Gezocht: VWO'ers uit de 4e/5e met N&T of interesse in techniek. Doe mee aan een online community over een nieuwe studie en verdien een cadeaubon van 50 euro!

Meedoen

Essent en de Energiemarkt

Beoordeling 6.1
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 5e klas vwo | 1284 woorden
  • 25 november 2004
  • 14 keer beoordeeld
  • Cijfer 6.1
  • 14 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Musical The Prom verloot een limousine naar je eindfeest!

Zit je middenin je eindexamens en wil je in stijl naar je eindfeest? Doe dan mee aan de winactie en maak kans op een limousine die jou en je vrienden naar jullie eindfeest brengt!

Ja, ik doe mee!
Essent en de energiemarkt

Inhoudsopgave

• NV Essent
• Organisatie
• Strategie
• Milieu
• Toezicht
• Productieproces
• Energie
• Gas
• Hoe werkt het product
• Welke vergelijkbare spelers zijn op de markt?
• Waar wordt op geconcurreerd?

NV Essent

Essent is een in Nederland geworteld energiebedrijf, opgericht in 1999 en het resultaat van een fusieproces dat ongeveer een decennium heeft geduurd.. Aan hun klanten, zowel in de
huishoudelijke als de zakelijke markt leveren zij energie plus een aantal aanvullende producten en diensten. Naast elektriciteit, gas en warmte zijn dat onderhoudsdiensten voor CV- en warmteapparatuur, maar ook een reeks kabelcomproducten, zoals kabeltelevisie en radio, breedband internettoegang en telefonie.

Essent is een niet-beursgenoteerde naamloze vennootschap. De aandeelhouders zijn Nederlandse provincies en gemeenten. Bij de onderneming werken ruim 12 000 mensen, verdeeld over zes divisies. Te weten Energie, Netail, Netwerken, Internationaal, Milieu en Kabelcom.

Organisatie

Als energiebedrijf heeft Essent gekozen voor een verticaal geïntegreerd model. Dit betekent dat zij, exploratie en winning uitgezonderd, aanwezig zijn in alle schakels van de energievoorziening. De energie die zij leveren wordt dus voor een deel door henzelf opgewekt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van kolencentrales, maart ook van afvalverbrandingsinstallaties en tegenwoordig steeds meer van duurzame bronnen zoals windenergie en biomassa.
Als verticaal geïntegreerd bedrijf beschikt Essent over eigen productiecapaciteit. Ruim 80% van de door hen geleverde elektriciteit wordt door henzelf geproduceerd; een omstandigheid die Essent minder gevoelig maakt voor prijsstijgingen op de inkoopmarkt voor elektriciteit.

Strategie

Wanneer je puur naar omzet kijkt kun je Essent beschouwen als marktleider in de energiemarkt en op basis van het aantal klanten is zij het tweede kabeltelevisiebedrijf van Nederland. Het bedrijf beschouwt Nederland als haar thuismarkt, maar is daarnaast ook actief in het aangrenzende buitenland, te weten in België en Duitsland. Op de middellange termijn wil Essent behoren tot de toonaangevende energiebedrijven in Noord-West Europa. Deze positie hopen zij te bereiken met behoud van hun zelfstandigheid en identiteit, financiële soliditeit en een evenwichtig samengestelde activiteitenportefeuille.

Milieu

In de gedragsregels die zijn vastgelegd in de bedrijfscode van Essent staat onder andere:

‘Onze klanten kunnen altijd op ons vertrouwen’ en ‘Wij tonen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.’ Dit verplicht Essent dan ook om haar klanten duurzame en milieuvriendelijke energie aan te bieden.
De meeste grootschalige elektriciteitscentrales zijn inmiddels technisch geschikt gemaakt voor het meestoken van schone biomassa. Extra milieuwinst kan nog worden behaald door het aandeel biomassa op te voeren. Nader onderzoek is gedaan naar het effect van verschillende brandstofsamenstellingen.

Toezicht

Essent Netwerk beheert als onafhankelijke partij energienetten. Om die onafhankelijkheid te garanderen is een toezichthouder ingesteld. De Dienst Toezicht energie (DTe) bepaalt de spelregels en controleert of Essent Netwerk zich aan de wettelijke verplichtingen houdt. Tot de taken van de toezichthouder behoort ook de vaststelling van de tarieven voor het transport van energie over het netwerk.

Het productieproces

Essent is een belangrijke energie- en gasleverancier voor miljoenen huishoudens in Nederland.

Energie

De centrales van Essent wekken energie op uit fossiele brandstoffen, steenkool, aardgas en restproducten van de industrie.
In een centrale wordt water (dit water komt uit de rivier waar aan de centrale ligt) verhit tot stoom met behulp van brandstof. In centrales drijft de stoom met veel kracht een turbine aan. De turbine bestaat uit een as met een groot aantal schoepen. Aan het andere eind van de as zit een generator, hierin draait een magneet in spoelen rond (een soort reusachtige dynamo dus). Zo ontstaat elektriciteit.
De gebruikte stroom wordt weer omgezet in water. Dat gebeurd in een condensor (een groot vat met duizenden pijpjes waar koelwater doorheen loopt). De stoom wordt langs de buitenkant van de pijpjes geleidt, koelt daardoor af en condenseert weer tot water, waarna het hele proces weer opnieuw begint. Het gebruikte gaat meestal terug naar de rivier.
Soms heeft het water dat dan terug moet naar de rivier een te hoge temperatuur, als dit het geval is dan gaat het opgewarmde koelwater niet terug naar de rivier maar wordt gekoeld in koeltorens.

Gas

Aardgas is een relatief schone en milieuvriendelijke energiebron. De meeste mensen gebruiken aardgas om te koken en hun huis en leidingwater te verwarmen.
Aardgas ontstaat uit vergane plantenresten. Het zit diep in de grond en wordt door boren gewonnen uit de Nederlandse bodem en de Noordzee. Al rond 1726 ontdekte men dat gas wordt gevormd door fijngestampte steenkool te verwarmen. Maar pas aan het eind van de achttiende eeuw werd gas ook echt gebruikt voor verlichting en verwarming.

Hoe werkt het product

Als je voor Essent kiest, betaal je de leveringskosten van aardgas. Dit zijn de kosten van gas en het landelijke transport ervan. Je betaalt dan aan een netbeheerder de kosten voor de lokale aansluiting op het gasnet. Daarnaast moet er ook nog energiebelasting betaalt worden.
Omdat niet ieder huishouden evenveel elektriciteit gebruikt, zou niet iedereen hetzelfde tarief hoeven betalen. Hierom heeft Essent een aantal keuzetarieven, deze zijn afgestemd op het elektriciteitsgebruik, zodat een klant nooit teveel betaalt.

Welke vergelijkbare spelers zijn erop de markt?

Er zijn er sinds 1 juli 2004 heel wat bijgekomen maar om al deze spelers te bespreken is onnodig naar mijn mening dus ik heb de grootste (en belangrijkste) twee concurrenten van Essent erbij gepakt dit zijn Nuon en Eneco Energie.

Waar wordt op geconcurreerd?

Eén van de belangrijkste dingen waarop geconcurreerd wordt is natuurlijk de prijs. Om te begrijpen waarom een prijs zo hoog is als hij is moet men kijken naar waaruit de prijs is opgebouwd .
De prijs van gas en stroom wordt opgebouwd uit drie factoren.
Eén de leveringskosten. Dit zijn de kosten voor de levering van het product dat u verbruikt (gas en elektriciteit). Naast het vastrecht wordt hiervoor een tarief per geleverde kilo Watt uur (elektriciteit)of vierkante meter(gas). Het leveringstarief wordt bepaald door onze inkoopkosten van het product en de kosten die zij maken om u het product te leveren.
Twee het netbeheer. Dit zijn de kosten voor de levering van het product over het net, plus de aansluiting op dit net. Het netwerktarief wordt bepaald door de exploitatiekosten en het onderhoud van dit net, de aansluiting en de meter. Naast het vastrecht wordt hiervoor een tarief per kWh of m3 in rekening gebracht. Door dat aparte tarief bepaal je naar verbruik mee aan de transportdienst. Dus hoe minder je verbruikt, hoe minder gebruikmaakt van het transportnet en hoe je daarvoor betaalt. Deze prijzen worden grotendeels bepaald door de overheid. Bij welke netbeheerder je klant bent, is regiogebonden. Je kunt dus niet je eigen netbeheerder kiezen.
Drie de belasting. Energiebelasting, MEP, BTW. Iedereen die energie gebruikt, betaalt energiebelasting. Deze is ingevoerd om je te stimuleren zuinig met energie om te gaan. Daarnaast betaal je de MEP – heffing (Milieukwaliteit Elektriciteit Productie). Met de opbrengst van deze heffing geeft de overheid subsidies aan de producenten van duurzame energie.

Hieronder is te zien hoe de verdeling is van deze drie factoren (dit is maar om u een idee te geven waar de prijs uit bestaat, het kan bij elke leverancier wel iets verschillen.)

Waar ook op geconcurreerd wordt is het feit wie de meeste klanten heeft. Dit is voor veel mensen belangrijk omdat ze dan één zekerheid (denken) te hebben omdat ze zoveel klanten hebben. Wat niet onbelangrijk is, is dat men dan ergens bij hoort want als de hele buurt Nuon heeft en jij hebt Eneco dan is het moeilijk voor sommige om niet over te stappen.
Verder willen mensen dat overstappen en het contact met de leverancier zo simpel mogelijk is en dat je niet tig dingen moet invullen of uren aan de telefoon moet blijven wachten. Dit is dan ook een aspect waar leveranciers rekening mee houden.
Als laatste is de vrije keus erg belangrijk je moet als je wilt direct over kunnen stappen naar iets anders. Mensen willen niet graag gebonden zijn aan jarenlange contracten.

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.