buitenaards leven

Beoordeling 8.1
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 5e klas vwo | 2443 woorden
  • 13 april 2009
  • 27 keer beoordeeld
Cijfer 8.1
27 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

Buitenaards leven
Hoe vaak is er al gespeculeerd dat er mogelijk buitenaards leven bestaat?
Talloze zoektochten en onderzoeken zijn er geweest, maar is er al duidelijkheid gekomen over leven buiten de aarde?
Of zijn we alleen op de aarde?

Wat bedoelen we met buitenaards leven?
We zijn al meer dan 30 jaar aan het zoeken, maar tot nu toe heeft dat nog geen enkel bewijs opgeleverd dat er intelligente of andere levensvormen in het heelal.
Wat verstaan we onder buitenaards leven? Hiermee bedoelen we een simpele eencellige bacterie tot een hoogbeschaafd intelligent wezen die buiten de aarde leven.

Zoektochten naar buitenaards leven
Het begon allemaal dat op onze dichtstbijzijnde buurplaneet Mars zogenaamde ‘kanalen’ werden waargenomen.
Dit werd gedaan door astronoom Giovanni Schiaparelli in 1877. In 1900 werd in Flagstaff, Arizona geconcludeerd door de Amerikaanse astronoom Percival Lowell dat deze ‘kanalen’ onnatuurlijk waren en verduisterden met het verstrijken van de seizoenen.
De NASA bevestigden in de jaren 60, dat leven op Mars echter uitgesloten was.
Wel was het mogelijk dat er ooit leven zou hebben bestaan en dat de ‘kanalen’ vroegere rivierbeddingen konden zijn.
Tien jaar later startte het JPL (Jet Propulsion Laboratory) van de NASA, dit was een project die een nieuw soort wetenschappers verzamelde om een volgende missie naar mars te plannen.

Twee Viking-landen namen monsters van het grondoppervlak, die geanalyseerd werd, maar er bleek geen teken van leven te vinden.
Mensen die optimistisch bleven zeiden dat ze waarschijnlijk op de verkeerde plaats waren geland.
Bij een zoektocht naar buitenaards leven moet een plek geschikt zijn. Daarvoor moet een planeet zich in een bewoonbare zone bevinden. In de astronomie is een bewoonbare zone (Habitable Zone, HZ) een gebied of een ruimte waar de levensomstandigheden ongeveer overeenkomen met de levensomstandigheden op de aarde.

Sinds de grote missie van de Vikinglanders is er leven ontdekt in omgevingen op de aarde zelf; in oceanen en zoute wateren, onder andere in het Mono Lake, Californie.
Deze ontdekkingen geven wetenschappers meer ideeën hoe ze het zoeken naar buitenaards leven moeten verder zetten.
De woeste wateren van Mono Lake is onderzocht door de paleobioloog Jack Farmer. Hij vond er veel microbiologisch leven. Rotsvormingen, die fossielen conserveren komen aan de oppervlakte.
Er wordt aangenomen dat Mars er hetzelfde uitzag en helpt JPL nu bij het ontwerpen van rondtrekkende robots op zoek naar veelbelovende rotssoorten..
De bedoeling van de robots is om monsters in een baan om de aarde te sturen, waarna ze terug worden gestuurd naar aarde voor een grondige analyse.

Tot nu toe hebben onderzoekers geen harde resultaten behaald, maar het was wel een paar keer ‘bijna raak’
In 1977 ving apparatuur van de universiteit van Ohio een vreemd signaal op. Het duurde 37 seconden lang, maar het was zo opmerkelijk dat het het ‘Wow!’-signaal werd genoemd. Het signaal bleef een raadsel en werd nooit herhaald.

In 1977 ontdekten wetenschappers ook dat er leven was in de diepzwarte oceanen van de Galapagos Eilanden in de buurt van kraters. De rotsformaties zijn afkomstig van de kraters. Bacterien zijn er veel, evenals wormen, krabben en garnalen. Hier kwam de vraag; als hier leven is, waarom dan niet in de oceanen van jupiters bedekte maan Europa?
Het ruimtevaartuig Galileo vond scheuren en slib op deze heldere maan, die mogelijk een oceaan zou kunnen bevatten.
Een combinatie van hitte, water en dezelfde chemicalien in het universum staat gelijk aan leven. In 2004 deed zich een nieuw onderzoek voor. Het Europese ruimtesonde Huygens lanceerde om de wolken, atmosfeer en grondoppervlakte van Titan om de organische samenstelling an de 18 grootste manen van Saturnus te analyseren.
Dit zouden aanwijzingen kunnen zijn voor de omstandigheden op aarde, voordat er leven ontstond.

