SCW: Beheren

Beoordeling 7.4
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 1e klas mbo | 2320 woorden
  • 21 april 2009
  • 2 keer beoordeeld
Cijfer 7.4
2 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak

Beheren

• Naam; J K

• Klas; Scw 3u 21+

• Opleiding; Sociaal Cultureel Werker niveau 4

• Toetscode; 408.03

• Naam docent; A S

18-12-‘08
* Inhoudsopgave *

 Inleiding Blz 2

 Startfase Blz 3

 Uitvoeringsfase Blz 8

 Evaluatie Blz 10

 Nawoord Blz 14

 Bijlage Blz 15
- Checklist
- Draaiboek
- Begroting
- Verlichting en audio
- Deco
- Notulen 1 + 2
- Verslag personeel + begeleider
- Taakverdeling
- Beoordelingsformulier


* Inleiding *
Mijn Instelling;
Mijn BPV instelling is: ‘Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland’ ( StJJMH ).
Uitleg instelling;
Mijn stage instelling is de enige partner van de gemeente ( Leiden ) die is ingehuurd door hen, voor het jongerenwerk in Leiden.
Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland heeft zeven jeugdcentra in Leiden onder zich, en heeft zeven jongerenwerkers in betaalde dienst, de vrijwilligers verschillen in aantal.
De Stichting heeft naast hun jongerenwerkers en vrijwilligers ook specialiseerde sportwerkers in dienst.
De stichting bestaat nu al bijna twee jaar, hiervoor was de stichting ‘LWO’ Leidse Welzijn Organisatie.
Twee jaar geleden was het een kleine strijd tussen LWO en StJJMH wie nou de dominerende organisatie zou worden in het Jongerenwerk ( welzijn ).
De organisatie en structuur van het StJJMH is velen beter( organisatie, hulp staff etc. ), maar één nadeel is dat het contact met andere jeugdcentra verwatert.
Dit probleem doet zich voor door een groot kantoor, hierdoor is het contact tussen collega’s en oud collega’s minder dan bij LWO.

Waarom dit werkstuk ( what’s in it for me );
Dit werkstuk leert mij op een professionele manier en activiteit organiseren en reflecteren op mijn handelen.
In samenwerking met;
StJJMH, Stagebegeleider, collega’s.
Informatie bronnen;
Collega’s, Protocollen en beleidsplannen ( StJJMH ), Info/mappen/digitale informatie van het StJJMH ,Google voor verdieping in het onderwerp en/of verder uitleg, Eigen werk van voorgaande jaren, Eigen ervaring/kennis.
Werkstuk;
De opdrachten zijn uitgewerkt volgens mijn stage vanuit buurthuis Pancrat.


* Startfase *
Activiteitplan

o Activiteit;
Disco avond, in buurthuis Pancrat. ( genaamd; Bling Bling Party )

o Doel ( en ):
Recreatie voor de jongeren, Samenbrengen van verschillende jongeren, Jongeren kunnen hun talent ( en ) laten zien op het podium.

Dit feest is ook een manier voor de jongeren om te participeren, omdat zij dit feest ( normaal gesproken ) ook zelf organiseren.

Tevens is het feest een goede insteek om de jongeren van straat te houden.

o Doelgroep beschrijving;
De jongeren van dit buurtcentrum zijn zowel jongens als meisjes, en zijn zeer divers in leeftijd.
Hun leeftijd verschilt van 12 tot 16 jaar jong.
Deze jongeren verschillende veel van afkomst en cultuur, het enige homogene aspect van deze jongeren is dat zij allen in de buurt wonen van het buurtcentrum.

Deze jongeren zijn echte pubers en zoekende naar zich zelf. Kenmerken van deze groep zijn luidruchtige, nieuwsgierig, sociaal, druk ( gedrag ).

Een deel van de groep is veel bezig met dingen die niet ‘door de beugel kunnen’ deze jongeren zijn veel in aanraking met de politie. Deze jongeren zitten tevens op een SMOK school en zijn vrijwel onhandelbaar.

De jongeren zijn allen erg bezig met de hiphop cultuur, en zijn zelf een mix van kleuren en culturen.

o Activiteit beschrijving;
Een disco avond voor jongeren uit de buurt, van 12 + t/m limiet 18 a 20 jaar jong.
De disco avond is een gezellige mengelmoes van allerlei jongeren, die willen dansen, feesten, zingen en/of een kijkje komen nemen.
Er zal voornamelijk hiphop, R&B en diverse rap muziek worden gedraaid.

o De ruimte;
Buurtcentrum ‘Pancrat’ ( afdeling; jongerenwerk )
Middelstegracht 85
2312 TT Leiden
Openingtijden;
Dag; Ochtend/middag; ( van/tot ) Avond; ( van/tot )
Maandag;
Dinsdag;
Woensdag; 15.30 tot 17.30 uur
Donderdag; 15.00 tot 17.00 uur
Vrijdag; 15.00 tot 17.00 uur
Zaterdag;
Zondag;

PS. Op verzoek en/of afspraak kunnen de openingstijden verschillen.
• Jongerenwerker; ( Pancrat )

A van der V

*@stjjmh.nl

06 *

o Personeel; ( activiteit )

Betaalde krachten ( proffessioneel )
• Aukje; zie ‘jongerenwerker pancrat’
• Maarten; Tel:  *
• John; Tel: *
Vrijwilliger
• Hassan; ( begeleider ) Tel: PRIVE

• Vier vrijwilligers;
Alex, Serop,Anelka, Kelly

o Inrichting; ( ruimte )
Groen/Blauw= Toilet
Grijs= Kleine zaal 1
Rood/zwart= Trap
Lichtblauw= Bar
Blauw= Kleine zaal 2
Paars= Kantoor
Geel= Schoonmaakhok
Zwart= Deuren en of trap

Groen= Grote zaal ( hier vin het feest plaats )

o Tijd ( wanneer, tijdsduur, tijdsinvestering )

• Disco avond; ( Bling Bling Party )
Woensdag avond; 17-10-08
Openingstijd; Van 19.00 tot 24.00 uur

• Tijdsduur;
 Klaarzetten + Boodschappen; Van 16.00 tot 19.00
Drie uur min half uur pauze is: 2,5 uur.
 Decoratie; ( kopen in de stad, dag van tevoren )
Van 17.00 tot 19.00 uur is: 2 uur
 Disco avond;
Van 19.00 tot 24.00 uur is: 5 uur.
 Opruimen;
Van 24.00 tot 01.30 uur is: 1,5 uur

Totaal aantal uren: 11 uur

o Afspraken;
Voor de afspraken zie Notulen, checklist en verslag begeleider/personeel.

o Resultaatmeting;
Zie verslag ‘evaluatie jongeren’

o Wie voert wat uit;

PS. Elke vrijwilliger en werknemer zal helpen met klaarzetten en opruimen.

Voor de taakverdeling zie bijlage;

‘taakverdeling’

* Planning bewaken *
- Planning bewaken;
Aan de hand van twee groepsgesprekken ( personeel ) bewaak ik de planning, hiervoor worden twee notulen gemaakt.

Voor de notulen zie;
• Notulen overleg 1
• Notulen overleg 2

In deze notulen, staat omschreven wie wat doet en wanneer. Ook staan hier de afspraken in die zijn gemaakt tijdens deze overleggen.

Naast deze notulen is er veel interne communicatie dit komt omdat, al deze collega’s elkaar elke dag zien. Deze gesprekken zijn zeer prettig voor het verloop van de activiteit, omdat iedereen op de hoogte is van alles.

- Taakverdeling;
De planning bewaken qua taken en/of opdrachten, zijn terug te halen uit de gemaakte afspraken van de notulen en de verdeling van taken in de draaiboeken.

* Uitvoeringsfase *
- Uitleg begeleiding;

Uitvoering van de activiteit ( rekening houdend met opleidingsniveau, sociale en culturele achtergrond, werkzaamheden etc. )

Op de dag van de uitvoering ondersteunde ik het personeel daar waar nodig was, wel op een afgestemde manier zodat ik zelf wel een duidelijk overzicht had van de gang van zaken.

Het was erg moeilijk om met ieder persoon rekening te houden over zijn en/of haar manier van werken, omdat je snel de neiging hebt om je eigen zin door te drukken ( ik weet hoe het moet, en wil er graag voor zorgen dat andere dan zo werken )

In mijn manier van werken/begeleiden hield ik rekening met de mogelijkheden en beperkingen van de doelgroep/vrijwilligers.
Ik deed dit door bewust taken/functies te kiezen voor de vrijwilligers, door de jongeren b.v. NIET aan de deur te laten staan ( portier )

De vrijwilligers/personeel konden aan de hand van de draaiboeken zelf achterhalen wat hun functie was en wanneer wat moest gebeuren.

Het werkrooster van het personeel en de vrijwilligers is te achterhalen uit de notulen en draaiboeken.

De kosten: Er zijn geen kosten voor de vrijwilligers en de jongeren. ( de entree en de consumpties zijn gratis ) Verder zijn alle kosten dus voor de stichting.

Rekening houden met het opleidingsniveau en sociale/culturele achtergrond;
De verdeling van personeel en vrijwilligers is dusdanig afgestemd, voor een goed verloop van de activiteit.

De werkzaamheden waren niet al te moeilijk en alles was na te checken in de draaiboeken.
Ook kunnen de jongeren goed met elkaar overweg, en hun cultuur verschillen hinderen hier zeker niet in.
Tevens zijn de boodschappen aangepast op de culturen ( bvb alles halal etc. )

- Planning bewaken tijdens de uitvoeringsfase;

Door middel van korte overleggen, bespraken wij ( de begeleiders/coördinatoren ) de dingen die gaande waren op de activiteit.

V.b. Aukje zag hoe twee jongeren proberen alcohol naar binnen mee te smokkelen, alleen Aukje zag dit maar besprak dit wel met de begeleiders/coördinatoren.

Ook diende de draaiboeken voor een bewaking van de planning.

- Beschrijf eventuele problemen in de begeleiding en de planning;

Problemen met de buurt,
Het geen waar ik geen rekening mee heb gehouden is dat, de buurt niet is ingelicht over dit feest.
Dit probleem bracht situaties met zich mee, bvb dat de bewoners in de buurt de politie hebben gebeld voor geluidsoverlast en dergelijke. Terwijl dit natuurlijk totaal overbodig was.
Oplossing; de buurtbewoners voortaan vooraf informeren.

Problemen intern,
De begeleiders stapte op eigen initiatief wel eens over op een andere functie, tot ergernis van andere collega’s.
Door dit probleem was er een onoverzichtelijke werkwijze en lichte irritaties bij mijn collega’s.
Oplossing; een betere structuur in de werkwijze en een controlelijst inbrengen in het werk.

Problemen met de jongeren en de vrijwilligers;
De vrijwilligers werden veel lastig gevallen en dus van hun werk gehouden door de jongeren ( doelgroep ).
Dit zorgde voor een last op de schouders van onze vrijwilligers, hierdoor werkte zij niet als van hun verwacht werd.
Oplossing; Hiervoor hadden wij meerdere oplossingen
• Controle mannetje die hier continue op zo letten
• Een vriendelijk bedank woordje voor dit probleem
• Laten gaan en kijken hoe de vrijwilligers hiermee omgaan ( met hulp van begeleiders )

- Bijstelling van de planning;

* Evalueren, deel A*
- Overleg ondersteunend personeel; ( plus, de vrijwilligers )
Hoe heeft het personeel de uitvoering van het feest ervaren,

Ervaring begeleiders/coördinatoren
De ervaring is samengevat en luid als volgt;

Het feest was goed voorbereid, met een duidelijke overzichtelijke planning.
In de startfase waren er nog wat knelpunten die ikzelf had overzien, mij team vertelde mij het volgende ‘ je had meer overleggen moeten organiseren om jouw ideeën beter over te brengen op te team’

Hoe alles op papier was zeer goed, maar de uitwerking viel tegen niet alles verliep volgens plan en er kwamen dingen bij kijken waar wij allen geen rekening mee hadden gehouden. ( uiteraard komt alles op mij neer )

Voor ideeën en opdrachten had ik meer moeten overleggen en/of bespreken, ik werk meer individueel en bespreek weinig.
Hierdoor werk ik dingen uit die voortkomen uit mijn denkwijze/mening, terwijl wij deze activiteit samen doen en moeten samenwerken.
Aan dit probleem zal ik zeker werken en dus zorgen dat ik meer ga functioneren als een teamlid.

Het feest was zeer goed bevallen bij de doelgroep evenals bij de begeleiders, iedereen heeft zich goed vermaakt. Dit feest is zeker voor herhaling vatbaar.

Ervaring vrijwilligers

Het feest was leuk gedaan, goede verlichting en leuke decoratie.

De vrijwilligers hadden meer strikte regels gewild en meer overzicht vanuit onze kant ( begeleiders ). Dit omdat de jongeren/doelgroep zich met de vrijwilligers gingen bemoeien, waardoor de vrijwilligers van hun werk werden gehouden en ook hun taken niet meer serieus namen.

Verder was de planning voor de vrijwilligers duidelijk en overzichtelijk, de planning en manier van werken was voor hen heel goed te begrijpen.

