Lesuitval, een mondkapjesplicht, onzekerheid over de eindexamens... Wij zijn benieuwd hoe jij met de coronacrisis omgaat en wat jij vindt van de maatregelen. Doe mee met ons corona-onderzoek! 😷🦠🏫 We zoeken nog extra jongens!

Doe mee


ADVERTENTIE
1500 euro winnen met je pws of sectorwerkstuk?

Check de online masterclasses van het Rijksmuseum waarin experts hun kennis en tips delen, zodat jij tot een goed onderwerp komt. En wist je dat je mee kunt doen aan de Rijksmuseum Junior Fellowship wedstrijd? Je maakt dan met jouw pws of sectorwerkstuk kans op 1500 euro en een traineeship!

Inleiding

Wij houden ons werkstuk over aardbevingen.

Onze hoofdvraag is: wat is een aardbeving en waardoor ontstaat een aardbeving? Om te weten wat een aardbeving is moet je eerst weten hoe de aarde is opgebouwd.Hoe is de aarde opgebouwd:De aarde bestaat uit 4 lagen:

-De binnenste laag is de binnenkern (1600 km doorsnee), die bestaat uit vloeibaar gesteente, in de binnenkern is het rond de 4000 graden Celsius.

-om de binnenkern heen (1820 km doorsnee), zit de buitenkern, die is waarschijnlijk vloeibaar.-om deze 2 kernen heen ligt de mantel (2920 km doorsnee), die bestaat uit gesteente, maar die is toch nog heel heet.

-om deze mantel bevindt zich de aardkorst (oceaan: 10 tot 30 km doorsnee, land: 40 tot 60 km doorsnee). Die bestaat uit bewegende platen, die platen worden ook wel schollen genoemd. Schollen zijn ongeveer 64 km dik.Die schollen hebben ook namen, alle schollen op de wereld die er zijn heten:

-Pacifische plaat

-Amerikaanse plaat

-Afrikaanse plaat

-Euraziatische plaat

-Nazca plaat

-Antartictische plaat

-Indisch Australische plaatVroeger waren die schollen een geheel, die heette Pangea.langzamerhand ontstonden er schuren in dat geheel, zo ontstonden er aparte schollen, die schollen liggen nog vast tegen elkaar want ze drijven maar heel langzaam, per jaar verschuiven ze maar 2 cm, maar er zitten nog wel spleten tussen de schollen, die spleten zij zwakke plekken in de aardkorst, deze noemen we ook wel breuklijnen.Hoe ontstaat een Aardbeving?Aardbevingen kunnen veroorzaakt worden door vulkaanuitbarstingen, meteorietinslagen, (kern)explosies en door in storten van mijnen. In de meeste gevallen is dit niet de oorzaak. Meestal wordt een aardbeving veroorzaakt door verschuiven van de aardkorst. De aarde bestaat uit schollen die kunnen bewegen hoe een aardbeving ontstaat kun je hier onder zien:De schollen liggen hier naast elkaar en zijn rustig en bewegen dus nietDoordat deze 2 schollen bewegen, maar toch aan elkaar vast blijven zitten ontstaat er spanning. Als de spanning op blijft lopen vervormen de schollen.Soms wordt de spanning dan zo hoog dat de schollen van elkaar Schieten en dan ontstaat er een aardbevingNa de aardbeving is alles weer stil alleen liggen de schollen verschoven naast elkaar

Een aardbeving wordt gemeten op schaal van richterWat is De Schaal van richter?

De schaal van Richter

In 1935 heeft de Amerikaanse seismoloog Charles Richter deze schaal gemaakt. De schaal is gebaseerd op de hoeveelheid energie die bij een aardbeving vrijkomt in de vorm van trillingen. De sterkte van een aardbeving wordt aangeduid met een getal op schaal van Richter. Dit getal is de magnitude van een aardbeving. Magnitude betekent de hoeveelheid energie die vrijkomt bij een aardbeving.

Er zijn ook bepaalde tabellen om de magnitude te zien En de sterkte van een aardbeving Dat heet een seismogramDeze valt zeer slecht te lezen maar de linker lijn geeft De afstand de aarde in waar de beving plaats vindt De middelste lijn de magnitude en de rechtse de uitslag.

Er is ook nog een andere schaal: de Mercalli-schaal

Wat is de schaal van Mercalli

In 1902 heeft de Italiaan Mercalli deze schaalgemaakt. Deze schaal geeft de gevolgen van een aardbevingen weer. Deze Mercalli-schaal geeft aan wat er op een bepaalde plaats wordt gevoeld, dus wat de mensen, gebouwen en het landschap voelen. De Mercalli-schaal is verdeeld in 12 stukken. Deze worden met een Romeins cijfer genummerd.

Nummer Gebeurtenis

I Alleen door seismografen geregistreerd.

II Zeer licht; slechts onder gunstige omstandigheden gevoeld.

III Licht; door enkele personen gevoeld; Trilling als van voorbijgaand verkeer.

IV Matig; door velen gevoeld; Trilling als zwaar verkeer (vrachtwagens); rammelen van ramen en deuren.

V Vrij sterk; algemeen gevoeld; Opgehangen voorwerpen slingeren; klokken blijven stilstaan.

VI Sterk; schrikreacties; voorwerpen in huis vallen om; bomen bewegen; weinig solide huizen worden beschadigd.

VII Zeer sterk; schade aan vele gebouwen; schoorstenen breken af; golven in vijvers; kerkklokken geven geluid.

VIII Vernielend; paniek; algemene schade aan gebouwen; zwakke bouwwerken gedeeltelijk vernield.

IX Verwoestend; vele gebouwen zwaar beschadigd; Schade aan funderingen; ondergrondse pijpleidingen breken.

X Vernietigend; verwoesting van vele gebouwen; grondverplaatsingen en scheuren in de aarde; schade aan dammen en dijken.

XI Catastrofaal; algemene verwoesting van gebouwen; rails worden verbogen; ondergrondse leidingen vernield.

XII Buitengewoon catastrofaal; algemene verwoesting; scheuren in rotsen; veranderingen in landschap; talloze aardverschuivingen.Wat is een Seismograaf?

Aardbevingen kunnen worden geregistreerd door een seismograaf

Zo'n seismograaf registreert alle trillingen van de aarde. Er zijn twee verschillende soorten seismografen. De eerste registreert de verticale beweging van de aarde. De tweede registreert de horizontale bewegingen van de aarde. Om te bepalen waar een aardbeving plaats vindt, zijn drie seismografen nodig. Een verticale seismograaf registreert het omhoog en omlaag gaan van de aardkorst en twee horizontale seismografen vinden de van noord naar zuid richting en de van oost naar west richting.Dit is de horizontale seismograaf

En hieronder staat de verticale:

Wat zijn de gevolgen?

De gevolgen van een aardbeving zijn genoemd in het stukje 'De schaal van Mercalli', maar er zijn nog andere gevolgen.

Als het epicentrum van een aardbeving onder zee ligt, dan ontstaat er bijna altijd een vloedgolf. De bodem onder de zee komt omhoog of zakt weg, hierdoor stroomt water weg of toe. Daardoor ontstaat er een golf die zich in alle richtingen voortplant. Dit is een golf van enkele tientallen centimeters hoog en met een snelheid van enkele honderden kilometers per uur. Dit is niet echt verontrustend, maar als deze golf ondiepere kustwateren bereikt dan remt de golf af en wordt hoger. Deze enorme golven, die tientallen meters hoog kunnen worden, noemen we tsunami's. Tsunami is Japans woord voor vloedgolf. In kustgebieden kunnen tsunami's enorme verwoestingen aanrichten, omdat ze over duinen en dijken heenslaan en kilometers het land kunnen stromen. Ze slaan hele gebouwen om en verwoesten alles. De meeste tsunami's komen voor in het gebied rondom de Grote Oceaan.1: Een onderzeese aardbeving, waardoor golven ontstaan.

2:Er komen meerdere golven.

3: In ondieper water remt de golf af en neemt in hoogte toe.

Conclusie:

Onze hoofdvraag was: wat is een aardbeving en hoe ontstaat een aardbeving?Aardbevingen zijn twee schollen die opschuiven

Vaak schuiven ze een meter op meer niet……hoe een aardbeving opstaat word duidelijk uitgelegd in de inleiding

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

L.

L.

echt een tof werkstuk!!
ik ga mijn spreekbeurt erover doen joh hele goede informatie daar heb je heel veel aan!

18 jaar geleden

M.

M.

iik vind het een heel mooi werkstuk en maak er nog meer zou ik zeggen , ik had ereen 9.5 voor dus bij deze thanks

18 jaar geleden

F.

F.

dommmmmm

15 jaar geleden

K.

K.

er waren meerdere super continenten.

6 jaar geleden