ADVERTENTIE
Check de video: Laurien bouwt mee aan een zonneauto!

Presentator Joes gaat langs bij Laurien. Zij is student aan de TU Delft en onderdeel van het Vattenfall Solar Team. Ze hoopt hiermee anderen te inspireren op het gebied van duurzaamheid. Wil je zelf ook iets doen voor een betere wereld? Doe dan mee met de 'Op die fiets' challenge en probeer zo min mogelijk CO2 uit te stoten. 

Doe de challenge!

Aankomst bij de Alpen

Nadat Hannibal de Pyreneeën makkelijk was overgestoken, kwam hij aan bij de Alpen met zijn leger en lastdieren, waaronder zelfs olifanten. Het plan van Hannibal was zeer moeilijk en zeer groot: want niemand had vroeger ooit deze bergen met een leger overgestoken. Bovendien de hoogten van de bergen en de massa’s sneeuw maakte de Carthaagse soldaten nog meer bang, die waren te weten gekomen van horen zeggen dat de overtocht vreselijk zou zijn. Nadat Hannibal zijn mensen echter had aangespoord begon de colonne bij dageraad op weg te gaan.Op de kam van de AlpenOp de 9de dag kwamen ze langs onbegaanbare wegen en langs dwaalwegen uiteindelijk op de top van de berg, waar aan de soldaten door inspanning en gevechten vermoeid 2 dagen rust werd gegeven. Ergere sneeuwval vernieuwde de geweldig grote schrik. Toen de colonne door plaatsen met sneeuw bedekt ging brak de wanhoop uit op het gezicht van allen. Toen beval Hannibal de soldaten halt te houden op een plaats, waar het uitzicht wijd en zijd was. Terwijl hij Italië en de velden aan beide zijden van de Po toonde zei hij: ‘Jullie klimmen nu de muren over, niet alleen van Italië maar ook van de stad Rome; weldra kunnen jullie afdalen en reizen in de vlakte; jullie zullen de hoofdstad van Italië in jullie handen en in jullie macht hebben met enkele gevechten.De afdaling

Dus de colonne ging voort, maar de reis was zeer moeilijk dan ze in de beklimming was geweest.Immers bijna elke weg was stijl, eng, glad zodat zij zich niet konden afhouden van het glijden en zodat de enen op de anderen en de lastdieren op de mensen vielen. Toen echter de soldaten zonder bagage die zich met moeite vasthielden aan struikgewassen en wortels met de handen naar beneden konden gaan, hielden de ruiters en de lastdieren halt als het ware bij het einde van de weg. Een rotsweg immers was onderbroken door een grondverzakking. Dus besloot Hannibal de colonne langs een omweg te leiden maar ook deze weg was totaal onbegaanbaar. Want door het naakte ijs moest gegaan worden, maar er waren geen wortels of struikgewassen, waarop iemand kon steunen met handen en voeten. Zo verschrikkelijk was door de worsteling dat Hannibal besloot dat een nieuwe weg aangelegd moest worden, omdat de soldaten telkens opnieuw neerstortten en de lastdieren en de olifanten in het ijs vastzaten. Aangezien het afslaan van rotsen zeer moeilijk was, maakten de soldaten een grote stapel brandhout en staken die in brand nadat ze grote boven geveld hadden en in stukken gehakt hadden; vervolgens goten ze er azijn over en de rotsen, als ze slap waren door vuur en azijn, braken ze met ijzeren werktuigen, zodat niet alleen de lastdieren maar ook de olifanten naar beneden konden gebracht worden. Nadat er 4 dagen verstreken waren rond een rots, waren de lastdieren bijna omgekomen van de honger; de toppen van de berg waren bijna naakt en als er een weide was, bedekte de sneeuw die weide.Men daalde gedurende 3 dagen lang af naar de vlakte, waar de lastdieren naar de weiden werden gestuurd en aan de vermoeide mensen werd rust gegeven. Na 15 dagen bereikte Hannibal met zijn leger Italië nadat de Alpen overwonnen waren.


REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

L.

L.

ze gooide geen azijn maar wijn over de rots die in de weg lag en toen brak hij in twee en kon hij er langs

13 jaar geleden

J.

J.

in de eerste zin van de afdaling staat: "maar de reis was zeer moeilijk dan ze in de belkimming was geweest."

er moet staan: "maar de reis was veel moeilijker dan dat ze in de beklimming was geweest."


joren.

14 jaar geleden