ADVERTENTIE
Schoolexamens

Wist je dat je de boeken Examenbundel, Examenidioom, Zeker Slagen! en Samengevat ook heel goed kunt gebruiken bij het voorbereiden voor je schoolexamens?! Ze zijn momenteel in de aanbieding bij o.a. Bol.com.

Nu bestellen

Inhoudsopgave
Christendom:
1. Het ontstaan van het Christendom
2. De Christelijke feesten die worden gevierd en de betekenis ervan
3. Hoe de Christenen over de dood denken
4. De leefregels van de Christenen
5. Wat er in de bijbel staat beschreven
6. Hoe het Christendom in Nederland terecht is gekomen.
Islam
1. Het ontstaan van de Islam
2. De feesten die in de Islam worden gevierd
3. Hoe de Moslims over de dood denken
4. De leefregels van de Moslims


5. Wat er in de koran staat beschreven
6. Hoe de Islam in Nederland terecht is gekomen
Verschillen
Overeenkomsten
Christendom
1. Het ontstaan van het Christendom
Het christendom is ontstaan in de Joodse geloofsgemeenschap, bij de Jordaan, als een verzetsbeweging tegen de vaste waarden die de Joodse wetten verplichten. Een andere reden zou de bezetting door de Romeinen kunnen geweest zijn. Het was volgens hen de tijd dat de komst van de Messias aan zou komen. Jezus maakte deel uit van die groep andersdenkenden. Hij was een groot voorbeeld voor iedereen.
Na zijn dood gingen de volgelingen van hem door met het verspreiden van zijn leer en kennis, zo ontstond het christendom en de roep om de komst van de Messias aan de orde was.


2. De christelijke feesten die worden gevierd en de betekenis ervan.
Er worden in het Christendom een aantal feesten gevierd. Dit zijn ze:
Pinksteren:
Die naam Pinksteren is afgeleid van het Griekse woord pentakosta. Pentakosta betekend 50e.
Omdat Pinksteren 50 dagen na Pasen wordt gevierd.
Tijdens Pinksteren herdenken de christenen hoe de apostelen de geest van Jezus ontvingen.
Vasten:
De vastentijd duurt 40 dagen. In die tijd bereiden christenen zich voor op het paasfeest. Aswoensdag is de eerste dag van de vastentijd. als je op die dag naar de kerk toe gaat, krijg je vast en zeker een kruisje van as op je voorhoofd. Zo laten ze zien dat je spijt hebt van hun zonden en laat hen herinneren aan de dood. Normaal gezien mag je geen vlees of vet eten tijdens
de vastentijd, maar niet alle mensen doen dat. Andere christenen drinken dan weer geen wijn en eten geen zoete dingen. Zo kunnen ze beter begrijpen hoe Jezus heeft geleefd.
Witte donderdag:
Witte donderdag is de donderdag voor Pasen. Dan wordt het laatste avondmaal herdacht. Toen zat Jezus met zijn 12 apostelen rond de tafel. Maar die nacht werd hij, verraden door één van zijn leerlingen, Judas. De naam witte donderdag komt van het witte kleed dat de priester draagt tijdens de viering in de kerk.
Goede vrijdag:
Goede vrijdag komt de dag na witte donderdag en is de vrijdag voor Pasen. Op goede vrijdag herdenkt men de dood van Jezus toen hij aan het kruis stierf.
Dit heeft hij voor de mensen gedaan. Drie dagen later is hij verrezen en stond hij op uit zijn graf.
Stille zaterdag:
Stille zaterdag is de zaterdag voor Pasen. Dan herdenken de christenen aan Christus toen hij dood lag in zijn grot.
Pasen:
Bij Pasen herdenken de christenen de verrijzenis van Jezus uit zijn graf, op de derde dag na zijn kruisiging. Dan gaan veel mensen naar de Kerk en schenken mensen elkaar vaak narcissen, dit zijn echte paasbloemen. Deze paasbloemen kunnen een witte kleur hebben. Deze witte kleur staat voor onschuld, omdat Jezus ook onschuldig aan het kruis gestorven is.
Palmzondag:
Op Palmzondag herdenken de christenen de intocht van Jezus in Jeruzalem. De mensen legden palmtakken neer om hem welkom te heetten.
Hemelvaart:
Hemelvaart vieren de christenen 40 dagen nadat Jezus was opgestaan uit zijn graf. Op Hemelvaart gaan nog steeds veel mensen een wandeling maken of een eindje fietsen omdat dat van een oud gebruik van vroeger:
. ze stonden op om 3 uur s' nachts toen op
. wandelden met hun blote voeten door het gras
. dansten
. en zongen
Allerheiligen:
dan bezoeken de meeste mensen op die dag de graven en denken zo aan diegene die gestorven zijn.
Kerstmis:
Kerstmis is het tweede grote feest van de christenen. Dan vieren we de geboorte van Jezus. Het begint 4 zondagen voor eerste kerstdag met advent.
Alle kerken, behalve orthodoxe vieren kerstmis op 25 december. De meeste orthodoxen vieren Kerstmis op 7 januari. Kerstmis wordt gezien als de belofte van het nieuwe leven dat Jezus ons brengt. Christenen in de hele wereld gaan laat op kerstavond, de dag voor kerstmis, naar de kerk. Ze houden een nachtdienst, zingen liederen en zijn dankbaar voor de geboorte van Jezus. In de kerk is vaak een kerststal te zien.
3. Hoe de Christenen over de dood denken
De christenen geloven dat je van God komt en dat je na de dood er weer naartoe gaat. Het wordt ook wel de verrijzenis of de verlossing van je leven genoemd. Als je dood bent en je hebt in de Christelijke God geloofd zal je na je dood verrijzen en een beloning naar verdienste krijgen. De ziel van het vorige leven wordt dan vergeten worden wedergeboren. De mens mag tijdens zijn leven gelukkig zijn. Aan dit gelukkig zijn zit ook een grens. De mens zal altijd verlangens blijven houden naar het echte geluk. Dit zal hij moeten vinden bij God. Wil je in deze wereld terechtkomen dan zul je er ook in moeten geloven. Dat betekent onder andere dat je in het christendom zult moeten geloven.
4. De leefregels van de Christenen
De Christenen leven volgens de ’10 geboden’. Dit zijn regels, waar Christenen zich aan moeten houden. De zijn door god op stenen geschreven, en in een heilige kist bewaard, die kist heet de Ark. De tien geboden zijn ook overgenomen in de bijbel. Dit zijn ze:
1. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben
Dit betekent dat god geen andere goden naast zich duldt. Hij wil niet dat mensen naast hem ook andere goden aanbidden.
2. Gij zult geen beeld van mij maken
Dit betekent dat je god op geen enkele manier mag uitbeelden. Als je een beeld van god zou maken, en die zou aanbidden dan zou het beeld een afgod zijn.
3. Gij zult de naam van god niet misbruiken
Met dit gebod wordt vooral bedoeld dat je niet mag vloeken. Veel mensen gebruiken om de kleinste dingen god zijn naam, en dat is niet goed.
4. De zevende dag is de rustdag waar geen werk verricht wordt
Met de zevende dag wordt zondag bedoeld. God schiep de aarde in zes dagen, en de zevende dag hield hij rust.
God wil dat de mensen dit ook doen. Volgens dit gebod mag je de hele week werken, maar is zondag bedoeld om bezig te zijn met god, en rust te houden.
5. Eer uw vader en uw moeder
Hier wordt mee bedoeld dat je respect moet hebben voor je ouders. Zij hebben je op de wereld gezet.
Het betekent niet dat je ze op handen moet dragen, en het altijd met ze eens moet zijn, maar wel dat je ze moet gehoorzamen.
6. Gij zult niet doodslaan
Dit gebod lijkt mij vrij duidelijk. Je mag geen andere mensen van het leven beroven, want dat recht heb je niet.
Hij bedoeld hiermee niet alleen dat je niemand mag neersteken, vergiftigen of doodschieten, maar dat er bijvoorbeeld ook geen abortus en euthanasie mag worden gepleegd.
7. Gij zult niet echtbreken
Hiermee wordt bedoeld dat je niet mag scheiden van je echtgenoot/echtgenote, maar ook vreemdgaan.
8. Gij zult niet stelen
Dit gebod lijkt me ook duidelijk.
9. Gij zult geen valse getuigenis spreken over uw naaste
Dit houdt in dat je niet iets over iemand anders mag zeggen wat gelogen is. Dit houdt in dat je dus ook niet mag roddelen over andere mensen.
10. Gij zult andermans goed niet begeren
Dit gebod zegt vooral dat je niet verblind door jaloezie het leven door moet gaan.
Als iemand anders wat moois heeft, dat jij dat van die andere wilt hebben. Het wil ook zeggen dat je eens na moet denken over wat je zelf allemaal hebt, voordat je andermans spullen of talenten wilt hebben, en niet meer tevreden bent over wat je zelf hebt.
5. Wat er in de bijbel staat geschreven
Het woord ‘bijbel’ komt van het Griekse woord ‘biblos’. Een biblos is een boekrol van papyrus. Uit het meervoud ‘ta biblia’ ontstond in het middeleeuws Latijn het woord ‘biblia’. Uit dit woord is het woord ‘bijbel’ gehaald.
De bijbel bestaat uit twee delen. Het oude testament, en het nieuwe testament.
Het oude testament zijn verhalen over de tijd voordat Jezus geboren werd, en het nieuwe testament vanaf dat Jezus geboren is.
In de bijbel staan 66 verschillende boeken. Elk boek is geschreven door een andere schrijver. De Bijbel bestaat uit geschiedenisboeken, levensbeschrijvingen, gedichten, profetieën, brieven, enz.
De Bijbel is nog steeds van toepassing op ons leven. Veel Christenen nemen de bijbel nog steeds als voorbeeld hoe ze moeten leven. Ze kijken hier vooral naar de tien geboden.
Er staat ontzettend dus ontzettend in de bijbel. De bijbel is in ongeveer 16 eeuwen geschreven.
6. Hoe het Christendom in Nederland terecht is gekomen
Veel mensen uit andere landen waren al Christenen. Doordat veel mensen in Nederland kwamen wonen (dit kan zijn door verschillende redenen, bijvoorbeeld omdat ze moesten vluchten voor hun geloof, omdat die in hun eigen land niet werd geaccepteerd, of voor hun werk), volgde het geloof ook. Steeds meer mensen in Nederland werden ook Christen, en zo is het ook één van de grootste godsdiensten in Nederland. Beide geloven zijn eigenlijk op dezelfde manier in Nederland gekomen.
En er zijn ook verschillende soorten in het Christendom, je hebt bijvoorbeeld mensen die hervormd zijn, of gereformeerd, en katholiek, rooms-katholiek enz.
Je hebt in Nederland ook veel Christelijke scholen, waar dit geloof word aangehouden.
Islam
1. Het ontstaan van de Islam
De Islam Allah’s religie. Allah betekent in het Nederlands god. Islam betekent overgave aan de enige god. De volgelingen van de Islam worden Moslims genoemd, wat in het Nederlands ‘gehoorzaam aan god’ betekent. Maar hoe is de Islam nou ontstaan?
De Islam is ontstaan bij Mohammed. Hij werd in 571 in Mekka geboren. Hij was al snel wees, want zijn vader ging dood voordat hij geboren was, en zijn moeder toen hij zes was. Omdat hij geen ouders meer had, werd hij opgevoed die zijn opa, en later door zijn oom. Mohammed stond bekend als een goedhartige en betrouwbare jongen.
Mohammed trouwde en kreeg zes kinderen. Hij voerde vaak diepe, filosofische gesprekken waar hij over na dacht. Dit deed hij vaak in op de berg Hira, vlakbij Mekka. Hij zag steeds meer van de wereld, en ook van verschillende godsdiensten, zoals het Christendom en het Jodendom.
Natuurlijk heeft hij de Islam niet zomaar verzonnen. Toen hij ongeveer 40 jaar oud was, kreeg hij berichten door van Allah. Deze verzen staan geschreven in de Koran.
De Koran is het heilige boek van de Moslims. Mohammed ging mensen vertellen over Allah, en over de Koran. Hierdoor krijg hij veel volgelingen, en werd het geloof als maar groter. Maar behalve volgelingen had hij ook veel vijanden, die vonden dat hij de goden waar ze in die tijd in geloofde, verworpen werden door hem.
Zijn volgelingen werden vaak mishandeld, en soms ook gedood. Toch bleven veel Moslims het geloof trouw.
Op een gegeven moment was het niet meer veilig in Mekka voor Mohammed. Daarom reisde hij naar Yasrib (dat nu Medina heet). Tijdens die reis werd hij achtervolgd door zijn vijanden, maar niet de kans gehad om hem te doden.
Eenmaal in Medina aangekomen, stichtte hij daar een Islamitische staat. Hij kreeg in die tijd meer berichten door van Allah. Vooral over de leefregels waaraan Moslims zich moesten houden.
Doordat Mohammed tien jaar aan de verspreiding van de Islam had gewerkt, werd het een heel bekend geloof in Arabië en zelfs daarbuiten.
Mohammed overleed toen hij 63 jaar oud was. Hij werd begraven in Medina, maar de Islam is na hem blijven bestaan.
2. De feesten die in de Islam worden gevierd
Bij het Islamitische geloof horen een aantal feesten.
Nieuwjaar, de dag van Hidjra
Hiermee begon de Islamitische jaartelling. Het was de vlucht van Mohammed van Mekka naar Medina.
Geboortedag van Mohammed
Hij werd in 570 geboren en dat wordt elk jaar gevierd.
De nacht van vergeving
Iedereen probeert elkaar te vergeven. Het begint vlak voor de ramadan.
Ramadan
In deze maand wordt er gevast. Gedurende een maand mag ertussen zonsopgang en zonsondergang niet gegeten en gedronken worden.
De nacht van de macht
Dit is de nacht dat Allah voor het eerst een boodschap aan Mohammed gaf.
Suikerfeest
Armen krijgen wat geld en eten en de kinderen krijgen cadeaus. Ze mogen het snoep opeten dat ze tijdens de vastenmaand hebben opgespaard.
Hadj, de pelgrimreis
De moslims gaan op bedevaarttocht naar Mekka en vieren daar feest. Alle Moslims moeten volgens de Koran minimaal één keer in Mekka gaan, voor de bedevaarttocht, tenzij ze dit zich niet kunnen veroorloven.
Eid al-Adha
Dit feest wordt gevierd als een Moslim zijn reis naar Mekka voltooid heeft. Het de dag nadat hij de reis voltooid heeft gevierd.
Het offerfeest
Bij dit feest worden schapen, maar ook kamelen geslacht. Iedereen zou zijn eigen dier moeten slachten en offeren. Bij dit feest wordt aan de pelgrims in Mekka gedacht (die de bedevaart doen).
Maar ook aan Abraham, die zijn zoon Ismael ging offeren, omdat god dat hem gevraagd had. Toen hij de berg opliep om zijn zoon te offeren, verscheen de engel Gabriël en die vertelde hem dat hij zijn zoon niet hoefde te offeren. God wilde toen testen of Abraham trouw aan hem was.
3. Hoe de moslims over de dood denken
Volgens de Islam is de overgave aan god, maar die niet lang zal duren. Voor hen is het een soort halte, op weg naar wat er daarna komen gaat.
Een Islamitische leer zegt: ‘Werk op aarde alsof je eeuwig in leven zult blijven en werk voor het hiernamaals alsof je morgen zult sterven’. Moslims moeten dus op twee gebieden werken, voor hun leven op aarde en het hiernamaals.
Ook al weten veel mensen dat je niet aan de dood kunt ontsnappen, toch proberen ze het. Ze rekken zo lang mogelijk tot ze sterven. In de Islam is dit niet toegestaan. Moslims mogen geen medische technieken toepassen om zijn leven te verlengen. Tegelijkertijd mag je je leven ook niet beëindigen. Ook niet als je veel pijn lijdt. Euthanasie is dus streng verboden in de Islam. Je mag pas sterven als je tijd gekomen is. Die tijd wordt bepaald door Allah.
4. De leefregels van de Moslims
Moslims hebben natuurlijk leefregels. Deze regels heten ‘de vijf zuilen’. Ik zal hier de vijf zuilen beschrijven:
1. Shahada
De eerste zuil heet Shahada. Dit betekent ‘geloofsbelijdenis’ in het Nederlands. Belangrijk hiervan is het uitspreken van de belijdenis ‘la ilaha illa Llah’(er is geen God dan Allah) en ‘Moehammadoen rasoeloe Llah’ (Mohammed is de boodschapper van Allah). Deze zin komt dagelijks voor bij de Moslims. In het gebed, maar ook bij een geboorte en sterfgeval.
2. Salat
De tweede zuil heet Salat. Dit betekent in het Nederlands ‘gebed’. Moslims moeten vijf keer per dag bidden. Voor zonsopgang, vlak na het middaguur, voor zonsondergang, voor de inval van de nacht en voor het slapen gaan.
De gebeden hoeven niet persé in de Moskee plaats te vinden in de Moskee (koepelvormige kerk van de Moslims). Het kan ook gewoon thuis, op school, op het werk of zelfs bij de bushalte. Het bidden gebeurt op een matje, en altijd met het gezicht naar Mekka gekeerd. Het gebed geeft de bevestiging van hun geloof, als ze bidden worden ze ook van binnen gereinigd, zodat ze weer verder kunnen gaan.
3. Zakat
De derde zuil heet Zakat. Dat bekent in het Nederlands ‘liefdadigheid’. Liefdadigheid is verplicht voor alle Moslims. Vroeger was de Zakat een soort belasting die ze moesten betalen. Dit kon goud zijn, of zilver. Maar het kon ook voedsel zijn.
Tegenwoordig geven Moslims ongeveer 2,5% van hun jaarlijkse inkomen aan een Islamitische geleerde. Hij besteedt het aan bijvoorbeeld de armen. Moslims geven de Zaket, omdat de Mohammed heeft gezegd dat dit moet: ‘Hij die in een stad slaapt war mensen honger lijden, is geen Moslim’.
4. Sawm
De vierde zuil heet Sawm, en betekent in het Nederlands ‘vasten’. Wij kennen Sawm als de Ramadan. Het wordt gehouden in de negende maand van het Moslimjaar.
In de Koran staat: ‘Jullie die geloven, aan jullie is voorgeschreven te vasten, zodat het was voorgeschreven aan hen die er voor jullie waren, misschien zullen jullie godvrezend zijn’.
Het staat er heel moeilijk, maar eigenlijk houdt het gewoon in de Moslims één maand van zonsopgang tot zonsondergang niet mogen eten of drinken.
Maar waarom vasten de Moslims eigenlijk? Er zijn veel arme mensen, die vaak niet kunnen eten en drinken. Moslims willen vasten, om te ook te ééns te voelen wat de armen voelen. Om de armoede van de wereld mee te maken, en dat niet iedereen het zo goed heeft als zijzelf.
5. Hadj
Zoals een stukje terug al vertelt is, verwacht Allah van elke Moslim dat hij één keer in zijn leven naar Mekka gaat. In de Koran staat geschreven: ‘Het is voor de mensen een plicht jegens God om op bedevaart naar het huis te gaan; voor wie in staat is daarheen op weg te gaan…’
Voordat de Moslim Mekka binnengaat, moet hij zich reinigen. Dit is een ritueel. Hij trekt twee naadloze witte kledingstukken aan (de Ihram). Als hij eenmaal in Mekka is, moet hij nog meer rituelen uitvoeren.
1. Zeven keer tegen de klok in rond de Ka’bah lopen.
2. Een snelle wandeling tussen de twee heuvels die Safa en Marwa heten maken.
3. Deze is op de achtste dag. De pelgrim moet vanaf ongeveer twaalf uur ’s middags tot zonsondergang op de heuvel Arafat staan.
Op de Arafat is een samenkomst. Hierna komen nog twee rituelen. Deze zijn bij Mina, dat is dus in de woestijn.
1. Het stenigen van de duivel.
2. Het offeren van een lam.
De volgende dag word er gevierd dat de Moslim zijn reis voltooid heeft. Dit feest heet Eid al-Adha. Dit feest staat ook bij het stukje over feesten van de Moslims.
5. Wat er in de Koran staat beschreven
In de koran staan vooral leefregels, de vijf zuilen die we zonet besproken hebben. Er staat in hoe je je moet gedragen in bepaalde situaties, en hoe je met het leven om moet gaan.
Er staan ook belangrijke boodschappen in, van Allah zelf. Boodschappen waar mensen wat van kunnen leren, of waar ze zich aan moeten houden. Er staat bijvoorbeeld ook in dat je de koran absoluut niet mag veranderen. Dit is namelijk wel met de bijbel gebeurt. De bijbel is telkens weer vertaald, zodat de mensen van tegenwoordig hem beter kunnen snappen. Dit mag met de Koran dus absoluut niet gebeuren.
Moslims leren delen van de Koran uit hun hoofd, omdat ze sommige dingen ook in hun gebed moeten opzeggen.
