Inhoudsopgave:

Probleemstelling + hoofd- en deelvragen
Hypothese
Beantwoording deelvraag 1: Wat is er precies gebeurd op 11 september 2001?
Beantwoording deelvraag 2: Wie zijn de daders achter de aanslagen en wat zijn de gevolgen
Beantwoording deelvraag 3: Wat was de reactie van Amerika op de aanslagen?
Beantwoording deelvraag 4: Wat zijn de gevolgen van de aanslagen, en de reactie van Amerika?
Conclusie op de probleemstelling
Bronvermelding

Probleemstelling:
Amerika speelde een grote rol bij de grote gevolgen die ontstonden voor én na de aanslagen op 11 september.

Hoofdvraag:
Wat is er gebeurd op 11 september 2001 en wat waren hiervan de gevolgen?

Deelvragen:
-Wat is er precies gebeurd op 11 september 2001?
-Wie waren de daders achter deze terroristische aanslagen en wat waren de oorzaken?
-Wat was de reactie van Amerika op deze aanslagen?
-Wat zijn de gevolgen van de aanslagen, en de reactie van Amerika?

Hypothese:

Natuurlijk is de gebeurtenis van 11 september nog niet zo lang geleden en staat alles mij ook nog vers in het geheugen. Heel de wereld was geschokt na het zien van het nieuws en de ontzettend grote gevolgen die de aanslag op Amerika en de rest van de wereld heeft gehad. De eerste gevolgen zijn natuurlijk logisch, de ontzettend grote ravage die de aanslag heeft aangericht in Amerika. Kapotte gebouwen en rondslingerende troep zorgen ervoor dat men nog wekenlang bezig is met het opruimen van de straten. Ook voor de mensen die aanwezig waren in de buurt van de aanslagen zijn de gevolgen niet klein, er vallen ongelofelijk veel doden bij de ramp. Voor veel nabestaanden is dit een groot verlies, en deze hebben nog lang verdriet door het verlies van geliefde familie en vrienden. Heel erg veel heb ik het nieuws in die tijd niet gevolgd dus ik weet niet van alles evenveel af. Ik denk wel dat de aanslagen nog veel meer en grotere gevolgen hebben gehad dan dit. De aanslagen hebben naar mijn idee een grote invloed gehad op de economie van Amerika, en op bijvoorbeeld de winst van vliegtuigbedrijven. Veel mensen zijn na deze gebeurtenis bang om op vakantie te gaan, en een vliegtuig te pakken. Veel mensen zeggen hun reizen af, en hier gaat veel geldverlies mee gepaard.
Bovendien verliezen veel mensen hierdoor hun baan en zal ook hun sociale positie in de samenleving veranderen. Hiermee veranderd dus ook de sociale situatie in Amerika. Het verschil tussen arm en rijk zal steeds en steeds groter worden. Ik denk dat ook de politiek wel te lijden heeft onder de situatie die na de aanslagen is ontstaan. Bush zal veel populariteit verliezen door het kiezen voor de oorlog. Veel mensen in de hele wereld zijn tegen de oorlog en willen geen onschuldige mensen betrekken bij de situatie. Bovendien weet ik, dat de oorlog ook veel gevolgen heeft gehad voor Afghanistan, dit is veel op het nieuws geweest en heeft gezorgd voor veel wanorde. Beelden op tv toonden kinderen en vrouwen die leden onder de gruwelijke oorlog die werd en nog steeds wordt gevoerd tegen het Taliban-regime.
Het antwoord op de probleemstelling zal dus in grote mate te maken hebben met de rol die Amerika speelt bij de situatie die nu is ontstaan in Afganistan. Maar ook wat nou eigenlijk de reden was achter de aanslagen, en wat Amerika hierbij voor rol heeft gespeeld. De daders achter de aanslagen zijn al snel na de aanslagen aangewezen door Amerika. Men dacht meteen dat Osama bin laden met zijn Al-qaida, achter de aanslagen zat. Naar mijn idee hebben de Islam-landen, en dus ook Osama bin laden, een grote haat tegenover de westerse cultuur, omdat zij haast niet meer geïnteresseerd zijn in het geloof en wat daarbij komt kijken. Aanhangers van de Islam zijn streng gelovig, en willen hun leven richten aan Allah. Hier in de westerse wereld is dit eigenlijk haast niet meer het geval, ik denk dat de daders achter deze aanslagen ons weer wat meer wilden laten geloven.

Wat is er precies gebeurd op 11 september 2001?

11 september 2001

Op 11 september 2001 hebben terroristische aanvallen met gekaapte passagiersvliegtuigen op de Twin Towers van het World Trade Center op de zuidelijke punt van Manhattan in New York, en het Pentagon in Washington plaatsgevonden. Hierbij zijn 6542 (2O/09/01) mensen uit 62 landen vermist geraakt, (later werd dit cijfer bijgesteld tot ca. 4000), de Twin Towers en enkele andere gebouwen van het WTC complex zijn geheel vernietigd, en het Pentagon is zwaar beschadigd geraakt. Het Pentagon gaf 240 vermisten op. Inmiddels staat vast dat 170 daarvan zijn gedood. In New York werden enkele honderden lichamen geborgen. Van het merendeel van de slachtoffers zal naar alle waarschijnlijkheid niets worden teruggevonden. Ook de inzittenden van alle vier de vliegtuigen zijn gedood, inclusief de kapers. In de VS brak na de aanslagen nationale rouw uit; over de hele wereld maakten de aanslagen buitengewoon veel indruk. De pers speelde hierbij een grote rol; de aanslag met het vliegtuig dat de zuidelijke toren binnenvloog was zelfs 'live' op de televisie te zien.

Om 08.57 (lokale tijd) op de ochtend van 11 september vloog een gekaapt passagierstoestel van American Airlines tegen de noordelijke WTC toren aan. Die vloog onmiddellijk in brand. Het toestel zat boordevol kerosine; het was kort tevoren opgestegen in Boston met bestemming de oostkust van de VS. Twintig minuten later boorde een tweede gekaapte toestel zich in de zuidelijke toren, die eveneens in brand vloog. Beide torens stortten ongeveer een uur later volledig in. Hierbij is vrijwel iedereen die zich op dat moment nog in de torens bevond gedood. Onder de slachtoffers waren minstens 200 brandweermannen en ongeveer 150 politiemensen, die direct na de inslagen te hulp schoten. Alle hulpdiensten werden naar Manhattan geroepen om bijstand te verlenen. Bij ziekenhuizen in de omgeving werden honderden gewonden binnengebracht. Nooddiensten hebben mensen opgeroepen bloed te geven. In het gebied rond het WTC waren 14.000 brandweerlieden op de been. Burgemeester Guilliani van New York heeft bevel gegeven het zuiden van Manhattan te ontruimen. Iedereen die zich in het gebied bevindt moest het schiereiland lopend verlaten en de straten vrijhouden om de hulpverleners niet te hinderen. Onder normale omstandigheden werken in het World Trade Center ongeveer 50.000 mensen. Daarnaast brengen tienduizenden toeristen dagelijks een bezoek aan het opvallende gebouw.
Een paar uur later begaven ook twee andere gebouwen van het complex het. Ongeveer een half uur na beide aanslagen boorde een derde vliegtuig zich in het gebouw van het Amerikaanse ministerie van Defensie, het Pentagon, in Washington, Pennsylvania. Een vierde toestel, eveneens gekaapt, stortte die ochtend neer in een veld even buiten Pittsburg. Aangenomen wordt dat een gevecht tussen kapers en andere inzittenden heeft verhinderd dat het beoogde doel, wellicht het Capitool of het Witte Huis werd bereikt. Alle vier passagierstoestellen waren eigendom van American Airlines en United Airlines en vlogen binnen het normale dienstrooster.

Een vliegtuig was van het type Boeing 767, een passagiersvliegtuig met 92 mensen aan boord. Het was onderweg van Boston naar Los Angeles. Het tweede toestel was een Boeing 757, eveneens een passagiersvliegtuig, en was onderweg van Washington Dulles Airport naar Los Angeles. Dit toestel had 64 inzittenden. Beide Boeings zijn eigendom van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij American Airlines. Volgens een woordvoerder van American Airlines zijn de toestellen in de lucht gekaapt.
Tijdens de kapingen konden sommige passagiers via hun mobiele telefoon contact maken met bekenden, waardoor er gegevens bekend werden. In elk van de vier gekaapte toestellen zaten 4 à 5 kapers, slechts gewapend met messen. Een onbekend aantal bemanningsleden werd neergestoken of gekneveld. Onbekend is trouwens ook hoe de messen door de veiligheidscontroles konden komen. In totaal deden 19 kapers aan de aanslagen mee. Naar alle waarschijnlijkheid was de kaper Mohammed Atta de leider van de operatie, en wisten maar enkele andere kapers wat precies de bedoeling was. Er zijn volgende de FBI aanwijzingen dat de kapers vanaf de grond door anderen werden aangestuurd. Alle kapers zijn afkomstig uit het Midden-Oosten. De gekaapte toestellen zijn op hun doelen afgestuurd door kapers met een uitstekende vliegvaardigheid. Een aantal van hen hadden pas vanaf najaar 2000 vlieglessen gevolgd. Drie van hen zijn daarmee begonnen bij een tweetal vliegscholen in Florida, waarvan de eigenaren Nederlanders zijn.

Alle vliegverkeer boven het grondgebied van de Verenigde Staten werd onmiddellijk stilgelegd. Wereldwijd raakte hierdoor het vliegverkeer ontregeld. Op Schiphol moest een geïmproviseerd onderkomen gevonden worden voor duizenden gestrande passagiers. De FBI begon een grootscheeps onderzoek naar de daders van de aanslagen, waarbij in totaal 7000 mensen werden ingezet. De Amerikaanse strijdkrachten werden in de hoogste staat van paraatheid gebracht. Amerikaanse ambassades, waaronder die in Den Haag en Brussel, werden na de aanslagen zeer streng beveiligd. Bij het Witte Huis, de parlementsgebouwen, en de ministeries in Washington zijn extreme veiligheidsmaatregelen getroffen. Alle gebouwen zijn geëvacueerd. De Amerikaanse luchtvaartautoriteiten, FAA, hebben alle luchthavens in de verenigde Staten gesloten.

Chronologische volgorde: 08.45 uur (Amerikaanse tijd, 14.45 uur Nederlandse tijd): Een verkeersvliegtuig boort zich in een van de torens van het World Trade Centre in New York 09.03 uur Het tweede toestel boort zich in de andere toren van het WTC-complex. 09.24 Bush spreekt voor het eerst vanuit Saratoga (Florida). Hij noemt het een nationale tragedie en zegt dat het duidelijk gaat om terroristische aanslagen. 09.40 uur Luchtruim in de hele Verenigde Staten gesloten. Alle vliegvelden krijgen voor het eerst in de geschiedenisopdracht dicht te gaan. 09.43 uur Een passagiersvliegtuig komt neer vlak naast het Amerikaanse ministerie van Defensie, het Pentagon, even buiten de hoofdstad Washington D.C. 09.45 uur Witte Huis en Capitool worden geëvacueerd. 09.53 uur Ministerie van Buitenlandse Zaken geëvacueerd. 10.05 uur Zuidelijke toren van het World Trade Center stort in. 10.10 uur Deel van het Pentagon stort in. 10.10 uur: United Airlines vlucht 93 stort neer ten zuidoosten van Pittsburgh, Pennsylvania. 10.28 uur Noordelijke toren van het World Trade Center stort in. 10.45 uur Alle federale gebouwen in Washington geëvacueerd. 11.18 uur American Airlines bevestigt vermissing twee toestellen met in totaal 156 mensen aan boord. 11.26 uur United Airlines meldt eveneens dat het twee vliegtuigen heeft verloren. 13.04 uur President Bush zegt dat hij maatregelen heeft genomen om het functioneren van de Amerikaanse regering te verzekeren. Er zijn eveneens maatregelen genomen om alle Amerikanen te beschermen. De Amerikaanse militairen in de VS en in het buitenland zijn in de hoogste staat van paraatheid.

Wie zijn de daders achter de aanslag op Amerika en wat zijn de oorzaken?

Direct na de aanslagen hebben mensen die zich uitgeven voor leden van radicale Palestijnse groeperingen gezegd dat zij achter de aanslagen zitten. Leiders van deze groeperingen beweren het tegendeel. Het is ook wel moeilijk te begrijpen dat het Democratisch Front voor de Bevrijding van Palestina en het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina tot zo’n daad in staat zijn. In de jaren zeventig lieten deze groeperingen van zich horen met vliegtuigkapingen en aanslagen, maar tegenwoordig komt dat bijna niet meer voor.
Religieuze groeperingen als de Palestijnse Hamas en Jihad en de Libanese Hezbollah hebben ook motieven, maar lijken niet in staat zulke grote aanslagen te plegen.
Iedereen is er over uit dat wat op 11 september is gebeurd, dat moet wel het werk geweest zijn van een goedgeorganiseerde groep of netwerk, ook op financieel gebied moet het voor deze groep mogelijk zijn geweest.
Als we dan gaan zoeken naar een netwerk of groepering die aan deze eisen voldoet, dan wijst iedereen naar de Saudische miljonair Osama Bin Laden. Volgens CIA-chef George Tenet vormt het netwerk van deze Osama Bin Laden de meest directe en serieuze bedreiging voor Amerika.

De aanslagen zijn door geen enkele organisatie opgeëist. Aangenomen werd dat de uitgewezen Saoediër Osama Bin Laden achter de aanslagen zat. Aanwijzingen in onderzoeken wezen in zijn richting. Osama Bin Laden heeft betrokkenheid bij de aanslagen aanvankelijk ontkend; niettemin vroeg VS om zijn uitlevering aan Afghanistan, waar hij zich al veel langer ophield. Na een ultimatum van de VS kwamen honderden Taliban schriftgeleerden bijeen om te beraadslagen. Men verzocht Bin Laden Afghanistan te verlaten en wensten te onderhandelen met de VS, die daar niet op in ging. Osama Bin Laden, die later per video opriep tot een jihad (heilige oorlog) van alle moslims tegen het zionisme en de kruistochten, en ook tegen de Verenigde Staten, en die zijn verantwoordelijkheid voor de aanslagen in bedekte termen aangaf, liet weten alleen in een islamitisch land berecht te willen worden. De Verenigde Staten gingen daar niet op in.
Het onderzoek naar wie verantwoordelijk is voor deze terreurdaad resulteerde in een officieel document Responsibility for the terrorist atrocities in the United States, 11 September 2001. De Amerikaanse regering acht hiermee het bewijs tegen Osama Bin Laden en zijn terreurnetwerk rond. Na aanvankelijke geheimhouding heeft de Britse premier Tony Blair, die zich steeds meer ontpopt als een van de drijvende krachten achter het welslagen van de oorlog, het document op 4 oktober op zijn website gezet, waarna de Independent en de BBC het overnamen.
Ook in oktober en november doken nog enkele videotoespraken op met toespraken en gesprekken van Osama Bin Laden. Deze werden allereerst door de 'vrije' Arabische tv-zender Al Jazeera uitgezonden. Uit deze videobeelden is op een heel duidelijke wijze op te maken dat Osama bin Laden achter de aanslagen op Amerika zat, vanaf nu wordt hij gezien als de echte dader. Hieronder zie je een artikel waarin duidelijk wordt dat Bin laden als de hoofdverdachte van de Aanslagen wordt gezien. Zonder dit bewijs kon Amerika niets tegen Osama bin Laden en hiermee tegen Afghanistan beginnen. De oorlog is natuurlijk bedoeld om de dader van de aanslagen te kunnen pakken. Maar wat nu bovendien ook een doel is van de oorlog is het overmachtigen van het taliban-regime, dat in Afghanistan de macht heeft. Dit is een heel erg streng gelovige groep, die de bevolking van Afghanistan onderdrukken. Amerika wil er o.a voor zorgen dat de situatie voor de bevolking in Afghanistan wordt verbeterd door ze te bevrijden van de Taliban.

bin Laden-video; het bewijs?
Door buitenlandredacteur Rob Kievit, 14 december 2001, radio nederland wereldomroep.
De Verenigde Staten zeggen het bewijs te hebben dat Osama bin Laden achter de aanslagen van 11 september zit. Op een amateur-video is de terroristenleider te zien, pratend met medestanders over de aanval op de Twin Towers. Hoe overtuigend is dit bewijs? En hoe is die band in handen van de VS gekomen?
'Ik had gedacht dat er hooguit drie of vier verdiepingen zouden instorten', zegt Osama bin Laden tegen één van zijn metgezellen. Dat de twee kantoortorens allebei instortten, was meer dan hij had kunnen hopen. Op de videoband, die het Pentagon donderdag vrijgaf, praat de leider van het al-Qaeda-netwerk ontspannen met medestanders over de onverwacht 'succesvolle' acties. Zittend op de vloer, samen genietend van een maaltijd, praat het gezelschap over de strijd tegen de vijand.

Coalitie ziet band als bewijs
In een reactie zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Colin Powell dat niemand nu nog kan betwijfelen dat bin Laden het meesterbrein achter de terreurdaden is geweest. Zijn Britse ambtgenoot Jack Straw ziet de videoband als een rechtvaardiging voor de bombardementen op Taliban-doelen in Afghanistan.

Harteloos
De 'broeders' van bin Laden, de piloten van de gekaapte passagiersvliegtuigen, kregen vooraf alleen te horen dat ze een martelaarstaak moesten uitvoeren. Hoe dat precies in zijn werk zou gaan, kregen ze pas te horen toen ze al aan boord van de toestellen waren. De leiding van de operatie in de Verenigde Staten was in handen van de Egyptenaar Mohammed Atta, één van de piloten, zegt bin Laden op de video-opname. Het bewijst volgens Washington dat de man niet alleen koelbloedig het aantal burgerslachtoffers aan Amerikaanse zijde berekende, maar ook harteloos omgaat met zijn eigen medestanders, en dus welhaast de verpersoonlijking van het kwaad is.
Herkomst videoband schimmig
De video-opnamen zijn volgens Amerikaanse specialisten begin november gemaakt in Kandahar. Naast beelden van bin Laden bevat de cassette ook opnamen van een neergestorte Amerikaanse helikopter. De regering-Bush is niet van plan veel meer bekend te maken over de herkomst van de band dan dat hij is gevonden in een woning in Jalalabad. Mogelijk is hij de Amerikanen in handen gespeeld door voormalige al-Qaeda-leden of Taliban-aanhangers, om de beloning in de wacht te slepen die Washington heeft gezet op het hoofd van Osama. Om de eventuele bewijskracht niet te ondermijnen door twijfels over de vertaling heeft het Witte Huis naast zijn eigen medewerkers ook vier onafhankelijke vertalers naar de woorden van bin Laden laten kijken.

Candid camera?
De kwaliteit van beeld en geluid is erg slecht; ook lijken de sprekers zich er niet van bewust te zijn dat ze worden gefilmd. Dat wijst erop dat de opnamen stiekem zijn gemaakt. Critici zeggen dat bin Laden veel te slim is om zich zo maar te laten filmen. En hij zal al helemaal niet laten vastleggen dat hij van tevoren op de hoogte was van de aanslagen op Amerikaanse doelen.
Maar volgens de Amerikanen, in hun geliefde cowboybeeldspraak, is de videoband wel degelijk een 'smoking gun', die Osama bin Laden onomstotelijk aanwijst als het brein achter de september-aanslagen

Osama Bin Laden

Osama bin laden werd in 1957 in Saoedi-arabie geboren, hij was de 17e zoon van de 51 kinderen van Mohammed bin laden. Zijn vader was van Jemenetische afkomst en zijn moeder was een Saoedische. Mohammed verliet in 1931 al-Ribat en stichtte met zijn broers een bouwbedrijf, de bin laden groep/ het bedrijf kreeg zeer veel opdrachten van de Saoedische regering. De groep bouwde van alles, van heilige moskeen in Mekka en medina tot snelwegen en paleizen. Uit dit bedrijf vergaarde de Bin laden familie een fortuin dat op miljarden dollars wordt geschat.
Tijdens het begin van het verzet van de moedjahedien (heilige soldaat) reisde Osama bin laden naar Afghanistan en Pakistan om schriftgeleerdenen leiders te ontmoeten die te gast waren geweest in zijn ouderlijk huis. Hij ging lobbyen voor de moedjahedien en zamelde voor hen veel geld in. Na zijn afstuderen vertrok Osama Bin laden uit Saoedi-Arabië en ging naar Afghanistan om zich aan te sluiten bij de moedjahedien. In 1979 viel Rusland Afghanistan binnen en meldde Osama zich aan bij het verzet. Met behulp van zijn familie-erfenis, circa 250 miljoen dollar, wist hij zo'n twintigduizend jonge Arabieren te mobiliseren voor de strijd tegen de Russen. Hij liet trainingskampen voor de rekruten opzetten en schafte bulldozers aan waarmee zijn guerrillastrijders zich een weg door de woestenij konden banen.
Nadat de Russen in 1989 uit Afghanistan waren verdreven, werd Bin Laden als een held in Saoedi-Arabië ontvangen. Hij ging aan de slag in het familiebedrijf, maar kon het niet laten de koninklijke familie openlijk te kritiseren, vooral toen die in 1991 de stationering van Amerikaanse troepen toeliet nabij de heilige steden Mekka en Medina.
In 1984 bouwde hij een “gastenverblijf”in Peshawar, pakistan, en dat zou de eerste post worden voor nieuwe soldaten. In dit gastenverblijf ontstond de MAK (mahktab al khidemat). Al-Qaida is rond 1989 ontstaan uit de MAK. Het fungeert als een internationaal terroristennetwerk dat ruimschoots wordt gefinancierd en geleid door Osama bin laden. Dit losse netwerk bestaat uit verschillende terroristenorganisaties zoals de Egyptische al-jihad en tientallen andere. Al-Qaida dient als een informele organisatiestructuur voor extremistische Arabische Afghanen en duizenden nieuwe strijders en aanhangers in ongeveer 55 landen. Ze breidden hun jihad (heilige oorlog) uit naar alle hoeken van de wereld. Het Al-Qaida netwerk is in verband gebracht met verschillende terroristische activiteiten, waaronder de bomaanslag op het World Trate center in New York in 1993, de bomaanslag op de Khobar Towers in Saoedi-Arabië in 1996 en de bomaanslagen op Amerikaanse Ambassades in Oost-Afrika in 1998.
Al-Qaida is tegen alle naties en instituten die niet worden geleid op een manier die in overeenstemming is met de extremistische interpretatie van de islam, zoals bij voorbeeld het geval is in Saoedi-Arabië.
Al-Qaida is tegen de voortdurende aanwezigheid van het Amerikaanse leger in het Midden-Oosten, in het bijzonder de aanwezigheid op het Arabische schiereiland sinds de golfoorlog.
In augustus 1996 kondigde de stichter van al-Qaida, Osama bin Laden, een Jihad af tegen de Verenigde Staten en de regering van Saoedi-Arabië. In februari 1998 Bekrachtigde Osama bin laden samen met zijn hoofdmedewerker Ayaman al-Zawahiri een Fatwa (religieus vonnis) In dit religieuze vonnis staat het volgende: “Amerika vertegenwoordigt het ergste kwaad in de wereld en het is de plicht van iedere goede moslim om waar ook ter wereld, als dit in zijn vermogen ligt, Amerikanen te doden”. Hiermee spreekt Osama Bin laden zijn afkeer uit tegenover de Amerikanen. Hij is boos vanwege de militaire aanwezigheid van de VS in Saoedi-Arabië en hij vindt dat Amerika zich teveel met de Arabische Moslim landen bemoeit. Wegens de Amerikaanse steun voor het geweld tegen de Palestijnen. En de door de VS verwoestte Irakese Burgermaatschappij heeft Osama Bin Laden een erge haat tegen al het Westerse. Dit komt waarschijnlijk doordat hij zwaar fundamentalistisch is. En daardoor tegen het vrije leven van westerse mensen.

Osama bin Laden is nu, meer dan een jaar na de oorlog nog steeds niet gevonden, het vermoeden is er dat hij zich steeds schuilhield in Afghanistan, maar de kans is groot dat hij nu weer ergens anders een goede schuilplaats heeft gevonden. Bekend geraakt is dat Bin Laden zich inderdaad nog in Afghanistan bevindt, beschermd en wel door de Taliban. Dat is in ieder geval verklaard door één van de Taliban-woordvoerders, mollah Abdul Salam Zaeef, ambassadeur in Pakistan. Volgens de mollah verblijft hij in een geheime schuilplaats, enkel bekend door de inlichtingendienst van de Taliban. Bin Laden zou gevraagd zijn het land vrijwillig te verlaten, maar daarop is geen antwoord gekomen. Maar de zoektocht zal niet stoppen totdat Amerika de dader heeft kunnen oppakken van het grote leed dat is veroorzaakt. Het zal echter heel moeilijk worden Bin laden op te sporen, niemand heeft aanwijzingen waar de Al-Qaida leider zou kunnen zijn. Zijn er niet alleen in afghanistan al honderden plekjes waar hij zich zou kunnen verbergen, ook in omliggende landen kan Bin laden terecht. Bovendien zal bin Laden geen gebruik maken van vliegtuig telefoon e.d in de angst opgespoord te kunnen worden. Veel aanhangers en medeplichtigen van Bin Laden zijn al wel opgepakt. Er zijn zo ontzettend veel medeplichtigen aan de ramp, dat men nooit iedereen die er bij betrokken was kan oppakken.

Wat was de reactie van Amerika op de aanslagen?

De Verenigde Staten beschouwde de aanvallen als een directe oorlogsverklaring aan de VS. De Verenigde Staten heeft daarop bij monde van president George W. Bush, minister van buitenlandse zaken Colin Powell en minister van Defensie Donald Rumsfeld de oorlog verklaard aan het terrorisme. De NAVO heeft zich hierbij aangesloten in het kader van artikel 5: een aanval op één lid is een aanval op allen. Het was voor het eerst in de geschiedenis van de NAVO dat dit artikel is aangesproken. Ook de Nederlandse premier Wim Kok heeft, wellicht na politieke druk vanuit de VS (hoewel dit door de regering inclusief premier Kok werd tegengesproken), duidelijk gemaakt dat Nederland de politiek van de VS inzake terrorisme volledig steunt, hoewel Nederland zelf niet in oorlog is en de invulling van eventuele acties nader zou worden bekeken. De VS heeft veelvuldig verzekerd dat de aanvallen alleen gericht zouden zijn op de daders van de aanslagen en niet op onschuldige burgers. Het leger schiet vooral op plaatsen waar de terroristen zich misschien verschuilen. Bijvoorbeeld in de trainingskampen waar Osama Bin Laden zijn handlangers opleidt tot terrorist. Of op het hoofdkwartier van de Taliban.Toch hebben op verschillende plaatsen in de wereld vele mensen geprotesteerd tegen deze in hun ogen zinloze oorlog.
President Bush wil o.a het taliban-regime uit schakelen. Ondertussen werden de Taliban strijdkrachten op de oorlog voorbereid. Aan beide zijden van de Afghaans/Pakistaanse grens werden troepen samengetrokken. De VS kreeg toestemming vanaf Pakistaans grondgebied te opereren. Donderdag 19 september werden 100 F15/F16 jachtbommenwerpers naar diverse vliegbases in de regio gevlogen. Talibanleiders hebben de jihad (heilige oorlog) uitgeroepen tegen elk land dat hen aanvalt of de aanval steunt. In de weken die volgden heeft de VS druk diplomatiek overlegd met Westerse regeringsleiders zowel als leiders van landen in het Midden-Oosten, Pakistan en aangrenzende landen. Amerikaanse en Britse strijdkrachten werden in de regio gestationeerd. Oezbekistan liet weten alleen humanitaire hulp vanaf zijn grondgebied toe te staan. Iran verbood gebruik van zijn luchtruim voor eventuele aanvallen. Pakistan sloot de grens met Afghanistan voor verdere instroom van vluchtelingen.
Op 7 okober begonnen de Amerikaanse bombardementen op strategische doelen in Afghanistan, zij werden het doelwit van Amerikaanse en Britse militaire acties. Doel is het verdrijven van het Taliban-regime, dat onderdak biedt aan het terroristische netwerk Al-Qaeda, geleid door Osama bin Laden. In November kregen verschillende landen, waaronder Nederland, Duitsland en Japan, het verzoek van de Verenigde Staten en Groot-Brittannie om troepen en materieel naar het oorlogsgebied te zenden. Half november werden doorslaggevende successen geboekt door de strijders van het Noordelijk Front, en viel de hoofdstad Kabul in hun handen. De Taliban troepen trokken zich terug rond Kandahar en in een gebied in het noord-westen van Afghanistan. Eind november viel ook deze stad in handen van de oppositie. Veel Talibanstrijders werden gedood of gevangen genomen. Alle bombardementen (op o.a. het ondergrondse fort 'Tora Bora') en naspeuringen ten spijt werd Osama Bin Laden niet gevonden. Op diplomatiek niveau werd er ondertussen hard gewerkt aan de vorming van een overgangsregering. In de VS en Europa zijn tal van initiatieven die actie voeren tegen oorlog. Buiten de VS en Europa is er bijna uitsluitend weerstand tegen het militaire ingrijpen.

Wat zijn de gevolgen van de aanslagen en de reactie van Amerika?

De duidelijke eerste merkbare gevolgen, zijn natuurlijk de enorme ravage die de aanslagen hebben veroorzaakt. Overal op het nieuws zijn de beelden van de aanslagen te zien, de hele wereld leeft mee. Wekenlang zijn hulpverleners nog bezig met het opruimen van troep en het zoeken naar overlevenden tussen het puin. Dit heeft weinig succes, er vallen ongelofelijk veel doden en gewonden. Dit heeft natuurlijk grote gevolgen voor nabestaanden, die nog jarenlang rouwen om het grote verlies. Bij de aanslagen zijn 6542 (2O/09/01) mensen uit 62 landen vermist geraakt, (later werd dit cijfer bijgesteld tot ca. 4000).

Economische gevolgen
Beurskoersen zakten onmiddellijk na de aanslag fors in. Vooral vliegmaatschappijen en aanverwante bedrijven leden enorme verliezen; Sabena raakte uiteindelijk failliet en Swissair kwam in grote problemen. Britse maatschappijen moesten fors inkrimpen. KLM, SAS, Alitalia en andere Europese maatschappijen kwamen economisch onder druk te staan en moesten hun personeelsbeleid aanpassen. De vliegtuigmaatschappijen verkopen veel minder tickets. Het verlies gaat de komende maanden oplopen tot zo'n 13 miljard gulden. Massaontslagen zijn het gevolg. De Amerikaanse vliegtuigmaatschappijen hebben al veel ontslagen aangekondigd:
 American Airlines: 20.000 ontslagen
 United Airlines: 20.000 ontslagen
 Delta: 13.000 ontslagen
 Continental: 12.000 ontslagen
 US Airways: 11.000 ontslagen
 Northwest Airlines: 10.000 ontslagen
Europese luchtvaartbedrijven leiden ook enorme verliezen. Vier dagen hebben ze niet kunnen vliegen op Amerika, en ook hier is het aantal passagiers flink teruggelopen. Europese maatschappijen zijn al ruime tijd bezig om te fuseren. Sommige analisten verwachten dat er uiteindelijk in Europa maar drie luchtvaartmaatschappijen over zullen blijven: Lufthansa, British Airways en Air France.
Niet alleen vliegtuigmaatschappijen, ook vliegtuigbouwers zitten met een behoorlijke strop. Boeing verwacht dat van de 538 vliegtuigen die dit jaar zijn besteld, er maar 500 worden afgenomen. Volgend jaar zullen ze er maar 400 verkopen. Er komt wel extra vraag naar militaire vliegtuigen, maar dit weegt niet tegen elkaar op. Op termijn moeten 30 000 mensen worden ontslagen.
Economisch herstel na de reeds ingezette recessie werd door dit alles bemoeilijkt. De financiële prioriteiten van de Amerikaanse regering werden verschoven. Een maand na de aanslag hadden 200.000 Amerikanen hun baan verloren, waarvan alleen al 100.000 in de vliegtuigindustrie. De Amerikaanse overheid presenteerde een stimuleringsprogramma. De Beurs van New York werd heropend op 17 september. Aanvankelijk was het zwaar weer voor beleggers, maar enkele maanden later hadden de beurzen zich in het algemeen redelijk van de klap hersteld.
De VS hebben een ernstig probleem. Het land spendeert meer aan haar leger dan de rest van de planeet samen en het leger is de grootste werkgever, ook in vredestijd. President Bush heeft de belastingen verlaagt. Maar liefst 43% van die belastingsverlagingen komen ten goede aan de rijkste 1% van de Amerikanen. Die belastingsverlaging moest wel even uitgesteld worden omwille van de 75 miljard dollar die nodig was voor de eerste 30 dagen van de oorlog. 700 miljoen dollar werd gebruikt bij het budget voor herstellingen van sociale woningen, 200 miljoen dollar bij opleidingsprogramma's voor ontslagen werknemers. De reële lonen in de VS zijn nu 12% lager dan in 1973 en de helft van de werkende bevolking heeft geen pensioenreserve. Tussen maart en oktober 2001 gingen 11,7 miljoen jobs in de VS verloren, 725.000 daarvan verloren ook hun gezondheidsverzekering. De arbeiders betalen de prijs voor de economische problemen. De economische crisis en de oorlog zorgden ervoor dat minder gevlogen werd, waardoor de bazen de vakbonden meer "inspanningen" vragen. De wereldeconomie kent een groeiende crisis die wel eens lang zou kunnen duren. Dat zou nog kunnen versterkt worden door de enorme kosten van de bloedige oorlog in Irak. De economische problemen zijn echter niet enkel toe te schrijven aan de oorlog. De oorlog versnelt enkel het proces van vertraging van de wereldeconomie. De Golfoorlog van 1991 werd uitgevochten op een ogenblik dat de wereldeconomie herstelde van een relatief korte recessie. De Europese economieën groeiden, vooral door de economische boom door de Duitse hereniging. Ook de economieën in Azië en Latijns-Amerika groeiden nog begin jaren '90. Tot voor kort was de VS de enige motor van het wereldkapitalisme. Om die rol vol te houden en een wereldwijd herstel te bewerkstelligen, moet de VS-economie jaarlijks met minstens 3% tot 3,5% groeien. Veel voorspellers verwachten een groei van het Amerikaanse BNP met 1% tot 1,5% in de eerste helft van 2003. Intussen is ook de positieve houding tegenover het kapitalisme verdwenen, en heeft plaats gemaakt voor anti-kapitalistische houdingen. Ook zijn er veel acties tegen de oorlog in Irak. Zelfs de "internationale gemeenschap" is enorm verdeeld, wat ongetwijfeld ook economische gevolgen zal hebben.
De drie grote handelsblokken - de VS, de EU en Japan - staan samen in voor 72% van de wereldproductie en alle drie worden ze geconfronteerd met ernstige economische problemen. De Britse economische groei staat op het laagste niveau sinds de aanslagen van 11 september 2001, de cijfers voor de handelsvoorwaarden en de particuliere consumptie hebben in de afgelopen 10 jaar nooit zo laag gestaan. Bovendien wordt minder geïnvesteerd. Volgens economen komt dat ondermeer door de stijging van de olieprijs. Dit goedkoper worden van de olieprijs komt ook door de economische recessie, heel wat ondernemingen gebruiken minder energie en zo is er dus ook een overaanbod aan olie. De consumptie daalt niet enkel omwille van de oorlog, de economische situatie leidt tot grote ongerustheid. De economische crisis leidt immers tot grotere particuliere schulden, leningen,... waarvoor het algemeen economisch vertrouwen een prijs betaalt. Veel mensen zijn dus minder gaan kopen, waardoor ook hier minder winst wordt gemaakt dan voorheen. De Britse werkgeversfederatie CBI deed een onderzoek waaruit bleek dat 41% van de bedrijven in maart minder verkocht, terwijl slechts 28% meer verkocht. Dat leidde tot krantenkoppen als "Het einde van de consumptie-boom?". De VS-economie kent ook een sterke schuldenlast. De totale particuliere schuld bedroeg 10 jaar geleden 106% van het totale inkomen, in 2002 was dit reeds 131%. De wereldeconomie heeft te kampen met een grote overcapaciteit, zeker in sectoren als de automobielindustrie. Dit leidt ertoe dat de kapitalisten weigeren te investeren tenzij ze grote winsten kunnen maken. Intussen betalen de arbeiders de prijs door massale ontslagen en lagere lonen terwijl tevens de openbare diensten aangepakt worden.
Er zijn ook bedrijven die wél voordeel halen uit de economische recessie. Bewakingsfirma's krijgen de laatste dagen opvallend meer geïnteresseerde telefoons. Bij Securitas lopen vragen binnen om gebouwen extra te beveiligen. Grote ondernemingen willen hun vestigingen discreet laten bewaken. Topmensen krijgen bodyguards mee. De periode van de CCC lijkt terug, heet het.

Technologiebedrijven die computerbestanden, bedrijfsdata, interne systemen e.a. beveiligen hopen extra orders binnen te halen. Ubizen, een groep die hightech levert voor het internet sloot een verkoopsakkoord met het Gentse Ascure om elkaars producten te verkopen. Barco voert zijn inspanningen op om zijn verschillende hightechsystemen te slijten. Telindus voelt niets van de crisis op de markt van netwerkintegratie.

De banken hopen te profiteren van de daling van de rentevoeten, één van de gevolgen van de crisis op de financiële markten. Nogal wat kandidaat-kopers zullen allicht willen inpikken op de extra lage rentevoeten om een auto, meubels of zelfs een eigen woning te kopen.

Politieke gevolgen
Vooral voor Afghanistan, Pakistan en het Midden-Oosten hadden de aanslagen grote gevolgen. Amerikaanse en Britse strijdkrachten begonnen met instemming van ruim 40 landen een oorlog tegen het terrorisme. De NAVO schaarde zich achter de VS-politiek inzake terrorisme. Landen in het Midden-Oosten kregen te maken met een belangenconflict. De Noordelijke alliantie in Afghanistan (oppositie) kreegt nieuwe militaire, financiële en morele steun. De Egyptische president Hosny Mubarak waarschuwde in een televisietoespraak voor polarisatie.
Door de toelating van Amerikaanse troepen op haar grondgebied voor de anti-terrorismeoorlog in Afganistan kreeg Pakistan de maken met grote interne spanningen en onlusten. In december 2001 kwamen daarbij de gevolgen van een bloedige aanslag op het Indiase parlement, waarvan Pakistani werden beschuldigd. Beide landen wisselden onderling oorlogszuchtige verklaringen en waarschuwen uit, waarop internationaal gereageerd werd met een diplomatiek offensief. Vooral de Britse premier Tony Blair stelde zich hierin aktief op. De angst is dat een gewapend conflict tussen India en Pakistan zou kunnen uitlopen op een nucleaire oorlog.
Het is duidelijk dat, eens dat de oorlog start, er een massale reactie op zal volgen. Bij veel jongeren zal dit een spontane reactie zijn. Bij velen heerst er een enorme haat tegenover de politiek van het VS-imperialisme. Het zal de start zijn van een enorme beweging. Essentieel is hoe de oorlog zal verlopen. Als de VS een snelle overwinning boeken, zal dit de positie van Bush versterken. Als het een langdurige oorlog wordt, en er grondtroepen ingezet moeten worden, dan zal de oorlog minder en minder populair worden naarmate er meer body-bags teruggestuurd worden. Niet alleen in amerika waren er grote politieke gevolgen op de oorlog. Ook in menig europese landen werd er streng toegekeken op de aanvallen van amerika. Dit kwam vooral omdat amerika aan de Eu had gevraagd of ze het goed vonden dat ze een oorlog zouden beginnen en de meeste landen stemden hiermee in. Maar er werd geen rekening gehouden met het volk dat in de gevraagde landen leefde. Dus een oorlog in Irak kan de politieke situatie in verschillende landen drastisch wijzigen. Enkele voorbeelden hiervan zijn;
- In Italië was er geen stad of dorp zonder protest tegen de oorlog op de dag X. Er waren 85 grote betogingen in 36 provincies. De stakingsoproep van de vakbonden werd massaal opgevolgd.
- In Duitsland betoogden maar liefst 150.000 scholieren en studenten op dag X, in de meeste gevallen op straat gebracht door Jongeren Tegen de Oorlog, een campagne van de zusterorganisatie van de LSP in Duitsland, SAV. Een Italiaanse journalist noemde de massale protesten een " parallelle oorlog ". Hij voegde eraan toe dat Bush deze oorlog wel eens zou kunnen verliezen.
- In Egypte werd op een betoging met 10.000-en aanwezigen de politie met stenen bekogeld. Men dreigde de Amerikaanse ambassade in brand te steken. Ook in andere landen uit het Midden-Oosten waren er woelige protesten. In Jemen werden 4 anti-oorlogsbetogers door de politie doodgeschoten. Bush en Blair bereiden met hun brutale veroveringsoorlog een volgdende generatie terroristen voor, zolang er geen gezaghebbende kracht een socialistische weg vooruit aanbiedt. Een programma waarmee kan worden ingegaan tegen de wanhoop van een losgeslagen kapitalisme in crisis.
Als deze oorlog langer blijft aanslepen dan verwacht, als de slachtoffers langs beide zijden beginnen op te lopen zal dit de spanningen wereldwijd verder opdrijven. De beurzen, eerst opgetogen over het begin van de oorlog, zullen opnieuw klappen krijgen. Sowieso is de economie in veel landen zo goed als stilgevallen. De ontslagen en faillissementen blijven aanhouden en volgens economisten dreigt, als dit zo doorgaat, voor de meeste landen een " rampjaar ". Zelfs al slaagt Bush erin om een snelle val van Bin laden te forceren, morgen zal hij zijn handen vol hebben met het onder dwang opleggen van " stabiliteit " aan de verarmde bevolking die door zijn snelle en vooral gigantische aanvallen zeer ineen gestort zijn. Bush is dus zo’n beetje de hoofdverantwoorde met hoe het met de meeste landen gesteld is economisch maar vooral ook in politiek opzicht. Vooral de meeste amerikanen hebben het vertrouwen in het politiek beleid van Bush verloren. Ze zijn waarschijnlijk ook bang dat er weer net zoiets gaat gebeuren als dat er in zuid-korea is voorgevallen. Daarom zien veel mensen het niet zitten om met bush, als politiek leider door te gaan. Na 11 september steeg de populariteit van Bush tot 87%. Na de bedrijfsschandalen en de economische crisis van de voorbije maanden daalde dit terug tot 60%. De oorlog tegen het terrorisme wordt gebruikt om de aandacht af te leiden. Bush zal dit niet aan de bevolking kunnen verkopen. De komende periode zal hij serieus inpopulair worden.

Sociale gevolgen
Sociaal gezien hebben de aanslagen geen goed gedaan voor de VS. Vele mensen hebben, die door de economische recessie in een slop zijn geraakt, veel argwaan gekregen ten opzichte van de amerikanen die voor de oorlog zijn. Was het vroeger alleen het verschil tussen arm en rijk en blank of zwart, is er nu ook een grote verschuiving bezig met het voor of tegen oorlog zijn. Hierdoor is het eenheidsgevoel heel veel beschadigd en is het ook nog maar de vraag of dit ooit nog hersteld zal worden. Ook de stijgende armoede heeft grote sociale gevolgen voor iedereen in amerika, want als de armen nog armer worden en ze dus ook minder geld hebben om te besteden heeft dit ook weer gevolgen voor de rijken in amerika,want zij zullen op den duur dan ook minder gaan verdienen. Hierdoor wordt het verschil steeds groter.Vierenveertig miljoen Amerikanen hebben geen ziekteverzekering. 6% van de bevolking is werkloos. Het ene grote bedrijf na het andere voert ontslagen door. Dit zal een dramatisch effect hebben op het leven van bredere lagen. Lokaal zien we, onder druk van de basis van de vakbonden, coalities tegen de besparingen ontstaan. Dit zijn vooral defensieve gevechten. Op langere termijn zullen we door de immens explosieve situatie een opgang van de arbeidersstrijd waarnemen.

Gevolgen voor Afghanistan
Voor Aghanistan zijn de gevlogen veel groter dan men had verwacht. Bush beloofde dat bij de oorlog geen onschuldige burgers betrokken zouden raken. Helaas is dit streven niet gewaarborgd want er zijn wel degelijk vele doden en gewonden gevallen. In Afghanistan zijn, tijdens twee maanden van Amerikaanse bombardementen op zoek naar Osama Bin Laden, veel meer onschuldige burgerslachtoffers als 'collateral damage' gevallen dan bij de zelfmoordaanslagen op de WTC-torens, zo blijkt uit een grondig onderzoek van de Amerikaanse professor Marc Herold.
Het cijfermateriaal werd donderdag uitvoerig besproken op de websites van de Britse kranten The Guardian en Socialist Worker. The Guardian deed dit onder de verontwaardigde titel 'The innocent dead in a coward's war' (De onschuldige doden in de oorlog van een lafaard). In de Amerikaanse media bleek het onderzoek van Herold niet te bespeuren. De zowat laatste Amerikaanse melding van Afghaanse burgerdoden komt van de Los Angeles Times, die het heeft over "enkele dozijnen".
Herold rekende, op basis van verzamelde gegevens van hulporganisaties, de VN, ooggetuigen, kranten en nieuwsagentschappen, een veel hoger aantal uit: 3.767 burgerdoden tussen 7 oktober en 10 december. Dat zijn er minstens 500 méér dan het verzamelde aantal doden van de aanslagen in New York en Washington. De New York Times had woensdag zelfs gemeld dat de uiteindelijke dodentol van 11 september onder de 3.000 ligt.
Ook het cijfer dat Herold geeft, is "slechts" een schatting.
Veel mensen van de Afghaanse bevolking zijn het land uitgevlucht om te ontsnappen aan de gruwelijke oorlogssituatie.
Dokters van de Wereld heeft op verschillende plaatsen in Afghanistan projecten lopen zoals in Kaboel (de hoofdstad), Herat, Shulgara, Chagcharan en Mazar- i-sharif.
De artsen van Dokters van de Wereld zorgen voor de kinderen, vrouwen en de mannen die in kampen leven ver weg van hun huis. Zij moesten noodgedwongen hun huizen verlaten vanwege de oorlog of vanwege het tekort aan voedsel.

Toen ze gingen vluchten, konden ze hun persoonlijke bezittingen niet meenemen. Daarom helpen verschillende humanitaire organisaties waaronder Dokters van de Wereld, de vluchtelingen. Ze zorgen voor onderdak in tenten, eten, kleding en medische zorg.
De Verenigde Naties hebben een eerste zending noodhulp overgevlogen om opvang te bouwen voor de Afghaanse vluchtelingen die Pakistan binnenstromen. En ook naar Afghanistan vertrekken hulpkonvooien. In de richting van Afghanistan worden zelfs ezels ingezet om het voedsel ter plaatse te krijgen. De vluchtelingen hebben geluk dat ze terecht kunnen in Pakistan, in eerste instantie had het land de grenzen afgesloten uit angst om overrompeld te worden door de vele vluchtelingen. Na een tijd zijn de grenzen geopend voor vluchtelingen met kinderen en vrouwen, individuele vluchtelingen mochten nog steeds niet binnentreden. Vanuit Kopenhagen is een cargo vertrokken met materiaal om tentenkampen op te zetten in de buurt van Quetta. Er is een toevloed van meer dan een miljoen Afghanen Pakistan in gevlucht naar het beginnen van de luchtaanvallen van Amerika. Ook richting Afghanistan gaat veel noodhulp, twintig vrachtwagens en duizenden ezels maakten o.a de gevaarlijke tocht naar het oorlogsgebied. Dit ondanks het feit dat het Taliban-regime officieel geen toestemming had gegeven voor de doorgang van de hulpgoederen. Hulpverleners in Peshawar reageerden verheugd en spraken van een doorbraak. «Dit is het eerste goede nieuws in lange tijd», aldus een hulpverlener: «nu dit konvooi erdoor is kunnen we meer voedsel sturen. De voedselsituatie in Afghanistan is dramatisch. Bijna vier miljoen inwoners zijn afhankelijk van voedsel dat door internationale hulporganisaties vanuit de buurlanden naar Afghanistan wordt gebracht. Maar sinds de terreuraanslagen van 11 september in de Verenigde Staten hebben alle internationale hulpverleners Afghanistan verlaten uit angst te worden vermoord of gegijzeld door leden van het radicaal islamitische Taliban-regime. Hierdoor zijn alle voedselprogramma's gestopt. Als er geen voedsel het land in komt, zullen 300.000 Afghanen zonder eten komen te zitten. Dit aantal zal oplopen tot 1,6 miljoen in december. De Pakistaanse autoriteiten hebben al gewaarschuwd voor een tragedie «die de wereld lange tijd niet heeft gezien».
Over anderhalve maand begint de winter in Afghanistan waardoor wegen en bergpassen onbegaanbaar worden. Ook maken hulpverleners in Peshawar zich zorgen over de voedseldistributie door de Taliban. Er bestaat een kans dat de Taliban het nu binnengebrachte voedsel in beslag neemt en het alleen maar distribueert onder fanatieke Talibanaanhangers. «Dat is dus volstrekt niet de bedoeling», aldus een hulpverlener in Peshawar. Cynisch genoeg wordt het grootste van de voedselhulp voor de Afghaanse bevolking trouwens al jarenlang betaald door de Verenigde Staten.
Het taliban-regime heeft voor de oorlog vele mensen uit de bevolking, waaronder ook vaak kinderen, voorbereid op het meevechten in de oorlog. De bevolking wordt hiermee ook voorbereid op de Jihad tegen de westerse wereld, en voornamelijk tegen Amerika.

Conclusie op de probleemstelling:

Amerika speelde een grote rol bij de grote gevolgen die ontstonden voor én na de aanslagen op 11 september.
Bij het beantwoorden van de probleemstelling ga ik er van uit dat Bin laden ook daadwerkelijk de dader is achter de aanslagen.
Het idee achter de aanslagen is natuurlijk niet zomaar ontstaan, Amerika heeft al meerdere jaren invloed willen hebben in landen zoals Afghanistan. Dit is een van de redenen waardoor o.a Osama bin laden een grote haat heeft ontwikkeld tegenover de westerse wereld, en vooral tegen Amerika.
Al-Qaida is tegen de voortdurende aanwezigheid van het Amerikaanse leger in het Midden-Oosten.
Osama bin Laden kondigde een jihad (heilige oorlog) af tegen De westerse wereld en vooral Amerika. Hiermee spreekt Osama Bin laden zijn afkeer uit tegenover de Amerikanen. Hij is boos vanwege de militaire aanwezigheid van de VS in Saoedi-Arabië en hij vindt dat Amerika zich teveel met de Arabische Moslim landen bemoeit. Wegens de Amerikaanse steun voor het geweld tegen de Palestijnen. En de door de VS verwoestte Irakese Burgermaatschappij heeft Osama Bin Laden een erge haat tegen al het Westerse. Dit komt waarschijnlijk doordat hij zwaar fundamentalistisch is. En daardoor tegen het vrije leven van westerse mensen. Hiermee heeft natuurlijk Amerika zelf ook een soort van rol gespeeld, waardoor die enorme haat is ontstaan, en men Amerika als het ware wilde vernietigen. De gevolgen die hierna zijn ontstaan, staan hiermee dus ook in relatie tot amerika zelf, die er eigenlijk door eigen toedoen de aanslagen hebben “uitgelokt”, zoals velen dat zeggen. Natuurlijk was het nooit de bedoeling van Amerika om die haat aan te wakkeren, men wilde proberen vrede te bewaren en een goede invloed uit te oefenen. De gevolgen na de aanslagen waren natuurlijk ook door niemand te overzien. Ook de oorlog die Amerika voert in Afghanistan, heeft veel gevolgen voor de bevolking. Er vallen veel slachtoffers, doden en gewonden. Hierbij is de rol van Amerika dus ontzettend groot. De oorlog is nu nog steeds gaande en zal na verloop van tijd voor nog meer slachtoffers en gevolgen zorgen, zal het ooit eindigen…..?

Bronvermelding:

Osama bin Laden’s al-Qaida, profiel van een terroristisch netwerk
Schrijvers: Yonah Alexander en Michael S.swetnam
11 september: de aanval, de mensen, hun verhaal door de verslaggevers, schrijvers en redacteuren van Der Spiegel Stefan Aust
11 september: waarom de kapers vrij spel kregen
Schrijvers: Peter Franssen ; in samenw. met Pol De Vos
Internet: www.google.nl
Dossiers op:
www.nrc.nl
www.parool.nl
http://www.gva.be/dossiers/-t/terreur/recent.asp

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

G.

G.

Das veel tekst.

2 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

J.

J.

hee,
ik vindt dit een goed stuk van 11 september.
ik houd mijn spreekbeurd erover wel best moeilijk,
maar kan je of heb je misschien meer informatie , want snap er niet zo veel vvan, nou alvast bedankt groetje juanita

8 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast