Opus Dei

Beoordeling 7.5
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 4e klas vwo | 1400 woorden
  • 19 juni 2006
  • 16 keer beoordeeld
  • Cijfer 7.5
  • 16 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Help nu jouw favoriete goede doel door jouw mening te geven!

Hoe? Heel simpel. Geef je op voor het panel van Young Impact en geef jouw mening over diverse onderwerpen zoals gelijke kansen, diversiteit of het klimaat. Voor iedere ingevulde vragenlijst (+/- 1 per maand) ontvang je een bedrag dat je direct mag doneren aan een goed doel naar keuze. Goed doen was nog nooit zo easy!

Meld je aan!
Geschiedenis
Het Opus Dei is ontstaan in 1928 in Spanje, het is gesticht door Jozefmaria Escrivá, die in 2002 heilig is verklaard. Pas in 1950 krijgt de organisatie officieel toestemming van de toenmalige Paus Pius XII. Deze goedkeuring maakt het mogelijk dat getrouwde mensen tot het Opus Dei worden toegelaten en dat gewone priesters zich kunnen aansluiten bij het Priestergenootschap van het Heilig Kruis. Het ging niet altijd goed met de stichting, in 1940 was er een openbare boekverbranding van het bekendste boek van Escrivá, De Weg.

Doel
Het Opus Dei is een instelling van de rooms-katholieke Kerk, gesticht door de heilige Jozefmaria Escrivá. Het doel van het Opus Dei is onder de mensen het bewustzijn te stimuleren dat zij tot heiligheid geroepen zijn. De instelling spoort hen aan volgens het geloof te leven en zoveel mogelijk mensen ook gelovig te maken. Deze boodschap heeft een grote plaats in de leer van het Tweede Vaticaans Concilie. Dat Concilie betekent de menselijke en christelijke deugden in praktijk brengen op het werk, in het gezin en in het leven van alledag. De bedoeling is het voorbeeld van Jezus Christus midden in de wereld te volgen.


Toetreding
Als je lid wilt worden doe je dat omdat je denkt dat je een geestelijke roeping hebt gekregen. Hiermee streef je naar heiligheid en je werkt mee aan de uitbreiding van de Kerk. Je moet wel worden toegelaten door de autoriteiten van de prelatuur. Je moet je schriftelijk aanmelden en dan word je na minimaal 6 maanden toegelaten(de admissie).

Na een periode van ten minste een jaar na je admissie kan je tijdelijk lid van de prelatuur worden (incorporatie). Dit kan met een mondelinge verklaring die je elk jaar moet vernieuwen en die formeel lijkt op een contract. Je kan niet lid worden van het Opus Dei voordat je volwassen, dus 18 jaar bent. Minimaal vijf jaar na het krijgen van het tijdelijk lidmaatschap kan je definitief lid worden.

Als lid van het Opus Dei, blijf je een normale burger en katholiek. Je blijft bij je eigen bisdom horen en je kan je zelf bezighouden met politieke, religieuze en culturele zaken. De band met de prelatuur(rechtsgebied van kerk) bestaat in een contract en dat sluit het afleggen van geloften (van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid) uit.

De toetreding tot het Opus Dei betekent niet dat het leven dat je tot dan toe hebt geleid is afgelopen: je blijft hetzelfde werk doen en je kan je eigen sociale leven erop nahouden. De roeping tot het Opus Dei bestaat erin God te ontmoeten in het leven van elke dag –thuis, op straat, op het werk en anderen de aantrekkelijkheid te laten zien van een leven met God.

Als je eenmaal lid bent
Ieder Opus Dei lid volgt een geestelijk levensplan. Dat wil zeggen dat bepaalde momenten door de dag heen gereserveerd zijn voor het contact met God. Dit omvat gewoonlijk deelname aan de heilige Mis, communiceren, regelmatig biechten, het lezen van de bijbel en andere geestelijke lectuur, het bidden van de rozenkrans en een tijd van gebed.

Door hun gewone manier van doen zullen de gelovigen van het Opus Dei niet met hun lidmaatschap te koop lopen. Aan de andere kant maken zij er geen geheim van dat zij tot de prelatuur behoren. Hun dienst aan God hoort juist te blijken uit hun manier van leven en uit hun inzet voor het geloof.


De Da Vinci Code
In het bekende boek van Dan Brown wordt het Opus Dei van veel dingen beschuldigd, ze hebben toen ook veel aandacht gekregen. Ze worden er afgeschilderd als een grote geheimzinnige bende die zelfs moordt als dat nodig is om geheimen van de Kerk te bewaren, dat Jezus met Maria Magdalena getrouwd was en dat ze zelfs kinderen hadden. Silas, een albino-monnik van Opus Dei, doet aan rituele zelfkastijding voordat hij in opdracht van de kerkleiding mensen vermoordt. Maar wat is hier van waar?