- De problemen van de uitvoering en het nakomen van de afspraken;

Ervaring begeleiders/coördinatoren
Er had een soort controle lijst moeten komen om de taken na te checken.

Dit alleen was niet een knelpunt, want de begeleiding naar de vrijwilligers had ook iets beter kunnen zijn in de uitvoering. Bvb de vrijwilligers hadden meer steun verwacht van ons voor het probleem ‘lastig gevallen worden door de doelgroep’.

Ervaring vrijwilligers
Zie bovenstaande punt.

* Evalueren, deel B *
- Evaluatie activiteit met een collega;
Evaluatie met een collega over de volgende punten,

o Was het plan van aanpak compleet?
Het plan was bijna compleet, maar er zouden meer serieuze gesprekken moeten komen. En niet kleine besprekingen in de wandelgangen.

o Hoe was de inzet van het ondersteunende personeel?
Het ondersteunend personeel hielp goed mee, maar soms waren zij te veel bezig met hun eigen vrienden.
Misschien iets serieuzer de volgende keer.

o Heb je voldoende rekening gehouden met hun mogelijkheden, taken en bevoegdheden?
Ja door middel van besprekingen en draaiboeken.

o Waren de afspraken met het ondersteunende personeel helder?
Ja. De taken en/of afspraken die niet genoteerd waren werden onderling besproken.

* Evalueren, deel C *
- Bespreking met de praktijkbegeleider;
Bespreek met je praktijkbegeleider wat je hebt geleerd van de opdracht, aan de hand van de volgende punten,

o Wat ging goed bij het opstellen van een plan van aanpak en waar had je moeite mee?
Het knelpunt voor mij, was dat er niet veel structuur was. Waar binnen het plan van aanpak werd opgesteld.
Dit probleem deed zich voor dankzij de vele besprekingen in de wandelgangen.

o Wat vond je moeilijk bij het bespreken van het plan met het ondersteunende personeel en wat ging juist erg goed?
Het moeilijke punt in deze opdracht was het overbrengen van de informatie op het ondersteunende personeel, dit omdat ik dan een paar niveaustappen om laag moet. Dit was zeer moeilijk voor mij, omdat ik erg serieus, gedreven en direct ben en dan mijzelf moet gaan aanpassen op hun niveau.

De informatie en omschrijving van de activiteit heel duidelijk en compleet. ( in het plan van aanpak )

o Wat ging goed bij het maken van afspraken en wat ging minder goed?
De afspraken waren duidelijk en compleet.

Het knelpunt was het volgende, de vrijwilligers hadden moeite met het naleven van de afspraken.
Bvb de vrijwilligers hadden continu begeleiding nodig in het naleven van de afspraken, omdat deze jongeren totaal geen tijdsbesef hebben in de planning.

o Wat heb je van deze opdracht geleerd?
Ik heb geleerd om mijn plannen en werk dusdanig aan te passen dat de jongeren mijn werk kunnen realiseren.
Oftewel ik heb dankzij deze opdracht/activiteit geleerd mijzelf aan te passen op andere niveau, culturen etc.

o Wat zou je de volgende keer anders doen om de opdracht beter te laten verlopen?
De ervaringen en werkwijze van mijn vorige stage instelling combineren met die van mijn huidige stageplek, om een goede werkwijze te creëren.

o Wat zijn je leerpunten bij het hanteren van een groepsproces en conflictbeheersing?
Ik zou meer moeten overleggen en mijzelf laten horen in het groepsproces, om meer duidelijkheid te creëren voor mijn groep.

* Nawoord *
Ik vond dit een zeer leuke opdracht, ik heb hier veel van geleerd. Via mijn werkervaring en mijn opdrachten voel ik mijzelf groeien.

De ervaringen die ik hiermee opdoe zal ik mee nemen in mijn toekomst, want bijna op ieder vlak zijn deze ervaringen te gebruiken.

Verder was het uitwerken en het daadwerkelijk mee maken van deze activiteit een leuke ervaring en is veel mis gegaan maar ook veel goed gegaan. Dankzij deze ervaringen leer ik veel en maak je ook weer wat mee.

Het echte leerpunt voor mij hier was, meer mijzelf laten horen en overleggen met collegas en dergelijk. Omdat niet iedereen mijn ideen en werk snapt, wat ik wel altijd van uit ga.

- Checklist

- Draaiboek

- Begroting

- Verlichting en audio

- Deco

- Notulen 1 + 2

- Verslag personeel + begeleider

- Taakverdeling

- Beoordelingsformulier

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.