Doe mee met Markteffect's studiekeuze-onderzoek
Maakt niet uit of je je studie al gekozen hebt. Win één van de 200 (!) cadeaubonnen van €25

Meedoen

Internet

Beoordeling 5.3
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • Klas onbekend | 522 woorden
  • 25 februari 2000
  • 49 keer beoordeeld
Cijfer 5.3
49 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

Geschiedenis van het internet De geschiedenis van het internet begint in 1969 toen een experimenteel netwerk tussen een viertal computers in gebruik werd genomen. Deze computers vormden de eerste knooppunten van het ARPA-Net (Advanced Research Project Agency) een project van het Amerikaanse Ministerie van Defensie. De eerste computers die op dit ARPA-Net werden aangesloten, stonden in onderzoekscentra en bij universiteiten. Deze centra beschikten vaak over een eigen lokaal netwerk. Door deze lokale netwerken te koppelen aan de knooppunten van het ARPA-Net ontstond al vrij snel een uitgebreid netwerk met duizenden gebruikers. En hiermee was internet feitelijk geboren. En in dezer dagen zorgden de computerfabrikanten en de makers van besturingssystemen ervoor dat voor hun systemen voorzieningen beschikbaar kwamen waarmee communicatie volgens de internetmethode mogelijk werd en zo kwam gaandeweg de toegang tot internet voor iedereen in bereik. Verschil tussen internet en het World Wide Web Het World Wide Web is eigenlijk niets meer dan een navigatie systeem binnen de verzameling van computernetwerken die we het internet noemen. Het WWW helpt de gebruiker op weg bij het zoeken naar informatie op de verschillende computernetwerken, maar kan ook de gebruiker ondersteunen bij het zoeken naar communicatiemiddelen. Het internet zelf is een wereldwijde verzameling van computernetwerken die met elkaar in verbinding staan via een communicatie-infrastructuur. En het bedoelt om informatie te zoeken of met elkaar te kunnen communiceren.
Waaruit is het internet opgebouwd Dat is een lastige vraag omdat er veel antwoorden mogelijk zijn die allemaal gedeeltelijk juist zijn. Je kunt de nadruk leggen op de technische aspecten en zeggen dat het internet bestaat uit een aantal computers en communicatielijnen. Of de nadruk meer op de organisatie leggen en het antwoord is dan zoiets als een koppeling van subnetwerken. Men kan uitgaan van de client/server- structuur om de serveraspecten te benadrukken of zeggen dat alle computers die het IP-protocol hanteren tot het net behoren als iemand dat aspect belangrijk vindt. Voor sommige gebruikers is internet niet meer dan een soort uitgebreid telefoonnet om berichten te versturen. Iedereen kan zijn eigen antwoord kiezen en iedereen zal na enige tijd internet op zijn eigen wijze gebruikenen afhankelijk van zijn interesse bepaalde aspecten belangrijk vinden. Wie bestuurt het Dat is ook een lastige vraag. Er bestaat geen Internet B.V. Wel worden deelnetten vaak beheerd door een eigen organisatie. Wat er is gereglementeerd is ontstaan uit afspraken met een centraal gemeenschappelijk belang: meer en betere communicatie voor alle betrokkenen. En tot zover lukt dat ook. Veel hangt af van de betrokkenheid van gebruikers en beheerders van aangesloten rekencentra. In een aantal gevallen hebben overheden voorzieningen beschikbaar gesteld en treden zij regulerend op. Maar niemand is echt de baas. Wie betaalt het Dat is een echte Hollandse vraag. De voornaamste geldschieters zijn overheden die tenslotte de meeste kosten dragen van universiteiten en onderzoekscentra. En verder vele, vele instellingen die allemaal hun eigen lokale kosten betalen en anderen van hun voorzieningen gebruik laten maken, bv scholen. De gebruiker betaalt meestal alleen een vast bedrag per maand om toegang te krijgen tot de provider waarop hij is aangesloten. En als de verbinding tot stand komt via een telefoonlijn ook de kosten daarvan.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.