ADVERTENTIE
Red het frikandelbroodje Wist je dat heel veel van jouw lievelingsproducten zomaar kunnen verdwijnen als de bij zou uitsterven? Denk bijvoorbeeld aan je glaasje melk in de ochtend, maar ook je frikandelbroodje in de pauze en je banaan bij het leren. Hoe komt dit en belangrijker, hoe voorkomen we dit? Dat weten ze bij de opleiding Diermanagement. Meer weten over deze en andere studies van Van Hall Larenstein?

Check alle video's!
Inleiding:

Wij hebben dit onderwerp gekozen omdat het ons wel interessant onderwerp leek wat het koningshuis nog voor betekenis heeft in de 21e. Verder zult u in dit werkstuk lezen het ontstaan van het Huis van Oranje wat de taken van de koning(in) zijn en wat haar macht is. Dan hebben we nog een pagina uitgetrokken waar de problemen rond het huwelijk van Willem-Alexander en Maxima.

Deelvraag 1 Hoe is het koningshuis ontstaan?

Het Huis van Oranje ontstaat in 1163 in het zuiden van Frankrijk. Met de toestemming van Keizer Frederik Barbarossa I, mocht het Graafschap zich een Prinsendom noemen. Het Prinsendom was niet groter als zo'n 300 vierkante km. Doordat Oranje zich een Prinsendom mocht noemen en soeverein was bracht een belangrijke status met zich mee, de Prins van Oranje stond op gelijke voet met de andere Europese vorsten. In 1189 komt het Prinsendom in handen van het Huis van Baux. Bertrand I van Baux was gehuwd met de laatste Gravin van Oranje en was dus al Graaf van Oranje.
De laatste Prins van Oranje uit het Huis van Baux was Raimond V. Raimond V had maar 1 dochter. Deze dochter trouwde met Jan III van Chalon. Zo kwam de titel van oranje in het Huis van Chalon. De laatste Chalon was Philibert van Chalon, deze had geen kinderen maar Philibert van Chalon, Prins van Oranje had een zuster Claudia van Chalon die een zoon had. Deze zoon was Rene van Chalon en erfde in 1538 van zijn oom de titel Prins van Oranje. Rene van Chalon was de zoon van Claudia van Chalon en, Hendrik III van Nassau.
De Keizer benoemde Rene van Chalon Prins van Oranje, in 1540 tot stadhouder van Holland, Zeeland, Utrecht, Franche-Comté en later ook van Gelre. Hij trouwde voor de eerste keer in 1540 met Anna van Lotharingen . Zij was geboren op 25- 7-1522 in Bar-Le-Duc en stierf op 15-05-1568 in Diest, 45 jaren oud. Samen kregen ze een dochtertje, Maria, dat 3 weken 03-01-1541 na haar geboorte overleed. Rene van Chalon kreeg een relatie met Elisabeth van Geytenbeek. Rene van Chalon verwekte ook nog een zoon Palamedes maar benoemde deze niet als zijn erfgenaam. In afwachting van wettige erfgenamen benoemde hij zij neef Willem van Nassau (De Zwijger) tot erfgenaam. Het huwelijk van Rene van Chalon, Prins van Oranje bleef kinderloos en toen hij sneuvelde in 1544 erfde Willem (De Zwijger) van Nassau de titel Prins van Oranje.
Keizer Karel V bepaalde dat hij de erfenis alleen mocht aanvaarden, als hij katholiek opgevoed werd aan het Keizerlijke hof te Brussel.Onder Willem van Nassau, Prins van Oranje begint de vereniging der Nederlanden.

Deelvraag 2 Wat zijn de huidige taken van de koningin?

De koningin heeft het afgelopen jaar flink onder vuur gelegen. Er waren vragen of de monarchie waar wij in leefden nog wel goed zijn, wat heeft de koningin nog voor nut en kunnen we daar niet beter een gekozen Minister-president voor kiezen in plaats van een erfelijk bepaalde troonopvolger. Als je dat wilt bekijken moet je weten wat de taken van de koningin zijn, pas dan kan je een goed oordeel vellen.
De koningin heeft meerdere functies in de politiek, maar haar belangrijkste is toch zeker haar politieke functies, namelijk het benoemen van de formateur en de informateur. Dit gebeurt aan het begin van een regeertermijn, vlak nadat de kiezers op de partijen hebben gestemd. Eerst krijgt de koningin advies van de raad van State, dan benoemt zij alleen, de informateur. Die zoekt uit welke politieke partijen goed bij elkaar zouden passen of niet. Dit is meestal een oud-minister die al een ruime tijd niet politiek actief meer is. Hij mag er namelijk geen belang bij hebben wat de uitslag wordt. Hij zoekt de rode draad van elke partij en legt die samen tot de partijen redelijk met elkaar overeen zijn. Dan benoemt de koningin de formateur, hij zoekt uit welke ministers en staatssecretarissen er het beste voor een bepaald ministerie zijn. Deze zijn altijd aangesloten bij de coalitiepartijen. Tot slot benoemt de koningin het kabinet en is alles definitief. (Zie hieronder)