De eerste metingen van Titan's atmosfeer tijdens Cassini's vlucht wijzen erop dat ons atmosfeer-model klopt.
Ook is er een conclusie getrokken dat als er op Titan bacterie-achtigen rondzwerven, die zulke ijzige temperaturen aankunnen, dat wij daar niets van merken. Huygens’apparatuur is er niet op ingesteld. Onderzoekers zijn eerder benieuwd naar wat voor oppervlak Titan heeft.
De maan, Mars en Mercurius zitten onder de kraters, maar Titan niet. Dat wijst op een 'actief oppervlak', zoals wetenschappers zeggen. Oftewel: continue beweging en vernieuwing.
Wetenschappers denken dat er iets over het oppervlak van de maan sijpelt; stromen van halfvloeibaar ijs. Dit zou uit de warmere binnenste van de maand opwellen en over het oppervlakte uitvloeien.
Meer theorieen hebben ze uit dit onderzoek niet kunnen trekken.

Geen telescoop is sterk genoeg om ver verwijderde planeten waar te nemen, maar hun aanwezigheid kan worden verstoord door het heen en weer bewegen van bepaalde sterren.
Grote planeten oefenen hun eigen zwaartekracht uit op hun moederster.
Wij kunnen door spectografische analyse van een ster schommelbewegingen vaststellen. Er zijn inmiddels alleen al in ons deel van de melkweg 50 schommelde sterren ontdekt.

In 1998 was het plan al zo ver dat er geld ingezameld werd voor verdere uitwerkingen. In 2000 heeft NASA het SETI-Project van start kunnen laten gaan. Om het SETI-Project goed te laten verlopen heeft NASA een twee aanpakken.
Dit zijn twee manieren om buitenaards leven te ontdekken.
De eerste manier worden ongeveer 850 zonachtige sterren met een radiotelescopen onderzocht. Wetenschappers denken hier de meeste kansen om een vorm van leven te vinden.

Het tweede project is het gebruik van satellieten om zo straling vanuit de heelal op te vangen. Dit netwerk van antennes heet Deep Space Network.
Deze strategie is echter wel wat onnauwkeuriger.
Tegenwoordig hebben miljoenen dollars aan giften de SETI weer tot leven gewekt. De zoektocht nog steeds voorgezet. De astronomen zijn zeer hoopvol dat ze eindelijk hun radiostation zullen vinden.

De resten van de UFO overgeplaatst zijn naar Area 51, een gebied zo groot als Zwitserland, dat eigenlijk niet bestaat. Dit gebied ligt in de Staat Idaho, maar verder is er weinig over bekend.
Het is een supergeheime legerbasis, waar niemand in mag. Je mag er niet boven vliegen, en als je te dicht in de buurt komt moet je een verklaring ondertekenen dat je onbedoeld in aanraking bent gekomen met geheime overheidsdiensten.
Ufologen beweren dat men daar de technologie van de schotel uit Roswell hebben gebruikt voor stealth apparatuur en andere revolutionaire gevechtsvliegtuigen.
Wat is allemaal speelt is niet duidelijk, maar het is wel duidelijk dat het iets is wat heel belangrijk is, waar niemand iets over mag weten en wat zeker geplaatst mag worden in het kader buitenaards leven.

Hoe kunnen we contact met het buitenaardse leven maken?
Tot nog toe schijnt de mens het nodig te vinden om met andere wezens te communiceren. We leren chimpansees gebarentaal.
Paarden leren tellen en dolfijnen leren symbolen te herkennen. Dieren blijken dus intelligent genoeg te zijn.
De meeste dieren communiceren niet. Ze hebben er geen reden voor om met ons te communiceren, dus daardoor misschien buitenaardse wezens ook niet.

Het lijkt onwaarschijnlijk dat buitenaardse wezens de aarde bezocht hebben, omdat planeten waar mogelijk intelligent leven is, misschien wel te ver van ons af liggen.
Ook al hebben ze betere technologieën dan wij dan nog is het vrij onwaarschijnlijk.

Onverklaarbare verschijnselen.
Er zijn mensen, die ontvoerd zijn door UFO’s en in sommige graanvelden zijn graancirkels te zien. Hier zijn op tv ook regelmatig documentaires over.
Onverklaarbare verschijnselen, die mogelijk wel op UFO’s wijzen.

Mensen houden zich al heel lang met graancirkels bezig. In een oud document, dat afstamt uit het jaar 800, wordt al verwezen naar graancirkels.
Een Rooms-katholieke bisschop uit Lyon schreef brieven naar priesters in Parijs met de waarschuwing; dat als ze naar Lyon komen ze op moeten passen.
De bevolking van Lyon was namelijk bezig met ‘duivelswerk’. Ze maakten cirkels in gewassen met duivelse afbeeldingen.

Er is een verhaal uit 1678 dat een boer ruzie kreeg met een maaier en uitriep dat liever de duivel zijn land maaide dan hij. De volgende dag was maar een gedeelte van zijn land gemaaid, in een cirkelvorm, waarbij duidelijk was dat geen sterveling dat had kunnen doen.

De ‘eerste’ graancirkels werden in Engeland, Wiltshire gevonden in de jaren 70.
Het waren nog gewone cirkels, waarin het gewas vanuit het midden rechtsdraaiend tegen de grond was gedrukt.
Het gewas bleef gewoon doorgroeien, want de halmen waren niet gebroken.
Dit is erg merkwaardig, omdat er vrij grote druk op het gewas stond. Na de vondst van de eerste graancirkels groeide het aantal graancirkels explosief.
In Nederland zijn ook graancirkels ontdekt. De eerste is in 1986 in het Overijsselse
dorpje Usselo gevonden. Deze was echter wel eenvoudig. De tweede graancirkel werd 4 jaar later gevonden in het Haarlemmermeer. Deze ontdekking is gedaan door een boer.
De cirkel had een doorsnede van 9 meter, waaromheen gelijkmatig vijf cirkel lagen met een doorsnede van 75 centimeter.
Nog een cirkel is anderhalve kilometer verderop gevonden. De halmen waren vrijwel onbeschadigd. Na het vinden van deze cirkels namen de graancirkels in Nederland ook toe. De graancirkel werden steeds ingewikkelder en was niets vergeleken met de graancirkels uit de beginjaren.
Graancirkels werden steeds meer ingewikkelder figuren.

Zijn deze graancirkels nu gemaakt door buitenaardse wezens? Er zijn mensen die denken dat alle graancirkels zijn gemaakt door grappenmakers.
Er is inderdaad bewezen dat 4000 van de 9000 onderzochte graancirkels door de mens zijn gemaakt.
Daarmee willen ze andere laten geloven, dat er wel buitenaards leven bestaat. Andere maken graancirkels om aan te tonen, dat deze cirkels gewoon door mensenhanden gemaakt kunnen worden en dus niets met buitenaards wezen te maken hoeven hebben.
Er zijn zelfs mensen die denken met het maken van een graancirkel in contact te kunnen komen met het ‘hogere’. Als zij zouden stoppen met graancirkels zouden deze hogere machten stoppen met het zenden van boodschappen.
Dit zou een reden kunnen zijn voor het ontwikkelen en steeds ingewikkelder graancirkels.

In Engeland zijn er twee bekende hoaxers (mensen, die graancirkels maken). Sinds 1978 maakt zij steeds ingewikkelder graancirkels.
Toen het Britse parlement zich of ging vragen over deze vreemde cirkels, vonden zij het tijd om hun grap te onthullen.
Onderzoekers, die de cirkels ‘echt’ hadden verklaard, kwamen nu in hun hemd te staan. Toch hebben deze twee bekende hoaxers niet alle graancirkels gemaakt, omdat sommige graancirkels wel honderden kilometers uit elkaar lagen.
Graancirkels bestaan echter over de gehele wereld. In Australië is een graancirkel gevonden in een graanveld, in China in een rijstveld en in de VS zelfs in een dennenbos. Deze had een doorsnede van 15 meter.

Toch blijft het verhaal van de graancirkels twijfelachtig. Er zijn een aantal punten, die er op wijzen dat graancirkels niet altijd door de mens zijn kunnen gemaakt, bijvoorbeeld:
- De gewassen hebben een chemische afwijking, die niet het gevolg zijn van het (handmatig) platdrukken van het gewas.
- Er is wit poeder gevonden, dat zuivere silicium blijkt te zijn. Om silicium zo zuiver te maken, dat kost enorm veel geld.
- extreem moeilijke figuren.
- Er schijnt een magnetisch veld te zijn in de buurt van een graancirkel. Dit is vastgesteld door afwijkingen die de kompassen vertoonden.
- De halmen zijn niet afgebroken.

Dit is door de mens onmogelijk voor elkaar te krijgen.
Daarom bestaan er verhalen over UFO’S en marsmannetjes. Graancirkels blijven nu eenmaal heel mysterieus.
Voor de meeste mensen geldt ook weer bij graancirkels, dat het nooit echt bewezen is. Het blijft geheimzinnig, maar een theorie die 100% overtuigt dat dit een werk is van buitenaards leven is er ook niet.

Er zijn veel meningen over graancirkels, maar weinig echte theorieën. Er zijn 2 inmiddels bekende theorieën over het mysterie achter de graancirkels, namelijk Plasma-vortex theorie en de Lichtbollen theorie

- Plasma-vortex theorie
Deze theorie is bedacht door meteoroloog Dr. Terence Meaden uit Engeland.
Hij zegt wanneer hoog in de atmosfeer een vortex van plasma creëert, de plasma zeer intens gaat draaien en start met het neerdalen naar het aardoppervlak.
Dan slaat deze enorm winden uit.
Deze bevinden zich in een beperkt gebied. Een heftige trilling met de wind zou dan graancirkels veroorzaken. Deze theorie ondersteunt de geluidtheorie en de windtheorie.
Voor de rest van de theorie is er geen bewijs.

Lichtbollen theorie
Dit onderzoek is gedaan door de Nederlandse Dr. Eltjo Haselhoff.
De ‘Lichtbol’ zou het graan verhitten en dit is de reden voor het ontstaan van cirkels in de graanvelden.
Deze theorie wordt ondersteund door ooggetuigen. De theorie geeft echter niet meer aan dan dat en sluit andere ooggetuigenverslagen met bijvoorbeeld lichtkolommen niet uit.
Deze theorie spoort verder studie aan van dit fenomeen.

Hoofdvraag: Zijn we alleen in de wereld?
Waarom hebben wij nog geen teken van leven van buitenaardse intelligente wezens gehad?

Sommige deskundigen denken te weten waarom.
Volgens Frank Tipler zou geen buitenaards leven zijn, maar zou wel een kans op primitief leven kunnen zijn.
Hij vermoedt dat de mensen de eerste intelligente wezens in ons sterrenstelsel zijn.
De buitenaardse wezens hebben volgens hem genoeg tijd gehad om het sterrenstelsel te verkennen.
Zijn conclusie is dat buitenaardse wezen gewoon niet bestaan.

De theorieën over buitenaards leven zijn meestal niet gebaseerd op wetenschappelijke feiten.
Zo is er namelijk de ‘beschermings’-theorie, die zegt dat de mens een eenvoudige levensvorm is en vriendelijke buitenaardse wezens ons geïsoleerd houden, zodat ons ontwikkeling niet wordt verstoord door hun superbeschaving. Nog een theorie luidt ‘de galactische diertuin’-theorie waarin mensen als huisdieren worden gehouden en zich niet bewust zijn van hun verzorgers.
Weer een andere theorie vertelt ons dat buitenaardse wezens ons aarde niet konden bezoeken, omdat ze zich in oorlogen verwoest zouden hebben.
Deze theorieën klinken natuurlijk niet aannemelijk.

Ik geloof zelf ook niet in buitenaards leven, voor mij ook, zoals velen moet er eerste bewijs worden geleverd. Een WOW-signaal van 37 seconden kan mij niet overtuigen.
Wel vind ik het stuk over graancirkels interessant, want er worden ook punten aangetoond dat sommige bevindingen onverklaarbaar zijn.
We zijn zo goed met techniek en uitvindingen, maar waarom kunnen wij dit dan niet verklaren?

Er velen onderzoeken geweest, maar verder dan het WOW-signaal en enkele projecten en satellieten zijn we nog niet gekomen. Nog steeds zetten wij onderzoeken uit, naar onverklaarbare verschijnselen.

Iets wat nooit bewezen is, bestaat niet. Zo denken velen mensen. Zolang er geen bewijs is zal dit standpunt zich nog wel even aanhouden.
Dat het nog niet bewezen is, wil niet zeggen dat het niet bestaat…

Sinds begin augustus 2008 gingen er geruchten dat op 14 oktober dat jaar een enorme UFO waarneming zal plaatsvinden, die gezien en gefilmd zou worden door miljoenen mensen.
Het gigantisch buitenaards ruimteschip zou in de lucht te zien zijn. Deze uitspraak is niet alleen gedaan door Blossom Goodschild,, maar ook door andere mediums. Dannion Brinkley was nog zo’n persoon die de gewaagde uitspraak deed, maar tot nog toe hebben we nog niets waargenomen.

Er is tot op de dag vandaag geen bewijs geleverd dat wijst op leven buiten de aarde. Wetenschappers blijven echter op zoek.
Elk bewijs van buitenaards leven zou een onthulling van het leven zelf zijn.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.