Inleiding.

Het onderwerp van dit werkstuk is “ABORTUS”. Nu is het Nederlandse woord voor abortus “miskraam” of “voortijdige afbreking van de zwangerschap”. Dit kan ook zonder medisch ingrijpen gebeuren. Ik maak het werkstuk eigenlijk over abortus provocatus: het voortijdig afbreken van de zwangerschap door medisch ingrijpen. In de volksmond spreekt men meestal over abortus.

Ik heb dit onderwerp gekozen omdat ik dacht dat ik er veel informatie over zou kunnen vinden. Er wordt veel over geschreven en gepraat.

Ik probeer antwoord te vinden op de vraag: Is het goed dat vrouwen de mogelijkheid hebben om abortus te plegen?Daarvoor moet ik eerst wat dingen onderzoeken. Ik heb het werkstuk daarom verdeeld in hoofdstukken en in elk hoofdstuk een deelvraag beantwoord.

De deelvragen zijn:

1. Wat is abortus?

2. Wat zegt de wet over abortus?

3. Wie zijn de voorstanders van abortus en wat zijn hun argumenten?

4. Wie zijn de tegenstanders van abortus en wat zijn hun argumenten?

5. Wat zijn de visies van Verschillende geloven op abortus?Hoofdstuk 1: Wat is abortus?

Abortus Provocatus is een medische ingreep. Het betekent het opzettelijk beëindigen van een zwangerschap voordat het kind geboren is. Een paar weken voor de tijd wordt je onderzocht door een gynaecoloog. Daar wordt gekeken hoelang je zwanger bent en of er complicaties zijn. (grootte van de baarmoeder wordt bekeken, de baarmoedermond wordt gecontroleerd enz.) Daarna volgt een gesprek over de abortus en de complicaties en risico’s, en jouw eigen situatie wordt uitvoerig besproken. Daarbij wordt ook besproken hoe je emotioneel bent: hoe is jouw kinderwens? Zijn er twijfels? Enz. En als je vragen hebt kun je die stellen. Ook wordt er besproken welk voorbehoedsmiddel je in de toekomst zal gaan gebruiken. Als je het er mee eens bent, krijg je een wettelijke verplichte bedenktijd van 5 dagen. Op de dag van de abortus zelf, krijg je ‘s morgens een vooronderzoek waarbij alles nog eens na wordt gekeken. De abortus zelf duurt in totaal een paar minuten. Een half uur later wordt door de arts alles nog eens nagekeken, of er nog resten van de vrucht over zijn. En na 3 weken krijg je nacontrole over complicaties en of alles goed is gegaan.

Er zijn 6 verschillende manieren om abortus te plegen:

- Zuigcurettage: De meest gebruikte ingreep!

De baarmoederholte wordt hierbij leeggezogen onder plaatselijke verdoving.

- Curettage:

Door middel van een metalen curette wordt de baarmoeder leeg geschrapt waarbij de placenta en de vrucht in stukken naar buiten komen. Ook onder plaatselijke verdoving.

- Prostaglandines:

Een miskraam wordt opgewekt door het slikken van 3 abortuspillen (merknaam: Mifégyne) en de vrucht verlies je dan vanzelf. Het wordt meestal gewoon ‘’de abortuspil’’ genoemd.

- Hysterotomie:

Kleine keizersnee waarbij het kind wordt weggehaald, net als een gewone keizersnede. Deze ingreep heeft meer risico en meer complicaties.

- Inspuiten van een zoutoplossing:

Er wordt een bepaalde zoutoplossing in de vruchtzak gespoten. Het kind wordt door de zoutoplossing vergiftigd.De vrucht verlies je daarna gewoon.

- Embryotomie:

De moeder wordt onder narcose gebracht, en het kind wordt in stukken geknipt en verwijderd uit de baarmoeder.Hoofdstuk 2: Wat zegt de wet over abortus?

Artikel 296 Wetboek van Strafrecht

1. Hij die een vrouw een behandeling geeft, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat daardoor de zwangerschap kan worden afgebroken, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaar en zes maanden of geldboete van de vierde categorie.

2. Indien het feit de dood van de vrouw ten gevolge heeft, wordt gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren opgelegd of geldboete van de vierde categorie.

3. Indien het feit is begaan zonder toestemming van de vrouw, wordt gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren opgelegd of geldboete van de vijfde categorie.

4. Indien het feit is begaan zonder toestemming van de vrouw en tevens haar dood ten gevolge heeft, wordt gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren opgelegd of geldboete van de vijfde categorie.

5. Het in het eerste lid bedoelde feit is niet strafbaar, indien de behandeling is verricht door een arts in een ziekenhuis of kliniek waarin zodanige behandeling volgens de Wet afbreking zwangerschap mag worden verricht.

Sedert 1 mei 1981 (Staatsblad 257) is, door het in werking treden van de "Wet Afbreking Zwangerschap", abortus toegestaan als die gedaan wordt door een arts in een kliniek of ziekenhuis in het bezit van een speciale vergunning van de Minister van Volksgezondheid.

De zwangerschapsafbreking mag op medische en psychosociale gronden tot en met een zwangerschapsduur van 22 weken. Er zijn ook klinieken die maar een vergunning tot en met 17 weken hebben.

Tussen het eerste gesprek dat je met een arts over je ongewenste zwangerschap hebt gehad en de behandeling zelf moeten 5 dagen liggen. (Wettelijke bedenktijd) Voor (legaal) in Nederland wonenden is de ingreep gratis.

Als je minderjarig bent, dan hoef je je ouders niet om toestemming te vragen. Je hoeft het hen ook niet te vertellen. De arts mag het ook niet vertellen want die heeft beroepsgeheim. Alleen als je een algemene narcose ondergaat, dan moeten je ouders toestemming geven. Dus eigenlijk kan je stiekem een abortus ondergaan, als je maar kunt aantonen dat je een Nederlander bent.Hoofdstuk 3: Wie zijn de voorstanders van abortus en wat zijn hun argumenten?

De artsen die abortus uitvoeren zijn voorstander anders zouden ze het niet doen. Vrouwen die aan emancipatie doen, vinden ook dat ze abortus mogen plegen, omdat ze over hun eigen lijf mogen beslissen. Een andere reden om abortus te plegen is dat elk kind het recht heeft om gewenst te worden. Als het kind ongewenst is, heeft het kans om in tehuizen, vreemde gezinnen of op straat terecht te komen. Iedere moeder wil haar kind daarvoor behoeden.

Een reden om voorstander te zijn is dat er een nadeel aan het verbieden van abortus is dat vrouwen andere wegen gaan zoeken als ze geen abortus meer kunnen plegen. Ze laten zich van de trap vallen om zo een miskraam te krijgen. Of ze proberen de vrucht te doden met een breinaald.. In sommige landen hebben ze een zogenaamde ‘abortus boom’. Vrouwen laten zich eraf vallen op hun billen in de hoop zo hun kind te verliezen. Abortus kan ook noodzakelijk zijn,wanneer een levensbedreigende situatie voor de moeder ontstaat.

Veel mensen vinden ook dat je meer recht hebt om abortus te plegen als je seksueel misbruikt bent of als het kind ernstige lichamelijke of geestelijke afwijkingen heeft.

Het is mogelijk al voor de geboorte sommige afwijkingen van het kind op te sporen. Er zijn vier verschillende methoden waarmee deze afwijkingen kunnen worden opgespoord. Dit zijn:

- De vlokkentest: deze wordt verricht in tussen 11e en de 13e week van de zwangerschap.

- Het vruchtwateronderzoek: ook wel vruchtwaterpunctie genoemd. Dit wordt verricht als de vrucht 14 weken oud is.

- Een uitgebreid echografisch onderzoek: dit wordt verricht vanaf de 11e week van de zwangerschap.

- De navelstrengpunctie: deze wordt verricht vanaf de 18e week van de zwangerschap.

Je kan dit altijd laten onderzoeken, maar er zijn bepaalde gevallen waar het sowieso nodig is om een onderzoek te laten doen. Dit zijn:

- Vrouwen die 36 jaar of ouder zijn.

- Vrouwen van wie de partner 55 jaar of ouder is.

- Ouders die al een kind hebben met een afwijking.

