ADVERTENTIE
Open Avond = ontdekken of jij hier past Leren is keuzes maken. Continu blijven zoeken, twijfelen, vallen en opstaan. Dát leren, dat leer je bij Hogeschool Inholland. Tijdens onze Open Avond op woensdag 30 oktober staan onze studenten en docenten klaar om al je vragen te beantwoorden. Kom langs en ontdek of jij hier past.

Meer info!
Geschiedenis

Hoe Hitler in Duitsland aan de macht kwam.

Indeling van het werkstuk.

1. Titelblad

2. Inleiding.

3. Toelichting op hoofd en deelvragen.

4. Korte Biografie van Hitler

5. Deelvraag: Welke politieke partij gebruikte Hitler?

6. Deelvraag: Wat deed Hitler allemaal toen hij steeds machtiger werd?

7. Deelvraag: Hoe dacht het volk in de eerste instantie over Hitler?

8. Deelvraag: Was het toeval, of bedoeld dat Hitler aan de macht kwam?

9. Hoofdvraag: Hoe kwam Hitler in Duitsland aan de macht?

10. Gebruikte bronnen.

2. Inleiding.

Een van de opdrachten voor het vak geschiedenis is het maken van een werkstuk over een zelf gekozen onderwerp. Mijn keuze is het geweest om een werkstuk over Hitler te maken. Niet over de tweede wereldoorlog en zijn rol daarin, maar over de periode daarvoor. Eigenlijk hoe het kwam dat hij aan de macht is gekomen en wereldwijd voor veel ellende en dood heeft gezorgd. Onlosmakelijk zijn de gruwelbeelden van de jodenvervolging en de concentratie kampen verbonden aan de naam Hitler. Hij heeft een plaats in de wereldgeschiedenis verworven maar de tol die de wereld daarvoor heeft moeten betalen is haast onvoorstelbaar groot. Ik zie Hitler feitelijk als een misdadiger die de dood van miljoenen op zijn geweten heeft. Ik zie hem ook niet als een groot militair of strateeg. Eerder een machtswellusteling die altijd kost wat kost zijn zin heeft doorgedreven en hierdoor zware verliezen heeft geleden. De militaire successen die hij geboekt heeft, heeft hij te danken aan uitstekende generaals die niets van zijn jodenvervolging en rassenhaat wilde weten.
Nog steeds vragen veel mensen zich af hoe het zover heeft kunnen komen. Hoe is een figuur als Hitler aan de macht kunnen komen en hoe heeft een miljoenenvolk dat kunnen toelaten?
Ik heb me dit altijd afgevraagd en vandaar dat het onderwerp van mijn werkstuk snel gekozen was.
Deze keuze heb ik overlegd met mijn leraar geschiedenis, …………, die mij tevens begeleid heeft bij het maken van dit werkstuk en met het bijhouden van mijn logboek. Ik wil hem daarvoor dan ook heel hartelijk bedanken, want zonder zijn steun en goede tips zou het maken van het werkstuk vele malen moeilijker zijn geweest. Als laatste wens ik iedereen die mijn werkstuk leest veel leesplezier.

3. Toelichting op de hoofd- en deelvragen

Het werkstuk is opgebouwd uit een aantal deelvragen en een hoofdvraag. Als eerste geef ik een biografie van de figuur van Hitler (paragraaf 4). Bij de deelvragen ga ik in op onderwerpen die van belang zijn bij het aan de macht komen van Hitler. De deelvragen zijn welke politieke partijen gebruikte Hitler (paragraaf 5), wat deed Hitler toen hij steeds machtiger werd (paragraaf 6), hoe dacht het volk in eerste instantie over Hitler (paragraaf 7) en of het toeval was dat Hitler aan de macht kwam (paragraaf 8). In de laatste paragraaf (9) zal ik de hoofdvraag beantwoorden en wel door welke feiten en omstandigheden Hitler in Duitsland aan de macht is gekomen.


4. Korte biografie over Hitler Hitler.

Hitler Hitler werd geboren op 20 April, 1889 in het Oostenrijkse stadje Braunau, hij was het vierde kind van Alois Schickelgruber en Klara Hitler, 2 van zijn broers waren gestorven aan een ziekte, en één broertje is gestorven kort na zijn geboorte.

