Vergelijking Equatoriaal-Guinea en Nederland

Beoordeling 5.4
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • Klas onbekend | 2177 woorden
  • 7 april 2015
  • 7 keer beoordeeld
Cijfer 5.4
7 keer beoordeeld

Ik heb gekozen voor dit onderwerp, omdat mijn oom en tante allebei planoloog  zijn. En mijn Opa was ook planoloog, hij is directeur ruimtelijke ordening geweest bij de provincie Utrecht.

Nu wil ik graag iets meer leren over hun beroep en wat ze elke dag doen. Ik denk dat ik veel over hun werk kan leren dankzij deze verdieping.

Ook reizen wij als gezin erg vaak naar landen als Amerika, Bali, Hong Kong, Cyprus en Cran Cranaria. Ik merk het verschil qua ordening zelf heel erg. Dat vind ik erg grappig om te zien. Ook merkte ik dat er in Amerika veel meer is gedacht aan de toeristen, dan bijvoorbeeld in Bali.  

Wat weet ik al?

Ik weet al dat de verschillen in de wereld erg groot zijn. Zo is er op de ene plek beter gedacht aan hoe mensen zich kunnen verplaatsen de mensen dan op de andere plek. Hierbij kun je denken aan verkeersborden, winkels, wegen en centra.

Ook weet ik dat in lagelonenlanden de inkomsten lager zijn dan in de Westerse landen. Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan de kledingindustrie in Indonesië.

 

Landelijke en stedelijke verschillen

Nederland

Feiten

In Nederland hebben we een koning met een grondwet (constitutionele monarchie).

De hoofdstad van Nederland is Amsterdam.

De oppervlakte van Nederland is 33.250 vierkante kilometer.

Nederland heeft 16.068.000 inwoners.

De levensverwachting in Nederland is 78,6 jaar.

Van de 1000 kinderen sterven er 4,3.

De officiële taal van Nederland is Nederlands, maar er wordt ook Fries gesproken in Nederland.

Het aantal analfabeten is 1%.

Er is 34% van de mensen Katholiek, 35% protestants, 3% islamitisch, 2% andere geloven en 26% niet gelovig.

95,8% zijn Nederlanders in Nederland, 1,2% is Turks, 0,9% is Marokkaans en 2,1% overig.

De munt waarmee in Nederland betaald wordt is de euro.

3% van de economie is landbouw, 71% diensten en 26% industrieën.

Het inkomen per persoon per jaar is 26.900$ (us)

Het klimaat van Nederland is gematigd, met koele winters en milde zomers.

 

stedelijk

Nederland is een dichtbevolkt land met zo’n 406 inwoners per vierkante kilometer.

Ook is Nederland zwaar verstedelijkt (het percentage van de mensen in een stad). En West-Nederland is het zwaarst verstedelijkst.

In Nederland is op op dit moment zo’n 8,5% van de bevolking werkeloos.  Dit komt met name door de bezuinigingen, want de mensen van het bedrijf/kantoor kunnen hun werknemers niet meer betalen en moeten dus mensen ontslaan.

 

landelijk

Een typisch kenmerk aan Nederland is dat Nederland geen bergen heeft. Alleen in Limburg is er laagheuvelland dat wil zeggen dat er kleine heuvels zijn.

Ook kenmerkend aan Nederland is dat een groot deel onder de zeespiegel ligt. Dit kun je ook horen aan de naam Nederland. Dit is dus een groot probleem, daarom zijn er in Nederland dijken gebouwd die het water tegenhouden.

In West-Nederland zie je voornamelijk veenweide

gronden.

In het Oosten & midden zie je voornamelijk zandgronden.

In Noord & Zuid-West zie je voornamelijk zeekleigebieden.


 

Equatoriaal Guinea

Inleiding

Dit land ligt in Afrika. Ik heb voor dit ontwikkelingsland gekozen, omdat het ongeveer even groot is als Nederland. Dit is handiger met het vergelijken.

Feiten

Equatoriaal Guinea heeft een oppervlakte van 28.050 vierkante kilometer.

Equator betekent evenaar, vandaar de naam van het land. Het land ligt namelijk dicht bij de evenaar.

De hoofdstad is Malabo.

Er is nul uur tijdsverschil vergeleken met Nederland.

Het land heeft 499.000 inwoners.

Er wonen 17,8 mensen per vierkante kilometer.

De levensverwachting is 54,4 jaar.

Van de 1000 kinderen sterven er 91.

Gesproken taal is Spaans, Fang, Bubi, Noowe, Creools, Porugees en Pidgin-Engels.

Er is 21,5% analfabeet.

Er is 85% Katholiek en 15% natuurreligies (watergoden en bosgoden bijvoorbeeld).

80% van de bevolking is Fang (stam) en 15% Bubi (stam) en de andere 5% is overig.

De munteenheid is de franc.

64% van de economie is landbouw, 23% diensten en 11% industrieën.

Het klimaat is tropisch, maar natter langs de kust.

Het hoogste punt is ‘Pico de Santa Isabel’ 3008 meter.

Het inkomen per persoon per jaar is 2100$ (us)

Stedelijk

Er is weinig stedelijke ontwikkeling, omdat het een ontwikkelingsland is.

 

Landelijk

Het land bestaat uit 5 eilanden. Het grootste eiland Bioco is bergachtig en vulkanisch met een vruchtbare bodem, waarop cacao en koffiebonnen worden verbouwd. Aan de kust zijn veel mangroven bossen. Dit zijn bomen met grote wortels, die in het water groeien.

Het land exporteert (overbrengen/verkopen aan andere landen) ook veel hout.

In de bodem van het land bevinden zich nog veel onontgonnen(niet uitgehaalde) grondstoffen zoals: titaan, ijzererts, mangaan, uranium en goud. Ook wordt er veel aardolie gemaakt.

Ook komt omkoping (ook wel corruptie genoemd) op grote schaal voor. Daarom krijgt het land geen buitenlandse hulp.

Dit is zo’n mangrovebos.

Ontwikkeling

Explosieve groei in ontwikkelingslanden

Door een aantrekkende economie in het ontwikkelingsland, zie je soms een explosieve groei. Dit houdt in dat er meer werkgelegenheid komt en mensen hiervoor naar de stad trekken (verstedelijking). Daarnaast kan er groei ontstaan op technologisch gebied, wetenschappelijk of medisch gebied.

 

Groei van bevolking Nadelen of voordelen

Equatoriaal guinea: Het heeft voordelen, omdat het land dan meer ontwikkeld wordt. Hierdoor wordt het land interessanter voor buitenlandse investeerders (vestigingsklimaat).

Belangrijk is dat de jonge bevolking goede opleiding krijgt waardoor ze hun kennis kunnen delen en toepassen in hun werk en later overdragen aan hun kinderen. Hierdoor kunnen de mensen leren voor hunzelf te zorgen en bijvoorbeeld anderen beter te maken met goede medicijnen.

Als opleiding niet goed is geregeld kan dit ernstige gevolgen hebben. Zo kunnen mensen ziek worden van elkaar als ze niet goed weten hoe ze hiermee om moeten gaan (bijvoorbeeld diarree, aids en ebola). Hierdoor blijft de gemiddelde leeftijd laag en het sterftecijfer hoog. Ook kan hongersnood een gevolg zijn. Opleiding is dus niet alleen belangrijk voor werk maar ook voor gezondheid.

Nederland: Nederland is al een heel dichtbevolkt land, dus als er nog meer mensen bij zouden komen zou er bijvoorbeeld meer vraag naar huizen komen waardoor de  koop/huur prijs kan stijgen. Ook kan de prijs van andere dingen stijgen zoals bijvoorbeeld voedsel en kleding, omdat er meer vraag naar zal zijn.

Een voordeel zal zijn dat de vergrijzing minder zal worden als er meer jonge mensen bijkomen. Ook kunnen jonge mensen werk verrichten en daarmee voor inkomsten zorgen. Dit is goed voor de economie. Mensen zijn in Nederland goed opgeleid.  

 Verbindingsroutes

Nederland: In Nederland kan je snel even van stad naar stad. Dit is in Nederland zo goed geregeld, omdat Nederland een welvarend land is waar altijd veel tijd, geld, energie en kennis is gestoken in een goede infrastructuur. Dit is belangrijk voor de handel zodat mensen kunnen reizen en dat er transport plaats kan vinden.

In Nederland heb je veel verharde wegen, dat is erg fijn. Ook zijn de wegen goed aangegeven met behulp van verkeersborden.

Ook kun je in Nederland makkelijk en snel de trein nemen. Dit komt voornamelijk door het invoeren van de ov-chipkaart, maar je hoort wel dat oudere mensen last hebben met de invoering van de nieuwe kaart soort.

Je kan in Nederland ook de bus nemen. Die van halte naar halte rijdt of in een keer naar je eindbestemming.

Nederland is ook goed bereikbaar vanuit de lucht. Dit is handig voor de handel met andere landen en voor toeristen.

Rotterdam is de grote havenstad van Nederland, deze haven werd vooral vroeger veel gebruikt om handel te drijven.

MIJN MENING: Ik vind dat de verbindingen in Nederland goed geregeld zijn. Ik zou zelf als ik een toerist was makkelijk de weg kunnen vinden met een klein beetje hulp.

Equatoriaal Guinea: In Equatoriaal Guinea kun je niet zo snel van plek naar plek, maar dit is meestal ook niet nodig omdat mensen dicht bij hun werk wonen. Dit is ook een nadeel, want zonder goede infrastructuur kan een land zich niet goed ontwikkelen en blijft het dus achterlopen op goed ontwikkelde landen.

In Equatoriaal Guinea kun je niet met de trein reizen, omdat er geen spoorwegen zijn aangelegd.  

Er zijn in Equatoriaal Guinea wel snelwegen, maar als toerist zou je er de weg niet snel kunnen vinden. Omdat er niet duidelijk aangegeven staat waar wat is. Ook zijn de snelwegen van 2880 km (gegevens 1999). niet verhard dus kun je er minder hard rijden.

Je zou in principe wel in Equatoriaal Guinea kunnen komen met het vliegtuig. Het land heeft namelijk 5 vliegvelden, met allemaal verharde start en landingsbaan.

MIJN MENING: Ik vind dat de infrastructuur in Nederland beter geregeld is dan hier in Equatoriaal Guinea. Doordat je je in Nederland beter kan verplaatsen van de ene naar de andere plek/stad of dorp.

Landbouw

In landen in Afrika wordt vooral landbouw bedreven langs het water. Dit heeft een aantal redenen, maar dit is de belangrijkste: Water is nodig om de gewassen te laten groeien. Je hebt in landen zoals Afrika extra veel water nodig, want door de hitte verdampt het water snel.

In Nederland zie je vooral veel landbouw in landelijke gebieden (met of zonder kassen). Kassen worden gebruikt, omdat er anders soms niet genoeg licht bij de gewassen kan komen.

Interview

Ik heb mijn opa geïnterviewd omdat hij veel van dit onderwerp af weet. Ik ben benieuwd naar zijn mening.

Vraag 1: Van wanneer tot wanneer heb je bij ruimtelijke ordening gewerkt?
Antwoord: Vanaf 1967 tot 1999. Eerst als wetenschappelijk medewerker bij het Planologisch en Demografisch Instituut van de Universiteit van Amsterdam. Daarna van 1972 -1983 als secretaris -directeur van het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting in Den Haag en tenslotte als directeur Ruimtelijke Ordening bij de Provincie Utrecht.

Vraag 2: Wat heb je zien veranderen in de tijd qua infrastructuur? Antwoord: Er zijn in in die periode heel veel woningen gebouwd in de vorm van groeisteden en groeikernen. Daarnaast is er vooral na 1990 veel gebouwd bij bestaande stedelijke gebieden. Lang niet altijd waren er goede trein- of tramverbindingen. Dit betekende dat er veel nieuwe wegen aangelegd moesten worden. Het autobezit en daarmee het autoverkeer is de aflopen 50 jaar enorm toegenomen.  

Vraag 3: Wat is na jouw mening de invloed van internet qua infrastructuur?
Antwoord: Het gebruik van Internet maakt de behoefte om daadwerkelijk op je werk aanwezig te zijn kleiner. Helemaal vervangen kan niet. Het doen van inkopen via internet heeft een enorme invloed op het ouderwetse “lekker shoppen”. Er is nu in de diverse winkelcentra flinke leegstand met name als gevolg van internetaankopen. Dat maakt die centra ongezellig. er komen minder bezoekers, panden staan leeg. Vermoedelijk zal het ouderwetse winkelen grotendeels gaan verdwijnen, maar… Mensen willen elkaar blijven ontmoeten. Er zullen andere vormen van gezelligheid ontstaan.  

Vraag 4: Wat zou je nu willen veranderen qua infrastructuur in Nederland?
Antwoord: Er zou m.i. meer geïnvesteerd moeten worden in openbare vervoermiddelen. Nederland, met name het westen is zo dicht bevolkt dat je er gemakkelijk een metro- achtig systeem van het spoorwegnet kan maken. Gewoon naar het station gaan en opstappen. Dus het Rijkswegenstelsel afbouwen en nieuwe metrosystemen  aanleggen. Zorg wel voor uniform materieel! Beschouw de Randstad als een metropool zoals Groot Londen.

Vraag 5: Wat zou je nu willen veranderen qua infrastructuur in Equatoriaal Guinea?

Antwoord: Omdat het een eilandenrijk is moet je zorgen voor goede en snelle bootverbindingen. Ook verbindingen met wat grotere watervliegtuigen zou goed kunnen. Equatoriaal Guinea is rijk aan olie. Probeer die rijkdom vast te houden in eigen land en laat niet andere rijke landen van die bodemschatten profiteren. Dat vereist een stabiele regering zonder (of met zo min mogelijke) corruptie.

Conclusie

Ik vond het heel interessant om beide landen met elkaar te vergelijken. Ik vind het verschil tussen de twee landen ontzettend groot. Ook al zijn de landen even groot en liggen ze aan het water de verschillen zijn enorm. Verschillen zijn er niet alleen qua infrastructuur maar ook qua opleiding en gezondheid. Welvaart is nodig om een goede infrastructuur aan te kunnen leggen (om dit te kunnen betalen) maar voor welvaart is ook een goede infrastructuur van belang. Wat komt eerst? De verschillen qua bevolking qua leeftijd, geboortecijfer, werkeloosheid, opleiding zijn ook groot. Opleiding is de basis voor het ontwikkelen van het land. Dan is er ook nog de corruptie in veel ontwikkelingslanden. Omdat het er niet stabiel is, is het ook moeilijk om groei te krijgen. Er zijn dus heel veel afhankelijkheden en daarom is het moeilijk voor een ontwikkelingsland om dit te veranderen.

In Nederland gelden heel veel regels maar het is een heel stabiel land. Dit is belangrijk voor de welvarendheid en groei in de toekomst.

Mijn oom en tante werken allebei voor de ontwikkeling van de stad Amsterdam. Waar komen bijvoorbeeld elektrische oplaadpunten voor auto’s. Overal wordt over nagedacht in Nederland. Ook vond ik het heel interessant hoe mijn opa kijkt naar de verschillen en ontwikkelingen.

Bronvermelding

internet

http://www.scholieren.com/samenvatting/20232

http://www.wereldinformatie.nl/info/Nederland/1#.VNDOtFWBaub

http://www.wereldinformatie.nl/xinfo/Equatoriaal%20Guinea/infrastructuur/64#.VNDOulWBaub

http://nl.hotels.com/co66/hotels-in-equatoriaal-guinea/

http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland#Geologie

http://nl.wikipedia.org/wiki/Equatoriaal-Guinea#Demografische_gegevens

interview

Ook heeft mijn opa mij geholpen met het antwoorden van de vragen in het interview.

boek

Atlas, Naam: Geografica

Bladzijde: 240 en 331

Auteur: niet kunnen vinden

ISBN-nummer: 3-89731-918-7

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.