- Ouders die zelf een afwijking hebben.

- Ouders die geslachtsgebonden ziekten in de familie hebben.

- Ouders die zelf met een ‘open ruggetje’ zijn geboren, of eerder een kind hebben gehad met een ‘open ruggetje’.In de meeste gevallen worden er geen afwijkingen gevonden. Als er wel een afwijking is gevonden, kan je besluiten abortus te plegen, om zo de geboorte van een ernstig gehandicapt kind te voorkomen. Deze beslissing is heel moeilijk, vooral omdat het hier over “gewenste”kinderen gaat.Hoofdstuk 4: Wie zijn de tegenstanders van abortus en wat zijn hun argumenten?

Het heeft lang geduurd voor de wet voor abortus was aangenomen, je mag aannemen dat er daarom ook veel tegenstanders zijn.Tegenstanders zijn:

1. Mensen die uit geloofsovertuiging tegen zijn, maar daar gaat het volgende hoofdstuk over.

2. Mensen die vinden dat het moord is. Ze vinden dat hoe klein de vrucht ook is, er sprake is van leven en dus van moord als je abortus pleegt.

3. Mensen die vinden dat als de mogelijkheid tot abortus er is, dat het dan meer gaat gebeuren. Als je gemakkelijk een abortus kunt krijgen gaan de mensen roekelozer met anticonceptie om, waardoor het aantal omhoog zou kunnen gaan.

4. Mensen die vinden dat abortus niet nodig is, omdat een kind ook kan worden afgestaan voor adoptie. Er zijn genoeg kinderloze echtparen die een kind willen adopteren. Zelfs als een kind gehandicapt is kan het een gezin toch gelukkig maken.Hoofdstuk 5: Wat zijn de visies van verschillende geloven op abortus?

Voor velen is het abortusvraagstuk ook een religieus vraagstuk. Welke argumenten hebben de mensen om voor een abortus te kiezen? De meeste mensen vinden de ethische argumenten het belangrijkste. Maar er zijn ook velen die de psychische en emotionele argumenten kiezen. Het ethische argument: God heeft het leven geschapen, om Hem te dienen en tot Zijn eer te leven. God veroordeelt abortus omdat het leven van een mens daardoor weggenomen wordt. Elke abortus gaat tegen de wet van God in om over het leven of de dood van een mens te kunnen bepalen. God geeft de mensen tijd zich tot Hem te bekeren, zodat ze later eeuwig tot Zijn eer kunnen leven. Zij zien het leven als een geschenk van God wat je niet weg mag laten halen. Daarom moet je iedereen een kans geven en mag je dat kleine leven niet weghalen. Want het is al leven. De emotionele en psychische argumenten: er zijn ook mensen die niet voor een abortus kiezen omdat ze ‘bang’ zijn voor de gevolgen. Veel vrouwen hebben na een abortus nog een schuldgevoel, het was tenslotte wel een kind wat je in je had groeien. Vergeten zul je het nooit, je krijgt toch een speciale band met het kind of je het nu wil of niet. Daarom laten ze het kind wel komen, ze kunnen dan het kind houden of laten adopteren. Als ze het kind laten adopteren kunnen ze in ieder geval zichzelf nooit verwijten dat ze het kind geen recht op leven hebben gegeven. Zowel de rooms-katholiek kerk als de protestantse kerken willen graag dat abortus verboden wordt in het wetboek van strafrechten. Vooral de rooms-katholieke kerk heeft een bijzonder duidelijke mening: Het nog ongeboren leven heeft absolute voorrang. De Nederlandse bisschoppen nemen overigens een wat minder absoluut standpunt in. Zij vinden abortus goed, als het leven van de zwangere vrouw in gevaar komt. En anders moet er een wel heel erg extreem geval zijn. Vroeger hadden de kerken op grote delen van de bevolking een ongelooflijke grote invloed. De kerks wil is wet, volgens hen, en de kerken (vooral de rooms-katholieke kerk) hebben hun gelovigen altijd voorgehouden dat abortus volstrekt onmogelijk is. Door de enorme invloed van de kerken was het dan ook niet gek dat velen het er niet mee eens waren, dat de regering abortus toe zou laten. Maar er zit ook weer een heel erg groot verschil tussen, of je gelooft, en of je niet gelooft. Want dan heb je zeer verschillende waarden en normen.

Verschillende geloven op een rijtje:

Christendom: De rooms-katholieke moraal beschouwt de vernietiging van menselijk leven als moord. Alleen de indirecte abortus is toegestaan, bijvoorbeeld als baarmoederkanker het leven van de vrouw bedreigt.

Humanisme: Humanisten nemen de individuele vrijheid als uitgangspunt. De abortusproblematiek wordt grotendeels verwezen naar het vlak van de persoonlijke beslissing. Uiteindelijk beslist de vrouw zelf over haar eigen lichaam (zelfbeschikkingsrecht).

Jodendom:Het jodendom keert de abortus alleen goed als het noodzakelijk is om de dood van de moeder te voorkomen. De ‘mens in wording’ wordt als weerloos en onschuldig beschouwd en deze dient binnen de gemeenschap rechtvaardig behandeld te worden. Binnen het huidige jodendom zijn de meningen sterk verdeeld.

Islam: De islamitische wet verbiedt abortus. Sommige liberale wetsgeleerden achten abortus onder bepaalde omstandigheden toelaatbaar. Zij baseren zich op een hadith van de Profeet, die stelde dat de embryo bezield wordt wanneer hij 120 dagen oud is. Abortus na ‘inblazing van de ziel’ is verboden tenzij de vrouw in levensgevaar verkeerd. Over abortus voor de ‘inblazing van de ziel’ zijn de meningen verschillend.

Hindoeïsme: Volgens Hindi-teksten verdient de embryo, die kwetsbaar is, speciale bescherming, dus is abortus moreel verwerpelijk. Ook vanuit het geloof in karma en reïncarnatie is abortus moreel verwerpelijk.

Het ongeboren karma is niet in staat tot volle rijping te komen en te werken aan de bestemming van de persoon. Ook vanuit de ahimsa-gedachte (geweldloosheid) wordt abortus afgewezen. In het huidige India wordt abortus onder bepaalde omstandigheden wettelijk toegestaan.Conclusie en mening.

Bij het maken van dit werkstuk was het makkelijk om aan informatie te komen. Ik heb er veel over gelezen op internet. Het moeilijke is met zoveel informatie en meningen op zoveel sites de goede dingen eruit te halen.

Ik heb geprobeerd een antwoord te vinden op de vraag of het goed is dat vrouwen de mogelijkheid hebben om abortus te plegen.

Ik denk dat het in ieder geval goed is dat het bij de wet geregeld is dat het mogelijk is. Dan hebben de vrouwen die het aangaan in ieder geval de keuze.

Ik heb er geen moeite mee als er goede redenen zijn, dat een vrouw abortus laat plegen.

1. In ieder geval om medische redenen (open rug, spierdystrofie,syndroom van Down).

2. Wat de juridische redenen betreft, zoals incest en verkrachting, die vind ik zo invoelbaar dat ik er niet tegen ben om het kind te aborteren. Zowel de moeder als het kind zullen waarschijnlijk psychische problemen oplopen. Maar ik kan het me goed voorstellen dat andere mensen het daar niet mee eens zijn.

3. Praktische redenen, sociale of psychische problemen vind ik moeilijk om een oordeel over te gevenHet belangrijkste is dat de vrouw zelf beslist, want die kan er psychische problemen van overhouden.

Er moet voorkomen worden dat abortus nodig is door goede voorlichting over anticonceptie onder jongeren. Ook misschien door meer onderzoek te doen over erfelijke ziektes

Mijn stelling is, na alles wat ik erover gelezen en gedacht heb, dat abortus niet iets is waar je vóór bent, maar onder heel bepaalde omstandigheden niet tegen moet zijn.Bronvermelding.

- www.refdag.nl

- www.nd.nl

- www.ngva.net

- www.cgso.be

- www.vbok.nl

- www.ziekenhuis.nl

- www.dokterdokter.nl

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

C.

C.

best een mooi verslag!! goed gedaan! heel interessant

9 jaar geleden

A.

A.

Mooi werkstuk, veel aan de informatie gehad :)

3 jaar geleden