Toen Hitler 3 jaar oud was, verhuisde de familie naar Passau, aan de Duitse kant van de grens.
Twee jaar later kreeg Hitler nog een broertje, Edmond, de familie verhuisde nog een keer (in 1895) naar het dorpje Hafeld. In 1896 kreeg Hitler nog een zusje, genaamd Paula.

Rond 1900 werd het Hitler duidelijk dat hij een artiest wilde worden en zijn moeder vond dat hij talent had om kunstenaar te worden. Maar zijn vader vond dit niet goed en hij werd naar de Realschule gestuurd, een soort gymnasium.

Hitler´s vader stief in 1903 aan een hartaanval. Dit was een zware slag voor hem en hierna ging het niet meer zo goed op school en met Hitler zelf. Hij besloot te stoppen met school en meer aan zijn kunstcarrière te werken.
In 1906 kreeg Hitler toestemming om naar Wenen te gaan voor zijn kunstopleiding, maar hier werd hij niet toegelaten.

Hij leefde 6 jaar lang als een dakloze en at en leefde van een kleine erfenis van zijn vader en een wezenuitkering.
Hij zag hoe rijken joden op hem neer keken, in deze periode kreeg Hitler de vooroordelen over joden en zijn haat voor joden begon ook te groeien.

In mei 1913 vluchtte Hitler terug naar Oostenrijk om zijn dienstplicht te ontlopen, echter toen hij hoorde dat zijn tante op sterven lag, ging hij daarheen.
Eenmaal daar, kwam de politie hem ophalen wegens ontvluchting van dienstplicht, maar tijdens de rechtbank vonden ze Hitler niet geschikt voor het leger. Hij was te zwak en niet geschikt om een geweer te hanteren.

Toen de eerste wereldoorlog uitbrak, naar aanleiding van de moord op Franz Ferdinand (door de Serviër Gravrilio Princip), groeide Hitler´s haat voor buitenlanders. Hij besloot het leger in te gaan. In oktober, 1916, raakte Hitler gewond in een gevecht tegen de Engelse en Fransen. Toen hij genezen was moest hij nog 4 jaar in de loopgraven werken en raakte tijdelijk blind na een mosterdgasaanval.

Kort na de oorlog voegde Hitler zich bij de Duitse Arbeiders Partij. Eerst was de partij gewoon een kleine groep die bij elkaar kwam om bier te drinken en zich niet echt met politiek bezig te houden. Hitler bracht hierin verandering. Hij bouwde in een korte tijd een eigen partij op waarin hij zijn ideeën over de toekomst van Duitsland naar voren bracht. Hij zorgde zelfs dat er een krant kwam voor de partij.

De Nazi Partij begon duizenden nieuwe leden te krijgen en velen werden lid van de partij omdat een van de stellingen was dat de joden de schuld waren van alle dingen die fout gingen in hun leven en in Duitsland.

Op 8 november 1923, ging Hitler met de partij een revolutie beginnen. Hij wilde de regering overnemen met hulp van een revolutie; dit mislukte echter. Hitler raakte gewond tijdens het gevecht en werd opgepakt en kreeg een straf van 5 jaar in Landberg.

Hitler zat maar 9 maanden van zijn 5 jaar straf uit en hij werd behandeld als een koning, Hij mocht komen en gaan wanneer hij wilde en mocht ook zoveel bezoek als hij wilde ontvangen. In deze periode van 9 maanden schreef hij een boek, genaamd “Mein Kampf”. Dit werd een enorme kaskraker en verkocht erg goed in Duitsland.

Hitler’s Nazi Partij (inmiddels van naam veranderd in de NSDAP) kreeg 18% van alle stemmen in de verkiezingen van 1930.
In 1932 stelde Hitler zichzelf kiesbaar als president, hij kreeg 30% van alle stemmen, hierdoor werd de winnaar, Paul von Hindenburg, gedwongen om Hitler kanselier te maken, Hitler werd dit in januari 1933.

Toen Hindenburg stierf in augustus 1934, kreeg Hitler het opperbevel.
Met een verbeterende economie door het invoeren van werkgelegenheidsprojecten (zoals het aanleggen van de Autobahnen) nam Hitler alle eer op zich en benoemde zich tot dictator.
In november 1937 maakte Hitler bekend dat hij de wereld wou overnemen en hoe hij dit wilde gaan doen.