De koningin heeft het dus erg druk aan het begin van het regeertermijn, maar ook tussendoor kan ze niet rustig op haar troon gaan zitten. Haar eerstvolgende taak is het voorlezen van de staatsbegroting. Wat de plannen zijn voor het volgende jaar en wat het afgelopen jaar ons heeft gebracht. Financieel dan. Dit doet zij elk jaar op prinsjesdag, namelijk de derde dinsdag van september.

De koningin heeft ook nog als taak, maar dat is eigenlijk puur formeel om de wetten die ingevoerd gaan worden en al zijn goedgekeurd door de eerste kamer te ondertekenen. Deze wet wordt pas van kracht als ook de koningin hem heeft ondertekent. Dit is puur formeel omdat ze eigenlijk niet mag weigeren. Officieel wel maar eigenlijk heeft de koningin daar totaal geen invloed op. Dit blijkt wel uit het waargebeurde verhaal in België, Koning Albert wou de abortuswet die het Belgische parlement had gemaakt niet goedkeuren en deed dat ook niet. Wat is de oplossing, simpel de koning moet aftreden. Koning Albert is toen afgetreden voor een dag waardoor het parlement de wet er toch doorheen heeft gekregen. Dit is natuurlijk niet normaal en dan ook een zeldzaamheid van jewelste.

Maar ook niet bestuurlijke taken zijn voor de koningin weggelegd. Ze heeft namelijk een voorbeeldfunctie. Daarmee wordt bedoeld dat alles wat ze doet moet verantwoord en drie keer van tevoren bedacht zijn. Iedere stap die ze zet wordt door de media gevolgd en beoordeelt. Dat heeft zoals je je kunt voorstellen nadelen, veel nadelen. Maar het heeft ook voordelen. En dat is de voorbeeldfunctie. Als er een stad is ontploft is de koningin daar om sympathie te tonen. Dat is nodig want als ze dat niet doet geeft dat een slechte naam voor het koninklijke huis. En bij teveel minpuntjes weet niemand wat het volk zal doen als ze niet meer achter de koningin staan. Maar niet alleen bij herdenkingen is ze daar, ze is ook het gezicht van Nederland. De bedoeling is dat iedereen in de wereld, als ze aan Nederland denken niet alleen denken aan klompen, tulpen, molens en jointjes maar ook aan de koningin, ze staat niet voor niks op de achterkant van de euro. Dit is een belangrijke functie, al is het alleen maar om meneer Kok zich meer te kunnen laten concentreren op zijn echte werk, Minister-president zijn.

Deelvraag 3 Wat is de macht van de huidige koningin ten opzichte van Willem I?

Deze deelvraag is eigenlijk al verpakt in de andere deelvraag, Wat zijn de taken van de koningin. Je kunt namelijk geen macht hebben in iets wat je helemaal niet kunt doen. Hierdoor heb ik meer de macht vergeleken met de macht van Willem I. Deze vraag is eigenlijk heel makkelijk te beantwoorden, geen schijntje. Willem I had alle macht voor zichzelf zeker toen hij de Staten-Generaal uitschakelde. Dat hoeft de Koningin niet te proberen, wat ze ook wel kan vergeten is het omver gooien van de grondwet. Sterker nog de Koningin moet net als iedereen in Nederland zich aan de grondwet houden.
Het enige vlak waar de koningin meer macht heeft is het volk. In deze tijd schoppen we een staatsleider niet zo gauw van haar troon af. Toen wel, dat kwam vooral door de onrust in Europa omdat hij opstond net voor de tijd van de Franse revolutie. Ook is de koningin onschendbaar, zij kan wettelijk niks fout doen. Als zij iemand vermoord is dat de regering zijn schuld. Dat was bij Willem I wel zijn schuld maar omdat hij toch de wetten maakte kon alsnog niemand hem wat maken. De conclusie van deze deelvraag is dus dat de macht van Beatrix niet eens in de buurt komt van die van Willem I. Ik ben ook van mening dat niemand dat ooit zal beweren.

Deelvraag 4: Wat zijn de problemen rond het huwelijk van Maxima en Willem?

