ADVERTENTIE
Ben jij op zoek naar een studie die je meer biedt dan standaard hoorcolleges en werkgroepen?

Verdiep je dan eens in een universitaire studie bij Defensie! Een studie waar je meer leert dan studeert. Samen met Defensie beantwoorden we de meestgestelde vragen over studeren bij Defensie. 

Check het artikel!

VivisectieHoofdstuk 1

Waarom worden er dieren gebruikt om producten te testen en onderzoeken te doen?De reden dat er dieren gebruikt worden zijn:

· Toen men begon met het testen van producten, was het verboden om menslichamen te ontleden. Daarom begon men met dierproeven.

· Dieren lijken veel op mensen als je kijkt naar het DNA van dieren.

· Het lichaam van dieren reageert vaak hetzelfde als het lichaam van de mens op bepaalde stoffen. (Maar dit s niet altijd het geval).

· In de ogen van sommige mensen hebben dieren geen rechten. Het is daarom erg makkelijk om dieren te gebruiken. Dieren geven vrijwel geen verzet en je kunt er alles mee doen wat je maar wilt.


· Het wordt al zo lang gedaan dat mensen eraan gewend zijn geraakt. Er zijn ook al veel vaccins gemaakt met behulp van dieren. Ook zijn er al veel ziekten ontdekt door het gebruik van dieren. Mensen zien hierdoor vaak alleen maar de voordelen van dierproeven en vinden het daarom niet nodig om het te vervangen door een alternatieve manier. Het werkt toch goed? Mensen denken hier niet aan de dieren die lijden.Wat geeft ons het recht om proeven op dieren te verrichten?De mens heeft de plicht om zieken zo goed mogelijk te verzorgen en mensen en dieren in nood te helpen. Daarom moet men de kennis op het gebied van biologie en de geneeskunde verruimen. Wanneer men over geen andere onderzoeksmethodes beschikt, worden er proeven op dieren gedaan. Wat er vaak wordt vergeten is dat dieren wezens zijn die ook gevoel hebben en ook pijn voelen. Dieren hebben ook een geheugen en kunnen net als mensen ook lijden. Ook zijn dieren niet in staat om aan de pijn te ontsnappen. Ze zijn van de mens afhankelijk. Van uit moreel standpunt moeten dieren gerespecteerd worden en mogen ze niet lijden.Sommige mensen zijn ervan overtuigd dat dierproeven niet te vermijden zijn. Ze denken dat alternatieve proeven de dierproeven niet kunnen vervangen. Toch is bewezen dat dit weldegelijk kan. (Ik zal in een ander hoofdstuk de alternatieve methoden noemen). Het is ook veel goedkoper en minder complex om proeven op alternatieve manieren te doen. Het is best duur om al de dieren te houden. Voor een proef worden er ontzettend veel dieren gehouden om de proef op te doen. Ze gebruiken zo veel dieren omdat het resultaat dan betrouwbaarder is. Maar het nadeel van dieren is dat ze ook om een andere reden ziek kunnen worden en ze kunnen elkaar dan aansteken. Deze dieren zijn dan niet ziek geworden door de proef en hierdoor is de proef mislukt. Soms weet men niet zeker of de dieren ziek zijn geworden van de proef of door een andere reden. Dit is een groot nadeel van het gebruik van dieren.Er is een onderzoek gedaan met fluor. 500 muizen en 500 ratten kregen elke dag een dosis fluor binnen. Niet een muis werd aangetast, terwijl de ratten kanker kregen. Als het verschil van de reactie van een product per dier verschilt, kun je toch ook niet zeggen dat dieren hetzelfde reageren als mensen!Hoofdstuk 2

Welke dieren zijn het meest geschikt en waarom?Meer dan 90% van de dieren die worden ingezet voor het biologisch onderzoek en medische onderzoek zijn muizen, ratten of andere knaagdieren. Katten, honden en apen vormen minder dan 1% van dit totaal. De rest bestaat grotendeels uit vogels, vissen, paarden, runderen en geiten.In 2002 werden er 714.449 dieren gebruikt om proeven mee te doen. Er werden toen maar liefst 745.114 dieren mishandeld om onder andere medicijnen en make-up te testen.
Per dag worden er ongeveer 2000 dieren gebruikt. Van deze 2000 overleven er slechts 140 het onderzoek.

