worden gehandhaafd bij bijbaantjes en vakantiewerk?Jongeren die vakantiewerk of een bijbaantje hebben en hun werkgevers hebben zich ook te houden aan bepaalde veiligheidsvoorschriften om de gezondheid en het welzijn van de werknemers niet te schaden. Die veiligheidsvoorschriften zijn vastgelegd in de Arbo-wet. Jongeren onder de 18 jaar hebben de volgenden veiligheidsvoorschriften nodig op hun werk:

- Werken in een fabriek

- Werken met machines

- Werken aan een lopende band

- Werken met gevaarlijke en / of giftige stoffen

- Dingen tillen die zwaarder zijn dan 10 kilo

- Achter de kassa zitten

- Vrachtwagens lossen

- Bedienen in een restaurant

- Overwerk, nachtwerk en werken op zondag

- Niet in afgesloten ruimtes werken

- Geen eentonig of eenzaam werk doen

- Niet in situaties werken waarbij je ernstige verwondingen kunt oplopenHoe zit het met de kinderbijslag en de studiefinanciering, en de teruggave van de belasting en ziekenfondspremie?KinderbijslagIn de vakantieperiode mag je een bepaald bedrag bijverdienen zonder dat het de kinderbijslag in de weg zit. Ook als je maar af en toe werkt, mag je daar geld voor krijgen zonder dat je kinderbijslag in gevaar komt. Hoeveel mag je verdienen totdat je geen last krijgt van de kinderbijslag? Als je in de maanden juni, juli en augustus niet meer dan € 952,94 netto verdient. Maar over het verdiende loon moet wel belasting en premie over betaald worden.StudiefinancieringJe mag € 9402,48 netto bijverdienen per jaar. Dat is dus het bedrag dat je vanaf 1 januari tot 31 december mag bijverdienen. Anders krijg je geen studiefinanciering. Onder andere inkomsten naast je bijbaantje valt niet alleen het geld dat je verdient met een bijbaantje. De inkomsten die allemaal nog meer meetellen voor je maximale bijverdienbedrag vermeldden we hieronder. Als je naar je andere inkomsten kijkt die je niet bij een bijbaantje mag rekenen zijn dat:- Je nettoloon, ook ingehouden bedragen voor contributie enzovoort worden als inkomen meegerekend.

- Reiskosten- en stagevergoedingen

- Geld van particulier studiefonds of van fondsen van andere overheden die je regelmatig en vaker dan een keer per jaar krijgt en niet hoeft terug te betalen.

- Andere inkomsten, bijvoorbeeld freelancerwerk ( je eigen werk, wat je verricht als mensen het je vragen te doen) , min de aftrekbare kosten.

- Het ontvangen van alimentatie ( bedrag wat je ontvangt als je gaat scheiden van je partner)

- Winst uit een onderneming

- Lijfrente

- Uitkeringen in het kader van de Algemene nabestaande wet.

- Een sociale uitkering volgens de ziektewet, Werkloosheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekeringEen bijstandsuitkering wordt echter niet gezien als een inkomen.Teruggave van de Belasting- en ZiekenfondspremieAls je scholier of student bent zijn je ouders ook voor jou verzekerd. Als je ouders een verzekering voor jou hebben waarbij je ook verzekerd bent tegen ziektekosten, dan kun je in aanmerking komen voor teruggave van een premie, die je ouders in de periode van de tijd dat je vakantiewerk gedaan hebt betaald hebben. Er zijn nog meer dingen waarbij je ziekenfonds en belastingspremie terug kan krijgen. De situaties waarbij je deze premie terug kan krijgen zijn onder andere:- Als je niet het gehele jaar gewerkt hebt

- Als je onregelmatig gewerkt hebt en je inkomen sterk wisselde

- Als je veel aftrekposten had zoals bijv. Reiskosten, studiekosten, ziektekosten en rente van schulden en of hypotheek.

- Als je twee baantjes tegelijkertijd had en totaal niet meer verdiend hebt als de voor jouw geldende inkomens.Je kunt ook belasting terugvragen als een deel van je loofheffing is ingehouden. Als je daar recht op hebt kun je aan het eind van elk gewerkt jaar de belastingtelefoon bellen en dan moet je ze de vraag stellen of ze je een J- biljet toezenden, die je dan bij ontvangst moet invullen. Bij het invullen van een J- biljet heb je een jaaropgave nodig die je ontvangt van je baas aan het einde van elk gewerkt jaar. Deze jaaropgave ontvang je meestal in januari of februari.Wat is het minimum jeugdloon?Voor kinderen van 13 en 14 jaar heeft de overheid geen minimum jeugdloon vastgesteld. Meestal krijgen 30% en dat is het minimumloon van een 15 jarige een voorbeeld:

Het minimum loon van een 15 jarige is € 2,09 en ze werkt bijvoorbeeld 10 uur in de weekLeeftijd Per maand Per week Per uur

14 jaar € 362,00 € 83,50 €2, 09

15 jaar € 362,00 € 83,50 € 2,09Maar dit kan wel per werkgever verschillen.Het minimum loon per 1 juli 2003:15 - jarige 30,0 % €2,19 €2,22

16 - jarige 34,5 % €2,52 € 2,55

17 - jarige 39,5 % €2,88 €2,91

18 - jarige 45,5 % €3,32 €3,36

19 - jarige 52,5 % €3,83 €3,87

20 - jarige 61,5 % €4,49 €4,54

21 - jarige 72,5 % €5,29 €5,35

22 - jarige 85,0 % €6,21 €6,28

23 - jarige en ouder 100 % €7,30 €7,38Wat voor een werk mogen jongeren verrichten en welk soort werk?Jongeren mogen per leeftijd verschillende werksoorten verrichten.

Zo mogen jongeren onder de 18 jaar geen werk met machines doen en ook mogen ze niet ‘s nachts werken.Lichamelijk werk

Werk waarbij je de hele dag staat ( achter de lopende band), veel moeten lopen (horeca) en sjouwen (verhuisbedrijf)

Als vakantiewerk wordt hier vaak fruit plukken, asperges steken en bloembollen pellen.Aandachtig werk

Werk waarbij je veel met je hoofd werkt, nauwkeurig werk, soms met bepaalde drukte werken ( veel stress dus) voorbeelden hiervan zijn administratief werk, boekhouding (cijfers invoeren) en kassa werk ( goed terug tellen wat je klanten terug moeten hebben)Als vakantie werk wordt hier vaak kassamedewerkster op uitgevoerd.Service werk

Werk waarbij je afhankelijk bent van anderen die beroep op je doen. Dit werk kent vaak pieken en dalen. Voorbeelden hiervan zijn receptie of baliemedewerkster (gasten ontvangen en doorverwijzen), catering (bedrijfsrestaurant) en bewaking (onderzoek)

Als vakantie werk verrichten ze vaak iets van serveerster bij een café of

Restaurant.Zomers werk

Leuk als het mooi weer is en je wordt lekker bruin. Als het regent kan het minder leuk zijn. Voor beelden hiervan zijn ijsverkoopster, strandwacht of zwermbadwacht, fruit plukken, recreatieparken en gemeenteplantsoenen onderhouden

In de vakantie doen ze dus vaak iets van bramen of bosbessen plukken.Hoe kom je aan vakantiebaantje? Kijk in de plaatselijke krant of een nieuwsblad

 Bel het bedrijf of de winkel op waar je wilt werken of ze nog vakantiewerk nodig hebben

 Of ga er langs ( maak je nog meer kans) om te vragen of ze nog werk hebben?

 Schrijf je in voor vakantiewerk bij een uitzendbureau

 Vraag bekenden ( ouders, vrienden, familie enz) of hun weten of er nog ergens werk nodig is

 Of kijk op Internet daar staan ook vaak wel wat advertenties op

 En als laatste kun je ook nog zelf een advertentie plaatsenWat is het verschil tussen vakantie en bijbaantjes hier in Nederland en in de derde wereldlanden?In India leven miljoenen kinderen tussen de vijf en dertien jaar die niet op school zitten en ook niet kunnen spelen. Die kinderen hebben dus geen leuke jeugd. Ze moeten werken, en geld verdienen voor hun ouders. Die kinderen leren zo ook niet hoe belangrijk het is om naar school te gaan. En dus kunnen ze dat later ook weer niet aan hun kinderen vertellen. En zo gaat dat al heel, heel lang. Kinderen die niks hebben geleerd vinden later, als ze volwassen zijn alleen maar baantjes als sjouwer of als landarbeider. Met dat zware werk verdienen mensen maar anderhalf euro per dag. En lang niet altijd is er werk. Anderhalf euro is ook in India niet genoeg om een gezin een dag van te onderhouden daarom moeten de vrouwen en kinderen wel meewerken om wat geld bij elkaar te krijgen. In veel gebieden kan er alleen maar gewerkt worden tussen juni en oktober want dan is er het regenseizoen en is er goede landbouwgrond om hun producten op te verbouwen.na die periode is er niet voldoende water over voor de planten om ze te voeden. Hele gezinnen trekken dan weg naar suikerrietplantages, waar wel gewerkt kan worden. Daar zijn geen scholen voor kinderen, dus werken de kinderen zoals gewoonlijk mee met hun ouders op het land. Daar zijn er nog maar een paar redenen voor het bestaan van kinderarbeid. Soms hebben de ouders geld nodig om een ziekenhuis te betalen of voor de bruidsschat van hun dochter ze lenen dan vaak geld van geldschieters en komen daardoor in een vicieuze cirkel. Daardoor moeten ze hun kinderen ongeveer 2 jaar uitlenen aan geldschieters om de schuld af te lossen. Ook zijn er veel kinderen die van huis weglopen omdat ze niet meer kunnen leven thuis. De weggelopen kinderen moeten op straat zien te overleven, en ook zij moeten dan weer werken om iedere dag een hapje rijst te verdienen. Ook zij zijn kinderen die eigenlijk zouden moeten spelen en leren.We komen de werkende kinderen daar tegen in heel veel baantjes. Het begint bij kinderen vanaf 5 jaar die op hun nog jongere broertje of zusje moeten passen als vader en moeder aan het werk zijn of overleden zijn. Ook worden hele jonge kinderen erop uit gestuurd om op een paar geiten of een koe te passen. Vanaf een jaar of 7 zie je de kinderen in kleine afgelegen restaurantjes en eetstalletjes werken. Ze maken meestal hele lange dagen. Meestal beginnen ze om 7 uur in de morgen en zijn ze s’avonds om tien uur nog aan het werken. Andere jongetjes werken in kleine garages, ze doen alleen alle vieze werk en leren verder niks. Meisjes moeten vaak ergens in de huishouding werken. Veel kinderen doen ook gevaarlijk werk in de industrie wat bij ons zeker tot onze achttiende verboden is. Ze maken bijvoorbeeld vuurwerk en glazen armbanden met gloeiend heet glas.Hebben bijbaantjes invloed op de schoolprestaties?Wij hebben twee leerlingen gevraagd wat ze van bijbaantjes en hun school vinden.We hebben ze de vraag gesteld of voor hun bijbaantjes invloed hadden op hun schoolprestaties, of dat het juist goed was om een bijbaan te hebben.Voor hen was een bijbaantje een bron van inkomsten. Je leert dat je hard moet werken voor je geld, en zo ook beter kunt zien wat je in het weekend met het uitgaan kunt opmaken en wanneer het te ver gaat. Je leert omgaan met de waarde van je geld. Meisje,, Ik zie nu dat ik niet al het geld van mijn ouders kan krijgen voor het uitgaan en voor dure uitgaven aan kleding en make-up.Ik spaar mijn geld en zet het op de bank, en als ik iets leuks tegenkom en genoeg geld heb koop ik het. Ik werk alleen in het weekend zodat ik mijn huiswerk gewoon door de weeks kan maken.’’ Jongen:,, Ik snap wel dat sommigen denken dat een bijbaantje ten koste kan gaan van je schoolprestaties maar je kunt het ook zo plannen dat je genoeg tijd over houdt om af en toe te gaan werken.Zo werk ik 3 dagen in de week, als ik dan moet werken zorg ik dat ik voor die tijd mijn huiswerk gemaakt heb.Antwoord op de hoofdvraag:

Wat is het verschil tussen bijbaantjes en vakantie werk?

Op zich zijn er niet zo heel veel verschillen tussen een bijbaan en vakantiewerk, er zijn alleen verschillen met betrekking tot de kinderbijslag en de werktijden en leeftijd. Want in de vakantieperiode mag je maar een bepaald bedrag erbij verdienen zonder dat dit van invloed is op de kinderbijslag die je ouders ontvangen. In de vakantieperiode gelden er andere werktijden als bij een bijbaantje dat je na schooltijd doet. In de schoolweken mag je bijvoorbeeld:

- maximaal 5 dagen per week werken

- maximaal 12 uur per week

- op schooldagen maximaal 2 uur per dag

- op overige dagen maximaal 8 uur per dag

- na maximaal 4.5 uur werken minimaal een half uur pauze

- onafgebroken rusttijd van minimaal 12 uur per etmaal.

In de vakantieweken mag je:

- Maximaal 6 vakantieweken per jaar waarvan ten hoogste 4 weken aaneengesloten

- Minimaal 5 dagen per week

- Maximaal 40 uur per week

- Na 4.5 uur werken minimaal een half uur pauze

- Onafgebroken rusttijd van minimaal 12 uur per etmaal

Verder is er nog een verschil in loon als je in de vakantie werkt krijg je vakantie geld dat is dan nog niet eens zo heel veel maar toch is het wat maar dat verschilt wel weer na de tijden hoeveel je hebt gewerkt. En vakantiewerk is meer voor een kortere tijd en een bijbaantje heb je gewoon het hele jaar door. De verschillen in kinderbijslag en studiefinanciering zijn niet zo heel groot mits je meer bijverdiend dan een bepaald bedrag, dan word er bij je ouders een deel van de kinderbijslag ingehouden of een deel van de studiefinanciering word er ingehouden door de instantie die deze bedragen verstrekt.Verder zijn alle regels en wetten hetzelfde voor gewone krachten en vakantiekrachten.


REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

G.

G.

Er staat minimaal 5 dagen per week.. volgens mij moet dit maximaal zijn.

groet

13 jaar geleden

I.

I.

- !3 en 14 jarigen mogen alleen maar huishoudelijke klusjes verrichten!3 klopt niet....

14 jaar geleden

C.

C.

ik heb een vraag waar ik iets kan terug vinden. Als de vakken vuller zijn werk niet op tijd af heeft en onbetaald het af moet maken. is dit legaal, mag dit?? Graag zou ik weten waar dit is vast gelegd.

10 jaar geleden

A.

A.

het is wel erg langdraadig hoor maar wel informatief

8 jaar geleden

A.

A.

ik vond het wel goed maar ik ben 13 -14 jaar en er zijn heel veel baantjes die ik kan doen maar daar staat bijna niks over in

7 jaar geleden

T.

T.

Klopt dit onderzoek is uit 2004, toen mochten jongeren niet zo heel veel.

2 jaar geleden