ODAN
Er bestaat een organisatie, het Opus Dei Awareness Network(ODAN) die probeert Opus Dei te ontmaskeren en mensen wil waarschuwen voor de gevaren ervan. Hier kunnen mensen die uit Opus Dei zijn gestapt hun verhaal kwijt. Ze beschuldigen O.D. ervan dat ze mensen vervreemden van hun families, agressieve ledenwerving, zelfkastijding en het achterhouden van informatie. Ik zal deze beschuldigingen wat verder toelichten.

Vervreemding van familie: Contact met familie kan alleen heel erg gelimiteerd en ze proberen je er vanaf te houden. Opus Dei leert de leden dat het erg voordelig is om je ouders en je geliefden buiten je eigen beslissingen te houden, want die zullen het toch niet begrijpen. Meestal horen familieleden pas maanden of jaren later van de toetreding. Om achterdocht te voorkomen blijven numeraires vaak in hun oude huis wonen. Omdat de ouders dus niks van het lidmaatschap afweten wordt vaak de band tussen ouders en kind verbroken, door het gebrek aan vertrouwen. Het houden van foto’s van familieleden mag ook niet.

Agressieve ledenwerving: Opus Dei is erg georganiseerd, ook in het leden werven. Leden vormen ‘teams’ en bedenken allemaal strategieën om mensen lid te krijgen. Als iemand waarschijnlijk lid wil worden, wordt deze persoon uitgebreid besproken. Elk lid moet ook altijd 12 tot 15 ‘vrienden’ hebben waarvan er tenminste 2 bijna lid worden, vaak wordt een vriendschap beëindigd als een ‘vriend’ geen lid wil worden. Als lid moet je regelmatig verslag uitbrengen over je ledenwerving, ook moet je allerlei gegevens invullen over je ‘vrienden’, bijvoorbeeld hoe vaak ze al hebben gebiecht bij O.D. Het rekruteren gebeurt vaak op universiteiten en op sociëteiten, ook zouden ze al kleine kinderen lid maken. Ze dreigen ook dat je nooit gelukkig zal worden als je niet lid wordt, en met eeuwige verdoemenis.

Achterhouden van informatie: Als je lid wordt van Opus Dei, dan moet je beloven ‘volgens de geest van OD te leven’ zonder precies te weten wat dit inhoudt. Pas na een tijdje krijg je te horen wat het lidmaatschap allemaal inhoudt, en je moet gehoorzamen want anders wordt je voor eeuwig verdoemd, en dat is erg! Dit legt een enorme psychologische last op de schouders van nieuwe leden, want ze willen God de rug niet toekeren. Het lidmaatschap houdt in dat je leven compleet wordt beheerst door Opus Dei. Je moet je complete salaris overmaken, al je in- en uitgaande post wordt gecontroleerd, je krijgt alleen maar gecensureerde kranten en televisie te zien, je moet wekelijks biechten, waarbij je ook je twijfels over OD moet vertellen, anders neemt de duivel je ziel over. Je mag ook niet meer naar het theater, de bioscoop, concerten en dat soort dingen, behalve met hele speciale toestemming. Verder is er een lijst met ongeveer 7000 boeken die verboden zijn om te lezen.

Zelfkastijding: De zelfkastijding wordt gebruikt om lichamelijke lusten te bedwingen, en het is verplicht als je ‘volgens de geest wil leven’. Het is waarschijnlijk het meest verbazingwekkende en voor buitenstaanders het meest onbegrijpelijke aan Opus Dei. Er zijn een paar verschillende dingen die je moet gebruiken om jezelf van lusten te weerhouden. Je hebt de cilice, een ketting met spijkers die je elke dag 2 uur om je bovenbenen moet dragen, behalve op zon- en feestdagen. Dit is erg pijnlijk en laat kleine gaatjes in je benen achter. Je hebt ook de discipline, een touwachtige zweep die je één keer per week op je billen of rug moet gebruiken, en met toestemming vaker, wat veel mensen doen.De meeste leden nemen bijna altijd een koude douche als vorm van marteling. Bij één maaltijd per dag moet je ook iets nemen wat je vies vindt, zoals koffie zonder suiker of dat je geen tweede bord opschept als je wel wilt. Een keer per week moet je ook zonder kussen slapen.

Ik weet niet of de zelfkastijding echt wordt toegestaan en gestimuleerd door de bestuurders, of dat het alleen extreme gevallen zijn waarin het gebeurt. De leiding ontkent wel de zelfverminking, maar of dat waar is?

Opus Dei in Nederland
In 1959 kwam het eerste Nederlandse lid van Opus Dei. In Nederland zijn er nu aardig wat organisaties van OD, waaronder veel voor kinderen en woonhuizen voor studenten. Vaak wordt naar de buitenwereld Opus Dei erg op de achtergrond gehouden, op sites van die studentenhuizen wordt OD ergens klein in een hoekje genoemd. Bij de kennismaking in zo’n huis wordt je ook niet gezegd dat het wordt geleid door celibataire leden van OD. Er zijn waarschijnlijk ongeveer 150 leden van Opus Dei in Nederland.

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.