Hitler sloot een niet aanvalscontract met de Sovjet-Unie en viel binnen in Polen op 1 september 1939, dit was het begin van de oorlog. Toen Amerika zich ging bemoeien met de oorlog in 1941 ging het al stukken minder met Hitler zijn wereld verover plannen. Het trachten te veroveren van de Sovjet Unie heeft hem zijn kop gekost. Daar heeft hij zware verliezen geleden en uiteindelijk hebben de Russen hem samen met Amerika en Engeland terug naar Duitsland gejaagd.

Hitler pleegde zelfmoord op 30 augustus 1945. Direct daarvoor was hij getrouwd met Eva Braun. Samen met 11 andere mensen pleegde hij zelfmoord in zijn bunker in Berlijn.
Van te voren had hij opdracht gegeven om zijn en Eva’s lijk te verbranden en ze onherkenbaar te maken.
Toen was het Hitler al gelukt om tweederde van de joden in Europa uit te moorden.

5. Deelvraag: welke politieke partij gebruikte Hitler?

In 1919 sloot Hitler zich in München aan bij de toen nog piepkleine Deutsche Arbeiterpartei (DAP), opgericht door onder meer de spoorwegbeambte Anton Drexler. Vanwege zijn retorische gaven rees zijn ster snel. Hij wist hoe hij een massa toehoorders moest raken en hypnotiseren, dit in tegenstelling tot zijn onhandigheid in kleine kring. Binnen enkele jaren werd Hitler van een 'niets' een publiek 'iets'. Het ligt voor de hand te concluderen dat hij door deze gave om macht over mensen uit te oefenen ook in eigen ogen steeds groter werd. In 1921 werd hij leider van de partij.
Een bewaard gebleven brief van hem uit 1919 getuigt ervan dat toen al iets van een 'verlosser'-idee in hem aanwezig was: dat hij, Adlof Hitler, de enige was die Duitsland naar een 'wedergeboorte' kon leiden. Ook later zei hij meermalen dat hij geloofde door het 'lot' te zijn voorbestemd voor zijn rol in de geschiedenis. In zijn laatste jaren versterkte zich die overtuiging alleen maar; het was Hitler of de chaos; hij vereenzelvigde Duitsland met zijn eigen levenslot.
Al decennia lang waren elementen van het nationaal-socialisme aanwezig in Duitsland, Oostenrijk en ander Europese landen: nationalisme, anti-Marxistisch socialisme en racisme. In Duitsland en Oostenrijk ontwikkelden zich een aantal van deze elementen, met name antisemitisme, antiliberalisme en antikapitalisme. Dit ging gepaard aan een extreme vorm van nationalisme, het zogenaamde völkische nationalisme, met als doel een harmonische Duitse sociale en hiërarchische orde. Alleen al in München bestonden in 1920 ten minste 15 völkerische verenigingen, de meeste opgericht na de oorlog (b.v. de Thule-Gesellschaft; de Nordische Vereniging). Het waren, net als de DAP in het begin, kleine, onbeduidende groepjes, maar ze verspreidden met elkaar een ongelofelijke hoeveelheid propagandamateriaal. Ook werden er op nationaal niveau pogingen gedaan deze groepen te bundelen. In het Sudetische Trautenau bestond sinds 1904 al een nationaal-socialistische partij, die eerst evenals Hitlers partij de Deutsche Arbeiter Partei heette, en na WO I haar naam veranderde in de Duitse Nationaal-Socialistische Arbeiderspartij, de DNSAP. Ook de partij van Hitler veranderde van naam en werd de Nationaal-Socialistische Duitse Arbeiderspartij (NSDAP). Contacten tussen de twee partijen mondden uit in een samengaan begin jaren '20. Maar de NSDAP bleek in 1923 superieur en in 1926 werden ze samengevoegd tot één partij, de NSDAP met een Oostenrijkse en een Duitse tak. Hitler werd de enige leider van beide afdelingen.
Ondanks interne partijstrubbelingen lukte het Hitler de macht te behouden. Door onder meer agressieve publiciteit en Hitlers sprekerstalent groeide het aantal toehoorders spoedig tot enkele duizenden per avond. In plaats van cafés werden nu grote bierhallen afgehuurd voor de samenkomsten en spreekbeurten. De partijaanhang groeide en daarmee de hoop op verandering. Op 9 november 1923 werd op aandringen van Hitler een slecht georganiseerde poging gedaan de macht in Beieren te grijpen en daarna de Republiek van Weimar omver te werpen. Deze Bierkellerputsch, zoals hij genoemd wordt, begon in een bierhal. Daar stelde Hitler, zwaaiend met een pistool, de nieuwe 'regering' aan de enthousiaste toehoorders voor, terwijl gewapende groepen mannen strategische gebouwen en instellingen in de stad trachtten te veroveren. Ook Ernst Röhm nam deel aan deze Putsch, die mislukte en waarbij veertien coupplegers en vier politiemensen omkwamen. Hitler werd veroordeeld tot vijf jaar gevangenschap, die hij uitzat in de gevangenis van Landsdorf. Al na een jaar, op 20 december 1924 werd hij vrijgelaten. Hij benutte die tijd met het schrijven van Mein Kampf (mijn strijd). In dit autobiografische boek beschreef hij zijn afkomst en jeugd, zijn tijd in Linz, Wenen en München, de vorming van zijn denken, zijn ideeën en zijn toekomstplannen. Al enkele maanden na zijn vrijlating in 1924 werd het spreekverbod op de partij in München opgeheven. Waar het verbod op de partij nog wel bestond, en dat gold in het begin voor vrijwel heel Duitsland, werd door middel van gewelddadige provocaties geprobeerd 'het nieuws te halen'. Dat lukte vaak. Desondanks werd het verbod in de ene na de andere deelstaat opgeheven. In de media werd steeds meer macht veroverd. Eind jaren '20 kon de NSDAP uitgroeien tot een grote landelijke partij.

6. Deelvraag: wat deed Hitler toen hij steeds machtiger werd?

Voor Hitler, als leider van de Nationaal-Socialistische Arbeiderspartij, was de weg vrij voor deelname aan de verkiezingsstrijd. In 1928 kwam de partij met 12 zetels in het parlement; in 1932 waren dat er al 232, hoewel Hitler bij de presidentsverkiezingen geen meerderheid van stemmen behaalde. Desondanks, of wellicht dankzij dat feit, werd hij in 1933 door de toenmalige rijkspresident van de Weimar republiek, Paul von Hindenburg benoemd tot Rijkskanselier. Hindenburg was van diverse zijden onder druk gezet om Hitler tot Rijkskanselier te benoemen en gaf tenslotte toe. Hindenburg overleed in 1934. Vanaf toen verzwakte Hitler de rol van parlement en regering tot het punt dat hij dictatoriale macht had. In 1938 eigende Hitler zich tevens het opperbevel van de Duitse Wehrmacht toe.

Hij verstevigde zijn positie verder met behulp van onder andere Heinrich Himmlers Gestapo en een goed georganiseerd propagandanetwerk, dat onder leiding stond van Joseph Goebbels. Naast propaganda zag Hitler terreur als een pilaar van de macht. Vanaf de oprichting van de partij tot aan de ondergang was geweld een veelgebruikt middel om oppositie de mond te snoeren. Waren de knokpartijen in het begin soms meer bedoeld om de krant te halen en tegenstanders te intimideren, later ging men over tot regelrechte moord op mensen die openlijk tegen Hitler en het nazisme in het geweer kwamen. Hitler vond het belangrijk ook de straat te beheersen.
Nadat Hitler aan de macht gekomen was ging hij over tot de uitvoering van zijn plannen, waaronder de aanleg van een groot Duits wegennet (Autobahn), waar zijn voorganger Franz von Papen al de aanzet toe gegeven had. Hij bezorgde daarmee in één klap honderdduizenden Duitsers weer werk, waardoor zijn populariteit bij de Duitse arbeiders alleen maar toenam.
Een ander actiepunt was de uitbreiding van de ontwikkeling en productie van wapens en ander oorlogstuig. In 1942 zou hij rijksarchitect Albert Speer benoemen tot rijksminister voor bewapening en munitie. Ook na 1943, toen de militaire kansen in de oorlog gekeerd waren, bleef Hitler optimistisch geloven dat nieuw ontwikkelde wapens als een nieuw type vliegtuig, een nieuw type tank en de V-1- en V-2-wapens de rollen weer zouden omdraaien.
Hitler verordonneerde ook de organisatie van actieve euthanasie op gehandicapten. Pas in 1940 klonken de protesten daartegen zo luid, dat het programma werd gestopt, maar toen had het regime al honderdduizend gehandicapten 'weggezuiverd'.

7. Deelvraag: hoe dacht het volk in de eerste instantie over Hitler?

Zijn talent om de meest uiteenlopende vergaderingen en toespraken in een homogene kneedbare massa te veranderen, deze massa eerst in een soort trance en vervolgens tot zoiets als een collectief orgasme te brengen, is bekend. Dit talent kwam echter niet echt voort uit spreekvaardigheid. Hitlers toespraken kwamen langzaam met horten en stoten op gang, waren weinig logisch opgebouwd en soms nauwelijks duidelijk van inhoud, terwijl hij bovendien een hese, gutturale stem had. Maar Hitler Hitler bezat ‘hypnotische’ gaven, beschikte over de wilskracht zich op elk gewenst moment meester te maken van een collectief onderbewustzijn waar en wanneer dat aanwezig bleek. Hij leerde zichzelf bewust de kneepjes van het propagandavak, bijvoorbeeld hoe hij zijn zondebokken zo kon hekelen dat het effect maximaal was. Hij leerde anders gezegd, hoe hij de massa kon mobiliseren. Hitlers bijzonderheid lag in de originele wijze waarop hij bestaande ideeën aan de macht bracht. Anderen konden wel hetzelfde vertellen, maar dan het totaal geen enkel effect. Veel meer om wat hij zei, ging het er meer om hoe hij het zei.
Nog belangrijker dan de uitwerking ervan op de massa was echter het effect op Hitler zelf. Al vroeger, in gezelschap van zijn oorlogskameraden, was Hitler af en toe vanuit zijn gebruikelijke zwijgzaamheid plotseling vervallen in druk gepraat en opwinding als ter sprake kwam wat hem innerlijk het meest bezighield, namelijk de politiek en de joden. Zelf was hij ervan overtuigd dat hij iets kon doen dat niemand anders kon en geleidelijk groeide daaruit het waarschijnlijk werkelijk belangrijkste en meest revolutionaire besluit uit zijn politieke leven : dat om de ‘Führer’ te worden. Zijn boodschap en doelstelling kwam altijd op hetzelfde neer : de massa moest voor de nationale zaak worden gewonnen, het verraad van 1918 moest ongedaan gemaakt worden, met de interne vijanden van de natie en dan vooral met de joden moest worden afgerekend en het land moest zowel economisch als geestelijk weer op de been gebracht worden. Dit was een voorwaarde voor de strijd om een positie als wereldmacht weer te veroveren.

8. Deelvraag: was het toeval, of bedoeld dat Hitler aan de macht kwam?

Zoals nu wel bekend is, is het de enorme impact die Hitler maakte tijdens toespraken die hem zo populair maakten in Duitsland, hij “intimideerden” mensen als het ware.
Zijn stem kwam uit boven alle en hiermee maakte hij het volk dapperder dan ze normaal waren, hij sprak ze moed in.
Tegen de tijd dat mensen het plannetje van Hitler in de gaten kregen, was het al te laat en werden mensen gedwongen voor hem te kiezen en de NSDAP als enige partij in de overheid te hebben.
1. "Ein Volk, ein Reich, ein Führer"
De Rijkspartijdagen van de NSDAP waren gigantische propagandabijeenkomsten, die elk jaar (tot 1938) in Nürnberg gehouden werden. Het aantal deelnemers bedroeg tot ongeveer 500.000. Alles draaide hier om de theatrale enscenering van de persoon van de Führer, die daar zijn beruchte toespraken hield. Ter ere van de Führer werd er volop gemarcheerd en talloze jongeren, soldaten en andere groepen vertrouwelingen legden de eed op hem af. Met een arsenaal aan pseudo-religieuze rituelen in een modern jasje (met film, geluidseffecten, radioreportages enz.) betoonde men steun aan de Führer, het rijk, het land. Niet voor niets luidde een bekende propaganda slogan: "Ein Volk, ein Reich, ein Führer"
2. Het ging dus niet over de richting van de partij en eventuele discussie daarover, zoals je dat bij een normale politieke partij zou kunnen verwachten. Die richting bepaalde immers de Führer.
Toen Hitler zijn partij een enorm succes was, en hij steeds machtiger werd, kwam er nog eens bij dat de Rijkspresident Von Hindenburg Hitler als zijn Rijkskanselier benoemde.
In zijn eerste regering waren er slechts 3 van de 11 ministers lid van zijn NSDAP.
Conservatief nationale tegenstanders hoopten dat al snel zou blijken dat Hitler een slechte leider zou zijn, zodat zij de macht over zouden kunnen nemen. De aanstaande verkiezingen van 5 maart zouden duidelijkheid moeten brengen.
In de aanloop naar de nieuwe verkiezingen van maart 1933 deinsden de nationaal-socialisten (nazi's) niet terug voor om tegenstanders, en vooral de communisten en sociaal-democraten, met alle middelen van de terreur te bestrijden. Kort voor de verkiezingsdatum ging het parlementsgebouw van de Rijksdag in vlammen op.
De brand bleek aangestoken te zijn, volgens de nazi's door communisten. Het bewijs hiervoor is nooit geleverd, maar het kwam de nazi's goed uit.
Onmiddellijk werd een verordening afgekondigd, waarin de belangrijkste grondrechten opgeheven werden: persoonlijke vrijheid, recht op vrije meningsuiting, recht op hij houden van bijeenkomsten, opheffing van het brief-, post- telegraaf- en telefoongeheim enz. Dit alles om het "communistische, staatsbedreigende terrorisme" een halt toe te roepen.

De nazi's behaalden in maart 1933 44% van de stemmen en werden daarmee de grootste partij in de Rijksdag. Kort nadat de nieuwe Rijksdag bijeen kwam, werd een wetsontwerp ter stemming ingebracht, dat het de regering voor 4 jaar mogelijk moest maken om zonder parlement te regeren, het Ermächtigungsgesetz. De Rijksdag moest dus feitelijk over zijn eigen overbodigheid stemmen. De nog aanwezige leden van de sociaaldemocraten - de communisten waren afwezig of zaten al in de gevangenis - stemden tegen, maar de wet werd toch aangenomen. De dictatuur was daarmee een feit. In de daarop volgende tijd werden alle partijen en vakbonden buiten de NSDAP verboden werden en duizenden politieke tegenstanders bedreigd of opgepakt werden om in de eerste concentratiekampen te eindigen.
In 1934 stierf Hindenburg. Hitler noemde zichzelf nu "Führer und Reichskanzler", waarmee hij zich ook het presidentiële ambt toeeigende.

9. Hoofdvraag: hoe kwam Hitler in Duitsland aan de macht?

Door een aantal feiten en omstandigheden is Hitler aan de macht kunnen komen. Er was, als eerste, veel onvrede over de “vrede van Versailles” waarin Duitsland gedwongen werd akkoord te gaan met een aantal zaken. Deze waren:
1. Afstand doen van de koloniën en o.a. van Elzas-Lotharingen,Posen, West-Pruisen en het Memelgebied. Danzig werd een vrije stad:
2. Het Sargebied werd voor een periode van 15 jaar onder het gezag van de Volkenbond geplaatst. De kolenmijnen in dit gebied werden Frans eigendom:
3. Het leger werd sterk verkleind en terug gebracht naar 100.000 man. Het werd grotendeels ontwapend en onder toezicht geplaatst van geallieerde commissies;
4. Duitsland moest de komende 42 jaar 269 miljard Goldmark aan herstelbetalingen doen. Daarnaast moesten er ook nog allerlei producten en diensten om niets aan de geallieerde geleverd worden.
De Duitsers vonden deze voorwaarden vernederend en niet acceptabel. Men sprak van een dictaatvrede waarbij Duitsland als de hoofdschuldige werd aangewezen.

Als tweede was er de opkomst van het Nationaal Socialisme. Volgens het Nationaal Socialisme kon alleen een krachtige leider het volk leiden. Deze beweging was opgekomen als reactie op het democratiseringsproces dat in Duitsland op gang was gekomen, maar dat alleen tot resultaat had gehad dat er veel ruziënde politieke partijen waren en er dus geen goede besluiten werden genomen. Het Nationaal Socialisme verheerlijkte de onderlinge kameraadschap en solidariteit en het opofferen van de eigen persoon daarvoor.

Als derde was er de grote armoede en werkloosheid in Duitsland. Miljoenen Duitsers waren werkloos en de grote geldontwaarding (of te wel inflatie) - voor een brood moest je b.v. 10.000 mark betalen - is hiervan een voorbeeld. Door de hoge herstelbetalingen en het gedwongen om niets leveren van producten en diensten kon Duitsland niet uit de neerwaartse spiraal komen.

Als vierde was er de opvatting dat het Duitse volk meer “lebensraum” moest krijgen en de Duits sprekende gebieden die bij de vrede van Versailles van Duitsland waren afgenomen moesten terug gegeven worden (heim ins Reich).

Als vijfde kan genoemd worden het feit dat de Duitsers een enorme afkeer van het communisme hadden. Zeker de weinige, maar machtige, welgestelde Duitsers gruwde bij het idee dat het communisme in Duitsland de kop zou opsteken. Zij zouden dan als eerste hun rijkdom kwijt zijn.

Als zesde kan genoemd worden dat de rijken in Duitsland vooral de joden waren. Dat gaf veel afgunst en jaloezie en men vond dat de joden zich verrijkt hadden ten koste van het Duitse volk. De joden hadden het Duitse volk leeggezogen en ze hoorden ook niet thuis in Duitsland. Het Duitse ras was het beste ras, blond en met blauwe ogen, en dit hoorde in Duitsland te wonen. Alle andere rassen, maar ook groepen van mensen zoals zigeuners, waren minderwaardig en moesten dus verwijderd worden.

Van al deze negatieve zaken en negatieve gevoelens maakte Hitler handig gebruik. Hij richtte een partij op,de NSDAP (Nationaal Socialistische Arbeiders Partij), die als hoofdprogramma punten had de vernietiging van de Weimar Republiek, invoeren van het militarisme, het revancheren op oude vijanden, antisemitisme, de herziening van het verdrag van Versailles en het aanpakken van het, in de ogen van de Duitsers, jodenprobleem.
Hitler presenteerde zich als de sterke man die alle problemen kon aanpakken. Hij eiste hiervoor wel dat hij alle macht kreeg, zowel politiek als militair. Het Duitse volk, dat ondertussen onder alle tegenslagen zwaar gebukt ging, geloofde hem en hij kon aan de macht komen en daarmee zijn gang gaan. Feitelijk heeft Hitler handig gebruik gemaakt van de slechte politieke en economische omstandigheden in zijn land. Hij was er helemaal niet op uit om Duitsland uit het slop te halen, maar hij was uit op eigen macht en verheerlijking. In feite was hij een gevaarlijke psychopaat die door het vestigen van een zoals hij dat noemde een 1000 jarig rijk een plaats in de geschiedenis wilde verwerven. Hij moest dan gezien worden als de redder van Duitsland en de leider van een volk dat nooit meer overwonnen kon worden. Hitler wist veel steun te krijgen door zijn arbeidsprogramma´s zoalshet bouwen van de Duitse Autobahn. Hiermee verschafte hij honderdduizenden werklozen een baan en dat was de Weimar regering nog nooit gelukt. Ook door het oprichten van een zgn. reserveleger gaf hij velen weer hoop voor de toekomst. Degene die in het reserve leger zaten hadden een zinvolle taak en het volk zag dat Duitsland weer in staat was zich te verdedigen
Hitler was erg goed in het bespelen van de massa met name door zijn toespraken. Deze waren erg knap opgebouwd en hij miljoenen mensen enthousiast te maken. Men geloofde in zijn ideeën en de Duitsers gaven hem hun steun. Eenmaal aan de macht gekomen ontdeed Hitler zich van zijn tegenstanders door ze in concentratiekampen te stoppen of te liquideren, b.v. in de Nacht van de Lange Messen, toen hij een aantal tegenstanders bij de SA liet vermoorden.
Hitler heeft tot bijna het einde van de oorlog het Duitse volk een rad voor de ogen gedraaid door middel van sluwe propaganda programma´s, dat alles met Duitsland goed ging.

Als antwoord op de hoofdvraag wil ik concluderen dat Hitler aan de macht is kunnen komen door een aantal feiten en omstandigheden die tot veel ontevredenheid onder het Duitse volk hebben geleid. Op zich waren het allemaal verklaarbare feiten en omstandigheden. Maar het feit dat deze zich binnen een tijdspanne hebben afgespeeld waarbij voor de Duitsers het gevoel hadden dat ze hun ondergang tegemoet gingen, hebben Hitler in de kaart gespeeld en hij heeft zijn kans gegrepen. Persoonlijk vind ik het onbegrijpelijk dat het zover is gekomen en dat een volk zich zo heeft laten meevoeren. Maar dat dit niet de eerste keer is heeft de geschiedenis al bewezen en zal ook later weer geschiedenis zijn. Een voorbeeld van de recente tijd is b.v. Sadam Hoessein en dit soort figuren zullen altijd weer een kans krijgen.

10. Gebruikte bronnen.

Boeken:
“Opgang en ondergang van het Derde Rijk” door Wiliam L.Shirer/Uitgeverij H.J.W. Brecht Amsterdam/ 3e druk

“Hitlers beulen” door Guido Knopp /Uitgeverij De Prom Baarn/1e druk

“Hitler 1889-1936: hoogmoed” door Ian Kershaw en Magriet Agricola/Uitgeverij Het Spectrum Utrecht/1e druk

Websites:

nacismus.mysteria.cz/ reichgalerie/tapety.php

www.go2war2.nl

http://www.inclasse.it/img_impaginato/hitler00.jpg

www.bbc.co.uk/.../ page/196.shtml?question=196

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

hoi

hoi

thnxx

1 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

H.

H.

foeking veel te lang

2 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

P.

P.

dankje wel kerel

2 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

K.

K.

echt heel goed ik had deze ingeleverd e ik had een 9,3

2 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

A.

A.

ik kon dit gewoon niet lezen. het begint al met beweringen die niet kloppen zoals dat hitler zijn militaire overwinningen te danken had aan zijn generaals terwijl bekend is dat hitler niet naar zijn generaals luisterde,omdat hij vond dat hij een geweldig strateeg was( was hij dus niet)en dat zijn generaals niks wilden weten van genocide klopt ook niet aangezien toen bij de conferentie van de NSDAP ,waar het besluit werd genomen over te gaan op genocide, hitler niet aanwezig was en hij dit besluit alleen heeft ondertekend. echter hebben zijn generaals dit besluit gemaakt. verder wou ik het niet lezen vanwege alleen al deze fouten

2 jaar geleden

Antwoorden

K.

K.

Hitler luisterde nooit naar zijn generalen dus dit is lulkoek

2 jaar geleden

gast

gast

L.

L.

Wauw! Zelf moet ik ook schrijven over hoe Hitler aan de macht kwam. Ik persoonlijk vind dit een heel goed werkstuk en heb hier veel van geleerd. BEDANKT! :)

4 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

J.

J.

bedankt bro

4 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

I.

I.

wat ze vroeger in mijn school tijd niet leerden en nu nog steeds niet is dat veel mensen met geld en macht deze oorlog wilden en hebben hitler openlijk gesteund. Dit doormiddel van geld, grondstoffen enz. zo is er genoeg bewijst dat B.V. het vaticaan hier een grote rol in speelde. bedrijven van deze tijd zoals Ford, Bayer, porche noem maar op maakten in die tijd wapens voor hitler en zijn nu een van de machtigste bedrijven. ook staat bekend dat de bankier en olie familie rockefeller hem veel heeft geholpen met geld en olie. rockefeller was de grootste olie en bank en nbog veel meer in die tijd. de rijken en eliten in die tijd wilden deze oorlog en steunden beide partijen. eigenlijk kun je zeggen dat de macht hebbers van nu in die tijd dik verdiend hebben aan beide wereld oorlogen. ik wacht nog steeds op de tijd dat op school de hele waarheid word geleerd. ;)

5 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

E.

E.

het is wel een gooie verslagik heb een spreekbeurt over duitsland en hitler

7 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

O.

O.

volgens mij is hitler op 30 april overleden en niet 30 augustus :S

7 jaar geleden

Antwoorden

L.

L.

Inderdaad. 30 april.

4 jaar geleden

L.

L.

Inderdaad. 30 april.

4 jaar geleden

B.

B.

2 jaar geleden

gast

gast

A.

A.

Goed verslag, alleen jammer dat er eem boel fouten zitten in de biografie van Hitler.

7 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

T.

T.

u hebt geen oordeel over hitler

7 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

F.

F.

saai

7 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

T.

T.

zeer goed want ik geef ook een sprrekbeurt van hitler

7 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

Sjimmen

Sjimmen

jo bedankt

14 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast