Zinloos geweld

Beoordeling 5.4
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • Klas onbekend | 1607 woorden
  • 12 januari 2004
  • 35 keer beoordeeld
Cijfer 5.4
35 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

Waardoor wordt zinloos geweld veroorzaakt

Zinloos geweld wordt meestal veroorzaakt door verkeerde vrienden bijvoorbeeld zij zeggen je wat je moet doen anders hoor je er niet bij of word je gepest door die gene van wie het moet.Geweld kan ook door bedreiging voor komen bijvoorbeeld jan loopt over straat en piet zegt dat hij sjaak in moet slaan jan wil dit niet maar piet zegt je doet dat want anders sla ik jouw inelkaar de hele week lang dus piet doet dat en sjaak ligt er kreunend op de grond. Dit was een voorbeeld van bedreiging . Maar het kan ook door de opvoeding van de ouders komen piet word bijvoorbeeld mishandelt met een stok of riem krijgt geen aandacht en liefde van zijn ouders , of het kan door school komen veel gepest worden geeft ook een neiging om iemand inelkaar te slaan dit leid dan meestal ook spijbelen en slechte resultaten tot gevolg. Geweld is er in alle vormen soms tot de dood als gevolg zoals bij bijvoorbeeld Rene Steegmans……………… Alcohol en drugs gebruik kan tot waanzin drijven om iemand inelkaar te slaan bijvoorbeeld irritatie aan iets storen wat een persoon opdat moment doet in de weg lopen of fluiten of te hard staan van discman. Wat is zinloos geweld?

Sinds eind jaren negentig kennen we zinloos geweld. Mensen worden op straat zomaar aangevallen en in elkaar geslagen, soms met de dood tot gevolg. Zinloos geweld gaat bijna altijd samen met alcohol en drugsgebruik. En de daders zijn bijna altijd mannen en jongens. Hoe zou dat toch komen? Duizenden mensen hebben sindsdien meegedaan aan stille tochten tegen geweld. Ook zijn er tientallen monumenten opgericht voor slachtoffers. Mensen ervaren massaal dat de straat onveilig is. Er is veel commentaar op het woord zinloos omdat je zou kunnen denken dat er ook zinvol geweld bestaat. Sommige mensen vinden het beter om te praten over redeloos geweld. Op elke jaarmarkt of kermis langer geleden gingen mannen door messteken dood. Het is alleen dat het lijkt alsof we het niet meer pikken, Jongeren willen veilig uit kunnen gaan. Agressie Agressie kun je omschrijven als levensenergie. Het is een positieve of negatieve bron om iets te bereiken. Positieve agressie kunnen we dan zien als de kracht om iets te doen. Je gaat er helemaal voor. Negatieve agressie is de energie om iets kapot te maken. Ineen slaan van anderen. Dan wordt het geweld. Frustratie betekent teleurstelling. Wanneer mensen ergens teleurgesteld over zijn (gefrustreerd zijn), dan kunnen ze echt agressief worden. Kwaad en woedend en dat kan uitlopen in gewelddadig gedrag zoals vernielingen en vechten. Timmer er maar bovenop Kinderen en jongeren kunnen niet beter of slechter met dingen omgaan dan volwassenen. Ze hebben andere manieren om het te uiten. Kleine duwen, schreeuwen en met een schepje slaan. Bijten wil ook wel eens helpen.Bijna alle ouders verbieden dat en zo leren kinderen dat er andere manieren zijn om dingen op te lossen. Je kunt dan wel een keer winnen maar handig is het niet. Als je later achter de kassa zit of drankjes uitdeelt in het vliegtuig kun je er ook niet op los timmeren. Weg met die messen sommige dingen zijn een tegenstelling. Wanneer tegenstellingen lang bestaan en de mensen zich diep geraakt voelen en er bovendien nog een wapen voorhanden is, kan er nog een ding voorkomen in geweld of agressie. Het loopt helemaal mis. Het is een vreemd idee dat veel jongeren denken dat een mes de veiligheid vergroot. Dat lijkt maar zo. In werkelijkheid ga je het ook makkelijker gebruiken. De kans is groot dat je door het mes van een ander geprikt wordt. Vooroordelen Eén van de belangrijkste oorzaken van deze dingen zijn vooroordelen. Dat zijn gedachten die je over groepen mensen hebt waarvan je denkt dat ze waar zijn. Maar ze zijn niet waar. Bijvoorbeeld: alle bejaarden zijn saai, gehandicapten zijn zielig, jongens moeten altijd stoer zijn, buitenlanders zijn lui, voetbalsupporters zijn agressief. Alle mensen hebben vooroordelen. Je bent er niet mee geboren.Je hebt ze aangeleerd. Dit wordt ook wel aangeleerdgedrag genoemd. Het plezierige daarvan is dat je ze ook weer kunt afleren Mensen zijn wel geboren met het vermogen vooroordelen te maken. Vooroordelen beschermen tegen de dingen die bedreigend kunnen zijn. Het gaat vaak mis als er helemaal geen bedreiging is. Waarom plegen mensen geweld?

Er is nog veel onderzoek voor nodig om deze vraag te kunnen beantwoorden. Toch kunnen we grofweg de volgende motieven en achtergronden onderscheiden.

Incidenteel wangedrag
In de meeste gevallen zijn de daders achteraf zelf het meest verbaasd en geschokt over wat ze hebben gedaan. Kleine irritaties die voorkomen en een gebrek aan zelfbeheersing zijn voldoende om de vlam in de pan te doen slaan. Onder deze groep van geweldplegers vinden we veel daders van volwassen leeftijd.Maar ook door verveling van jongeren.

Voor de kick
Een goede tweede vorm van geweldpleging op straat is een groep met jonge daders die niet vies zijn van een vechtpartijtje. Geweld is dan ook een vorm van amusement. Dit geweld valt onder kickgedrag. Onder invloed met name van alcohol, uit stoerheid, of eenvoudigweg om de kick, belandt met in ruzies of vechtpartijen. Meestal lopen deze gevechten goed af en blijft het bij enkele droge klappen. Maar niet altijd. In sommige gevechten loopt het volledig uit de hand en vallen er zwaardere klappen. Vooral als er wapens in voorkomen .Als deze jongeren ouder worden, stoppen ze meestal wel met dit gedrag.

Geweld met een doel. De groepen waar we op doelen, omschrijven onderzoekers, politici. Hier krijgt het geweld een andere functie: sommigen willen er iets mee bereiken. De voorgaande vormen van geweld kunnen we omschrijven als onbedoeld geweld. Dit meer onbewuste geweld is echter doelbewust, onbedoeld. Er is nog een duidelijk verschil: het heeft veel minder emotionele gevolgen en komt voornamelijk voor.Daarom spreken we ook wel van instrumenteel geweld. Dat kan ook breed worden ingevuld. Het is de vraag in hoever deze vorm van geweld nog valt onder onze definitie van zinloos geweld. Maar voor een slachtoffer is dat natuurlijk niet echt belangrijk.

Het werkstuk gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

Geweld met een doel. De groepen waar we op doelen, omschrijven onderzoekers, politici. Hier krijgt het geweld een andere functie: sommigen willen er iets mee bereiken. De voorgaande vormen van geweld kunnen we omschrijven als onbedoeld geweld. Dit meer onbewuste geweld is echter doelbewust, onbedoeld. Er is nog een duidelijk verschil: het heeft veel minder emotionele gevolgen en komt voornamelijk voor.Daarom spreken we ook wel van instrumenteel geweld. Dat kan ook breed worden ingevuld. Het is de vraag in hoever deze vorm van geweld nog valt onder onze definitie van zinloos geweld. Maar voor een slachtoffer is dat natuurlijk niet echt belangrijk.