6. Hoe de Islam in Nederland terecht is gekomen
De Islam is in Nederland gekomen door de Moslims zelf. Sommige Moslims moesten uit hun eigen land vluchten, omdat hun geloof daar niet geaccepteerd werd. Ze waren dus vluchtelingen.
Er zijn ook andere redenen waarom de Moslims naar Nederland gekomen zijn. Bijvoorbeeld gastarbeid. Nederland heeft veel Moslims naar Nederland gehaald voor gastarbeid. Die Moslims besloten later om hun gezin over te laten komen naar Nederland. Er zijn ook veel Surinaamse Moslims in Nederland komen wonen, nadat Suriname onafhankelijk was geworden.
Doordat de Moslims in Nederland zijn komen, is ook hun geloof meegekomen. De islam is in Nederland een geaccepteerd geloof (net zoals alle andere godsdiensten). Er staan ook moskeeën in Nederland, waar de Moslims heen kunnen gaan. Toch worden Moslims niet helemaal geaccepteerd. Door het verschil tussen onze culturen zijn er vaan problemen tussen Nederlanders en Moslims.
Verschillen
1. Het ontstaan van de religies
Bij het Christendom waren veel mensen al met god bezig voordat Jezus kwam. Er waren toen al mensen die berichten van hem kregen, en mensen die met hem spraken. Bij de Islam daarentegen, was Mohammed de eerste die berichten van Allah kreeg en is hij het geloof begonnen.
2. De feesten die worden gevierd in de religies
Eigenlijk is bijna alles verschillend tussen de feesten. De feesten van de Islam worden op andere tijdstippen gehouden dan die van de Christenen, en er wordt ook aandacht besteed aan heel andere onderwerpen dan bij de feesten van de Christenen.
3. Hoe de religies over de dood denken
Bij de Islam zien ze de dood als een tussenstation, en geloven ze in leven na de dood. Bij de Christenen denken ze dat je je hele leven lijdt om daarna weer terug bij god te komen, in de hemel en daar voor eeuwig zult blijven.
4. De leefregels van de religies
De leefregels zijn heel verschillend. Bij de Islam staat in de leefregels wat je allemaal moet dóen, zoals gebeden en de bedevaart naar Mekka. Maar bij de Christenen wordt vooral beschreven wat je niet moet doen en regels waar je je aan moet houden. Er staat niet echt iets in wat je moet dóen.
5. Wat er in de heilige boeken in de religies staat beschreven
In de bijbel, staan behalve leefregels ook verhalen, brieven en liederen. Verhalen die wat willen vertellen, en die ook echt wat zeggen. Ze zijn ook door mensen geschreven. De koran is via Mohammed, door Allah zelf geschreven, en bestaat vooral uit leefregels.
6. Hoe de religies in Nederland terecht zijn gekomen
Er zijn vooral overeenkomsten over hoe ze in Nederland terecht zijn gekomen, sommige mensen die moesten vluchten voor hun geloof, of vanwege gastarbeid. Of mensen die zich gewoon in Nederland vestigden. Eigenlijk zijn ze op dezelfde manier in Nederland terechtgekomen.
Overeenkomsten
7. Het ontstaan van de religies
Er zijn vooral veel verschillen bij het ontstaan van de religies, maar een hele belangrijke overeenkomst: Jezus en Mohammed waren beide profeten, en hebben hun geloof gesticht. Ze hebben ook allebei verhalen verteld over god, en hebben daardoor volgelingen gekregen. Ook hadden ze allebei tegenstanders.
8. De feesten die gevierd werden in de religies
Eigenlijk zijn is hier maar één overeenkomst, en dat is dat beide geloven vieren wanneer de stichter geboren is.
9. Hoe de religies over de dood denken
Dit is eigenlijk ook heel verschillend, maar ze geloven wel beide dat ze bij god terechtkomen, alleen de Christenen denken voor eeuwig, en Moslims maar voor even.
10. De leefregels van de religies
Deze zijn eigenlijk heel verschillend. Maar toch willen ze beide één doel bereiken: zorgen dat de volgelingen als goede mensen leven, en wat voor een ander over hebben. Ook de god van beide religies dat ze in hem geloven, en hem aanbidden.
11. Wat er in de heilige boeken van de religies is beschreven
De bijbel en de koran zijn twee totaal verschillende boeken, en de Christenen en de Moslims hebben er ook een andere bedoeling mee, maar er staan wel in beide boeken leefregels.
12. Hoe de religies in Nederland terecht zijn gekomen
Ze zijn eigenlijk hetzelfde in Nederland terecht gekomen. Beide door volgelingen van het geloof, die naar Nederland verhuist zijn.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

N.

N.

bij de islam staat eerst zekat en daarna vasten maar moet eigenlijk andersom zijn eerst vasten en daarna zakat

12 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

L.

L.

Joh, bedankt Charlie! Wij moeten precies hetzelfde werkstuk maken en ik heb je werkstuk goed nodig gehad! (Natuurlijk niet overgetypt maar wel goed gebruikt).
-XxX- Lotte.

14 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

C.

C.

Hey,

Jij heb in je werkstuk staan bij overeenkomsten dat Jezus Christus en Mohammed allebei profeten waren.
Nu mijn mening:

Jezus Christus was geen profeet, Hij was en is de Zoon Van God de Vader

Gegroet

10 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

E.

E.

Dankje ik ben heel blij met je werkstuk ik heb het hard nodig gehad voor mijn werkstuk.
Een vraag hoe kan ik nou mijn eigen werkstuk op julie site zetten.
X-x-X Eef (je beste vriendin)

9 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

S.

S.

heel erg goed werkstuk, we hebben er veel aan!!
een hele goede :P
We hebben goede dingen er uit kunnen halen
xxx

9 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

S.

S.

Je hebt heel veel fouten gemaakt, je moet denk ik eerst controleren voordat je sommige dingen opschrijft

9 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

T.

T.

thx

9 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

A.

A.

dit is opzich best dom

9 jaar geleden

Antwoorden

*.

*.

waarom zou je dit zeggen, ik weet t late reactie maar toch.

5 jaar geleden

gast

gast

J.

J.

Wat je zei over gij zult niet doodslaan, weet je niet zeker. Dat is maar hoe jij het interpreteert.

9 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

A.

A.

gewoon toppie deze!

8 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

W.

W.

Beste Charlie,

Vanuit een Christelijke overtuiging klopt dit werkstuk niet. Hier wordt Jezus Christus aangehaald als Profeet en dat klopt niet. Jezus Christus is de Messias, Zoon van God en is God zelf. Dit laatste lijkt met sommige Bijbelteksten in tegenspraak te zijn en is ook lastig te begrijpen, maar dmv Bijbelstudie krijg je antwoord dat Jezus Christus God zelf is. Christenen geloven ook maar in 1 God ( God de Vader, Zijn Kracht de Heilige Geest, Zijn Zoon; het vleesgeworden Woord op aarde Jezus Christus)
Uitleg:
Johannes 1:1

8 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

M.

M.

Christenen geloven ook maar in 1 God ( God de Vader, Zijn Kracht de Heilige Geest, Zijn Zoon; het vleesgeworden Woord op aarde Jezus Christus) Uitleg: Johannes 1:1

Als jij dit zegt, klopt het ook niet. Want hierin staat dat God. "Zijn zoon, het vleesgeworden woord op aarde : Jezus". ?

8 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

I.

I.

Goed gedaan Charlie!
Al 910 keer bekeken deze maand...
Ikke :p

8 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

J.

J.

Superhandig, staat veel info in die je goed kan gebruiken.

8 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

Y.

Y.

Beste, ik wil maar even meedelen. Dat er over de islam aantal fouten te vinden zijn. bvb. moslims geloven het leven na de dood, maar niet voor eeuwig. deze klopt niet, integendeel, na de dood is er wel een eeuwige leven.
grtjes

7 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

A.

A.

Wat zeuren sommige mensen zeg, wees blij dat ze dit met jullie deelt! ik vind dit een top werkstuk! ik kan hier superveel goede informatie uithalen voor mijn islam dossier. heel erg bedankt!

7 jaar geleden

Antwoorden

A.

A.

jaaa helemaal gelijk

5 jaar geleden

gast

gast

J.

J.

Hoe islam is ontstaan, is totaal onvolledig. Islam is ontstaan nadat de 'engel gabriel'(Absolute Godslastering, aangezien de engel Gabriel in de Bijbel juist degene was die het nieuws aan Maria kwam brengen dat ze bevangen zou worden door de Heilige Geest en God's Zoon Jezus zou baren, dus kan NOOOIITT de engel Gabriel geweest zijn, maar goed, Mohammed claimt dit dus. Maar bij nader onderzoek, leert men wel dat Mohammed de duivel in persoon was, die God van de troon wilde stoten)Mohammed de koran kwam verkondigen en met duivelse krachten en machten dit bij mohammed door de strot heeft gedouwd net zolang totdat hij dit wilde aannemen en zelfs ging verkondigen.

En de duivel is machtig(lees de Bijbel, God's Woord..zeeer machtig, maar noooit zal hij worden zo machtig als God, DE Almachtige!!

Toch d.m.v. islam probeert satan het en het lukt hem goed, maar lees Openbaringen, de vervulling zal nog geschieden, dat deze mohammed met AL zijn navolgelingen vergana zullen en voor eeuwig in de hel moeten verkeren doordat ze de duivel hebben willen aanbidden.

7 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

H.

H.

ok.

7 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

S.

S.

Paar fouten over de islam in jouw werkstuk: De koran bevat ook verhalen en niet alleen leefregels, verhalen over noah, jezus, maria, adam, abraham, zitten er allemaal in. Moslims geloven net als Christenen in een eeuwige hiernamaals dus niet "eventjes". Als ze eventjes zouden blijven waar zouden ze daarna heen gaan dan?

5 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast