De menora

Beoordeling 7.1
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 4e klas aso | 674 woorden
  • 12 oktober 2003
  • 134 keer beoordeeld
Cijfer 7.1
134 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

De menora

Een van de oudste symbolen van het Jodendom is de menora oftewel de 7-armige kandelaar. Hij is ontstaan toen Zacharia 8 visioenen kreeg. Het vijfde was over de kandelaar. Hij zag een kandelaar met zeven armen die volledig van goud waren met bovenaan een olieschaal en twee olijfbomen naast de kandelaar. Hij vroeg aan de engel wat dit betekende. De engel antwoordde dat de zeven kaarsen het symbool waren van de ogen van god waarmee hij over de aarde waakt. Hiermee wordt bedoeld dat God
niet alleen de aarde bewaakt maar ook onderzoekt wat zijn volk denkt. De olieschaal was het symbool van de geest van God. Met dit wordt bedoeld dat als er iets gebeurt dat je dat dan niet met geweld of brute kracht kan
oplossen maar met de geest van god. De beide olijfbomen, rechts en links van de kandelaar met de zijtakken waaruit goudkleurige olie stroomt door twee gouden buizen zijn de beide mannen die God met olie gezalfd heeft om hem, de Heer van de hele aarde, te dienen.

De zeven armen verwijzen naar de zeven dagen van de week. Zes werkdagen en een rustdag. De menora staat ook symbool voor de belangrijke keuzes die een jood in zijn leven moet maken. De drie vertakkingen van de menora wijzen op de drie belangrijkste keuzes. Namelijk: een gezin, een baan en een plek in de wereld. De menora wordt ook veel gebruikt tijdens feesten bijvoorbeeld tijdens Chanoeka.

De menora werd vroeger gebruikt in de tabernakel en later op nog andere plaatsen in de tempel. De menora werd één van de bekendste symbolen, veelvuldig aangetroffen in synagogen en op grafstenen. De staat Israël maakte de menora zelfs tot staatssymbool.

Uit wat is een menora gemaakt

Zoals hierboven vermeld is de menora gemaakt van zuiver goud. De kandelaar was eigenlijk het enige voorwerp in de Misjaken dat van zuiver goud was gemaakt. Men heeft ook reine olie nodig om de kaarsen te laten branden. Normaal gezien kunnen de kaarsen net één dag branden maar tijdens Chanouka kunnen de kaarsen 8 dagen na elkaar branden. Dit is de tijd die men nodig heeft om nieuwe olie te maken. De hoogte van een kandelaar is meestal 18 tafachim (handbreedtes) van het Hebreeuwse leven.

De 7-armige kandelaar

De 7-armige kandelaar is de originele kandelaar die Mozes … in de bijbel. Hij was helemaal in goud. Eerst stond deze kandelaar in de tabernakel en later in de tempel te Jeruzalem. De betekenis van deze kandelaar is het licht te verspreiden en als zevenvoudige fakkel de mensen de weg te wijzen. De zeven armen zijn ook de ogen van God die over de mensen waken. ( Zie ook bij “het ontstaan van de menora”)

Het ontstaan van de 6-armige kandelaar

Na de verwoesting van de twee tempels waarin deze menora stond, werd het gebruik van de 7-armige kandelaar verboden. Zo ontstond de 6-armige kandelaar. De 6-armige kandelaar is ook een herdenking aan de zes miljoen joodse slachtoffers die vermoord werden tijdens het nazi-regime. Later toen de kandelaars niet meer brandden met olie maar met elektriciteit gebruikte men de 7-armige kandelaar opnieuw met als argument dat het een andere was dan de vorige omdat hij op elektriciteit werkte.

De 8-armige kandelaar

De 8-armige kandelaar wordt ook soms de chanoekalamp genoemd. Op het joods inwijdingsfeest gebruikte men vaak zeer fraai versierde olielampen met acht naast elkaar geplaatste kaarsen, met ook een negende apart geplaatste kaars die dienst deed als sjamasj (dit is een soort van hulpkaars die men gebruikte om de andere kaarsen aan te steken). Een ander veel voorkomende uitvoering is een achtarmige luchter met 8 kaarsen en meestal in het midden ervoor geplaatst negende licht. De achtste en laatste kaars van de menora wordt aangestoken op de laatste dag van Chanoeka. Chanoeka wordt ook wel eens het inwijdingsfeest of feest der lichten wordt genoemd omdat men dan elke dag van Chanoeka een kaars aansteekt. De bronnen

· Elementen van Jodendom
Brian Lancaster (p57) Strengholt 1951 · Religie ( Oog-getuige) Myrtel Langley
Standaarduitgeverij 1996 · Onze joodse buren
Sylvain Brachfeld
Houtekiet 2000 · Internet
file://Menorah.htm · Encarta
Menora

REACTIES

B.

B.