Elke minuut sterft er dus onnodig een dier aan een van de onderzoeken.Hoofdstuk 3

Waar worden er dierproeven gedaan?· in laboratoria

· op universiteiten, vooral universiteit utrecht voor diergeneeskunde, maar ook studies voor medicijnen gebruiken vaak dieren voor onderzoeken.

· Maar ook op scholen in het voortgezet onderwijs. Hier gebruiken ze vaak kleinere dieren.Hoofdstuk 4

Welke alternatieven zijn er voor dierproeven?Dierproeven in het onderwijs zijn onnodig. Ze worden alleen maar gebruikt voor meer uitleg van de verplichte stof. Ze kunnen prima vervangen worden door alternatieve. De school kan bijvoorbeeld video’s, computers, preparaten en kunststofmodellen gebruiken. Deze alternatieven kunnen de lesstof goed verduidelijken. Daarnaast kun je van een model of van een video oneindig gebruik maken. Bij een proef met dieren moet je elke keer weer een dier doden.Dierloze proeven zijn nauwkeuriger dan proeven met dieren. Ook zijn ze goedkoper en minder tijdrovend omdat je bij een proef met dieren lang moet wachten totdat de dieren een kenmerk van de ziekte gaan vertonen.

Sommige mensen geloven jammer genoeg niet dat de mens zonder dierproeven kan. (een voorbeeld is de patiëntenbeweging) Ze geloven ook niet dat de alternatieven reëel zijn. Daarom moeten er meer voorlichtingen komen om mensen duidelijk te maken dat er echt wel alternatieven zijn die even betrouwbaar of zelfs betrouwbaarder zijn dan de dierproeven. Men moet bewijzen dat dierproeven helemaal niet nodig zijn.Alternatieven:

· Oogtesten: Vaak wordt bijv. make-up of shampoo getest door het product in de ogen van dieren te smeren. Vervolgens wordt gekeken of het dier geïrriteerde ogen krijgt en last heeft van het product. Dit kan ook anders. Men kan ogen van geslachten dieren gebruiken, ipv de ogen van levende dieren.

· Huidirritatietesten: Alternatief hiervoor zijn de tests die gedaan kunnen worden op stukjes huidcel van de mens. Met de hedendaagse technieken is het al mogelijk om uit huidcellen, stukjes huid te laten groeien, die weer gebruikt kunnen worden voor een onderzoek.

· Immunologische technieken: Kinderen worden als ze klein zijn geëind tegen verschillende ziektes. Het lichaam maakt dan een immuunsysteem aan. Vroeger werden bijvoorbeeld apen of muizen ziek gemaakt om vervolgens de ziektekiemen uit het lichaam te halen. Deze werden verzwakt en in het lichaam van de mens gespoten. Wij worden er dan niet meer ziek van omdat de ziektekiemen verzwakt zijn. Het alternatief hiervoor is dat de ziektekiemen gekweekt worden in een reageerbuis en in leven gehouden worden.

· Robots: Veel proeven die op dieren gedaan worden kunnen door robots uitgevoerd worden. Hierbij kun je denken aan botsproeven voor auto”s. Hiervoor werden eerst dieren gebruikt! Robots geven hierbij ook een veel duidelijker resultaat. Een ander voorbeeld is dat bepaalde processen van ingewanden beter gevolgd kunnen worden via een computergestuurd nepmodel, dan via hetzelfde orgaan afkomstig van een dier. Er is zelfs een glazen maagdarmkanaal gemaakt. Hiermee kunnen giftigheids tests gedaan worden zonder dar er nog dieren voor nodig zijn.

· Embryo’s: I.P.V volgroeide dieren kun je ook embryo’s gebruiken. Het voordeel is dat zij nog geen pijn voelen, omdat het zenuwstelsel nog niet ontwikkeld is.

· Organen van dode dieren en mensen: In slachthuizen blijft altijd veel materiaal over dat mensen niet in het voedsel willen verwerken, zo ook organen. Deze organen kunnen veel dierproeven vervangen.

· Lagere organismen: Hiermee bedoel ik ongewervelde dieren met een eenvoudige lichaamsbouw. Bijv: bacteriën, insecten, weekdieren, algen enz.. Deze dieren hebben een minder ontwikkeld zenuwstelsel, zodat ze geen of nauwelijks pijn voelen. Zij kunnen dieren vervangen die wel pijn voelen.

