Inleiding en taakverdeling.Dit werkstuk gaat over kinderarbeid. Wij hebben dit onderwerp gekozen omdat het ons een interessant onderwerp leek. Wij wilden er meer over te weten komen, omdat je er niet zoveel over leest en hoort.Ten aanzien van de taakverdeling hadden wij afgesproken welke hoofdstukken door ons beiden zouden worden gemaakt. We hebben er daarbij naar gekeken, dat we allebei ongeveer evenveel te doen hadden. We hebben ook afgesproken wanneer hoofdstukken af moesten zijn en hebben elkaars hoofdstukken doorgelezen. Deze taakverdeling dus ging wel goed.Wat is kinderarbeid?Er is sprake van kinderarbeid als kinderen werken. Niet al het werk van kinderen wordt als kinderarbeid gezien. Kinderen willen soms ook meehelpen. Waar leg je de grens tussen kinderarbeid die we niet willen? Unicef vindt dat kinderarbeid afgeschaft moet worden als er sprake is van de volgende punten:

1. volledige werkweek op jonge leeftijd

2. lange werkdagen

3. werken en leven in slechte omstandigheden

4. hele lage lonen

5. te veel verantwoordelijkheid

6. zwaar werk waarbij je ook risico loopt

7. werk dat naar school gaan onmogelijk maakt

8. werk dat lijkt op uitbuiting en kinderen een soort slaafgevoel geeft

9. werk dat geen mogelijkheden biedt om gewoon als kind te spelen.

Waarom is er kinderarbeid?Kinderarbeid heeft een aantal oorzaken, die hieronder worden besproken.1. De meest voorkomende reden voor kinderarbeid is armoede. In veel ontwikkelingslanden zijn de mensen zo arm, dat iedereen ervoor moet zorgen dat er geld in het laatje komt. Kinderen moeten daarom werken op het land of meehelpen met het vangen van vissen. Maar ook moeten zij producten maken. Maar zelfs als de ouders en de kinderen werken, is dat nog niet genoeg. Je leest vaak dat het voor gezinnen te veel is om dood te gaan, maar niet genoeg om wat beter te leven.

2. Ontbreken van goed onderwijs is ook een belangrijke oorzaak. Als er goed onderwijs is, kunnen de ouders verplicht worden om hun kinderen naar school te sturen. Daardoor hoeven de kinderen niet te werken. De overheid moet ook het belang inzien van het geven van goed onderwijs aan kinderen. En dan is niet alleen geld nodig, maar ook goede wil. Dan kan er in die landen de leerplicht worden ingesteld.3. Een andere reden waarom er kinderarbeid is, is dat ouders schulden hebben. De kinderen moeten dan voor hun ouders meewerken om de schulden af te betalen, wat meestal niet lukt. Het gebeurt dan ook vaak dat niet alleen de ouders, maar ook hun kinderen eigendom worden van degene die het geld tegoed heeft. Deze zogenaamde “bounded labour” is eigenlijk verboden, maar komt met name in India nog heel veel voor.

4. Kinderen worden ook ingeschakeld, omdat er eentonig of saai werk heel goedkoop moet gebeuren. Het zijn voor deze werkzaamheden ook goedkope arbeidskrachten. Meer vraag naar kinderen is er doordat er anders wordt gewerkt door de fabrieken in de arme landen van de Derde Wereld. Internationale bedrijven uit Europa en Amerika schakelen fabrieken in deze lage-lonenlanden in. Deze bedrijfjes voeren concurrentie bij het binnenhalen van deze opdrachten. Ze hebben er dus belang bij om zo goedkoop mogelijk te produceren. Daarom zoeken ze de goedkoopste arbeidskrachten. Dat zijn kinderen.

5. Een oorzaak van met name de toename van kinderarbeid is de bevolkingsgroei. Volgens UNICEF, de kinderorganisatie van de Verenigde Naties, is dit het probleem van deze eeuw voor de Derde Wereld. Daarom vindt UNICEF dat er speciale programma's moeten komen voor vrouwen waarin voorlichting over het krijgen van kinderen wordt gegeven.

Waar komt kinderarbeid voor?Kinderarbeid komt helaas in heel veel landen voor. Het meeste zien we kinderarbeid in ontwikkelingslanden, maar ook in de meer ontwikkelde landen komt het nog wel voor. Van de landen waarin kinderarbeid voorkomt is een soort top-tien te maken.1. India staat met stip bovenaan. Volgens de regering zijn er 20 miljoen kinderen die werken. Het is meer waarschijnlijk, dat er ongeveer 50 miljoen kinderen zijn die werken. Meer dan 75% van deze kinderen werkt in de landbouw en visserij. Veel kinderen werken ook in fabrieken. Tapijtweverijen, vuurwerkfabrieken, glasfabrieken en steengroeven zijn plaatsen waar kinderen werken. Metaal-, leer- of edelsteenbewerking is ook werk wat kinderen doen.

2. In Bangladesh zijn volgens de regering 6 miljoen kinderen die werken, maar dat zullen er wel veel meer zijn. Landbouw en met name de kledingfabrieken zijn plaatsen waar kinderen in Bangladesh veel werken.

3. China staat ook in de top-drie. De regering spreekt er liever niet over, maar geeft wel toe dat er ongeveer 5 miljoen kinderen aan het werk zijn. Op een miljard inwoners is dat weer niet zo veel. Omdat in China veel fabrieken komen, zullen er helaas meer kinderen gaan werken. Het zijn in China met name bedrijfjes die kleding, speelgoed en vuurwerk maken waar de kinderen werken.

4. Pakistan kent ook veel kinderarbeid. In de informatie worden aantallen tussen twee en twintig miljoen genoemd. Het aantal zal wel ongeveer halverwege liggen. Ook hier werken kinderen in de landbouw, maar ook in weverijen van tapijten en maken zij sportartikelen, zoals lederen voetballen.

5. In Nepal werken ongeveer drie miljoen kinderen. In de landbouw, maar ook bij tapijtweverijen werken kinderen. Kinderen werken daar ook in de prostitutie en worden vaak uitgevoerd naar India of andere landen in Azië.

6. Hoewel de mensen in Thailand beter verdienen, komt ook daar nog veel kinderarbeid voor. In de verschillende bronnen wordt over gemiddeld vier miljoen kinderen gesproken. Kinderen werken daar met name in de visserij. Ook is er veel prostitutie waar kinderen moeten werken.

7. Buiten Azië werken de meeste kinderen waarschijnlijk in Brazilië. Soms wordt over twee miljoen gesproken. Er wordt ook geschat dat één of de zeven kinderen werken. Dan zijn het er vele miljoenen. Kinderarbeid in Brazilië zie je op de suiker-, tabak- en theeplantages. Kinderen werken ook in de tinmijnen en bij het maken van houtskool.

8. De regering van Colombia zegt dat er ongeveer een miljoen kinderen werken. Andere organisaties zeggen dat het aantal het dubbele is. Kinderen werken in Colombia in de bloementeelt, steenkolenmijnen en in lederfabrieken. Peru is een land, waar in verhouding evenveel kinderarbeid voorkomt.

9. Mexico kent enige honderdduizenden kinderen die werken. Kinderen werken daar in houtfabrieken en verwerken palmbladeren. Zij werken ook in fabrieken, waar zij kleding, speelgoed, sportartikelen en elektrische apparaten moeten maken.

10. Buiten Azië en Zuid-Amerika komt in Afrika veel kinderarbeid voor. In landen als Egypte, Marokko, Senegal of Ghana komt het nog veel voor. In bijvoorbeeld Egypte, waar cijfers over waren, zegt de regering dat zeker een half miljoen kinderen werken.Buiten deze minder ontwikkelde landen, komt er ook in Noord-Amerika en Europa nog kinderarbeid voor. Naar schatting werken regelmatig vijf miljoen kinderen in de V.S. Dat werken kan heel verschillend zijn. Soms gaat het om intelligente kinderen van 14 jaar die in een computerbedrijf werken. Soms gaat het echter om ongeschoold werk, dat nodig is omdat deze kinderen arme ouders hebben die uit bijvoorbeeld Mexico naar Amerika zijn gevlucht.

In Europa wordt tenslotte nog door kinderen gewerkt in landen in Oost-Europa of de vroegere Sowjet-Unie. Maar ook in Turkije werkten volgens bronnen in 1994 nog een miljoen kinderen tussen 6 en 14 jaar. Omdat regeringen die geen leuke informatie vinden, is er overigens heel moeilijk nieuwe informatie te vinden.

Zelfs binnen de Europese Unie zagen we dat de regering van Portugal erkende, dat er ongeveer 30.000 kinderen werken in kledingfabriekjes, pottenbakkerijen, granietgroeven en de bouw.

Verplicht werken door kinderen komt dus dichtbij in Europa nog voor.De meest gruwelijke vorm van kinderarbeid die we hebben gezien is de inlijving in het leger. Tijdens de oorlog tussen Irak en Iran in de jaren tachtig dwong Iran kinderen om door mijnenvelden te lopen. Zo konden de mijnen worden opgespoord. Dat hierbij duizenden kinderen werden verminkt of gedood was voor de regering in Iran niet belangrijk!Kinderarbeid in Nederland, toen en nu- vroeger

In het verleden kwam ook in Nederland veel kinderarbeid voor. In 1859 werkten er ongeveer 500.000 kinderen tussen de zes en twaalf jaar. Er gebeurde daar een hele tijd niets aan. Uiteindelijk werd in 1874 het zgn. Kinderwetje van Van Houten ingevoerd. Deze wet is genoemd naar de minister uit die tijd. Het werd verboden om kinderen jonger dan twaalf jaar te laten werken, behalve een paar uitzonderingen in de landbouw en voor in het huishouden.- nu

In 1996 werd de Arbeidstijdenwet ingevoerd. Kinderarbeid is nog steeds verboden in Nederland, maar er zijn wel een paar uitzonderingen om te werken. Kinderen van 13 en 14 jaar mogen een beetje werken. Op schooldagen maximaal 2 uur per dag en maximaal 12 uur per week. Het moet dan gaan om licht werk rondom het huis, zoals oppassen, rondbrengen van folders, wassen van auto’s. Op vrije dagen mogen ze ook eenvoudig werk in een bedrijf doen.

Vanaf 15 jaar mogen kinderen ook een ochtendkrant rondbrengen. Kinderen tot en met 15 jaar mogen niet op zondag werken. In de nieuwe wet die in 1996 werd ingevoerd gelden voor kinderen van 16 en 17 jaar minder strenge regels dan vroeger. Zij mogen op zondag werken, maar dan moeten ze wel op zaterdag vrij hebben. Ook door de week mogen ze werken, maar ze moeten wel naar school kunnen.

Voor- en nadelen van kinderarbeidKinderarbeid heeft zowel voor- als nadelen. Het is overigens maar net hoe je er naar kijkt. Wat nadelen zijn voor kinderen, kunnen juist voordelen zijn voor fabrikanten. Er zijn voor- en nadelen die alleen met geld te maken hebben, maar er zijn ook voor- en nadelen die heel anders zijn. Wij hebben het van verschillende kanten uit bekeken.Voordelen

* Artikelen die in Afrika of Azië worden gemaakt, zijn al heel goedkoop omdat de mensen daar weinig verdienen. Kinderen zijn nog goedkoper dan volwassenen. Dat komt omdat kinderen weinig werkervaring hebben en hun werk soms wat minder snel doen. Zij krijgen daarom minder betaald. Kinderarbeid is dus heel goedkoop voor de fabrikanten en het is ook heel voordelig om deze spullen naar bijvoorbeeld Europa en Amerika te exporteren.*Kinderen die werken verdienen geld met hun werk. Ze kunnen dan tenminste in leven blijven, omdat ze eten kunnen kopen. Misschien hebben ze dan een dak boven hun hoofd en kunnen ze kleren kopen.*Als kinderen bij hun ouders wonen, gaat het geld dat ze verdienen naar de ouders. Hun ouders kunnen dan ook beter rondkomen. Zeker omdat in de landen waar kinderarbeid voorkomt ouders veel kinderen hebben, is dat van belang voor de ouders.Nadelen

*Kinderarbeid is slecht voor de gezondheid. Kinderen moeten meestal de hele dag hetzelfde zware werk doen. Vaak ook nog in donkere benauwde ruimtes. Omdat ze de altijd dezelfde werkzaamheden moeten doen, van zonsopgang tot zonsondergang, kan dat ervoor zorgen dat bijvoorbeeld hun botten scheef groeien. Het is ook ongezond om de hele dag te zitten weven of voetballen te lijmen. Door de lijmlucht kunnen kinderen ziek worden.*Kinderen die de hele dag moeten werken, krijgen geen onderwijs. Hierdoor hebben ze ook geen toekomst. Ze moeten ook als ze ouder zijn, steeds simpel werk blijven doen. Als ze later kinderen krijgen, moeten deze kinderen ook weer gaan werken. De ouders verdienen te weinig om de kinderen naar een school te sturen.*Kinderen die werken worden vaak mishandeld. Als ze bijvoorbeeld te laat zijn, klagen of niet hard genoeg werken, worden ze geslagen. Kinderarbeid is vaak ook gevaarlijk, waardoor er gemakkelijk ongelukken met bijvoorbeeld machines gebeuren. De fabrikanten hebben daar geen last van: kinderen genoeg.Wat is aan kinderarbeid te doen?Om kinderarbeid te voorkomen en te zorgen dat bestaande kinderarbeid wordt verminderd moet er veel gebeuren. De oplossing bestaat niet uit één manier. Het gaat om een aantal zaken dat moet gebeuren.1. Het belangrijkste is dat het onderwijs wordt verbeterd en dat kinderen ook naar school kunnen gaan. De bestrijding van kinderarbeid gaat het beste met gratis onderwijs. Vaak hoor je dat dat niet helpt, omdat de ouders kinderen niet naar school sturen, ook als het gratis is. Uit onderzoek in India blijkt dat de overgrote meerderheid van ouders onderwijs van belang vindt. Als kinderen toch niet naar school gaan, komt dat omdat het onderwijs vaak slecht is en toch wat kost.

2. Door wetten te maken en deze te laten naleven, kan er ook veel gebeuren. Soms ontbreekt een goede wetgeving. Veel vaker is er wel een wet, maar wordt er niet gecontroleerd. In landen als India of Nepal bestaat een minimumleeftijd waarop kinderen mogen werken. Deze wet wordt nu bijna niet gecontroleerd.

3. Als ook de armste mensen in de armere landen wat geld van de overheid zouden krijgen, zouden kinderen niet zoveel hoeven te werken. Vaak heeft in deze landen een kleine groep mensen de macht en veel geld. Dat zou beter verdeeld moeten worden.

4. Door de consumenten in Europa en Amerika meer voorlichting te geven, kan kinderarbeid ook worden verminderd. Als de artikelen die door kinderen worden gemaakt, niet meer worden gekocht houdt het vanzelf op. Er zijn al verschillende soorten merken gekomen, waaraan je kan zien dat het niet door kinderen is gemaakt. Zo is er bijvoorbeeld voor tapijten het “rugmerk”’. Dat zijn tapijten, waaraan geen kinderen hebben gewerkt die worden uitgebuit.

5. Grote bedrijven uit Europa en Amerika kunnen ook iets doen om het werken met kinderen te voorkomen. Deze fabrikanten kunnen eisen dat er bijvoorbeeld geen voetballen of knuffels meer worden gemaakt, waaraan kinderen aan werken.

6. Daarnaast kunnen wij met z’n allen iets aan kinderarbeid doen, door op te letten wat we kopen.Hoe ziet de toekomst eruit?Het is wellicht mogelijk dat kinderarbeid – als deze stappen gevolgd worden – op den duur verdwijnt. Maar dan moeten natuurlijk alle landen en regeringen goed meewerken!!

De rechten van het kindDe VN heeft het verdrag van de rechten van het kind gemaakt. Hierin staan alle rechten die een kind nodig heeft. Op 20 november werd het verdrag aangenomen. Nu hebben 191 landen hun handtekening onder het verdrag gezet. Dat zijn ze bijna allemaal. Omdat het verdrag op 20 november werd aangenomen, wordt dit de Internationale dag voor de Rechten van het Kind genoemd.Dit zijn de rechten van het kind:

1. Kinderen hebben recht op een naam en nationaliteit.

2. Kinderen hebben recht op bescherming tegen kinderarbeid.

3. Kinderen hebben recht op spel en ontspanning.

4. Kinderen hebben recht op hun mening te geven.

5. Kinderen hebben recht om op te groeien bij familie.

6. Kinderen hebben recht op een veilig en gezond leven.

7. Gehandicapte kinderen hebben recht op bijzondere hulp.

8. Kinderen hebben recht op onderwijs.

9. Kinderen hebben recht op bescherming bij mishandeling en geweld.

10. Kinderen hebben recht op speciale bescherming bij oorlog.

11. Kinderen hebben recht op veilig water.

12. Straatkinderen hebben recht op bescherming.ConclusieOndanks alle maatregelen van Unicef, is er nog veel kinderarbeid in de wereld. Maar het gaat wel steeds beter, want de regeringen het belang inzien van goed onderwijs en geven er dus meer geld aan uit.BronvermeldingKinderarbeid

Miel Vervliet en John Vandaele

1998 Leuven: DavidsfondsSlotenmakers en gangstermeisjes: kinderarbeid wereldwijd

Evelien Groenink, Ineke Holtwijk en Floris van Straaten

1998 uitgeverij Jan Mets, Amsterdam

ontwikkel.thinkquest.nl

www.scriptie.fnv.nlpakket over kinderarbeid van Unicef
REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

T.

T.

bij waar komt kinderarbeid voor...
In Europa wordt tenslotte nog door kinderen gewerkt in landen in Oost-Europa of de vroegere Sowjet-Unie. Maar ook in Turkije werkten volgens bronnen in 1994 nog een miljoen kinderen tussen 6 en 14 jaar
(dit moet volgens mij zijn tussen de 5 en de 15-17 jaar)

13 jaar geleden

L.

L.

wat lang

7 jaar geleden

R.

R.

echt een super goed verslag door dit verslag had ik een 9,3!! bedankt heel erg bedankt kussxxx

6 jaar geleden

Q.

Q.

schreijf op hoeveel geld de kinderen krijgen.

4 jaar geleden

Zebestion

Zebestion

Komt er kinderarbeid veel voor insur

1 jaar geleden