Gezocht: vmbo-scholieren uit jaar 3 of 4! Vul deze vragenlijst over het mbo in, en maak kans op een cadeaubon van 25 euro.

Meedoen

Amsterdam

Beoordeling 5.7
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 1e klas vwo | 700 woorden
  • 18 juni 2005
  • 24 keer beoordeeld
  • Cijfer 5.7
  • 24 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Musical The Prom verloot een limousine naar je eindfeest!

Zit je middenin je eindexamens en wil je in stijl naar je eindfeest? Doe dan mee aan de winactie en maak kans op een limousine die jou en je vrienden naar jullie eindfeest brengt!

Ja, ik doe mee!
Centrum Amsterdam-Noord

Kloppend hart van Noord
Tussen winkelcentrum Boven ’t Y en het Noordhollandsch Kanaal komt een aantrekkelijk en levendig centrum voor Amsterdam-Noord.
Centrum Amsterdam Noord (CAN) wordt een plek om te winkelen, te sporten, uit te gaan, te wonen en te werken. Een plek met een bijzondere ligging op de grens van groen en stad, waar veel verschillende activiteiten plaatsvinden. Het centrumgebied zal de komende jaren ingrijpend veranderen. Met een nieuwe bibliotheek, een theater en bioscoop, uitbreiding van het winkelcentrum, de Amsterdam Dome, het Noord/Zuidlijnstation en zo'n 3.300 nieuwe woningen.

Projectbesluit
Op 19 mei 2004 heeft de Stadsdeelraad het Projectbesluit CAN genomen. Op 22 september 2004 heeft de gemeenteraad van Amsterdam dit besluit - enigszins aangepast - bekrachtigd. Het Projectbesluit bestaat uit de vastgestelde voordracht, de planning en het Stedenbouwkundig Plan. Inspraak, adviesrondes, moties en amendementen hebben geleid tot een aantal aanpassingen in het Stedenbouwkundig Plan zoals dat eind 2003 gepresenteerd werd.


Uitwerking stedenbouwkundig plan
In het Stedenbouwkundig Plan Centrum Amsterdam Noord wordt beschreven hoe het gebied er in de toekomst uit gaat zien. Dit plan wordt in 16 deelgebieden verder uitgewerkt. Daarbij zal de komende tijd de nadruk vooral liggen op woningen. In 2005 wordt gestart met het bouwrijp maken van de grond op het voormalige volkstuinencomplex Buikslotermeer, zodat er in 2006 kan worden begonnen met het bouwen van woningen. Ondertussen worden ook de andere deelgebieden op papier verder uitgewerkt.

Samenwerking
Centrum Amsterdam Noord is een project van Noordwaarts (gemeente Amsterdam en stadsdeel Amsterdam-Noord) in samenwerking met CZAN en ING Real Estate. CZAN is een combinatie van Blauwhoed-Eurowoningen, AM Wonen, Vesteda en Woningcorporatie Het Oosten.

Het Schouw
Verzorgingstehuis Het Schouw aan de Weeverweg is aan vernieuwing toe. Voor de nieuwbouw van Het Schouw is een Stedenbouwkundig Plan gemaakt, dat niet alleen ruimte biedt aan de oudere bewoners, maar ook aan andere doelgroepen zoals gezinnen. In de toekomst ontstaat een gevarieerd woongebied met circa 250 woningen, twaalf groepswoningen en (welzijns-) voorzieningen. Vooral appartementen, maar er komen ook eengezinswoningen. Het gaat hierbij om huur- en koopwoningen.

Wonen
§ ongeveer 3.300 woningen: 30% sociale huur, 40% goedkope tot middeldure koop- en huurwoningen en maximaal 30% dure koop- en huurwoningen.

§ Gevarieerd aanbod: stadswoningen in het winkelgebied en meer landelijk gelegen woningen bij het Noordhollandsch Kanaal.

Werken
§ Diversiteit aan nieuwe banen.
§ Eerste tijd vooral in winkels en voorzieningen (alleen in Dome al 300 banen).
§ Later in de zakelijke dienstverlening

Winkelen
§ Nieuwe winkelruimte aan begin en eind Boven ’t Y.
§ Ruimte voor grote en kleine nieuwe winkels.

Cultuur
§ Cultuurcluster: bibliotheek, muziekschool, kunstuitleen en een theater.
§ Bioscoop.

Sport
§ Atletiekvereniging ATOS en Voetbalvereniging DWV blijven in een nabijplangebied.
§ Amsterdam Dome, indoortopsport- en evenementencentrum voor 15.000 toeschouwers. Verwachting: circa 130 evenementen (sport en muziek) per jaar.
§ Nieuwe breedtesporthal verbonden aan het Topsportcentrum.

Voorzieningen
§ Onderwijs: Regionaal Opleiding Centrum en basisscholen .
§ Kinderopvang.
§ Het Centrum voor Werk en Inkomen.
§ Kerk.
§ Voorzieningen voor gezondheidszorg.

Groen
§ Groen in woongebieden.
§ Parkzone langs Noordhollandsch Kanaal.
Open water voor recreatie en als sierwater in de woongebieden.

Verkeer
§ Station Noord/Zuidlijn op kruising van de Nieuwe Leeuwarderweg en het centrumgebied.
§ Nieuw busstation bij halte NZ lijn.
§ Verbeterde bereikbaarheid door nieuwe verbindingswegen, voet- en fietspaden, parkeergarages en fietsenstallingen.
§ Parkeergarages.
§ Op termijn Invoering betaald parkeren.
Planning:
§ 2004/2005: aanleg van aansluiting Nieuwe Purmerweg op de Nieuwe Leeuwarderweg en de bouw van een viaduct onder de Nieuwe Leeuwarderweg in het verlengde van de Van Heekweg.
§ 2005: start werkzaamheden bouwrijpmaken, saneren en ophogen van eerste woningbouwlocaties op het voormalig volkstuinencomplex Buikslotermeer.
§ 2006/2007: start bouw woningen.
§ 2006-2008: bouw Amsterdam Dome.
§ Vanaf 2008: uitbreiding winkelcentrum en bouw overige voorzieningen
§ 2009/2010: aanleg busstation IJdoorlaan t.h.v. de Nieuwe Leeuwarderweg (onder de Noord-Zuidlijn).
§ Vanaf 2011: start bouw in woongebied in het zuiden van het plangebied.
§ Na 2011: na ingebruikname Noord-Zuidlijn: ontwikkelen grootste kantorenlocaties in het gebied (langs de Nieuwe Leeuwarderweg en de A10) .
§ 2018: project voltooid

Besluitvorming:
§ 19 mei 2004: Stadsdeelraad stemt in met het projectbesluit voor Centrum Amsterdam Noord.
§ Vermoedelijk najaar 2004: Vervolg in het College van B&W en de gemeenteraad.
§ Bij behandeling door de Gemeenteraad wordt voor deelgebied II tevens een Uitvoeringsbesluit gevraagd.
§ Uitvoeringsbesluiten over de hierop volgende deelgebieden worden, alvorens besluitvorming in de Gemeenteraad plaatsvindt, ter advisering voorgelegd aan de Stadsdeelraad.
Deelnemende partijen:
Centrum Amsterdam Noord is een project van het Stadsdeel Amsterdam-Noord en de gemeente Amsterdam in samenwerking met CZAN en ING Real Estate. CZAN is een combinatie van Blauwhoed-Eurowoningen, AM Wonen, Vesteda en Woningcorporatie Het Oosten.

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.