· Om een bepaalde wetenschappelijke vraag te beantwoorden kun je delen van dode dieren gebruiken. Als iemand een onderzoek naar het hart doet, en iemand anders een onderzoek naar de nieren, kun je samen van 1 dier werken. Het is onzin om dan 2 dieren te gebruiken. Ik vind dat verschillende universiteiten en laboratoria meer samen moeten werken. Zo zijn er minder dieren nodig.Ook moeten de dierproeven verminderen. Er worden genoeg onderzoeken gedaan die helemaal niet nodig zijn. Een voorbeeld is het testen van geweren. Deze worden wel eens uitgeprobeerd op dieren. En dan vooral op grotere dieren zoals paarden. Vaak is het dier na 1 kogel nog niet dood, zodat het ontzettend veel pijn leidt.Voor en onderzoek kunnen soms minder dieren gebruikt worden. Bijvoorbeeld: Soms wordt onderzocht of een bepaalde shampoo in de ogen prikt. Waarom zou je 20 dieren gebruiken. Deze test kan ook goed met 4 dieren gedaan worden, omdat het niet om een middel gaat dat erg gevaarlijk kan zijn voor de mens.Ook moeten de dieren beter verzorgd worden. Veel dieren worden met velen tegelijk in een klein kooitje gezet, op een rooster en niet op strooisel. Deze dieren kunnen niet bewegen in die kleine kooitjes. Ze gaan zich vervelen en dieren die zich vervelen hebben eerder de neiging om elkaar te verwonden. Sommige dieren hebben zelfs vergroeiingen van de ruggenwervel omdat de kooitjes niet hoog genoeg zijn. Je kunt wel begrijpen dat op deze manier al veel dieren dood gaan of niet meer bruikbaar zijn voor onderzoek, voordat er überhaupt al met het onderzoek begonnen is.Hoofdstuk 5

Waar komt het geld van de dierproeven vandaan?De overheid reserveert per jaar 500 miljoen euro aan dierproeven. Voor alternatieven voor dierproeven wordt maar 3.5 tot 5 miljoen euro besteed.The National Institutes of Health in England is de grootste giftgever aan dierproeven. Per jaar schenkt het ongeveer 5 miljoen euro aan studies op dieren. Ook veel privé instituten en bedrijven investeren veel in de vivisectie- industrie. Veel huishoudelijke en cosmetische producten worden in de magen van dieren gepomt, op hun geschoren en geschuurde lichaam gewreven, in de ogen gespoten en dieren worden gedwongen om spuitbusproducten te inhaleren.Hoofdstuk 6

Wordt er actie gevoerd tegen dierproeven?Elke student in Nederland heeft het recht om dierproeven in de opleiding te weigeren. Jammer genoeg weten heel veel studenten dit niet. Als een student weigert een proef met dieren te doen, moet de school een alternatief lesprogramma aanbieden. Proefdiervrij geeft hierover veel voorlichting op scholen zodat studenten hiervan op de hoogte komen.Voor het tegengaan van dierproeven is een grote mentaliteitsverandering nodig. Om dit te bereiken moeten mensen elkaar informeren over dierproeven en duidelijk maken van ze ervan vinden. Ook zou het goed zijn als er meer over te horen was op t.v. Je ziet soms wel de reclame van proefdiervij, maar een paar documentaire zouden nog beter zijn.

Ik vind dat er een wet moet komen die een merk verplicht om op het product te vermelden of het getest is op dieren. Veel mensen zijn wel tegen vivisectie, maar weten niet welke producten gebruik maken van dierproeven. Je kunt als je het wilt weten aanvragen op de site van proefdiervrij. De producten die geen proeven op de dieren doen hebben vaak wel het proefkoneen- logo. Hieraan kun je zien dat het product niet is getest op dieren.In het Biomedical Primate Reaserge Centre (BPRC) zitten ongeveer 1500 apen. Ongeveer 100 chimpansees mogen niet meer gebruikt worden voor dierproeven en stichting dierproefvrij blijft zich nog steeds inzetten voor de apen.In 2001 werden er op universiteiten nog 732 apen gebruikt als proefdier. Niet alleen bij BPRC, maar ook op universiteit Utrecht, Rotterdam en Nijmegen. Proefdiervrij voert acties tegen deze universiteiten en pleit voor het stoppen met proeven op apen.Proefdiervrij is bekend voor geweldloze acties. Zo komt er eer aandacht voor het lot van de dieren in de media. Proefdiervrij oefent ook druk uit op politiek, bedrijfsleven en wetenschap.

Helaas zijn de onderzoekers en de overheid eigenwijs en blijven ze proefdieren gebruiken. Ze kunnen beter geld geven aan de alternatieven.Hoofdstuk 7

Waarom worden er toch meer dierproeven gedaan ondanks de acties tegen de dierproeven?Het totaal aantal dierproeven in 1999 bedroeg ongeveer 725.000, een stijging van ongeveer 50.000 dieren, vergeleken met 1998. Deze stijging wordt veroorzaakt doordat er meer dierproeven zijn verricht in het kader van wetenschappelijk onderzoek, met name het gebruik van muizen en genetisch gemodificeerde muizen. Het kan zijn dat een deel van de stijging het gevolg is van het invoeren van een nieuw registratiesysteem in 1998.

Aantal dierproeven in 1996 t/m 1999 ten opzichte van 1978

1978 100%

1996 47%

1997 45%

1998 43%

1999 46%Het aantal gekwelde en vermoordde dieren in Engeland alleen al in laboratorium ligt tussen de 17 en 70 miljoen per jaar. Hierbij zijn muizen, vogels en ratten nog niet eens meegeteld, terwijl 80% tot 90% van de proeven op muizen en ratten wordt gehouden!!! Doordat deze dieren niet meegeteld zijn, kan er alleen maar een schatting gemaakt worden van het aantal vermoordde dieren.Hoofdstuk 8

Voor welke doeleinden worden dierproeven gebruikt?

Procentuele verdeling van dierproeven naar doel

Hoofddoel 1997 1998 1999

Ontwikkeling, productie, controle, vaccins, geneesmiddelen en medische of veterinaire producten 46 46 42

Onderzoek naar schadelijkheid van stoffen 8 10 8

diagnostiek 1 1 0,5

Onderwijs en training 1 1 1,5

Wetenschappelijk onderzoek 44 42 48Doel dierproeven voor wetenschappelijk onderzoek

Vragen mbt kanker bij mensen 27%

Hart- en vaatziekten bij mensen 10%

Geestesziekten of ziekten in het zenuwstelsel bij de mens 7%

Vragen mbt andere ziekten bij mensen 18%

Andere lichamelijke kenmerken bij de mens 0,2%

Gedrag bij dieren 2%

Ziekten bij dieren 3%

Andere wetenschappelijke onderzoeken 32%

Aan de hand van de resultaten kan gezien worden of een bepaald medicijn het juiste effect oplevert of niet. Voor dit resultaat moet het dier dan zelf besmet zijn met de ziekte. Dit kan kanker zijn, maar ook aids of andere ziekten.Ook doen psychologen tests met dieren. Dieren worden bijvoorbeeld opzettelijk verslaaft gemaakt aan drugs of alcohol. Dan wordt gekeken wat voor gedrag de dieren tonen als de drugs of alcohol opeens ingehouden wordt. Ook krijgen dieren soms een lange tijd geen voedsel of water. Men bestudeert dan hoe de dieren reageren als ze weer eten of drinken krijgen.Hoofdstuk 9

Lijden dieren waarmee dierproeven gedaan worden?Ik heb al verteld onder welke omstandigheden veel dieren leven. Hiernaast lijden de dieren nog meer pijn tijdens de proeven. Nadat ze veel pijn hebben geleden, sterven de dieren of als ze na de proef nog leven, worden ze afgemaakt. Slechts 8% van de dieren wordt in leven gelaten na de proef.Mate van ongerief bij proefdieren.

Gering 45%

Gering/ matig 20%

Matig 20%

Matig/ ernstig 8%

Ernstig 7%

Zeer ernstig 0,3%Bij 58% van de proeven lijden de dieren niet veel pijn. Ze krijgen bijvoorbeeld een prikje van een enting. Maar we moeten niet vergeten dat de dieren ook lijden voor de proef en na de proef.Bij 35% van de dieren krijgen pijnstillers om de pijn te besparen. Deze pijn zou anders de proeftoestanden verstoren.

In de overige 7% hebben de dieren pijn omdat de studie over pijn kan gaan. Ook kan het zijn dat er pijnstillers getest worden.Hoofdstuk 10

Welke wetten zijn ingevoerd tegen I.V.M. dierproeven?Hier zijn enkelen successen die proefdiervrij bereikt heeft:

2003: De 2e kamer spreekt zich uit voor een heffing op het gebruik van proefdieren

2003: Start opleidingvervanging van dierproeven hogeschool Utrecht

2003: Verbod op het doen van dierproeven op mensapen

2003: Voorstel voor europees test- en handelsverbod voor dieren op geteste cosmetica. Dit verbod moet per 2009 van kracht gaan.1997: Verbod op het gebruik van dieren uit huiselijke kring als proefdier.

1997: Een verbod op het doen van dierexperimenten voor cosmetica in Nederland1995: Er mogen geen dierproeven meer gedaan worden op het voortgezet onderwijs, mits er een goed alternatief is.1977: Tot stand komen van de wet op dierproeven: Er wordt bepaald of het doel van de proef op weegt tegen het lijkden van het proefdier.

- Vergunning- alleen deskundigen mogen dierproeven doen. Je krijgt een vergunning als je aan de voorwaarden voldoet.

- Een deskundige moet geleerd hebben hoe je een dier moet verzorgen en behandelen

- Bijhouden hoeveel en waarom

- Je mag alleen speciaal gefokte dieren gebruiken

- Bij een goed alternatief, dierproef verbodenOP europees gebied is er nog nauwelijks sprake van regelgeving. Daarom ligt ook in Nederland de winkel vol met producten die op dieren getest zijn.Hoofdstuk 11

Hoe worden proefdieren verkregen?De proefdieren worden vaak speciaal voor de proeven gefokt. Maar blijkbaar worden dieren aan uit asielen, bij fokkers, organisaties die onwetende mensen overhalen om hun huisdier zwanger te laten worden. Ook zouden er dieren in het wild gevangen worden en voor de proeven worden gebruikt. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van dieren waarvan men vind dat ze er minder lief uitzien, zoals ratten. Als mensen een dier niet lief eruit vinden zien vinden ze het ook niet zo erg als ze pijn lijden. Dit is erg dom, want alle gewervelde dieren lijden evenveel pijn.Waarom wordt de voorkeur gelegd op dieren die uit een speciale kwekerij komen?Deze voldoen aan genetische en gezondheidsvoorschriften. Hierdoor is men zekerder dat ze gezonde dieren hebben. Hierdoor is het resultaat van de proef betrouwbaarder.Hoofdstuk 12

Welke redenen heb ik om tegen vivisectie te zijn?Er zijn veel redenen om tegen dierproeven te zijn. Ik begrijp dat mensen er ook voor zijn. Dieren hebben immers een heel veel informatie gegeven over ziekten en afwijkingen. Ook zijn er ontzettend veel medicijnen uitgevonden d.m.v. dierproeven. Dodelijke ziekten hoeven nu niet meer dodelijk te zijn omdat er een behandeling is gevonden d.m.v. dierproeven. Ook dieren ziekten zijn opgelost.Veel mensen denken alleen maar aan deze goede dingen van vivisectie. Ik denk dat sommige mensen ook bang zijn, als de dierproeven afgeschaft worden, zullen er geen behandelingsmethoden komen voor de misschien nog komende ziekten.

Ik zie geen reden om hier bang voor te zijn. Vrijwel alle dierproeven kunnen vervangen worden door alternatieven. Ik heb er al best veel verteld, en dit zijn er nog maar een paar!Het is belachelijk dat er producten als geweren en drugs getest worden op dieren. Als mensen dan perse willen weten wat een geweer kan doen, doe het dan op een stuk kadaver. En wat de drugs betreft, ze kunnen beter geld uitgeven aan het bestrijden van drugsgebruik.En waarom kunnen de dieren niet op een normale manier gehouden worden? Het is zeker te duur, maar de dieren die door de slechte huisvestiging dood gaan kosten toch ook geld? Ik vind dat de mens meer moet nadenken wat voor gevolgen dit voor de dieren heeft. Dieren zijn zo ontzettend kwetsbaar. Ze kunnen zich helemaal niet verweren tegen de mens. Als ze zich zouden verzetten, wordt het ze nog onmogelijker gemaakt. Sommige biologen zeggen dat het verschil tussen mens en dier bijna niks scheelt. Alleen hebben mensen normen en waarden. Ik begin me zo langzamerhand af te vragen of wij wel normen en waarden hebben.Mijn stelling is:

Dierproeven moeten afgeschaft worden.

Argumenten:

- Vrijwel alle dierproeven kunnen vervangen worden door alternatieven

- De dieren lijden veel te veel. Ze hebben pijn tijdens de proef, maar ook worden de dieren ontzettend slecht gehouden.

- Er worden veel te veel producten getest die niet nodig zijn om te testen, zoals geweren.

- Dieren reageren soms anders op een product dan de mens. Daarom zijn de resultaten van de dierproeven soms niet betrouwbaar.

- Als er wat meer geld uitgegeven zou worden aan het ontdekken van alternatieven, zouden er nog meer alternatieven komen die zorgen voor betere resultaten en minder dierenleed.

- Als er wat minder geld uitgegeven zou worden aan dierproeven, en een bedrijf een bijdrage zou krijgen als het een alternatief gebruikt voor een dierproef, zouden er vanzelf minder dierproeven gehouden worden.

- Er zijn nog steeds te weinig mensen op de hoogte van de dierproeven. Door de onwetendheid kunnen mensen geen goede mening geven over vivisectie. Daarom moet er meer informatie gegeven worden over vivisectie. Mensen weten dan ook welke producten proefdiervrij zijn en welke niet.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

Y.

Y.

Heel Goed!! Zelf ben ik ook tegen dierproeven!

17 jaar geleden

A.

A.

Hoi,

Dit verslag is allang niet up to date. We zijn in Nederland zoveel regels gevonden aan dierproeven dat het niet zo negatief is als iedereen denkt. Probeer je informatie eens wat breder te zoeken.

10 jaar geleden

A.

A.

dat komt omdat we middels al heel wat jaren verder zijn. Toen dir werkstuk gemaakt is waren dit de regels en wetten.

3 jaar geleden

A.

A.

niet negatief nee, behalve dat de dieren nog steeds te veel pijn lijden.

10 jaar geleden

S.

S.

De dieren lijden geen pijn, ze hebben ten slotte een pijnloze dood door vaste CO2 (droog ijs) of door etherproppen, waar ze eigenlijk sterven door een overdosis slaapmiddel

7 jaar geleden

J.

J.

Heel erg bedankt voor de informatie. Ik heb veel informatie gebruikt voor een opdracht voor een debat. Je moest argumenten hebben voor Voor en Tegen.

4 jaar geleden

J.

J.

Oke, ik zie dus veel reacties dat mensen tegen dierenproeven zijn. Ik ben daar totaal niet mee eens.

Hebben jullie überhaupt wel een idee wat er echt gebeurt in een laboratorium? Nee? Wat ik dacht. Laat ik vandaag voor school een excursie hebben gehad in een dierproeflaboratorium.

De dieren lijden geen pijn mensen. Als ze dat doen, is het minimale pijn, iets wat wij voelen als we een griepje hebben. Als de dieren echt pijn hebben, worden ze op de meest pijnloze manieren doodgemaakt.

En willen jullie nou echt dat dierenproeven stoppen? Dierenproeven worden echt niet zomaar gehouden hoor!

Ten eerste wordt er een aanvraag gedaan. De "overheid" bepaald ten eerste of het onderzoek uberhaubt wel mag worden uitgevoerd. Wat ik daarmee bedoel? Ze letten erop of de dieren niet al te veel pijn hebben bij het onderzoek, en het onderzoek nuttig is voor de mens.

Bovendien, wilt iedereen niet dat er een oplossing komt voor kanker? Alzheimer? Reuma? Hey, raad is? Hiervoor zijn dierenproeven nodig!

Oh en nog iets. Waarom worden alle dieren die niet worden gebruikt voor de dierenproeven afgemaakt? Kijk mensjes, de dieren worden gefokt. Op speciale manieren. Ze bevatten na het fokken allerlei chemicaliën. 'Oh, waarom laten ze ze dan gewoon niet los in het wild?' Omdat ze bepaalde stoffen bevatten, die invloed kunnen hebben op de natuur.

Ik zeg niet dat je geen mening mag hebben. Iedereen heeft een mening. Maar dat betekent niet dat iedereen ermee eens moet zijn. Dit is MIJN mening. Ik vind dat dierenproeven altijd moeten doorgaan, en ja het is somewhat zielig voor de dieren. Maar we moeten het doen, om de mensheid te kunnen verbeteren.

4 jaar geleden

A.

A.

Je zegt op de vraag waarom worden alle dieren die niet worden gebruikt voor de dierenproeven afgemaakt? "ze worden gefokt", oke er zijn er dus meer, maar omdat er meer mensen zijn is het toch ook niet goed dat er mensen worden afgemaakt?

3 jaar geleden

B.

B.

ik wil een vriendin/vriendje

3 jaar geleden