Wetboek voor jongeren

Beoordeling 6.2
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • vmbo | 1474 woorden
  • 15 juli 2008
  • 8 keer beoordeeld
Cijfer 6.2
8 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

Inleiding

De grondwet is een wet die bepalend is voor andere wetten. De grondwet is gemaakt om de burger richtlijnen te geven tot waar iets is toegestaan. En om de grens aan te geven hoever iemand mag gaan. De grondwet geeft ook aan wat de plichten van de koningin zijn.

Hoe werkt de democratie?

Democratie komt oorspronkelijk van de Griekse taal. ‘Demos’ betekent ‘volk’. ‘Kratos’ betekent ‘macht’. Nederland is een democratisch land. Dit wil zeggen dat het volk zijn mening kan uiten en kan deelnemen aan beslissingen die voor het land worden gemaakt. Het is niet mogelijk om de gehele bevolking van Nederlands bij elkaar te brengen, daarom worden er volksvertegenwoordigers gekozen. Deze worden op een eerlijke manier door de bevolking uitgekozen. Voor heel Nederland zijn dit de leden van de Eerste en Tweede kamer. Voor de twaalf provincies zijn dat de provinciebestuurders, en voor de gemeenten zijn dat de leden van de gemeenteraad.

De Eerste en Tweede kamer in Den Haag zijn belangrijke instellingen en worden ook de Staten Generaal of Parlement genoemd. In de Tweede kamer zitten 150 mensen die door de bevolking vanaf 18 jaar worden gekozen. Als je onder de 18 stemt dan is dat fraude. In de Eerste kamer zitten 75 mensen. Die “ mensen worden senatoren genoemd, die besturen de provincies. Deze senatoren zijn gekozen door de inwoners van de provincies. De senatoren komen maar één maal per week, als een bijbaan, bijeen om de wetten die de Tweede kamer heeft gemaakt goed te keuren of te weigeren. Verder hebben zij geen macht om de wetten te veranderen. De mensen van de tweede kamer zijn druk bezig met vergaderingen en besluiten nemen. Ze reizen door Nederland om op de hoogte te blijven van de wensen van de bevolking. Ze controleren het kabinet, dit zijn de ministers en de minister-president. Als het werk van het kabinet hen niet bevalt, kunnen zij de minister(s) wegsturen.

Iedereen in Nederland kan een politieke partij beginnen en meedoen aan de verkiezingen. Landelijke partijen hebben mensen in dienst die plannen bedenken en uitrekenen wat die plannen kosten. Als de plannen klaar zijn, gaan zij het bekendmaken en daarmee proberen ze zoveel mogelijk stemmen te winnen. Hoe meer stemmen, hoe groter de kans dat hun plannen worden uitgevoerd.

In Nederland is er een meerpartijenstelsel, dit houdt in dat er altijd meerdere partijen zijn. Deze partijen hebben allen een eigen partijprogramma met hun eigen denkbeelden en plannen. Iedere politieke partij heeft een leider, die ook de lijsttrekker word, deze maken reclame voor hun partij en worden vanzelf bekende Nederlanders die beveiligd worden.

Op de verkiezingsdag kan iedereen stemmen op hun politieke partij naar voorkeur, door middel van een stembiljet of stemcomputer. De partijen maken veel reclame om zo gekozen te worden. Er worden iedere vier jaar verkiezingen gehouden, maar het kan ook vaker voorkomen als er een kabinet wordt weggestuurd. Bij de landelijke verkiezingen kunnen de leden van de Tweede Kamer gekozen worden. Wanneer de uitslag bekend is moet er besloten worden welke partijen het nieuwe kabinet gaan vormen. Nadat het kabinet is gekozen, zijn er de regeringspartijen (deze hebben het kabinet gekozen) en de oppositie (de overige leden van de Tweede Kamer). De oppositie is streng en probeert de plannen van de ministers te veranderen, en soms stemmen ze tegen. Als de meerderheid van de kamerleden voor stemt gaat de wet door. De voorzitter van de Tweede Kamer moet opletten dat de discussies beschaafd verlopen. Het Kabinet wordt gevormd door de minister-president, de baas van het kabinet, en 16 ministers. Ze komen één maal per week bij elkaar om te vergaderen en daarna volgt een persconferentie waarbij word bekend gemaakt wat er besproken is. Ministers hebben een eigen ministerie waarover zij de baas zijn. Zij hebben een drukke baan, waarbij ze toespraken moeten houden, vergaderingen bijwonen enz. Sommigen krijgen hulp van onderministers, deze wordt ook staatssecretaris genoemd.

In Nederland hebben we een monarchie, waarbij de koningin het hoofd van het land is. Zij moet alle wetten ondertekenen, zonder dit is de wet niet geldig. Dit doet zij op Prinsjesdag (derde dinsdag van september), waarbij zei traditioneel verwelkomen wordt. Na de verkiezingen moet de koningin iemand uitkiezen die met de leiders van de politieke partijen gaat praten, zodat er uiteindelijk een nieuw kabinet komt.

