Doe mee met Markteffect's studiekeuze-onderzoek
Maakt niet uit of je je studie al gekozen hebt. Win één van de 200 (!) cadeaubonnen van €25

Meedoen

De indianen uit Noord-Amerika

Beoordeling 5.7
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • Klas onbekend | 977 woorden
  • 4 november 1999
  • 447 keer beoordeeld
Cijfer 5.7
447 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Check check, dubbelcheck!

Heb jij tweestapsverificatie al ingesteld op je accounts? Tweestapsverificatie is jouw tweede slot op de deur 🔐. Met tweestapsverificatie heb je 99,9 procent minder kans dat je account gehackt wordt. Check hoe jij je accounts beter kunt beveiligen!

Meer informatie
De ontdekking van Amerika Waarschijnlijk bereikten rond 40.000 v. Chr. de eerste mensen Noord-Amerika. Van daaruit verspreiden zei zich over het hele continent. Rond het jaar duizend ontdekten de Noormannen Amerika. Zei noemden de Noormannen skraelings. De contacten tussen de Noormannen en de Indianen verliepen slecht en de Noormannen verdwenen weer uit Amerika. Vijfhonderd jaar later op drie augustus 1492 vertrok Christopher Columbus vanuit Palos naar Azie. Na een tijd varen dacht Columbus dat hij in India aankwam. Hij had echter Amerika "ontdekt". Amerika word ook wel de 'Nieuwe Wereld' genoemd. Daarom gaf hij de mensen de onjuiste naam: Indianen. Want de Indianen behoren niet tot e e n volk. Van het poolgebied van Alaska tot de Mexicaande grens woonden talloze volken met elk een eigen cultuur. De Indianen dachten op het begin dat de blanken goden waren. Dit was het begin van een grote verandering in de Indiaanse culturen. De Indiaanse cultuur De Indianen beschouwden de aarde als hun moeder. Jagers bijvoorbeeld hadden een diep respect voor de omringende natuur. Zij probeerden zo min mogelijk misbruik te maken van de aarde, omdat, zij begrepen dat mensen, planten en dieren niet zonder elkaar konden. Er zijn veel verschillende soorten Indianenstammen die allemaal een eigen cultuur hebben. De meeste Indianen zijn landbouwers of jagers, zij jagen op vis of op bizons(prairie-Indianen), terwijl andere als nomaden rondtrekken door hun gebied en leven van plantaardig voedsel. Andere staan vooral bekend om hun houtsnijwerk(onder andere totempalen en maskers). De Indianen pasten zich eigen aan, aan de omgeving. Zij woonden in Tipi's die ze als ze moesten verhuizen of vluchtten voor de vijand konden opvouwen en makkelijk vervoeren. Tipi's waren gemaakt van aan elkaar genaaide bizonhuiden. Toen de Indianen paarden hadden werden de Tipi's ook groter. Noord-Amerikaanse Indianen hielden plechtige rookrituelen om de hulp van de krachten in te roepen bij de oorlogsvoering, bij het sluiten van vrede, het bezegelen van een handelscontract of om regen of een geslaagde jachtpartij af wilde smeken. Indiaanse echtparen begonnen hun gezamelijk leven door samen een wigwam op te zetten. Indiaanse kinderen brachtten het grootste deel van hun eerste levensjaar in een draagwieg door. Daarna werd hun de gebruiken van een stam geleerd. Meisjes leerden voedsel bereiden, naaien, manden vlechten enz. Jongens leerden jagen en vechten. Zij moesten voor zij zich krijger konden noemen een vijand doden of verwonden.
Kolonisatie In de beginperiode werd vaak Indiaans land gekocht, maar toen de Europeanen eenmaal een machtsoverwicht hadden bereikt, werd steeds meer grond zonder meer ingenomen, ondanks indiaanse protesten. Veel Indianen vonden door meegebrachte ziektes(pokken)meteen na de kolonisatie de dood. Degenen die het wel overleefden, vluchtten het binnenland in. De uitoefening van de Indiaanse godsdienst en gebruiken werd vaak verboden. Opstanden tegen de brute overheersing hadden maar weinig of tijdelijk succes. De stroom immigranten vanuit Europa werd steeds groter en de kolonisten trokken steeds verder westwaarts, waarbij de Indiaanse volken werden uitgemoord of verdreven. De Indianen werden ook als slaven gebruikt in bijv. katoenplantages. Toen bleek dat zij ongeschikt waren voor dit zware werk werden er negers uit Afrika gehaald. Reservaten In 1830 vaardigde president Jackson een wet uit die zij dat de regering in het westen gebieden op moest richtten die reservaten werden genoemd. Er volgden grootscheepse landverhuizingen. Er werd niet toegestaan dat de Indianen hun zaak in de rechtbank verdedigden. Toen de Indianen verzet toonden stierven er veel mensen. Grote handelsfirma's brachten de Indianen in een afhankelijke relatie door hen van westerse goederen en voedsel te voorzien. Een paar oorlogen, vooral op de grasvlakten, leidde tot de opzettelijke vernietiging van de belangrijkste Indiaanse voedselbron, de bizon. De Europeanen die ook betere wapens hadden
dwongen de Indianen zich in reservaten te vestigen. Zij moesten ook erg nadelige verdragen ondertekenen waarbij zij afstand deden van hun grondrechten. Het westerse onderwijs veroorzaakte een verdere aantasting van de Indiaanse cultuur. Aan het eind van de negentiende eeuw laaide het verzet op onder de Indianen die steeds meer grond verloren zagen gaan. Dit leidde tot het bloedbad bij Wounded Knee in 1890. Rond 1930 kwam er een ommezwaai in het overheidsbeleid. Er werden plannen gemaakt tot vergroting van de reservaten waarvan uiteindelijk weinig terechtkwam. Na de tweede wereldoorlog probeerde de Amerikaanse regering de Indiaanse rechten op land af te kopen .Vooral de energiecrisis in de eerste helft van de jaren zeventig leidde tot toenemende belangstelling voor aardolie-en kolenvoorraden in de reservaten.In het westen van Canada en Alaska moesten Indiaanse belangen wijken voor de aanleg van pijpleidingen voor aardolie. De bodemgeschiktheid in de reservaten is vaak niet geschikt voor landbouw en veehouderij, tenzij men over voldoende financiele middelen bezit om in machines en kunstmest te investeren. Veel land word daarom aan blanke boeren en ranchers verpacht. De meeste Indianen leven onder het bestaansminimum. Seizoenarbeid en sociale uitkeringen zijn vaak de enige bronnen van inkomsten. Handwerkers verkopen hun producten aan toeristen. Discriminatie Het aantal Indianen dat tegenwoordig in Noord-Amerika woont groeit weer sinds de jaren zestig en bedroeg in 1989 cirqa twee miljoen. Het merendeel van hen woont ten westen van de mississippi. In Canada wonen de meeste Indianen in zogenaamde reserves in de zuidelijke provincies. De bevolkingstoename onder de Noord-Amerikaanse Indianen ligt drie keer zo hoog als bij de totale bevolking. In de loop van de jaren tachtig had de helft van de Indianen zich in de steden gevestigd. Vaak zijn zij daar het slachtoffer van dicriminatie. Doordat er in de reservaten zo veel werkeloosheid is en er veel alcohollisten zijn belanden veel Indianen in de gevangenis. Dat komt ook doordat Indianen voor hetzelfde feit vlugger gevangen worden gezet. Ongeveer 99% van de misdaden gebeuren onder invloed van alcohol. Door geldgebrek kunnen ze geen goede advocaat betalen. In de gevangenis worden de Indianen afgesneden van het noodzakelijke contact met de stam. Binnen de gevangenis worden ze ook gediscrimineerd vooral op religieus vak. Ze worden gedwongen hun haren te knippen en worden als werktuigen behandeld.

REACTIES

L.

L.

ezzz alles goed met moi wel het is en vette werkstuk
mang
doie groetjes xxx lotte

21 jaar geleden

H.

H.

Ik vind het een beetje een eenzijdig en politiek correct verhaal. Daar gaan we weer met de slechte blanke en de goede vredelievende Indiaan. Ik mis de vaak wrede en onredelijke mentaliteit bij de Indianen die soms complete dorpen uitroeiden en niet alleen van blanken maar ook van andere indianenstammen. Waarbij gevangenen op gruwelijke wijze werden gemarteld inclusief vrouwen en kinderen die men op zijn minst levend scalpeerde. Overigens vormde de meeste stammen geen probleem en leefden in vrede met de Amerikanen. Er was veel handel en men vierde zelfs met elkaar dorpsfeesten. De stammen die wel met de blanken in botsing kwamen waren de Comanche, Cheyenne, Arapaho, Shoshone, Nez Perce, Ute, Apache en de Sioux. De andere honderden stammen lukte het wel om vreedzaam met de blanken te leven alhoewel het er in die tijd natuurlijk niet altijd even eerlijk aan toe ging (van beide zijde). Ik heb me er jaren in verdiept en kwam tot de ontdekking dat veel, misschien wel de meeste, conflicten ontstaan uit bepaalde cultuurverschillen waarbij 'de afspraak' de grootste tegenstelling creëerde . De Europeanen kwamen uit een georganiseerde samenleving waar men zaken met elkaar afspreekt en dat bezegeld met een handdruk of handtekening. En vervolgens houden beide zich aan die afspraak. Het probleem was dat de Indianen het woord 'afspraak' en de betekenis ervan niet kenden. En dat heeft voor heel veel conflicten gezorgd. Daar kwamen o.a. de Nederlanders achter die het tegenwoordige Manhattan kochten van de Indianen. Een mooie koop dachten ze totdat ze er enkele weken later achter kwamen dat de Indianen doodleuk waren teruggekeerd en het stuk land weer in gebruik namen. Wat ik wil zeggen is dat het niet zo'n simpel zwart wit verhaal is als door de huidige politieke correctheid wordt voorgeschreven waarbij de blanken als duivels worden neergezet en de Indianen als heiligen.

8 jaar geleden

H.

H.


Ik vind het een beetje een eenzijdig en politiek correct verhaal. Daar gaan we weer met de slechte blanke en de goede vredelievende Indiaan. Ik mis de vaak wrede en onredelijke mentaliteit bij de Indianen die soms complete dorpen uitroeiden en niet alleen van blanken maar ook van andere indianenstammen. Waarbij gevangenen op gruwelijke wijze werden gemarteld inclusief vrouwen en kinderen die men op zijn minst levend scalpeerde. Overigens vormde de meeste stammen geen probleem en leefden in vrede met de Amerikanen. Er was veel handel en men vierde zelfs met elkaar dorpsfeesten. De stammen die wel met de blanken in botsing kwamen waren de Comanche, Cheyenne, Arapaho, Shoshone, Nez Perce, Ute, Apache en de Sioux. De andere honderden stammen lukte het wel om vreedzaam met de blanken te leven alhoewel het er in die tijd natuurlijk niet altijd even eerlijk aan toe ging (van beide zijde). Ik heb me er jaren in verdiept en kwam tot de ontdekking dat veel, misschien wel de meeste, conflicten ontstaan uit bepaalde cultuurverschillen waarbij 'de afspraak' de grootste tegenstelling creëerde . De Europeanen kwamen uit een georganiseerde samenleving waar men zaken met elkaar afspreekt en dat bezegeld met een handdruk of handtekening. En vervolgens houden beide zich aan die afspraak. Het probleem was dat de Indianen het woord 'afspraak' en de betekenis ervan niet kenden. En dat heeft voor heel veel conflicten gezorgd. Daar kwamen o.a. de Nederlanders achter die het tegenwoordige Manhattan kochten van de Indianen. Een mooie koop dachten ze totdat ze er enkele weken later achter kwamen dat de Indianen doodleuk waren teruggekeerd en het stuk land weer in gebruik namen. Wat ik wil zeggen is dat het niet zo'n simpel zwart wit verhaal is als door de huidige politieke correctheid wordt voorgeschreven waarbij de blanken als duivels worden neergezet en de Indianen als heiligen.
door Hendrik Wijnhoven (reageren) op 6 april 2015 om 16:11

8 jaar geleden

I.

I.

Ja wel hoor! Je hebt het goed gedaan. Helaas waren de blanken wel duivels. Ze doen alsof het hn wereldje is, terwijl het eigenlijk voor iedereen is bedoeld. Je mag nooit zeggen, dat blanken racistisch waren of weet ik veel wat allemaal, ookal hebben ze zoveel dingen afgepakt. Wat ik nog grappig vind, de meeste blanken vinden het raar, als een een gekleurde iemand zegt ''de blanken waren duivels''.. Dan denk ik, dat is toch wel waar? Ik zie zelf niet wat positiefs. Maar goed de blanken hebben nog steeds de macht over de hele wereld.

7 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.