Gestoord gedrag
Tenslotte doet nog een klein percentage aan het bekende schrikbeeld van zinloos geweld: incidenten waarbij uit het niets en min of meer toevallig iemand slachtoffer wordt. Zoals een oudere man die de krant zit te lezen aan de leestafel van de openbar bibliotheek en zomaar door een psychisch gestoorde man wordt doodgestoken. Bij een klein gedeelte van de geweldplegers liggen er
Psychologische problemen en/of psychiatrische problemen ten grondslag aan het gedrag. Deze gaan vaak gepaard met overmatig alcohol - en drugsgebruik. Het aantal van deze groep is nog onbekend. Daders en slachtoffers

Daders
Geweld op straat is voor een groot deel mannen . In slechts één op de 10 gevallen een vrouw. Daarbij gaat het dan meestal om groepjes meisjes die andere meisjes in elkaar slaan. Bijna driekwart van de dader is jonger dan 25 jaar. De meeste daders komen duidelijk uit de groep van 12 jaar tot en met 17 jaar.

Slachtoffers
De leeftijden van de slachtoffers liggen hoger. Sommige lopen door hun beroep meer risico’s Politiemensen bijvoorbeeld. Maar ook buschauffeurs, treinconducteurs, verplegers in ziekenhuizen of mensen van de Sociale Dienst. Meisjes en soms jongens die alleen fietsen lopen ook een grotere kans om slachtoffer te worden. Het komt bijna niet voor dat daders of slachtoffers jonger zijn dan twaalf jaar, of ouder dan zestig jaar. Letsel Vrijwel alle daders komen er zonder kleerscheuren af. Van de slachtoffers komt maar één op de twaalf personen met de schrikvrij. Tweederde loopt in ieder geval flink wat klappen op en houdt daar wat schrammen en blauwe plekken aan over. Één op de vijf slachtoffers moet zich bij de Eerste Hulppost laten behandelen, vooral voor hechtingen door (steek) wonden. Één op de twintig slachtoffers raakt zo erg gewond dat meerdere behandelingen nodig zijn. Het gaat daarbij om oog wonden , steekwonden,hersenschudding, gebroken neus en gebroken of gekneusde ribben. Waar vind het geweld meestal plaats? Volgen een onderzoek vindt het meeste straatgeweld plaats in woonwijken, bij het uitgaan en verkeer. Geweld in woonwijken ontstaat bijvoorbeeld door groepjes jongeren die buurtbewoners of elkaar lastig vallen. Het pure uitgaansgeweld betreft meestal uitgaande jongeren die onderling ruzie krijgen. In het verkeer gaat het vaak om weggebruikers die het niet eens zijn over een bepaalde verkeerssituatie en daardoor tegen elkaar gaan slaan. Andere plaatsen van geweld zijn, winkelcentrums, scholen. Welke mogelijkheden zijn er, om te voorkomen dat geweld voorkomt? · Het ophangen van meer camera’s in uitgaansgebieden om het publiek in de gaten te houden · Maatregelen gen buitensporig alcoholgebruik, in de hoop excessief geweld te voorkomen. · Meer mogelijkheden voor de politie om preventief te kunnen fouilleren · Illegaal wapenbezit en handel strenger straffen. · Voorlichting en trainingen op scholen · In de opvoeding van kinderen respect bijbrengen voor anderen en zo geweld te voorkomen. · Strengere straffen bij gebruik van geweld.

Regels om zinloos geweld te voorkomen je wilt weg te lopen of net te doen alsof je het niet ziet. Dat is een begrijpelijke reactie. Je wilt jezelf in veiligheid brengen. Zie 10 tips hieronder.

1. Breng jezelf niet in gevaar. Duik nooit zomaar in een groep vechtende mensen
2. Neem nooit wapens mee wanneer je uitgaat. 3. Wanneer jezelf in nood zit, kun je beter ‘brand’ roepen dan ‘help’. 4. Laat slachtoffers nooit in de steek. Help hen door met een GSM direct 112 te bellen. 5. Wanneer je zelf geen GSM hebt, spreek dan andere mensen hierop aan. 6. Roep van een afstand zo hard als je kan: Daar komt de politie! 7. Maak oogcontact met het slachtoffer, laat zien dat je er bent. Ga naar het slachtoffer toe als de dader weg is. 8. Onthoud de kenmerken van de dader. 9. Doe altijd aangifte bij de politie.

REACTIES

H.

H.

Agressie komt uit een niet stabiele geest die het lichaam negatieve energie geeft.
Agressie kan je alleen controleren als je geest meewerkt, en dat heeft te maken met de iq van je hersenen, en die weer je gedrag corrigeert.

7 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.