phoenix 3 : nachtelijke vechtpartij 1

Beoordeling 7.1
Foto van een scholier
  • Vertaling door een scholier
  • Klas onbekend | 396 woorden
  • 11 juni 2001
  • 19 keer beoordeeld
Cijfer 7.1
19 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak

Een nachtelijke vechtpartij

Nauwelijks hadden wij het huis van Byrhennae verlaten na het feestmaal, toen plots de wind onze lantaarn uitdoofde. Nogal dronken geraakten wij met moeite tot bij het huis van Milo. Daar echter bemerkten we drie reusachtige mannen, die probeerden het huis van de gastheer binnen te dringen. Zij sloegen met zoveel kracht op de deuren zodat zij voor ons rovers, en zelfs zeer woeste, leken te zijn. Mijn slaaf vluchtte dadelijk weg, maar nadat ik onverschrokken mijn zwaard trok stortte ik mij in het midden van de rovers om de bezittingen van Milo te verdedigen, totdat ik elkeen, door talrijke wonden uitgeput, eindelijk overwon. Vermoeid en onder het zweet heb ik me overgeleverd aan de slaap en mijn bed. 's Morgens echter, wanneer ik nuchter mijn nachtelijke daad herinnerde, drong de hitte in alle lichaamsdelen. Ik weende overvloedig terwijl ik op mijn bed zat en nadat mijn hoofd neergeslagen was, en stelde mij het forum, het proces en het vonnis en zelfs de beul voor. Welke rechter zal voor mij zo zacht en welwillend zijn, zodat hij mij onschuldig kan verklaren? Plots hoorde ik dat er gerammeld werd aan de deuren en dat er tumult ontstond, en het duurde niet lang, tot magistraten heel het huis vulden, en twee gerechtsdienaars me wegtrokken, zonder dat ik me verzette. Op straat waren onmiddellijk alle burgers ons gevolgd, en hoewel ik treurig voortging, met terneergeslagen hoofd, toch bemerkte ik uit m'n ooghoeken en zeer verwonderlijk iets: want tussen zoveel duizenden mensen was niemand aanwezig, die niet barstte van het lachen. En nadat we op het verhoog op de markt halt hielden, eisten plots allen uitgelaten dat het proces werd verplaatst naar het theater. En zo, nadat het theater gevuld was en van zodra de lictoren me tesamen met de drie lijken in het midden van de scène hadden naar voor gebracht, stond een zekere bejaarde aanklager op, en sprak het volk zo toe: " Ik ben de bevelhebber van de nachtwacht, en wat die nacht gebeurd is, zal ik met trouw vertellen. Ik bemerkte deze zeer wrede jongeman, die overal een slachting had gebracht, met voor zijn voeten zelfs drie afgeslachte burgers, die dan nog ademden en in het vele bloed stuiptrekkingen hadden. Die is dan in een huis gevlucht, waar hij de ganse nacht verborgen bleef. 's Morgens, voordat hij kon vluchtten, greep ik hem.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.