Het geheim van de Kandelaar


God houdt ervan om de diepe dingen van dit leven in symbolen neer te leggen.
Heel zijn schepping is een boek waaruit de gedachten van de Vader zijn af te lezen.
Een van de diepe symbolen die de Vader Zijn volk gaf
toen Hij ze zo`n 3500 jaar geleden uit Egypte bevrijdde, was de Kandelaar.
Licht en donker Licht en donker Licht en donker hebben altijd al tot het hart van de mens gesproken.
Het houtvuur waar we met elkaar omheen zitten, en wat onze gezichten verlicht en ons verwarmt,
de kaars, die de kamer in een gloed zet, het zegt iets over hoe het leven na de zondeval in elkaar steekt.
Er is op deze aarde duister, strijd, verdriet en pijn , maar er is ook warmte, liefde en vrede en licht.
Die symboliek gebruikte de Vader toen Hij Mozes de opdracht gaf, om de zevenarmig gouden Kandelaar te maken.
Het geheim van de kandelaar Alles wat de Vader toen , 3500 jaar geleden aan de voet van de berg Sinaï
tegen Mozes zei over het Heiligdom wat Zijn volk voor Hem mocht maken,
en over de dingen die daarin moesten komen, hielden een geheim in zich verborgen.
Onze Hemelse Vader prikkelt als het ware onze nieuwsgierigheid ;
ons verlangen om door te dringen in wat Hij bedoelt...ook met de Kandelaar.
Want het was vreemd, hoe die Kandelaar op God Zijn bevel gemaakt moest worden.......
Puur goud uit een stuk Geloof jij dat God jou als puur goud wil maken? Een meid, een kerel uit een stuk?
Zo een met de Here Jezus, dat je Zijn licht uitstraalt, Zijn liefde ,
en dat je een vreugde zult zijn voor je Vader in de Hemel, en een bron van licht ,
liefde en vreugde voor je omgeving zult zijn? Want dat is nou juist wat de Vader met jou wil.......
en wat Hij met de Kandelaar wil zeggen. En Hij krijgt het voor elkaar ook!
Net als bij het maken van de Kandelaar in de Bijbel. Hoe dan ?
De kandelaar mocht niet gegoten worden. Eigenlijk zou dat het meest logische zijn geweest..
Een mal maken van hout of klei, en daar dan het hete vloeibare goud in laten lopen om het daarna te laten stollen....
Maar nee, uitdrukkelijk zegt onze Vader in Exodus 25 :36 :
" De knoppen en armen vormen een geheel met de luchter :een stuk drijfwerk van zuiver goud" Waarom?
Omdat Hij ons zo diep een wil maken met de Here Jezus, Zijn Zoon,
net als die gouden armen met de middelste schacht ; de stam van de Kandelaar.
Wow, wat een diepe beeldspraak heeft God.
Je krijgt ineens ook het vermoeden, nee eigenlijk de zekerheid, dat die eenheid alles zal kosten!
Het zal heel wat hamerslagen van de goudsmid gekost hebben,
voordat er een arm uit de gouden stam geklopt was.......... en het allemaal in de juiste vorm was....
Het is ook nogal wat, waar de Hemelse Vader aan wil werken..... Hij verlangt er naar om jou net zo mooi te maken,
en eruit te laten zien, als die gouden stam.Dat wil zeggen, lijken op de Here Jezus, Zijn Zoon!
Weet je wat zo mooi is? De stam zelf krijgt eigenlijk de meeste klappen, de Here Jezus,
heeft de klappen dieeigenlijk ondraaglijk voor ons zouden zijn, zelf opgevangen...OP GOLGOTHA...........
Als jij nu jou leven aan Hem geeft, als je Hem uitnodigt in jou hart, als Heer en Meester van jou leven,
dan gaat Hij heel liefdevol als jou vriend, aan het werk om jou te maken als zo`n mooie lichtgevende arm
van de Menorah ( zevenarmig Kandelaar). Het mooiste is nog wel, dat de zes armen van de Kandelaar zo gemaakt zijn,
dat ze hun licht vooral op de schacht laten vallen........ Hoezeer het duister om je heen zit,
jij mag verlicht zijn door Hem, en dat uitstralen, en laten zien, dat jij Hem eert...
En het zal voor iedereen duidelijk zijn, dat jij Hem eert! En, dat het om Hem gaat!
Een heerlijke belofte De Hemelse Vader en de Here Jezus, willen niet alleen jou,
Gods liefde geven, maar aan ieder mens! God zoekt echt iedereen!
Daar wil Hij ons aan herinneren door de gouden bloesems en knoppen /vruchten van de amandelboom.
Die Hij uit de zes armen en de schacht liet komen, van de Menorah.
Eigenlijk is de Menorah dus een gouden amandelboom.
De boom, die als eerste na de Winter, haast bijna nog in de Winter, de komst van de Lente al aankondigt.....
Als alle takken van alle andere bomen en struiken nog kaal zijn, begint de amandelbloesem al uit te botten.
En de belofte van vrucht geven, al te laten zien..
Als amandelbomen in de wereldwinter, zo mogen wij zijn. Dit is een belofte van God.
We zullen samen met Israël en de gelovigen uit alle volken, een zijn met Yeshua.
Dat is het licht wat we mogen uitstralen. Hij zelf zal het duister terug dringen.
En ook al zal het tot Zijn terug komst nog zo zijn, dat er duister is op de wereld,
en we helaas ook te maken zullen krijgen, met oorlogen en vervolgingen, wij zijn niet alleen!
Wij mogen en zullen vrucht dragen, in Hem en door Hem, in Yeshua.
Wow, liefdevolle Vader, kom maar op met die goudsmid hamer!
Aan U wil ik mezelf overgeven, aan UW liefdevolle handen vertrouw ik mezelf toe, als een werkstuk van U,
om net als de Kandelaar me te laten verbinden met de stam, Yeshua,
om één met Hem, Zijn liefde en licht uit te stralen!17 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.