Zit je in 4/5 havo en heb je een N&T of N&G profiel? Vul deze korte vragenlijst in over chemie-opleidingen en maak kans op 20 euro Bol.com tegoed.

Meedoen

Napoleon

Beoordeling 6.4
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • groep 8 | 2177 woorden
  • 11 juli 2007
  • 561 keer beoordeeld
  • Cijfer 6.4
  • 561 keer beoordeeld

Persoon
Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Ga jij de uitdaging aan?

Op EnergieGenie.nl vind je niet alleen maar informatie voor een werkstuk over duurzaamheid, maar ook 12 challenges om je steentje bij te dragen aan een beter klimaat. Douche jij komende week wat korter of daag je jezelf uit om een week vegetarisch te eten? Kom samen in actie!

Check alle challenges!
Napoleon

Voorwoord

Ik houd mijn werkstuk over Napoleon, omdat ik meer wilde weten over deze Franse keizer en over de dingen die hij gedaan heeft. Want hij was aan de ene kant alleen maar op macht uit, maar heeft aan de andere kant ook veel goede dingen gedaan voor Europa. In dit werkstuk komen allebei de kanten aan bod.

Inhoudsopgave

H1 Wie was Napoleon
H2 Napoleons Macht
H3 Bondgenoten & Vijanden
H4 De veldslag in Rusland

H5 Veldslag bij Waterloo
H6 Verdiensten van Napoleon
H7 Belangrijke Jaartallen
Bronvermelding
Nawoord

1. Wie was Napoleon

Napoleon Bonaparte is op 15 augustus 1769 in Ajaccio geboren, op het Franse eiland Corsica. Corsica ligt in de Middellandse Zee en was tot een paar jaar voor dat Napoleon werd geboren van Italie.
De Franse koning, Lodewijk de 15e , had Corsica in 1767 gekocht van Italië. De ouders van Napoleon sloten zich aan bij de Franse regering (op Corsica) en daardoor kreeg de vader van Napoleon een studiebeurs voor Napoleon in Frankrijk. Napoleon mocht naar de militaire school in Brienne, en later naar de militaire school in Parijs. Toen hij wegging bij deze school was hij tweede Luitenant van de Artillerie, en promoveerde later zelfs tot Kapitein. Onder leiding van Napoleon werd Toulon veroverd van de Engelsen. Hierdoor werd Napoleon erg populair en werd daardoor benoemd tot Brigadegeneraal. Hij was toen pas 24.
Hij won veel veldslagen en ging steeds meer z’n eigen gang zonder de regering te raadplegen. Hij veroverde Italië, Egypte en grote andere delen van Europa. Frankrijk was daardoor niet populair bij de andere landen. Maar het Franse volk droeg Napoleon op handen en maakten hem consul voor de rest van zijn leven. Op 15 december 1799 werd Napoleon de eerste consul.

Maar Napoleon was hier niet tevreden mee, hij wilde meer!
Daarom maakte hij een nieuwe grondwet waarin stond dat Napoleon in z’n eentje afspraken mocht maken met andere landen en zelfs de beslissingen van de rechter ongeldig mocht verklaren. Zo was Napoleon alleen de baas in Frankrijk.
In 1804 kroonde Napoleon zichzelf tot keizer in de aanwezigheid van de Paus die verder z’n mond niet mocht opendoen. Napoleon maakte daarmee duidelijk hoe de verhouding tussen de kerk en de staat lag.

2. Napoleons Macht

In maart van het jaar 1796 kreeg Napoleon het bevel over de Franse troepen bij Italië. Napoleon was klein en dun, hij was toen pas 27 jaar oud. Hij kreeg de leiding over ongeveer 30.000 mannen. Het leger had veel te weinig te eten en hadden bijna geen kleding, dus hadden ze ook niet veel zin om te vechten, maar Napoleon beloofde ze leuke en fijne dingen zodat ze weer meer energie kregen. Zo zei hij bijvoorbeeld tegen zijn soldaten dat hij ze naar de rijkste plekken ter wereld zou leiden, waar ze eer, roem en rijkdom zouden krijgen. En zo trok het leger naar Italië.
De Italiaanse veldtocht moest worden uitgevoerd vanuit drie richtingen. Het leger moest volgens opdracht van de regering, wat het "Directoire" heette, door de vlakte van Padus en van Adige naar Wenen trekken, terwijl de Oostenrijkse hoofdstad aan de andere kant zou worden aangevallen door het Samber en Maasleger*.
Napoleon wist dit wel maar had zo zijn eigen ideeën. Napoleon was namelijk heel goed in het vinden van de zwakke plek van zijn tegenstanders. En zo versloeg hij ze een voor een.
Eerst veroverde hij Millesimo en daarna Milaan. Napoleon liet zijn tegenstanders allemaal verdragen tekenen volgens zijn eigen voorwaarden. Terwijl de Franse regering hier geen toestemming voor had gegeven.
Napoleon dwong de kerkelijke staat en de Hertogen van Parma en Modens tot een wapenstilstand. Napoleon veroverde Italië en hij liet de bevolking grote schatten geld betalen die hij naar Parijs stuurde om de regering daar rustig te houden.
Ook moesten de veroverde gebieden dezelfde grondwet aannemen als Frankrijk. De successen van Napoleon in Italië bleven ook in Frankrijk niet onopgemerkt en Napoleon werd steeds populairder bij het Franse volk. Napoleon was nu overal bekend en was door zijn overwinningen de held van Frankrijk geworden.
Na de overwinningen in Italië ging hij naar Egypte want hij wilde ook gebieden in het Oosten hebben. De regering wilde eigenlijk dat hij oorlog voerde tegen Engeland, maar Napoleon zei dat de Engelsen het best bestreden konden worden door de Engelse handel in het Oosten te blokkeren. Hij kreeg gelijk en trok via Malta Egypte binnen. Al snel veroverde hij Egypte, maar Engeland won enkele dagen later een slag op zee en had daardoor het Middellandse Zeegebied in handen waardoor Napoleons leger vast zat in Egypte.
Ook Oostenrijk, Turkije, Rusland en Napels gingen in oorlog tegen de Fransen en hierdoor verloor Frankrijk al zijn bezittingen in Italië, op Genua na. Maar toen Napoleon hoorde wat er allemaal met Frankrijk gebeurde ontsnapte hij uit Egypte en trok naar Parijs (in 1799).
Napoleon kreeg de steun van het volk, omdat ze ontevreden waren met de huidige regering. Napoleon bedacht toen een plan om de regering af te zetten, wat hem ook lukte.
Sinds de overbekende Revolutie van 1789, was de regering in Frankrijk zwak gebleven. Hier zag Napoleon dan ook zijn kans. Omdat hij bij het Franse volk erg populair is, vanwege de vele overwinningen die hij geboekt heeft voor Frankrijk, geniet hij ook de steun van het volk, wat ten goede komt bij het grijpen van de macht. Het volk zou hem vrijwel zeker accepteren als nieuwe leider van Frankrijk en Napoleon zelf was bereid het risico te nemen, in tegenstelling tot vele anderen.
De plannen voor die machtsovername komen niet van hemzelf, maar van Sieyès. Die zocht alleen nog een man om zijn plannen ook daadwerkelijk uit te voeren. En het feit dat het Napoleon was, zegt niets. Sieyès had namelijk in eerste instantie gedacht aan Joubert, maar die was gesneuveld. Ook Moreau en Augereau stonden hoger in het lijstje van Sieyès, maar die vielen af, omdat ze niet de goede eigenschappen hadden. Ook de minister van Oorlog, Bernadotte haakte af. Hij had geen zin zijn hoofd op het spel te zetten. Napoleon was dus de enige die overbleef om te doen wat de anderen niet konden en/of durfden.
De machtsovername van Napoleon wordt ook wel de Staatsgreep van Brumaire genoemd. Omdat de machtsovername van Napoleon plaatsvond op de achttiende Brumaire, volgens de Franse tijdrekening, wat gelijk staat met 9 november in onze jaartelling.

3. Bondgenoten & Vijanden

Bondgenoten
De Allereerste bondgenoten van Napoleon waren landen die al voor de revolutie van Napoleon onder Franse leiding stonden.

Napoleon had de leiding over Belgie, Nederland, Luxemburg en gedeeltes van Duitsland en Italie.

In 1801 sloot Oostenrijk zich ook aan bij Frankrijk, en laten sloot ook Rusland zich daarbij aan. Engeland sloot zich in 1802 aan, Napoleon had toen zo veel bondgenoten dat hij kon beginnen om Frankrijk opnieuw op te bouwen.
Engeland is maar tijdelijk een bondgenoot geweest, en van alle tegenstanders die Napoleon had is Engeland de belangrijkste geweest.

4. De veldslag in Rusland

Op 31 december 1810 liet Rusland aan Frankrijk weten geen bondgenoot meer te willen zijn. Napoleon liet het er niet bij zitten, Napoleon het namelijk het plan om heel Europa te veroveren, Frankrijk en Rusland maakte zich klaar voor de oorlog die uiteindelijk in 1812 zou beginnen. Napoleon maakte een leger van wel 500.000 mannen uit verschillende landen; Nederland, Italië, Polen, Zwitserland, Duitsland en Spanje. Het leger werd het "Grande Armee*" genoemd. Het leger van Rusland was op weg naar Frankrijk maar toen ze zagen hoe groot het leger van Napoleon was trokken ze zich terug in Rusland. Op de terug weg maakte het leger van Rusland alles kapot wat Napoleon en z’n leger zouden kunnen gebruiken. Napoleon kreeg allerlei tegenslagen, er braken besmettelijke ziektes uit, voedseltekort, kou en nog veel meer. Op de verjaardag van Napoleon, 15 augustus, bereikte zijn leger de Russische stad Dnjepr, maar doordat de Russen zich steeds verder terugtrokken moest het leger van Napoleon steeds verder Rusland in, maar er was véél te weinig voedsel dus het leger van Napoleon werd steeds kleiner. Toen Napoleon Moskou bereikte telde zijn leger nog maar 250.000 man, het was dus gehalveerd! Zijn leger werd ook steeds aangevallen door de Russen, toen het op 18 december 1812 de Russische grens bereikte telde het nog maar 18.000 man! Napoleon begreep dat de toch naar Rusland een grote blunder was, maar gaf de strenge winter de schuld. De mensen begonnen te twijfelen en langzamerhand begonnen steeds meer mensen het vertrouwen in Napoleon te verliezen. Napoleon keerde terug in Frankrijk en begon een nieuw leger te maken want z’n tegenstanders wisten dat hij juist nu erg kwetsbaar was en probeerden hem te verslaan, toch had Napoleon op het moment van de aanval al een leger van 300.000 bij elkaar, en kon zich dus goed verdedigen, maar toch werd op 31 maart 1814 Parijs veroverd. Napoleon werd op 6 april 1928 gedwongen om afstand van de troon te doen. Hij werd verbannen naar Elba, een eiland vlak bij de kust van Italië.

Lodewijk de 18e nam de macht in Frankrijk over. Tien maanden na de verbanning naar Elba ontsnapte Napoleon en ging terug naar Parijs. Napoleon kreeg de steun van het volk omdat die niet tevreden waren met Lodewijk de 18e. Lodewijk gaf nog wel opdracht om Napoleon te laten arresteren, maar het volk en het leger kwam voor hem op, en Lodewijk vluchtte.

5. Veldslag bij Waterloo

Nadat Napoleon de macht weer had overgenomen ging hij een leger maken om gebieden weer te heroveren. Rusland, Oostenrijk, en Engeland maakten zich klaar voor een nieuwe oorlog.
Napoleon wilde met zijn leger Engeland overwinnen. De Fransen en de Engelsen kwamen elkaar vlak bij Waterloo tegen. Er werd meerdere keren door Napoleon aangevallen, maar de Engelsen hielden stand en wonnen de slag bij Waterloo op 18 juni 1815 de slag.
Doordat het leger van Napoleon nog dapper door bleef vechten kon Napoleon ontsnappen. Hij vluchtte naar de havenstad Rochefort en wilde daarvandaan naar Amerika. De haven werd door de Engelsen geblokkeerd, dus Napoleon kon niets anders doen dan zich overgeven.
Op 22 juni 1815 moest Napoleon voor de tweede keer afstand doen van de troon en dit keer voorgoed.

6. Verdiensten van Napoleon

Napoleon heeft in zijn leven een heleboel slechte dingen gedaan.
Door zijn honger naar macht heeft hij veel soldaten en gewone burgers onnodig dood laten gaan. Bovendien was hij soms ook erg wreed voor zijn onderdanen.
Maar ook heeft Napoleon een heleboel goede dingen gedaan:

• Hij heeft ervoor gezorgd dat iedereen aan dezelfde kant van de weg ging rijden,daarom rijden we rechts in Europa.
• Maten als de kilo, de meter en de liter werden ingevoerd en Napoleon schafte de oude maten af.
• Mensen moesten een achternaam opgeven. Tot die tijd hadden mensen geen echte achternamen. Toen ging het vaak zo: “Ken je Jan?” “Welke Jan?” “Jan van Piet.” “O, die Jan, ja die ken ik wel”. Zo zijn namen ontstaan als Janssen (Janszoon) Pietersen (Pieterszoon) Sommigen dachten dat deze naamverplichting na de ondergang van Napoleon weer zou worden afgeschaft, en kozen daarom namen als Naaktgeboren of Poepjes.
• Onderwijs en gezondheidszorg werden beter geregeld en beter toegankelijk gemaakt voor de gewone burgers.
• Veel bruggen, kanalen en wegen werden door Napoleon aangelegd.

Dit kanaal was destijds onderdeel van Napoleon's "Grand Canal du Nord".
Napoleon had in 1806 opdracht gegeven voor de aanleg van een kanaalverbinding tussen Rijn, Maas en Schelde. Het doel van dit kanaal was om een rechtstreekse verbinding tussen de Zuidelijke Nederlanden (destijds Frans gebied!) en het Rijnland tot stand te brengen.

7. Belangrijke Jaartallen
Keizer Napoleon Bonaparte (1769 - 1821)

1769 Geboorte in Ajaccio (Corsica)
1779-1785 Cadet aan de militaire scholen van Brienne en Parijs, bevordering tot tweede luitenant
1792 Terugkeer naar Corsica, benoeming tot luitenant-kolonel van de Nationale Garde
1792 Expeditie naar La Maddalena (Sardinië), vertrek van familie Bonaparte naar Frankrijk, beleg van Toulon, bevordering tot brigadegeneraal
1795 Commandant van het Binnenlands Leger
1796 Huwelijk met Josephine de Beauharnais, opperbevelhebber van het Italieleger
1798 Inscheping in Toulon en begin van Egyptische veldtocht,
1799 Campagne in Syrië, heimelijke ontsnapping uit Egypte en terugkeer in Frankrijk. staatsgreep van 18 Brumaire benoeming tot Eerste Consul
1800 Tweede Italiaanse veldtocht tocht over de Alpen,
1801 Vredesverdrag van Luneville met Oostenrijk, ondertekening van het concordaat tussen Kerk en staat
1802 Benoeming tot consul voor het leven
1804 Uitroeping van het keizerrijk, kroning in de Notre Dame
1809 Vrede van Wenen met Oostenrijk, echtscheiding van Joséphine
1810 Huwelijk met Marie Louise van Oostenrijk
1811 Geboorte van zijn zoon, die Koning van Rome werd
1814 Talloze veldslagen om geallieerde opmars in Frankrijk tot staan te brengen, slag bij Parijs en val van de hoofdstad, troonsafstand in Fontainebleau, vertrek naar Elba, eerste verdrag van Parijs tussen Frankrijk en de geallieerden
1821 Dood op Sint Helena
1840 Napoleon herbegraven in de Dôme des Invalides in Parijs

Bronvermelding

Websites die ik gebruikt heb bij het maken van mijn werkstuk

http://mediatheek.thinkquest.nl
www.wikipedia.org
www.engelfriet.net/Alie/Hans/napoleon.htm
www.digischool.nl
www.historischhuis.nl
www.binnenvaartinbeeld.com/ noordervaart.htm
Voor de rest was het kennis die ik al had en kennis van mijn ouders.

Nawoord

Ik heb tijdens het maken van dit werkstuk erg veel geleerd over Napoleon en de dingen die hij gedaan heeft. Ik vond het ook leuk om te doen. Ik hoop dat u er ook veel van kan leren.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

D.

D.

leuk werkstuk

11 jaar geleden

U.

U.

Uhmmm er staaat bijna niks over moskou!!

11 jaar geleden

I.

I.

hoi jij zegt dat napoleon klein en dun is maar hij is juist dik

9 jaar geleden

I.

I.

Waarom heeft hij altijd zijn arm onder zijn trui?

9 jaar geleden

N.

N.

leuke site veel info thx ik ben slecht in een werkstuk maken en nu niet meer

9 jaar geleden

M.

M.

Waarom zou er iets over Moskou staan als het over Napoleon gaat?

8 jaar geleden

K.

K.

HIJ VERBRANDE MOSKOU

8 jaar geleden

H.

H.

Napoleon was ong. 1.60. En dik was hij niet. Op Sint-Helena ging zijn gezondheid steeds meer omlaag. Waardoor hij ook dikker werd. Alles door sir Hudson Lowe. Hij behandelde Napoleon heel slechts, vond hij zelf ook. Bijv. Als Napoleon zat moesten zijn bediendes staan. De bediendes mochten niet tegen hem praten tenzij hen iets gevraagd werd. Napoleon mocht niet paardrijden onder toezicht van sir Hudson Lowe, enz. Enz. En hij kan al niet ontsnappen van dat eiland... :)

8 jaar geleden

L.

L.

door deze website gaan mijn cijfers om hoog :D

8 jaar geleden

I.

I.

die van mij ook cool.

3 jaar geleden

S.

S.

leuk werkstuk

5 jaar geleden

L.

L.

Wat een rare discussies

5 jaar geleden

S.

S.

handig voor in mijn eigen werkstuk over napoleon bedankt.

3 jaar geleden

sem

sem

wat een noob

1 jaar geleden