Voorwoord
Ik hou mijn werkstuk over bliksem. IK heb heel lang nagedacht over een onderwerp. Ik heb dit onderwerp gekozen omdat ik het een interessant en leuk onderwerp vond. Ik vind bliksem er ook mooi uitzien. Het lijkt me ook een heel leuk onderwerp om er wat over te vertellen. Er is ook veel informatie over. Ik weet al dat de mensen vroeger dachten dat Donar al het onweer veroorzaakte. Ik weet ook al dat bliksem ontstaat door warme en koude lucht. Vroeger toen het ´s nachts onweerde was ik heel bang. IK ging altijd onder de deken kruipen en wachtte tot het onweer weg was. Later vond ik het onweer juist leuk en spannend. Nu hoop ik er wat van te leren. Ik hoop dat het een leuk werkstuk wordt en dat jullie het ook leuk vinden.
Veel plezier
Inleiding
Ik hou mijn werkstuk dus over bliksem. In mijn werkstuk heb ik als hoofdstukken: Vroeger, Hoe ontstaat bliksem, Weetjes over bliksem, Verschillende vormen, Een puzzel, Een spel, Een advertentie voor in de krant, Een proefje, En een spinschema.
Vroeger
Heel lang geleden hadden mensen een groot ontzag voor onweer. Ze wisten niet wat het was. Ze waren ook bang. Ze dachten namelijk dat het het werk van de goden was. De mensen van vroeger, dachten dat de god Donar de bliksem veroorzaakte. Hij was de god van de donder. Donar trok ten strijde door de hemel op zijn bokkenwagen. De wielen donderden door de lucht. Ook sloeg Donar met zijn hamer en zijn zwaard. De vonken vlogen er vanaf. De mensen dachten dus dat bliksem zo ontstond.
Later geloofden de mensen dat ze het onweer weg te kunnen jagen. Ze dachten dat als je een klavertje vier bewaarde dat je dan veilig was. Of als je een ezelskop boven op het dak zetten. Of een ei van een zwarte kip over hun dak gooiden. Ook als je een dode uil op een schuurdeur timmerden.
Honderd jaar geleden luidden ze de kerkklokken als er onweer aankwam. Het geluid van de klokken moesten de donderslagen wegjagen. Zo was het dorp beschermt tegen bliksem inslag. Sommige mensen hadden een belletje thuis.
Ze luiden het bij onweer. Zo voelden ze zich veilig.
Hoe ontstaat bliksem
De lucht die zich dicht bij de grond bevindt is warmer dan de lucht daarboven. Warme lucht is lichter dan koude licht, en stijgt daarom op. Als de warme lucht is opgestegen tot een hoogte van 3 tot wel 10 kilometer koelt de lucht snel af doordat de lucht in de omgeving veel kouder is. Daarbij ontstaan weer waterdruppels, en vervolgens kleine ijsdeeltjes. De ijsdeeltjes worden groter en groeien uit tot hagelstenen. Op deze hagelstenen vriezen meteen weer kleine waterdruppels vast. Dit gaat zo snel dat er kleine ijssplinters van de hagelstenen afspringen, die een positieve elektrische lading hebben. De hagelstenen worden hierdoor tegelijkertijd negatief geladen, omdat de positieve lading weg is. Omdat de ijssplinters licht en klein zijn stijgen ze naar de bovenkant van de wolken, terwijl de grotere en zwaardere hagelstenen naar de onderkant van de wolk zakken. De sterke negatieve lading van de onderkant van de wolk stoot (net als bij magneten) de negatieve deeltjes onder de aarde af, die daardoor dieper in de bodem komen. De bovenste laag van de aarde wordt hierdoor positief geladen. En de onderste negatief.
De positieve en de negatieve ladingen proberen weer bij elkaar te komen en elkaar te neutraliseren. Daardoor wordt de spanning steeds groter. Als het spanningsverschil tussen de geladen aarde en de onderkant van de wolk groot genoeg is, begint de voorontlading. De voorontlading loopt van de wolk tot de aarde. Dan begint de vangontlading die loopt van de aarde tot de wolk. Als die ontladingen elkaar raken is er een weg gevormd waardoor de hoofdontlading kan lopen. Dat is het moment wanneer de bliksemflits komt. Na die flits worden de deeltjes weer neutraal. De positieve en de negatieve lading zijn weer bij elkaar.
De spanning kan ook tussen de stapelwolken en de aarde te groot worden. De stapelwolken raakt positief geladen en de aarde plaatselijk negatief. Als de spanning te groot wordt, zie je dat de bliksem de aarde raakt. Dat is een blikseminslag.
Weetjes over bliksem
-Een bliksemstraal gaat 360.000km per seconde. (100km per seconde). –Een bliksemstraal kan wel 30.000 graden Celsius heet worden. Dat is wel vijf zo heet als de oppervlakte van de zon. -Een bliksemstraal heeft veel elektriciteit.
Het is wel genoeg om een huis voor twee weken energie te geven.
-Op de hele wereld zijn er altijd zo’n 2000 onweersbuien.
-Elke seconde is er een bliksemschicht.
Wat moet je doen als het onweert
Wat moet je wel doen:
- ga op je hurken zitten
- zet je voeten pal naast elkaar
- doe je hoofd tussen je knieën
Je moet je voeten zo dicht mogelijk naast elkaar zetten. Als je dat niet doet, wordt de spanning tussen je benen te groot. De aarde wordt ook elektrisch geladen. Er kan stroom door je lichaam gaan lopen. Vergeet dit niet!

Wat moet je niet doen:
Schuil nooit onder een alleenstaande boom. Een boom is hoog. Je kunt geraakt worden door een indirecte blikseminslag. De bliksem slaat in de boom en gaat via de grond naar je toe.
Bij een sportveld staan vaak lichtmasten. Blijf er een heel eind vandaan. Deze masten geleiden de elektriciteit goed.
Een auto is ook van metaal gemaakt. Je zou denken dat je in een auto dus niet veilig bent. Mis. De elektriciteit wordt via de buitenkant van de auto naar de aarde gebracht. Je zit in een soort metalen kooi. Daarom ben je wel veilig in een auto.
Een puzzel
B L I K S E E A N D A E N L L I M M E N
P A K I M I Z B M R Z N K R A K W Z V O
P M B E B R W A B L M M A K R W L O B V
A L J L L D A S L B K N D B L I K S M E
R I E M I L R E I E A S E L P E Z O N V
E M R R K K R K K A L A R A K Z W M S O
L O J N P D S I S S K Z I Z L G G E A R
S V K L R Z L E R Z E O L E Z W B S O V
N N R I O Z B L M A R L P W S L P K R V
O M A M N W L P Z E L K P I I W N I E O
E E V O N K E N A I W B K K L E G L I K
R N K O M Z K A P K A I S L G Z Z B L O
B M O L B L I K S E M E R A K S P R K P
L M J M M W E P R L M L W S U A L E O I
I A K B A R R G E I R D E S B K K O D K
K S L S A E B W N S J P J W L I E N O S
S E I N R L Z S G I M B I R B B R S N Z
E N O R L K L Z R M E S K I L B S L D A
N M E M E A B T I K N Z J J B L L E E W
M L B S G K S G K I L G H A E M S R R G
L R I J G I R E E L A B A K E K A A J L
I K K E I K L G S B Z I M W R A L P I K
K M I M S E K L B I L L E Z Z S O I J I
S I L Z W A A R D S P P R K E B L I K S
Zoek het woord: BANDBLIKSEM STRIJDWAGEN
BLIKSEMINSLAG PARELSNOERBLIKSEM HAMER
BLIKSEM BOLBLIKSEM ZWAARD
DONDER DONAR VONKEN
Advertentie voor in de krant
´s nachts om half twee sloeg in Utrecht 6 keer de bliksem in.
Vier keer in een huis en twee keer in een boom. De telefoonverbindingen zijn verbroken. Mensen die het hebben meegemaakt zijn erg geschrokken. We hebben iemand geïnterviewd:’’ Ik werd wakker van de harde wind. We hebben (hadden) een windsnelheidsmeter op het dak dus ik ging kijken hoeveel wind er stond. Het was windkracht tien. Opeens hoorde ik een knal, de windsnelheidsmeter viel uit. Ik wist dat de bliksem was ingeslagen’’.
´S ochtends bleek dat de bliksem inderdaad de windsnelheidsmeter had geraakt. Het kan gelukkig snel gerepareerd worden.
Van de verslaggever Freek Kammeijer
Een proefje
Wat heb je nodig:
Een radio op batterijen
Een batterij
Twee stroomdraadjes
Plakband
Wat moet je doen:
Maak aan elke kant van de batterij een stroomdraadje vast met plakband.
Zet de radio aan op een AM kanaal waar je geen zender hoort.
Doe de twee stroomdraadjes voor de radio tegen elkaar.
Als je goed kijkt zie je een vonkje.
Je hoort een gekraak. Het gekraak is het gevolg van het vonkje.
Als je tijdens het onweer een radio op zo´n kanaal hebt staan, hoor je soms het onweer op de radio.
Moeilijke woordenlijst
Ontzag: Vrees voor iets
Neutraliseren:Ontladen
Neutraal:Zonder lading

Bronnenlijst
Internetsites:
www.google.nl
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bliksem
http://www.zowerkt.nl/natuur/weer/bliksem.htm
http://www.spreekbeurten.info/bliksem.html
Boeken:
Bliksem
Mijn eerste les over bliksem
Mijn experimentenboek
Nawoord
Dit was mijn werkstuk over bliksem. Ik heb er heel veel van geleerd. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik hoop dat jullie er ook wat van hebben geleerd. Ik wist namelijk niet dat de mensen vroeger dachten dat je met een ei van een zwarte kip het onweer kon wegjagen. Of met een belletje. Ik wist ook niet dat als het onweert en je bent in een weiland dat je dan op je hurken moest zitten. Of dat een auto veilig was. Ik vond het heel leuk om het werkstuk over bliksem te houden.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

S.

S.

echt heel goed gedaan :)
ik heb er veel van geleerd en heb het in eigen woorden
gezet in mijn werkstuk, erg bedankt daarvoor :D

6 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast