Enquête over de ramp in Enschede

Beoordeling 5.9
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 3e klas mbo | 2228 woorden
  • 21 mei 2001
  • 69 keer beoordeeld
Cijfer 5.9
69 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

Inleiding

Dit verslag moeten we maken voor het vak Nederlands. Het omvat een verslag doormiddel van een schriftelijke enquête. Kim en ik hebben besloten dit verslag te doen over de nazorg van de ramp in Enschede. Hier vooraf gaand nog even wat informatie over de ramp.

Op 13 mei begon er een brand wat in eerste instantie een gewone brand leek in de opslag plaats van Fireworks, maar dat liep uit in een ongewone grote ramp. De zware explosies van zaterdag middag hebben een grootdeel van de Enschedese wijk Mekkelholt weggevaagd. Vele mensen verloren hun huizen, dierbaren, dieren kort om alles. Het enige wat hun nog hadden waren de spullen die ze op het moment van de ramp bij zich hadden. De getroffenen konden zich melden o.a bij de Diekmanhal daar konden ze ook slapen en eten. En wachten op een nieuwe verblijfplaats.

Nu, vier maand na de ramp, zijn er vele dingen gebeurd. En er blijven vele vragen hangen over wie heeft dit veroorzaakt, hoe heeft dit kunnen gebeuren. Hier over zijn de meningen verdeeld. Daarom is er ook een onderzoekscommissie ingesteld om die dingen uit te zoeken.

Maar de nabestaanden en de getroffenen daar hoor je eigenlijk niets meer van. Worden die nog gesteund? Worden die nog bij de verwerking van de ramp geholpen? Hebben ze genoeg financiële steun gekregen? Dit zijn de vragen waarop wij antwoord willen. En zo nog veel meer dit alles kunt u lezen in dit verslag over de nazorg van de ramp en wij hopen dat we daar over wat meer duidelijkheid kunnen krijgen doormiddel van de enquête.

Hoofdstuk 1: Probleemstelling

Ons doel is te onderzoeken of mensen tevreden zijn over de nazorg. En als ze niet tevreden zijn, waaraan het dan ligt. En dan de resultaten in kaart te brengen en dit vervolgens naar Meneer Mans te brengen.

Hoofdstuk 2:Doelgroep

Wij hebben 2 doelgroepen namelijk de direct betrokkenen en de niet rechtstreeks betrokkenen.

Van de direct betrokkenen weten wij dat die doelgroep op 13 mei de ramp mee hebben gemaakt en dat sommige daardoor nog steeds problemen hebben. Wat overigens niet gek is.

De slachtoffers die direct getroffen zijn, leiden vaak aan psychische klachten. Daar gaan we nu even wat dieper op in. Maar ook de niet betrokkenen kunnen daar aan lijden daar om gaan we ook zeer voorzichtig met onze doelgroep om.

Banger

Sommigen zijn banger en waakzamer dan normaal. Ze voelen zich zo kwetsbaar dat ze constant voor een nieuw gevaar lijken te komen staan. Harde geluiden of plotselinge geluiden waarvoor heen mensen niet op reageerden, roepen nu (lichamelijke) schrikreacties op. Ook schrikken ze van bepaalde geuren die hun doen denken aan de ramp?

Vermoeid gevoel

Dat slachtoffers en direct betrokkenen zich na verloop van tijd vermoeid gaan voelen is dan ook niet vreemd. Door de toegenomen oplettendheid en de opdringende herinneringen zijn mensen constant bezig geestelijke arbeid te verrichten. En geestelijke arbeid is net zo vermoeiend als lichamelijke. De slachtoffers en de direct betrokkenen raken als ware overwerkt. Dit met lusteloosheid en vermoeidheidsgevoelens als resultaat. Zeker als mensen veel praktische dingen nog moeten regelen.

Verlies geduld en concentratie

Dit wil je ook lezen:

De getroffenen verliezen gemakkelijker hun normale geduld. Bij het minste of geringste reageren ze geprikkeld en dat kan je ze natuurlijk niet kwalijk nemen. De vermoeidheid gaat ook ten koste van het eigen concentratie vermogen. Men maakt veel eerder allerlei fouten of weet ineens niet meer precies waar men mee bezig was.

Al deze zogenaamde stress reacties zijn normale reacties op abnormale schokkende gebeurtenissen.

Afleiding zoeken

Toch zijn slachtoffers of getroffenen niet helemaal overgeleverd aan allerlei belevingsreacties. Mensen bezitten tevens een natuurlijk afweermechanisme tegen overbelasting aan pijnlijke gedachten en gevoelens. Door er niet over te praten , hard te gaan werken of op een andere wijze afleiding zoeken, kunnen slachtoffers

‘’ op adem komen’’. Ze zijn in staat om op andere momenten de ramp of de rampzalige gevolgen te vergeten, of herinneringen er aan vermijden. En dat is wel zo nuttig en zo prettig.

Praten helpt

Tenminste zo lang het niet bij vermijden blijft. Verwerken is namelijk niet het zelfde dan wegstoppen, ontkennen of het verzwijgen van de ervaringen, gedachten en gevoelens. Zoals een gewone wond moet ook een psychische wond goed worden verzorgd. Door er met anderen er over te praten gebeurt dat. Het is een goede manier om spanningen, verdriet, en nare gedachten kwijt te raken. Praten lucht op, net zo als huilen. En dat gaat natuurlijk ook niet in een keer, zoals een gewone wond ook niet in een dag is genezen. Voor de getroffenen is het daarom goed dat ze er regelmatig over blijven praten. Dat getroffenen dan soms het gevoel krijgen ‘’ dat ze voor de tiende keer het zelfde vertellen’’ is begrijpelijk maar niet erg. Het gaat immers over gebeurtenissen die je nooit vergeet.

Aandacht vanuit de omgeving

Daarom is serieuze aandacht vanuit de omgeving zo belangrijk. Mensen die de tijd nemen om te luisteren naar het verhaal van de slachtoffers en de direct betrokkenen. Dat anderen op een niet sensationele manier vragen stellen over wat er is gebeurd, hoe het gaat of wat er te gebeuren staat. Kortom dat de mensen begrip tonen en erkenning geven. Niet alleen de eerste dagen of de eerste week, maar ook de maanden na de ramp. Want het overleven van en schokkende gebeurtenis is wat anders dan het leven er na.

Hoofdstuk 3:Onderzoeksopzet.

We gaan de getroffenen van de ramp zo veel mogelijk thuis enquêteren dat is mogelijk omdat Kim ook getroffen is bij de ramp. Daardoor kent Kim de mensen die in het ramp gebied woonden en ze weet ook waar ze nu verblijven.

Deze mensen gaan we enquêteren na schooltijd. Daar hebben we denk ik wel een paar dagen voor nodig want het lijkt ons een beetje veel werk omdat al die mensen nu verspreid door heel Enschede en omstreken wonen.

Het werkstuk gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

We gaan de niet getroffenen in de stad enquêteren, want de meeste mensen die daar lopen zijn niet echt serieus betrokken geraakt bij de ramp en deze zijn ook meestal sneller berijd op mee te werken aan de enquête, omdat het voor hun minder gevoelig is. Deze gaan we ook enquêteren na schooltijd op verschillende dagen om een beter overzicht te krijgen.

Hoofdstuk 4: De enquête

Hallo.

Wij zijn Tyun en Kim en wij zitten op het ROC aan de Buursestraat.

Onze leraar Nederlands heeft ons de opdracht gegeven om een enquête te maken over een onderwerp dat wij zelf mochten bedenken.

Wij hebben gekozen voor het onderwerp “de nazorg van de ramp”.

Wij willen graag weten hoe u hierover denkt en willen u graag vragen om uw hulp.

Alvast bedankt.

Tyun en Kim.

1) Bent u direct betrokken bij de ramp?

 Ja, namelijk…………………………………………………………………….

 Nee.

2) Waar was u tijdens de ramp?

…………………………………………………………………………………….

3) Wat vindt u van het optreden van burgemeester Mans meteen na de ramp?

 Goed

 Kon beter

 Slecht

 Geen mening.

4) “Burgemeester Mans moet blijven!”, wat vindt u hiervan?

 Mee eens.

 Niet mee eens.

5) Wat vindt u van het optreden van de hulpverleners?

 Goed

 Voldoende

 Onvoldoende

 Slecht

6) Wat vindt u van de directe opvang van de slachtoffers in de Diekmanhal?

 Goed

 Slecht

7)Bent u gewond geraakt tijdens de ramp?

 Ja.

 Nee.

8) Zo ja, bent u hiervoor behandeld?

 Ja. (ga verder met vraag 9 en 10)

 Nee. ( ga verder met vraag 11)

9) Waar bent u behandeld?

 MST

 Huisarts

 Anders, namelijk………………………………………………………………

10) Bent u tevreden over deze hulp?

 Ja.

 Nee, namelijk…………………………………………………………………

11) Heeft u deelgenomen aan het gezondheidsonderzoek?

 Ja.

 Nee, omdat……………………………………………………………………

12) Wat vindt u van dit onderzoek?

 Zeer goed.

 Goed.

 Matig.

 Slecht.

13) Wat vindt u van de financiële regelingen?

 Zeer goed

 Goed

 Matig

 Slecht

14) Wat vindt u van het aanbod van tijdelijke woonruimte?

 Zeer goed

 Goed

 Matig

 Slecht.

15)Wat vindt u van giro 777?

 Zeer goed

 Goed

 Matig

 Slecht

16) Bent u op de hoogte van wat er gebeurt met de opbrengsten van giro 777?

 Ja.

 Nee.

17) Heeft u deelgenomen aan een activiteit die in samenwerking met giro 777 is georganiseerd?

 Ja, namelijk  Benefietconcert

 Normaal

 Anders……………..

 Nee.

18) Wat vindt u van deze activiteiten?

 Zeer goed.

 Goed

 Matig

 Slecht.

19) Heeft u deelgenomen aan de stille tocht?

 Ja.

 Nee.

20) Wat vindt u van deze stille tocht?

 Mooi

 Te druk

 Had voor mij niet gehoeven.

21) Wat vindt u van het bezoek van koningin Beatrix aan het rampgebied?

 Zeer goed

 Goed

 Was niet nodig

 Geen mening.

22) Wat vindt u ervan dat andere gemeentes de slachtoffers een vakantie hebben aangeboden?

……………………………………………………………………………………………..

23) Wat vindt u dat gemeente Enschede doet voor de slachtoffers?

 Genoeg.

 Voldoende

 Te weinig

24) Wat vindt u van de informatie over de oorzaak van de ramp?

 Genoeg

 Voldoende

 Onvoldoende.

25) Wat vindt u ervan dat de slachtoffers met een bus door het rampgebied mochten?

……………………………………………………………………………………………

26) Bent u zelf onder begeleiding het rampgebied in geweest?

 Ja.

 Nee.

Hoofdstuk 5: Reacties van de enquête

De meeste mensen vonden het wel leuk om de enquête in te vullen. De scholieren die we hier op school hebben gevraagd werkten er ook enthousiast aan mee. Maar er waren ook mensen die zwaar getroffen waren die vonden het best wel moeilijk om de enquête in te vullen.

Hoofdstuk 6: Resultaten van de enquête

De enquête is afgenomen en nu gaan we kijken wat er van geworden is.

1) Bent u direct betrokken bij de ramp.

Antwoorden op die vraag

2. Waar was u tijdens de ramp?

Antwoorden op die vraag

3. Wat vindt u van het optreden van burgemeester Mans meteen naar de ramp.

4. ‘’ Burgermeester Mans moet blijven!’’, wat vindt u hiervan?

5. Wat vindt u van het optreden van de hulpverleners?

6. Wat vindt u van de directe opvang van de slachtoffers in de Diekmanhal

7. Bent u gewond geraakt tijdens de ramp?

8. Zo ja, bent u hiervoor behandeld?

2 personen waren gewond geraakt en beiden zijn ze hier voor behandeld.

9. Waar bent u behandeld?

Beiden zijn ze behandeld bij MST.

10. Bent u tevreden over deze hulp?

Beide personen zijn tevreden over de hulp.

11. Heeft u deel genomen aan het gezondheidsonderzoek?

Niemand heeft deelgenomen aan het gezondheidsonderzoek, en dat om de volgende redenen.

12. Wat vindt u van dit onderzoek?

13. Wat vindt u van de financiële regelingen?

14. Wat vindt u van het tijdelijk aanbod van tijdelijke woonruimte?

15. Wat vindt u van giro 777?

16.Bent u op de hoogte van wat er gebeurt met de opbrengsten van giro 777?

17. Heeft u deelgenomen aan een activiteit die in samenwerking met giro 777 is georganiseerd?

In totaal hebben 3 mensen mee gedaan aan activiteiten.

1 aan het Benefiet concert

1 aan het Normaal concert

1 persoon heeft geld gestort deze hoort bij de categorie anders, maar het is eigenlijk geen activiteit.

18. Wat vindt u van deze activiteiten?

19. Heeft u deelgenomen aan de stille tocht?

20. Wat vindt u van deze stille tocht?

21. Wat vindt u dat de gemeente Enschede doet voor de slachtoffers?

22.Wat vindt u ervan dat andere gemeentes de slachtoffers een vakantie hebben aangeboden?

23. Wat vindt u dat de gemeente Enschede doet voor de slachtoffers?

24. Wat vindt u van de informatie over de oorzaak van de ramp?

25. Wat vindt u ervan dat slachtoffers met een bus door het ramp gebied mochten?

26. Bent u zelf onder begeleiding het rampgebied in geweest?

26. Bent u zelf onder begeleiding het rampgebied in geweest?

Hoofdstuk 7: Conclusies en aanbevelingen

Aan onze enquête hebben 20 mensen meegedaan. Daar onder waren 10 getroffenen en 10 niet getroffenen. Daarom lopen soms de antwoorden uiteen.

Conclusies:

Bijna alle geënquêteerden zijn het er mee eens dat burgemeester Mans moet blijven. Ze vinden dat hij goed heeft gehandeld tijdens en na de ramp.

Ook de hulpverleners hebben hun werk prima verricht. Het is alleen jammer dat niet echt veel mensen mee hebben gedaan aan het gezondheidsonderzoek, dat was vooral te wijten aan dat mensen niet eens wisten dat het plaats vond.

De financiële regelingen waren goed.

Het tijdelijk aanbod van woonruimte was over het algemeen goed.

Over giro 777 zijn de meningen verdeeld. Dat komt omdat ook iets minder dan de helft van de geënquêteerden niet weet wat giro 777 met de opbrengsten doet. Bijna niemand van onze enquête heeft deelgenomen aan activiteiten die in samenwerking met giro 777 zijn georganiseerd.

Maar de activiteiten zijn door de geënquêteerden zeer goed tot goed bevonden.

Er zijn maar 3 mensen naar de stille tocht geweest de rest zal het waarschijnlijk op de televisie gevolgd hebben. Men vond de stille tocht mooi, maar ook te druk.

Het bezoek van koningin Beatrix aan het ramp gebied was niet nodig geweest, maar ze vonden het ook wel goed dat ze kwam.

Iedereen vond het een goed idee en een mooi gebaar van de andere gemeentes om mensen die getroffen waren een vakantie aan te bieden.

De meningen over wat de gemeente Enschede voor de slachtoffers doet loop heel erg uit een, de meerderheid zegt voldoende, maar is dat wel zo als je getroffen bent?

De informatie over de oorzaak van de ramp is onvoldoende bevonden door de slachtoffers. En veel geënquêteerden vinden dat er nu nog steeds te weinig bekend is en dat dat al wel had gemoeten.

Dat de slachtoffers met een bus door het ramp gebied mochten kwam zeer positief uit ons onderzoek. Er is er maar 1 met een bus het ramp gebied in geweest en deze geeft ook aan televisie beelden zeggen veel, maar niet alles.

Aanbevelingen:

Laat burgemeester Mans burgemeester van Enschede blijven.

Zorg dat er op korte termijn duidelijkheid wordt verstrekt over de ramp. En geef de informatie vrij waar de mensen recht op hebben.

Kondig onderzoeken en activiteiten van tevoren aan en probeer ze eventueel ook nog te promoten als dat mogelijk is.

REACTIES

J.

J.

https://www.survio.com/survey/d/K5B1L3Q2Q1H4N2X8N

5 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.