Regering wordt gevormd door de koningin en alle ministers samen, deze bestuurt het hele land. Het kabinet wordt gevormd door de ministers en de minister-president, deze zorgt voor de dagelijkse leiding in Nederland. De overheid bestaat uit alle instellingen die Nederland besturen. Deze bestaat uit de landelijke overheid, de provinciale overheid en de gemeentelijke overheid. De overheid krijgt zijn geld uit belasting die de bevolking betaald direct en indirect (bijv. als je iets in de winkel koopt).

Wie regelt de zaken in de steden en dorpen?

De steden en dorpen in Nederland worden ook wel gemeenten genoemd. Er bestaan 458 gemeenten in Nederland, natuurlijk zijn ze niet allemaal even groot. In elke gemeente heb je één burgemeester meerdere wethouders, de gemeenteraadsleden en de gemeenteambtenaren die vromen de gemeentelijke overheid. Dat zijn de personen die alles onder controle houden in de stad/dorp. Elke stad/dorp heeft een APV (Algemene Plaatselijke Verordening). Dat zijn regels die door de gemeenteraad zijn maakt. Wat de APV inhoud is dat de gemeente zelf regels mag bepalen waar jij je aan moet houden. Dat je bij de ene gemeente wel iets mag en bij de ander niet ligt dat aan de gemeenteraad. Het kan zijn dat je bij de ene gemeente wel openbaar mag drinken en bij de andere niet.

Om een kerk, moskee, school of een fitnesszaal te bouwen heeft de gemeente geld nodig. Een groot deel van dat geld komt uit de rijksoverheid. Als het blijkt dat er niet genoeg geld is om een gebouw te bouwen mag de gemeente zelf belasting heffen. De belangrijkste taak van de gemeente is ‘kijken of er genoeg woonruimte beschikbaar is’. In elke gemeente zijn er politieke partijen. Een aantal van die politieke partijen zie je ook in het landelijke politiek( bijv: CDA, PVDA, GroenLinks .... Enz). Maar er zijn ook stedelijke partijen. Net als de landelijke partijen kan je bij de stedelijke partijen om de 4 jaar kiezen, wie jij als partij wil voor jou stad/dorp (18+). Als het eindelijk zo ver is maken de politieke partijen een lijst van namen waar de bevolking uit kan kiezen wie in de gemeenteraad komt te staan. Natuurlijke maken de politieke partijen ook reclame om de mensen uit hun stad/dorp op hun partij te kiezen.

Wat doet de politie?

“De politie in Nederland is een overheidsinstantie belast met het handhaven van de wetten van het land, het bewaren van de openbare orde en het verlenen van hulp. Ook vormt zij de opsporingsdienst voor het Openbaar Ministerie van de Rechterlijke Macht.”

Steeds meer politieagenten gaan de straat op om daar te surveilleren. Dat betekent toezicht houden. Waarom de overheid steeds meer agenten op straat stuurt is omdat de mensen op straat zich veilig moeten voelen. En dat er geen criminele activiteiten meer gaande zijn. (En natuurlijk bonnen uitschrijven). Als een agent gaat surveilleren heeft hij/zij bij zich een pistool, handboeien, een wapenstok, pepperspray, een mobiele telefoon, een walkietalkie en een bonnenboek. De net opgenoemde wapens mag de agent alleen gebruiken als er nood is. Een agent kan ook in een wijk surveilleren. Dan houd hij/zij toezicht in die wijk waar ze naar toe zijn gestuurd. Die politie agenten geven dan ook voorlichting op scholen, ze vertellen dan hoe het is om agent te zijn en wat ze doen. Een wijkagent’s grootste plicht is om de orde te handhaven zijn/haar wijk.

Het 112 nummer wordt ook wel eens het hart van de politie genoemd. Het 112 nummer is 24 uur per dag bereikbaar. Als je het 112 nummer belt moet je wel met een ernstige geval komen zo als dat iemand is aangereden neergestoken enz. Niet als je de even niet meer weet waar je bent dan kan je het aan mensen vragen die je op straat ziet. Als je nou voor de grap de politie belt en je blijft dat doen, blokeert de politie jou nummer. Als ze dat doen kan je nooit meer bellen naar het 112 nummer. Dat is dus een grote fout die je maakt want als er wel iets dringends is kan je niet bellen helaas pindakaas.

Er bestaan 2 soorten politie dat zijn de regionale politie (politie’s van grote steden). En de KLPD (Korps landelijke politie diensten). Die moeten vooral letten op de snelwegen en wat er te water komt of in de lucht. Ook zorgen ze voor belangrijke mensen zoals de koningin. In de KLPD zit er een recherche, die zorgt er voor dat er geen terrorisme of het witwassen van geld “enz” niet voor komt in Nederland. Die hebben geen toestemming nodig om terroristen of criminelen op te pakken.

Bron: http://www.wetboekvoorjongeren.nl/

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.