acupunctuur

Beoordeling 5.9
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 4e klas havo | 991 woorden
  • 9 juni 2009
  • 5 keer beoordeeld
Cijfer 5.9
5 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!


Yin en Yang

We spreken in de acupunctuur over een "gezond mens" als er harmonie is tussen yin en yang. Een langdurige verstoting van dit evenwicht kan leiden tot ziekten of klachten. De acupuncturist zal proberen dit evenwicht te herstellen.

Wat is acupunctuur?
Acupunctuur komt uit het Latijns: Acus punctura, dat letterlijk betekend: naalden steken. Bij acupunctuur worden naalden op acupunctuur punten in het lichaam gestoken. Ze worden millimeters of centimeters in je lichaam geprikt. Deze methode is al 3500 jaar oud en werd uitgevonden in China. Er bestaat ook laser acupunctuur maar dat word vooral gebruikt bij kleine kinderen. Bepaalde weefsels of organen zoals longen, longvliezen, grote bloedvaten, worden nooit aangeprikt. Acupunctuur praktijken vind je door heel Nederland. Maar er zijn er niet echt veel in Nederland. Daarom moet je soms wat verder weg.

Soorten acupunctuur.
Verschillende soorten acupunctuur zijn:

Ooracupunctuur
Het oor wordt gezien als een hologram van het gehele lichaam dat wil zeggen dat het lichaam te beïnvloeden is door middel van reactieve oorpunten op het moment van aandoening. Zo kan het oor dus behandeld worden. Zo bestaat er ook hand en voetreflex massage maar ook neus en schedel acupunctuur. Ooracupunctuur wordt veel toegepast bij het anti-rook program, bolibia, vetzucht, ischias, slecht zien,allergieen, astma, nek, rug, enkel pols etc.

Schedelacupunctuur
Schedelacupunctuur is een vorm van micro acupunctuur net als de ooracupunctuur. Deze vorm wordt veel toegepast bij neurologische aandoeningen, maar ook andere klachten als astma, dyspneu, genitale abdominale verstoringen etc.
Electro Acupunctuur Electro Acupunctuur wordt gebruikt om de patient van een operatie kamer pijn vrij te maken. Deze vorm van acupunctuur kan wo rden toegepast als blijkt dat lichaamsacupunctuur niet voldoende resultaat heeft bij pijnstilling.
Laseracupunctuur
Laseracupunctuur is het stimuleren van acupunctuurpunten d.m.v. laser. Het heeft ten opzichte van naalden voor en nadelen. Een belangrijk voordeel is, dat stimulatie met laserstralen volledig gevoelloos is. Het is daarom makkelijk te gebruiken bij kinderen en baby’s Een nadeel is, dat laserstralen niet bruikbaar zijn voor punten die diep geprikt moeten worden (meer dan 2 cm).
Waarvoor kun je acupunctuur gebruiken?

Acupunctuur werkt bij de volgende klachten:
Ms:

Acupunctuur helpt hier bij het hervinden van nieuwe balans. De pijn kan minder worden, maar het helpt niet bij iedereen.

Beroerte:
Hierbij werkt acupunctuur het best meteen na het doormaken van de beroerte. Hoe eerder de behandeling hoe sneller het werkt.

Kanker:
Ook bij kanker kan acupunctuur goed helpen. de symptomen van kanker kunnen hiermee goed behandeld worden en de pijn zal minder worden, de ziekte is zo verdraaglijker.

Parkison:
Bij de ziekte van Parkinson kan acupunctuur worden ingezet. Uit een studie in Amerika bleek in ieder geval dat een significant percentage Parkinson patiënten kozen voor een aanvullende complementaire behandeling, waarbij acupunctuur een van de meest voorkomende was.

Spasticiteit bij kinderen:
Ook helpt acupunctuur bij spastische kinderen. Er is onderzoek naar gedaan en daaruit bleek dat het echt werkte.

Migraine:
Veel mensen zijn tevreden met de acupunctuur behandelingen voor migraine. Na een paar behandelingen neemt de hoofdpijn af.

Verslavingen:
Er zijn diverse soorten verslavingen waar acupunctuur ingezet kan worden, om de patiënt te helpen bij het ‘afkicken’. De meest voorkomende verslavingen zijn nicotine en alcohol. Er is bijvoorbeeld in een dierexperimenteel model aangetoond dat alcoholverslaving bij ‘verslaafde’ ratten goed therapeutisch werkt.

Overgewicht:
Als mensen te zwaar zijn en willen afvallen, kan acupunctuur een goede bijdrage leveren. In een recent onderzoek in het toonaangevende blad Acta Obstetrica et Gynecologica Scandinavia werden in 2003 de resultaten beschreven van een onderzoek naar de werking van laseracupunctuur bij overgewicht.

Hoe werkt acupunctuur?
Eerst moet je naar een acupuncturist. Hij zal kijken welke acupunctuur het beste bij je past. Hij onderzoekt zaken die met de levensenergie te maken hebben. Hij zal vragen stellen over bijv. eetlust, stoelgang en hoe men slaapt. Verder zijn van belang dagindeling, werkzaamheden, de vraag of de patiënt een ochtend- of avondmens is en bij vrouwen de menstruatiecyclus. Observatie van de patiënt (kleur huid, het al dan niet glanzen van het haar, innerlijke rust) is ook van belang. Ook de pols is van groot belang. Hierdoor kun je de energie in de organen beoordelen. Gemeten worden de spanning, diepte, breedte en snelheid van de pols. Ook de tong wordt beoordeeld. Deze wordt beoordeeld op kloofjes, kleur, vorm en andere zaken.

De naalden:
Bij acupunctuur worden prikkels veroorzaakt door de zeer dunne naalden in de huid en dieper gelegen weefsels te plaatsen. De naalden zijn zo dun dat het inbrengen vrijwel geen pijn doet. Door snel of juist langzaam de naald rond te draaien of de naald op en neer te bewegen, kan de acupuncturist het Qi-gevoel opwekken: een tinteling die lijkt op een lichte elektrische schok. Behalve door draaien kunnen de acupunctuurpunten beïnvloed worden door verwarmen. Dit kan gebeuren door het plaatsen van een smeulend bolletje van een kruid (moxa, een gedroogde alsemsoort) op de naald te plaatsen. De naald geleidt de warmte tot in het acupunctuurpunt.


Hieronder zie je hoe de naalden in je lichaam te werk gaan:
Je ziet hier een bloedvat met daarnaast 2 spieren.

Als de spieren verkrampt zijn drukken ze het bloedvat dicht.

De gele bolletjes zijn afvalstoffen, door de verkrampte spieren kunnen ze niet makkelijk meer door het bloedvat.

Door het prikken van naalden in de spieren komt endorfine vrij…

…daardoor ontspannen de spieren zich en kunnen de afvalstoffen worden afgevoert…

… waardoor de pijn zakt en de klacht verdwijnt.

Acupunctuur bij dieren
Zo oud als de acupunctuur is, zo lang wordt er waarschijnlijk ook al acupunctuur toegepast op dieren. Er zijn zeer oude Chinese prenten van paarden en koeien bekend, waarop staat aangegeven waar de acupunctuurpunten zich bij die diersoorten bevinden.

Doordat de lichaamsbouw bij mens en dier aanzienlijk verschilt, is het verloop van die meridianen en de ligging van de acupunctuurpunten verschillend. De techniek en het effect van de acupunctuur verschillen echter niet, waardoor acupunctuur ook bij dieren een zeer waardevolle behandelmethode kan zijn.

Hieronder zie je 2 plaatjes van acupunctuur bij een hond.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.