Vrijwel meteen nadat de kroonprins Maxima aan de haak had geslagen ontstond er een rumoer over Maxima’s vader. Zo zei minister Zalm van financiën. Die man zat in een regering die niet deugde, dus hij zal ook wel niet deugen; Maar wie is Maxima;s vader? zijn naam is Jorge Zorreguieta en was secretaris van de Sociaal Ruraal Argentinië, een conservatieve lobby van landbouwers en veetelers.
In 1976 werd hij benoemd tot sub-secretaris van landbouw. Dit was kort nadat Videla de macht van Peron overnam. De steun die de regering van de in Argentinië belangrijke landbouwsector normaal gaf nam sterk af in 1978. De hoogste ambtenaar van het ministerie van landbouw stapte af en sinds die tijd heeft Zorreguieta het werk van hem overgenomen en werd in 1979 secretaris ofwel minister. Martinez de Hoz de belangrijkste minister onder het regime van Videla, was erg tevreden over het flexibele karakter van Zorreguieta. In de tijd dat Videla aan de macht was in Argentinië heeste er een grote oorlog. Mensen waren het niet eens met het regime van Videla en kwamen in opstand maar dat had geen zin. Ze werden vermoord. Er zijn heel veel mensen ‘verdwenen’ in die tijd. Na die oorlog begonnen de mensen die in de regering zaten alles te ontkennen en ze leiten helemaal niks los over de oorlog en over wat ze allemaal gedaan hebben. Ook Zorreguieta liet niks los.
Toen Maxima en Alexander iets met elkaar kregen zijn er daar dus problemen over ontstaan. Het grootste probleem was of Jorge op het huwelijk van zijn dochter mag komen of niet. Hierover zijn de meningen sterk verdeeld in onze samenleving. Sommige vinden absoluut van niet en anderen vinden dat Maxima niet de dupe mag zijn over wat haar vader gedaan heeft.
Daarom heeft minister Kok de Binnenlandse veiligheidsdienst en de Rijksvoorlichting onderzoek laten doen naar wat Jorge Zorruieta precies allemaal gedaan heeft. Hieruit blijkt dat hij wel degelijk met verdwijningen van mensen te maken heeft. Ook heeft hij in een interview toegegeven dat hij mede verantwoordelijk is aan de verdwijningen in Argentinië.Daarom mag hij op het huwelijk niet aanwezig zijn en met die beslissing wordt het koningshuis veel kritiek bespaard. Als hij wel zou komen zou dit onverantwoordelijk zijn tegenover nabestaanden van de slachtoffers.
Natuurlijk mag hij wel zijn dochter opzoeken in de koninklijke paleizen maar het is beteer als hij op het huwelijk niet komt. Met deze beslissing lijken de problemen rond het huwelijk te zijn opgelost en hopen we dat ze een heel mooi huwelijk krijgen.
De aanpassing is voor Maxima geen probleem. Zij krijgt privé-lessen Nederlands en dat gaat zeer goed. Ze beheerst het Nederlands al erg goed zoals je al hebt kunnen merken op de tv want als je haar daar hoort praten klinkt het erg goed. De Nederlandse cultuur is ook geen probleem voor haar zo lijkt het tenminste en ze ziet er ook erg gelukkig uit dus waarschijnlijk heeft ze de aanpassing wel voor Willem- Alexander over.

Conclusie/Hoofdvraag: Wat heeft het koningshuis nog voor zin in de 21e eeuw?

Als je deze vraag wilt beantwoorden met behulp van de deelvragen kan je tot verschillende conclusies komen. Uit deelvraag 2 blijkt dat de koningin nog heel wat verantwoordelijkheden heeft, maar uit deelvraag 3 blijkt dan weer dat het qua macht op bestuurlijk niveau geen schijntje meer is van wat het was. Het is dus de middenweg, het koningshuis is wel belangrijk maar niet zo belangrijk als het was. Deelvraag 4 benadrukt eigenlijk de voorbeeldfunctie van het koningshuis. Het heeft dus nog wel degelijk nut omdat het volk en de media er een probleem van maken als er wat iets goeds of fouts gaat gebeuren. Waarom druk maken om iets wat toch geen zin heeft zou je zeggen.

Nabeschouwing
Wij hebben dit werkstuk met gematigd plezier gemaakt, we hebben er best veel van geleerd en onze samenwerking is met sprongen vooruit gegaan. Wij vonden met zijn allen dat het wel redelijk asociaal was dat we het werkstuk nu al moeten inleveren terwijl er in het jaarplan staat dat heel deze periode ervoor bestemd is. Ook zien wij nogal tegen de spreekbeurt op omdat wij niet van die grote praters zijn.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

E.

E.

heeel goede werstuk ik gebruik het voor mij spreekbeurt

4 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

A.

A.

heel goed

5 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

A.

A.

Goed gedaan.

7 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast