ADVERTENTIE
Meer kans op slagen?

De gouden tip van docenten: oefen met oude examens. Eindexamensite.nl helpt je daarmee. Via die tool kun je oude examenopgaven oefenen en krijg je feedback over welke onderdelen je nog niet beheerst. Zo leer je super efficiënt. Maak nu een gratis proefaccount of gebruik de kortingscode '5EURO'.

Nu oefenen!

Zijn werkelijke naam is Mohandas Karamchand Gandhi; hij is geboren op 2 oktober 1869 in Porbandar, aan de Westkust van India. In die tijd was India een kolonie van het Britse Rijk, dat het land honderden jaren lang bestuurde.

Gandhi kwam uit een ambtenarenfamilie, die behoorde tot een koopmanskaste in Kathiawar. (In West-India) Gandhi was een zeer vriendelijk man die niets verzweeg. Zijn bijnaam, Mahatma, betekent groot van ziel, Indisch volksleider. Mahatma’s ideaal was tot het uiterste vast te houden aan de Waarheid (die hij ziet als God) en Hem dienen in zelftucht en zelfloutering. Hij spande een strijd aan tegen het kwaad. Zonder haat bevocht hij hen, die wel haat koesterden.Gandhi kwam na zijn studies (hij studeerde rechten), die hij in Engeland volgde, terug naar India. Twee jaar lang probeerde hij een praktijk als advocaat op te bouwen, doch dit lukte niet erg.In 1893 ging Gandhi op vraag van een bedrijf naar Zuid-Afrika. In Zuid-Afrika had hij meer succes als advocaat. Hij verdiende veel geld en werd de leider van de Indische gemeenschap. In de boerenoorlog leidde hij een corps van Indiase ambulanciers. Na de boerenoorlog werden de Indiërs meer en meer gediscrimineerd. Gandhi reageerde hiertegen met wat hij noemde satyagraha, wat kan vertaald worden door "kracht van de waarheid en de liefde". Het is het herstellen van de waarheid, niet door de tegenstander pijn te doen, maar door zelf pijn te verdragen. Na talloze protestacties volgens deze methode, waarbij Gandhi en duizenden Indiërs in de gevangenis belandden, werd een compromis gesloten waarbij de Indiase gemeenschap aan waardigheid en zelfrespect zou winnen.

Gandhi’s optreden zorgde ervoor dat de Indiase Herstelwet in 1914 politieke rechten toekende aan de immigranten.Na zijn succes keerde Gandhi in 1915 terug naar India en richtte in Sabarmatie een leefgemeenschap of Asjram op. Het duurde niet lang of de gemeenschap telde tweehonderd mannen en vrouwen, die volgens Gandhi's voorschriften wilden leven. Het leven van zijn volgelingen moest gekenmerkt zijn door eerlijkheid, zoeken naar waarheid, celibaat en armoede. Ze gebruikten samen sobere vegetarische maaltijden en leidden een leven van gebed en dienstbaarheid.Na de eerste wereldoorlog waar Indiase soldaten meevochten en sneuvelden wilde men in India zelfbestuur. De Britten waren echter niet bereid om hun rijkste kolonie af te staan. De noodtoestand die tijdens de oorlog van kracht was geweest, bleef gewoon voortduren. De drastische maatregelen van de Britse overheid brachten Gandhi in verzet (1919), ondanks het feit dat hij een voorstander was van de samenwerking met de Engelsen en een zelfbestuur in India wilde binnen het Britse Rijk.Als uiting van protest riep hij op tot een "hartal", een dag van bidden en vasten. Alle mensen zouden die dag hun zaken moeten sluiten om te bidden en te vasten. In sommige steden leidde dit echter tot onlusten en zelfs bloedvergieten.

In Amritsar opende het Britse leger het vuur op een ongewapende menigte tijdens een verboden bijeenkomst. 379 mensen werden gedood, meer dan 1.200 gewond.

Nadat dit bekend raakte, werd Gandhi lid van het Nationale Indiase Congres, een beweging die naar onafhankelijkheid streefde. Hij werd al gauw de algemeen erkende leider.Hij reed met de trein in derdeklas wagons door het land om toe te zien hoe de mensen in India leefden. Hij stelde zichzelf een zeer belangrijke regel:Nooit te nimmer zou hij zijn hand opheffen tegen een ander, zelfs wanneer die ander geweld tegen hem gebruikte!Hij spoorde de mensen aan om zelf katoen te spinnen en te weven en alleen in India gemaakte kleren te dragen.

Hierdoor zouden textielwerkers in Engeland werkloos worden. De Indiërs hadden daarentegen veel meer te doen, want de goederen die men in Engeland maakte, moesten nu door de Indiërs zelf geproduceerd worden.In 1929 vond de historische mars naar de zee plaats waar Gandhi een handvol zout opraapte. Gandhi protesteerde hiermee tegen de onrechtvaardige zoutbelasting. Hij toonde de Indiërs dat zij hun eigen zout konden winnen. Het enthousiasme was onvoorstelbaar groot. Over heel India begonnen de mensen zelf zout te winnen. Minstens 60.000 mensen werden gearresteerd.Opnieuw werd Gandhi gevangen genomen, maar na zijn korte straf nam hij deel aan de Londense Rondetafelconferentie in 1931 om de politieke hervormingen te bespreken. Omdat het congres nog steeds alles in het werk stelde om de Engelse regering te dwarsbomen, werd Gandhi na zijn terugkeer weer gearresteerd. Hij ging in een hongerstaking, een methode die hij vaak zou herhalen, om de Hindoes te dwingen om de paria's (kaste van onaanraakbaren) rechten toe te staan en de Britse regering te beletten om de Indische bevolking in te delen in kiesgroepen op basis van de godsdienst.Toen WO II uitbrak nam Gandhi geen duidelijke houding aan, maar in 1942 werd hij gearresteerd omdat hij het congres overtuigde om een aanvraag in te dienen voor zelfbestuur. Door de oorlog was Engeland verzwakt en eindelijk werd er onderhandeld over onafhankelijkheid.

Uiteindelijk (in 1947) werd de onafhankelijkheid toegekend en trokken de Britten zich terug naar hun eigen land. Gandhi echter was niet werkelijk blij, want er braken onlusten uit tussen Hindoes en Moslims. Met zijn toespraken probeerde hij beide partijen te overtuigen om de wapens neer te leggen.Niet veel later werd Gandhi, die zich niet neergelegd had bij de toewijzing van India aan de Hindoes en Pakistan aan de Moslims en hen nog steeds probeerde te verzoenen, neergeschoten door Nathuram Godsey, een extremistische hindoe.Gandhi, kort na zijn dood.De meeste acties van Gandhi waren een enorm succes, aangezien men niet wist hoe te reageren op een vijand die geen geweld gebruikte. Er kwam ook een enorme openbare druk vanwege de media. De enorme invloed van Gandhi kan verklaard worden door zijn idealisme, zijn gezag als Mahatma en door zijn beroep op enkele oude, hindoeïstische tradities.Door het onderschatten van zijn taak schoot hij als politicus te kort, dit was vooral te wijten aan een gebrek aan realisme.

In de praktijk konden velen, die respect voor Gandhi hadden, hem niet volgen. Enkele anderen beoordeelden “de man van de Godsdienst” met het onvolledige succes van zijn activiteit, weer anderen met het idealisme dat hem niet van compromissen afzijdig hield.Waarom hebben wij deze persoon gekozen?Gandhi is een ongelooflijke figuur uit de geschiedenis. Hij slaagde erin om door geweldloze acties de onafhankelijkheid te bekomen voor de Indiërs.Wat spreekt jullie aan in hem?Één man op blote voeten en in een wit kleed die het opneemt tegen de macht van het Britse Rijk. Dat is echt iets om te bewonderen.Enkele uitspraken van Mahatma Gandhi:‘Het mijne is geen godsdienst van de gevangenis. Er is plaats voor de minste onder Gods creaties. Maar het is een test tegen onbeschaamdheid, trots over een ras, religie en kleur.‘Dapperheid komt niet van het lichaam, maar van de ziel.’‘Ik zou willen dat mensen met me wedijverden in tevredenheid. Het is de grootste schat die ik bezit.’‘Menselijke waardigheid vereist de moed zichzelf te beschermen.’‘Geweldloosheid is de grootste kracht in menselijke handen. Het is machtiger dan het krachtigste wapen der vernietiging gemaakt door het grootste menselijke vernuft.

‘Zoeken naar Waarheid is zoeken naar God. Waarheid is God. God is omdat Waarheid is.’‘De vrijheid van al het aanhangende is de realisatie van God als Waarheid.’‘Brahmacharya betekent controle of de gevoelens in gedachte, woord en daad.’‘Ik ben van mening dat de ware opleiding of het intellectuele alleen kan komen door gepaste oefening en training van het lichaam. Maar tenzij de ontwikkeling van de geest en het lichaam hand in hand gaat met een corresponderend ontwaken van de ziel zou de leerling alleen bewijzen een slechte, onevenwichtige zaak te zijn. Met spirituele training bedoel ik de opleiding van het hart.’‘Ik zie God niet anders dan waarheid en geweldloosheid. Als je de leer van ahisma hebt aanvaard zonder een volle gewaarworden van zijn implicaties, ben je in de vrijheid het te verwerpen. Ik geloof in het bekennen en verbeteren van iemands fouten. Zulke bekentenis versterkt iemand en zuivert de ziel. Ahimsa roept de kracht en de moed op om te lijden zonder vergelding, om slagen te krijgen zonder er terug te geven.’Toepassing van het roepingschema.Bronnen:Encarta ’99

Mahatma Gandhi - vrijheidsstrijder zonder geweld door Mike Nicholson

Gandhi – Een leven zonder geweld door Karl R. Seufert

www.mahatma.com

www.nuvs.com/ashram/quotes/index.htmlDe foto's van dit werkstuk zijn beschikbaar op http://www.sandline.co.uk/sas/taakGD.htm.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

E.

E.

goeie site

5 jaar geleden

M.

M.

Bron is fake, mahatma.com bestaat helemaal niet

2 jaar geleden